lektion-se_22552_Massa_tyngd_arbete__effekt

Report
Massa, tyngd, arbete & effekt
Peter Carlstedt, Norrhammarskolan 4-9, Skellefteå – www.lektion.se
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=
W=
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
Enhet: kg
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
Enhet: kg
Enhet: N (Newton)
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
Enhet: kg
Enhet: N (Newton)
Enhet: Nm (Newtonmeter)
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
För att kunna räkna ut kraften
måste man veta massan
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
För att kunna räkna ut kraften
måste man veta massan
För att kunna räkna ut arbetet
måste man veta sträckan
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
För att kunna räkna ut kraften
måste man veta massan
För att kunna räkna ut arbetet
måste man veta sträckan
m = 2kg
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
För att kunna räkna ut kraften
måste man veta massan
För att kunna räkna ut arbetet
måste man veta sträckan
m = 2kg
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
För att kunna räkna ut kraften
måste man veta massan
För att kunna räkna ut arbetet
måste man veta sträckan
m = 2kg
F = 2 ▪ 10 = 20N
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
För att kunna räkna ut kraften
måste man veta massan
För att kunna räkna ut arbetet
måste man veta sträckan
m = 2kg
F = 2 ▪ 10 = 20N
Gravitationskraften eller tyngkraften på jorden är ca 10N/kg
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
För att kunna räkna ut kraften
måste man veta massan
För att kunna räkna ut arbetet
måste man veta sträckan
m = 2kg
F = 2 ▪ 10 = 20N
Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften?
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
För att kunna räkna ut kraften
måste man veta massan
För att kunna räkna ut arbetet
måste man veta sträckan
m = 2kg
F = 2 ▪ 10 = 20N
Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften?
m = 10kg
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
För att kunna räkna ut kraften
måste man veta massan
För att kunna räkna ut arbetet
måste man veta sträckan
m = 2kg
F = 2 ▪ 10 = 20N
Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften?
m = 10kg
F = 10 ▪ 10 = 100N
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
För att kunna räkna ut kraften
måste man veta massan
För att kunna räkna ut arbetet
måste man veta sträckan
m = 2kg
F = 2 ▪ 10 = 20N
Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften?
m = 10kg
F = 10 ▪ 10 = 100N
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
För att kunna räkna ut kraften
måste man veta massan
För att kunna räkna ut arbetet
måste man veta sträckan
m = 2kg
F = 2 ▪ 10 = 20N
Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften?
m = 10kg
F = 10 ▪ 10 = 100N
W = 100 ▪ 3 = 300Nm
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
För att kunna räkna ut kraften
måste man veta massan
För att kunna räkna ut arbetet
måste man veta sträckan
m = 2kg
F = 2 ▪ 10 = 20N
Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften?
m = 10kg
F = 10 ▪ 10 = 100N
W = 100 ▪ 3 = 300Nm
En trälåda som väger 20kg släpas efter golvet. Friktionskraften av lådan är
100N. Hur mycket arbete krävs för att släpa den i 10 meter?
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
För att kunna räkna ut kraften
måste man veta massan
För att kunna räkna ut arbetet
måste man veta sträckan
m = 2kg
F = 2 ▪ 10 = 20N
Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften?
m = 10kg
F = 10 ▪ 10 = 100N
W = 100 ▪ 3 = 300Nm
En trälåda som väger 20kg släpas efter golvet. Friktionskraften av lådan är
100N. Hur mycket arbete krävs för att släpa den i 10 meter?
m = 20kg
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
För att kunna räkna ut kraften
måste man veta massan
För att kunna räkna ut arbetet
måste man veta sträckan
m = 2kg
F = 2 ▪ 10 = 20N
Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften?
m = 10kg
F = 10 ▪ 10 = 100N
