Paul Bijleveld - Presentatie Twentse spin offs

Report
Twentse spin-off bedrijven,
mythe en werkelijkheid
Paul Bijleveld
Datum: 8 december 2014
De ondernemende
universiteit
Grote verwachtingen en
uitdagingen op de werkvloer
Uitspraken uit VS creëren hoge verwachtingen bij
bestuurders:
• “….25800 currently active companies founded
bij MIT alumni generate 2 trillion dollars,
producing the equivalent of the eleventhlargest economy in the world”. (Kauffman
Foundation, 2009).
Veel uitdagingen voor startende ondernemers en
ondersteuning:
“…. 40% of intellectual property based spin-offs
of MIT is able to get its first product to the
market within 8 years.” (Shane, 2006)
Achtergrond UT
1961 Beslissing tot start Technische Hogeschool Twente
Campus universiteit met ‘Amerikaanse’ bundeling van
onderzoek in beperkt aantal grotere instituten. Aanvankelijk
hoop op een academisch ziekenhuis
1982 Strategie Ondernemende Universiteit. Stedenband
Enschede/ Palo Alto. TOP (Twentse Ondernemers Plaats) met
nadruk op kennisintensief ondernemerschap en minder op
transfer technologie
Start clean room met gedeeltelijk commercieel
financieringsmodel
2006 Start Stichting Kennispark. Nadruk op integrale
ontwikkeling ruimtelijk-economisch ecosysteem. Meer
aandacht voor high tech spin offs. Gemeenschappelijk
initiatief UniversiteitTwente, Gemeente Enschede, Provincie
Overijssel en later Saxion.
Achtergrond Saxion
1996 Start Small Business Opleiding met nadruk
op ondernemerschap
2004 Start SIO later SKIO (Saxion kenniscentrum
Innovatie & Ondernemerschap)
2011 Saxion wordt volledig lid Kennispark
Twente, gezamenlijk business development team
Nu: Saxion Centrum voor Ondernemerschap
Definities
Verschillende subsidiegevers gebruiken verschillende definities.
Database kan daarin selecteren. Definities zijn
deelverzamelingen!
Patent based spin offs:
•
A new company founded to exploit a piece of intellectual property created in an academic
institution (Shane, 2004).
Research based spin offs:
•
New Technology-based Firm (NTBF) that spins out as a result of academic research.
Ecosystem based spin offs:
•
Academic spin-offs that made use of substantive support by local and regional start-up
facilities (for example loans, venture capital, coaching, and incubator facilities). This definition
is used by the University and Kennispark for reporting purposed and policy evaluation.
Alumni based spin offs:
•
Companies founded by anyone who has studied or worked at a university (Roberts, 1991).
Nieuwe definitie High Tech spin offs:
•
OECD classification of statistical branch codes
Vragen promotieonderzoek
• Research theme:
• Demography of academic spin-offs
• Research questions:
• What is the behaviour and performance of academic
spin offs in a spatial and historical context? Are there
differences with regard to chosen definition?
• What do especially research based academic spin offs
contribute to knowlegde spill-overs inside and outside
the region?
• Do policy makers in periferal regions have tools to
influence locational choices and improve performance?
Resultaten
• Aantal arbeidsplaatsen UT spin offs: 7877 bij
752 nog actieve bedrijven
• Aantal arbeidsplaatsen Saxion spin offs: 10849
bij 909 actieve bedrijven
• Van alle huidige bedrijven in de database is
76% nog actief (survival rate).
• De gemiddelde grootte van de nog actieve
bedrijven is ongeveer 10 werknemers.
Spin off bedrijven per
definitie
UT Spin offs
Patent based
Research based
Ecosystem based
Alumni based
Total
Spin offs Jobs
26
173
134 1.001
459 2.463
369 4.240
988 7.877
Sectorale indeling spin offs
Groei start-ups
Definitie 4. Alumni based spin offs
Verspreiding start-ups
Een deel van de door het ecosysteem gefaciliteerde jonge ondernemers,
start hun bedrijf uiteindelijk buiten Twente. Voorts starten groeiende
bedrijven een afdeling buiten Twente.
Verspreiding spin offs UT in
Nederland
Verspreiding UT spin offs in
Twente
Waarnemingen
•
•
•
•
•
50% van de UT alumni based spin offs start buiten Twente, zet
buiten Twente een afdeling op of verhuist naar een regio buiten
Twente.
70% van de high tech patent based and research based spin offs
blijft in Twente.
Een beperkt deel van de Twentse high tech spin offs komt tot
stand door overdracht van intellectueel eigendom.
Van de 988 UT spin offs in de database, zijn er 752 nog steeds
actief. Opheffing komt vaak niet door faillissement maar
overname. Moet nog worden uitgerekend.
Spin offs die niet in staat zijn een succesvol product op de markt
te brengen, gaan vaak door op het vlak van technische
consultancy.
Acties
• Acties ontwikkelen vanuit Kennispark voor spinouts uit bestaande bedrijven en serial
entrepreneurs.
• In de eerste startfase beinvloeden van de keuze van
de vestigingsplaats
• Meer aandacht voor vestigingsklimaat. Aanpakken
push factoren.
• Hernieuwde aandacht studentondernemerschap en
enthousiasme/buzz in de vroege incubatiefase.
• Meer mogelijkheiden voor specifieke vormen van
begeleiding in de acceleratiefase.
• Ontwikkeling investeerders community.

similar documents