Nr. 5 Veiledning o-ring bytte gasskran

Report
Veiledning: bytte av
O-RING (kran utedel)
versjon 1.7
160512hl
HMS
VIS FORSIKTIGHET
Bruk alltid vernebriller, hansker, mm,
der det jobbes med kuldemedium!
Ved utslipp i væskeform vil kuldemediet fordampe
ved ca. -51,6C.
Det kan gi kraftige forfrysninger, øyeskader mm!
Se HMS databladet for R-410A for mer info, ved evt. personskade mm.
• R-410A er tyngre enn luft og fortrenger oksygen.
• Ved en gasslekkasje og sterk oppvarming dannes det farlige gasser (hydrogenfluorid);
Vis aktsomhet med varmearbeider og røyking (gassen vil trekkes igjennom
sigarettgloen).
Inspiser mutterhettene. De skal være hele og ikke deformerte. Om ikke, byttes de ut.
1. Manometersettet tilkobles.
2. Bruk tømmeaggregat og tapp ned hele fyllingsmengden. Avtappet gass veies opp. (OBS:
manometerslanger/flaske må være tømt for luft, om gassen er tenkt brukt igjen).
3. Skru inn kran hvor o-ring skal byttes.
1
Nødvendig verktøy:
Manometersett
Tømmestasjon og vekt
Vakuumpumpe m/vakuummeter
Gass (R-410A) + tom flaske
Vakuumpumpeolje
Momentnøkler
Div. håndverktøy
2
3
Nye deler som kan være behov for:
o-ring 1/4” : 3x2
(HNBR-kvalitet)
o-ring 3/8” : 8x2
(HNBR-kvalitet)
o-ring 1/2” : 11x2,5 (HNBR-kvalitet)
Mutterhetter til 3/8” eller 1/2”
Tørrefilter
(HNBR-kvalitet: tåler esterolje, kuldemedium etc.)
OBS: pass på å ikke lage riper!
1. Sett en liten skrutrekker (flat) på låseringens lukkede side og få den opp av sporet og
dytt den forsiktig innover.
2. Ta så skrutrekkeren og trekk låseringen ut.
3. Skru kranen helt ut, hjelp evt. litt til og ta den helt ut.
1
2
2
3
3
1. Bytt o-ring. Pass på at alt er rent.
2. Påfør o-ringen olje . Viktig: kun vakuumpumpeolje eller kompressorolje (for R-410A).
3. Sett på plass kranen forsiktig og skru den helt inn.
1
3
2
3
1. Sett på plass låseringen. Dytt den lukkede delen av låseringen innover med skrutrekker.
2. Få nå den åpne delen til låseringen til å legge seg i sitt riktige spor.
3. Skru nå kranen forsiktig helt ut og låseringen vil antagelig gå rett i spor. Lukk så kranen en
1/2 turn (med urviseren).
4. Monter tørrefilter. Settes vertikalt på væskerøret (1/4”).
1
2
4
3
1. Vakuumer nå utedelen minimum 1 time (bruk vakuummeter!) med begge kraner åpne.
Det vil være noe vanskelig å komme ned i stabilt vakuum (R-410A er løst i oljen, koker
ut ved vakuum).
2. Fyll korrekt mengde gass. All gass fylles ny, hvis avtappet gassmengde var for liten.
3. Sett på mutterhetter og dra til med moment (se egen tabell for moment).
4. Testkjør anlegget. Lekkasjesøk med ”sniffer” eller lekkasjespray.
5. Komplett utfylt RETURMELDINGSSKJEMA #A returneres ABK AS sammen med defekt
del.
3
2
1
5
4
Følgende moment skal brukes:
1/4” -6,35mm
14-18N.m
3/8” -9,52mm
33-42N.m
1/2” -12,7mm
50-62N.m

similar documents