W = 100 ▪ 3 = 300Nm
En trälåda som väger 20kg släpas efter golvet. Friktionskraften av lådan är
100N. Hur mycket arbete krävs för att släpa den i 10 meter?
m = 20kg
F = 100N
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
För att kunna räkna ut kraften
måste man veta massan
För att kunna räkna ut arbetet
måste man veta sträckan
m = 2kg
F = 2 ▪ 10 = 20N
Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften?
m = 10kg
F = 10 ▪ 10 = 100N
W = 100 ▪ 3 = 300Nm
En trälåda som väger 20kg släpas efter golvet. Friktionskraften av lådan är
100N. Hur mycket arbete krävs för att släpa den i 10 meter?
m = 20kg
F = 100N
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
För att kunna räkna ut kraften
måste man veta massan
För att kunna räkna ut arbetet
måste man veta sträckan
m = 2kg
F = 2 ▪ 10 = 20N
Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften?
m = 10kg
F = 10 ▪ 10 = 100N
W = 100 ▪ 3 = 300Nm
En trälåda som väger 20kg släpas efter golvet. Friktionskraften av lådan är
100N. Hur mycket arbete krävs för att släpa den i 10 meter?
m = 20kg
F = 100N
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
För att kunna räkna ut kraften
måste man veta massan
För att kunna räkna ut arbetet
måste man veta sträckan
m = 2kg
F = 2 ▪ 10 = 20N
Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften?
m = 10kg
F = 10 ▪ 10 = 100N
W = 100 ▪ 3 = 300Nm
En trälåda som väger 20kg släpas efter golvet. Friktionskraften av lådan är
100N. Hur mycket arbete krävs för att släpa den i 10 meter?
m = 20kg
F = 100N
W = 100 ▪ 10 = 1000Nm
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
Samma låda lyfts sedan upp på en hylla 2m upp.
Hur stort är det totala arbetet?
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
Samma låda lyfts sedan upp på en hylla 2m upp.
Hur stort är det totala arbetet?
m = 20kg
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
Samma låda lyfts sedan upp på en hylla 2m upp.
Hur stort är det totala arbetet?
m = 20kg
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
Samma låda lyfts sedan upp på en hylla 2m upp.
Hur stort är det totala arbetet?
m = 20kg
 = 20 ▪ 10 = 200N
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
Samma låda lyfts sedan upp på en hylla 2m upp.
Hur stort är det totala arbetet?
m = 20kg
 = 20 ▪ 10 = 200N
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
Samma låda lyfts sedan upp på en hylla 2m upp.
Hur stort är det totala arbetet?
m = 20kg
 = 20 ▪ 10 = 200N
 =
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
Samma låda lyfts sedan upp på en hylla 2m upp.
Hur stort är det totala arbetet?
m = 20kg
 = 20 ▪ 10 = 200N
 = 200 ▪ 2 = 400Nm
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
Samma låda lyfts sedan upp på en hylla 2m upp.
Hur stort är det totala arbetet?
m = 20kg
 = 20 ▪ 10 = 200N
 = 200 ▪ 2 = 400Nm
 =
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
Samma låda lyfts sedan upp på en hylla 2m upp.
Hur stort är det totala arbetet?
m = 20kg
 = 20 ▪ 10 = 200N
 = 200 ▪ 2 = 400Nm
 = ä + 
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
Samma låda lyfts sedan upp på en hylla 2m upp.
Hur stort är det totala arbetet?
m = 20kg
 = 20 ▪ 10 = 200N
 = 200 ▪ 2 = 400Nm
 = ä + 
ä = 1000Nm
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
Samma låda lyfts sedan upp på en hylla 2m upp.
Hur stort är det totala arbetet?
m = 20kg
 = 20 ▪ 10 = 200N
 = 200 ▪ 2 = 400Nm
 = ä + 
ä = 1000Nm
 =
Massa, vikt
Tyngd, kraft
Arbete
m
F=m▪g
W=F▪s
Samma låda lyfts sedan upp på en hylla 2m upp.
Hur stort är det totala arbetet?
m = 20kg
 = 20 ▪ 10 = 200N
 = 200 ▪ 2 = 400Nm
 = ä + 
ä = 1000Nm
 =1000 + 400=1400Nm
Effekt har beteckningen P och enheten W (Watt)
Effekt beror på hur snabbt man gör ett visst
arbete.
Effekt har beteckningen P och enheten W (Watt)
Effekt beror på hur snabbt man gör ett visst
arbete. Ju snabbare desto högre effekt.
Effekt har beteckningen P och enheten W (Watt)
Effekt beror på hur snabbt man gör ett visst
arbete. Ju snabbare desto högre effekt.
=


