Bli kjent med i Powerpoint

Report
Bli kjent med i Powerpoint
Hva er Powerpoint?
• Grafikkbasert presentasjonsprogram
– Lager Lysbildefremvisning med
•
•
•
•
•
•
•
•
Tekst
Bilder
Diagrammer
Grafer
Lister
Lyd
Video
Lenker
Hva er PowerPoint
• PowerPoint gjør det enkelt å organisere ideer
• Tilbyr verktøy for å lage de ulike bestanddelene
• Enkelt å lage supplementer som støtteark,
notater og disposisjoner
Hva er PowerPoint
• Du kan
– Vise presentasjonen på skjerm eller på papir/transparent
– Samle informasjon og objekter på nettet
– Få full kontroll på presentasjonen vha
•
•
•
•
Samme fargevalg og utforming for hele presentasjonen
Overganger
Animasjoner
Tilpassede fremvisninger
Lage en ny presentasjon
• Maler
– Gir en mal for utforming av profesjonelle lysbilder
• Tom presentasjon
– Her gjør du alt selv
Programvinduet
• Redigere i normalvisning
• Organisere og lage overganger i lysbildesortering
• Visninger
• Normalvisning
• Lysbildesortering
• Lysbildefremvisning
Du kan også starte
lysbildefremvisningen ved å trykke
F5 på tastaturet, men da starter
den alltid på lydbilde 1
Redigere Lysbilder
Redigere tekst og objekter
• Du kan enkelt redigere tekst i PowerPoint.
• Legge til og redigere objekter som bilder og
diagrammer.
• Alle typer objekter som kan settes inn finner du i
kategorien Sett inn.
Redigere objekter
• Tekstbokser og Objekter kan flyttes og endres på
samme måte som i Word ved å dra i kantpunkter
Utskrifter
• Bruk Officeknapp  Skriv ut for utskrift.
• Du kan skrive ut
• Lysbilder
• Støtteark
• Notatsider
• Disposisjon
Utforming og Oppsett
• En utforming er en forhåndsdefinert samling med
fargevalg, skrifttyper og bakgrunnslayout.
• Når du velger en utforming, bytter du ut de
gjeldende valgene for det eller de lysbildene du
bruker utformingen på.
• Du kan når som helst i presentasjonen velge en
annen utforming.
Utforming og Oppsett
• Alle presentasjoner har tilknyttet en lysbildemal
• Lysbildemalen inneholder formatering: Skrifttyper,
farger, bakgrunnsbilde og oppsett
• For å endre mal: Velg Visning  Lysbildemal
• Lysbildeoppsett brukes til å angi oppbyggingen av
enkeltlysbilder
• Du finner innstillinger for oppsett i Hjem-kategorien
Legge til lysbilder?
• Du kan
–
–
–
–
–
Sette inn lysbilder
Slette lysbilder
Flytte lysbilder
Kopiere lysbilder
Legge til lysbilder fra andre presentasjoner
Tekst
• Tekst legges på lysbildene ved å fylle ut tomme
tekstbokser
• All tekst skrives i tekstbokser
• Nye tekstbokser kan settes inn ved å bruke
Sett inn  Tekstboks
Tekst 2
• Tekstbokser kan
– Endres
– Flyttes
– Slettes
• Tekst kan redigeres på vanlig måte
• Tekst kan justeres i tekstboksene:
Venstrejustert
Midtstilt
Høyrejustert
Kolonner
•
•
•
•
•
Du kan stille opp teksten i kolonner vha tabulatorer
Lag en tekstboks
Vis linjal (Visning  Linjal)
Velg type tabulator
Klikk på linjal der du vil ha tabulator
Stilling
Navn
Ansatt
Daglig leder
Guro Fjellbekk
01.06.92
Personalsjef
Knut Furulund
15.10.94
Punktmerkede lister
• Når du lager nye lysbilder med
lysbildeoppsett, er standardinnstillingen lister
med punktmerking
• Du kan også lage punktlister selv
• Du kan også endre punkttegn:
Velg kategorien Hjem  Gruppen avsnitt
Bilder, utklipp og figurer
• Du kan sette inn bilder du har på PC’n
Kategorien Sett inn  Bilde (eller Utklipp)
• Du kan lage enkle figurer
Kategorien Sett inn  Figurer
• Disse kan du legge tekst på eller i
WordArt
• WordArt brukes til å lage fancy teksteffekter
• Bruk
-knappen i kategorien Sett inn for å sette
inn WordArt
Lyd og video
• Lyd og video legges inn fra kategorien Sett inn.
• Lyd- og videoklipp kan avspilles automatisk eller
ved å klikke på ikonet
Overganger
• Velg visningen lysbildesortering
• Velg ett eller flere lysbilder du vil legge til en
overgangseffekt for
• Klikk Animasjoner og velg overgang
• Her kan man også bestemme hastighet og
legge lyd på en overgang
• Du kan også velge at valgt overgang skal
brukes på alle lysbilder
Animasjon
• Du kan bruke animasjon for å la nye objekter
dukke opp i et lysbilde f.eks. kan en
punktmerket liste vises med ett punkt om
gangen
• Du kan bruke forhåndinnstilte eller
egendefinerte animasjoner
• Disse finner du i kategorien Animasjoner 
Animer eller Egendefinert animasjon
Animasjon
• Husk å merke objektet før du velger animasjon
• Egendefinerte animasjoner har svært mange
muligheter
Lysbildefremvisning
• Du kan bla framover eller bakover
• Med tastatur:
– Pil høyre/venstre
– Med mus
• Esc-knappen avslutter lysbildefremvisningen
Oppgave
• Start en ny Presentasjon
• Lag en av følgende presentasjoner i PowerPoint
– Meg selv
– Min jobb
– Min hobby
• Bruk eksisterende tekster, bilder og illustrasjoner
(f.eks. fra Internett)
• Vær nøye med merking av tekst fra en nettside for å kopiere
unngå rammer, tabeller og lignende.

similar documents