Ladda ner Träff för nya medlemmar – inkl Jonas (ppt)

Report
Träff för nya medlemmar
2014
Upplägg
• Läget i Vänsterpartiet
• Organisationen
• Partiprogrammet
• Allmänna frågor
• Fika
Jonas Sjöstedt
Vänsterpartiet växer
• 13 800 medlemmar i jan 2014
• Ser ut att växa med ytterligare
3 000 nya medlemmar 2014
• Vi ser ut att bli 50 procent fler
än efter valet 2010
Varmt välkomna!
§ 2. Var och en som vill verka
för Vänsterpartiets politik kan
bli medlem
Lång och kort sikt
• Långsiktiga visioner
• Genomför förbättringar
i det lilla varje dag
Förändring på riktigt
• Arbetar med de stora
samhällsproblemen
• Beredda att gå före
Varit med och avgjort
• Allmän pension
• Nej till EMU
• Vinster i välfärden
Valrörelsen 2014
• Fokuserat budskap
• Starkare organisation
• God stämning
Läget efter valet
• Brett stöd för att få ut
vinstintressena från välfärden
och bygga en välfärd att lita på
• Det tydliga vänsteralternativet i
svensk politik
Bra förutsättningar
• Starkare förtroende för
Vänsterpartiets politik
• 15-20 procent kan tänka sig att
rösta på Vänsterpartiet
Stadgar
• §1 Partiets organisation och
stadgar är utformade för att
skydda och utveckla den inre
demokratin och säkerställa alla
medlemmars rätt att delta i
utformandet av partiets
verksamhet och politik.
Stadgeprinciper
• Demokrati – medlemmarna
bestämmer!
• Alla medlemmar har samma
rättigheter
• Organisationen ska vara lätt att
förstå för alla
Ett parti i rörelse
• § 9. ... Partiets medlemmar har
ett gemensamt ansvar för
säkerställandet av en fri debatt
där alla bemöts med respekt
och tolerans.
Majoritetsbeslut
• § 12. Beslut fattas enligt
majoritetsprincipen när inte
annat föreskrivs i dessa
stadgar.
Ett parti som gör saker
• Följer fattade beslut
• Genomför tillsammans
• Som representanter företräder
vi partiets linje
Medlemskapet
• Rösträtt
• Information
• Aktiv i verksamheten
Tidningen Rött
Hemsidan
Ung Vänster
”Ung Vänster samarbetar med och
stödjer Vänsterpartiet … men fattar
utifrån egna analyser självständiga
beslut i organisatoriska och politiska
frågor.”
Partiföreningen
• Vanligtvis en per kommun
• Fackliga partiföreningar
• Där det händer
Kommunala grupper
• Riktningen bestämmer vi
tillsammans
• Ekonomiska resurser
Distriktet
• Geografiska partiföreningar
• Distriktsexpeditionen
• Stödjer partiföreningarna
• Landsting och regioner
Riksnivån
• Övergripande politiska linjen
• Strategier
Riksdagsgruppen
• 21 ledamöter
• Utskott
• Talespersoner
Tjänstemän
• Partikansliet: ca 40
Staben
Ledamotsstödet
Politikutveckling och studier
Kommunikation
Organisation
• Distriktsombudsman
• Landsting och kommuner
Jämställd representation
• Första partiet med jämställd
representation på alla nivåer
Internfeminism
• Ser att de strukturer som finns i
samhället också finns här
• Jobbar tillsammans för alla ska
få samma chanser och utrymme
Minst 50 procent kvinnor
• § 21. Kvinnor skall vara
representerade i valda organ
och på förtroendeposter med
minst 50 procent om inte
synnerliga skäl förhindrar detta.
Använder statistiken
Historia
• En motstridig historia vi lärt
mycket av
• Arbetarrörelsen formeras och
splittras
Historia
• Radikalisering och förnyelse
• Feminister och välfärdskämpar
Partiprogrammet
• Socialister och feminister med
ett ekologiskt förhållningssätt
Socialism
• Klass
• Arbetarrörelsen
• Socialistiskt samhälle
Feminism
• Patriarkatet
• Handlar om makt
• Kvinnorörelser
Hållbarhet
• Ekologiskt förhållningssätt
• Rättvist miljöutrymme
• En grundläggande och
frigörande omvandling
Internationalister
• Fattiga och rika länder
• Exploatering
• Krig
Allmänna frågor
• Läs mer i Resursbanken
på vansterpartiet.se
Kampanjmetoder
• Kampanjen “INTE TILL SALU”
4
4

similar documents