Effekt har beteckningen P och enheten W (Watt)
Effekt beror på hur snabbt man gör ett visst
arbete. Ju snabbare desto högre effekt.
=


där arbetet är i Nm och tiden i sekunder
Effekt har beteckningen P och enheten W (Watt)
Effekt beror på hur snabbt man gör ett visst
arbete. Ju snabbare desto högre effekt.
=


där arbetet är i Nm och tiden i sekunder
Exempel: För att utföra arbetet i förra uppgiften krävdes 1400Nm.
Effekt har beteckningen P och enheten W (Watt)
Effekt beror på hur snabbt man gör ett visst
arbete. Ju snabbare desto högre effekt.
=


där arbetet är i Nm och tiden i sekunder
Exempel: För att utföra arbetet i förra uppgiften krävdes 1400Nm.
Hur stor effekt har personen som utför arbetet på 7 sekunder?
Effekt har beteckningen P och enheten W (Watt)
Effekt beror på hur snabbt man gör ett visst
arbete. Ju snabbare desto högre effekt.
=


där arbetet är i Nm och tiden i sekunder
Exempel: För att utföra arbetet i förra uppgiften krävdes 1400Nm.
Hur stor effekt har personen som utför arbetet på 7 sekunder?
=


=
Effekt har beteckningen P och enheten W (Watt)
Effekt beror på hur snabbt man gör ett visst
arbete. Ju snabbare desto högre effekt.
=


där arbetet är i Nm och tiden i sekunder
Exempel: För att utföra arbetet i förra uppgiften krävdes 1400Nm.
Hur stor effekt har personen som utför arbetet på 7 sekunder?
=


=
1400
7
= 200W
Arbete & energi
Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så
innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi.
Arbete & energi
Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så
innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi.
Exempel:
Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en
låda på en hylla så har lådan energin
när
den står på hyllan.
Arbete & energi
Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så
innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi.
Exempel:
Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en
låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när
den står på hyllan.
Arbete & energi
Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så
innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi.
Exempel:
Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en
låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när
den står på hyllan.
1 Nm = 1 J
Arbete & energi
Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så
innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi.
Exempel:
Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en
låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när
den står på hyllan.
1 Nm = 1 J
Arbete
Arbete & energi
Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så
innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi.
Exempel:
Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en
låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när
den står på hyllan.
1 Nm = 1 J
Arbete
Energi
Arbete & energi
Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så
innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi.
Exempel:
Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en
låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när
den står på hyllan.
2m
20kg
Arbete & energi
Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så
innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi.
Exempel:
Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en
låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när
den står på hyllan.
2m
20kg
Arbete & energi
Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så
innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi.
Exempel:
Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en
låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när
den står på hyllan.
20kg
2m
Arbete & energi
Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så
innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi.
Exempel:
Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en
låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när
den står på hyllan.
20kg
2m
Arbete & energi
Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så
innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi.
Exempel:
Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en
låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när
den står på hyllan.
20kg
Lådan innehåller lägesenergin 400J
2m
Arbete & energi
Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så
innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi.
Exempel:
Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en
låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när
den står på hyllan.
2m
Arbete & energi
Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så
innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi.
Exempel:
Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en
låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när
den står på hyllan.
Lägesenergin minskar och
rörelseenergin ökar när lådan faller
mot marken.
2m
Arbete & energi
Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så
innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi.
Exempel:
Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en
låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när
den står på hyllan.
2m
Arbete & energi
Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så
innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi.
Exempel:
Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en
låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när
den står på hyllan.
2m
Lådan innehåller rörelseenergin
400J precis innan den når marken
Arbete & energi
Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så
innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi.
Exempel:
Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en
låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när
den står på hyllan.
2m
20kg
Arbete & energi
Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så
innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi.
Exempel:
Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en
låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när
den står på hyllan.
Ljudenergin, värmeenergin och
vibrationerna i golvet har totalt
energin 400J
2m
20kg

similar documents