Last ned presentasjon

Report
BAK SCENETEPPET
GERILJATESTING VED OPERAEN
MAGNE BJELLA @magnebjella
LINDA CHRISTIN HALVORSEN @lchalvorsen
GERILJATESTING
Hva trenger vi?
Hvordan gjorde vi det?
Noe å teste
Implementerte
Et dynamisk team
Tok med ut og testet
En dynamisk prosess
Fikset
En kunde som tør
Implementerte mer
Testet igjen
Og igjen
Og igjen
Hvordan opplevde kunden det?
• SAS 1999: slave av prosjektplaner
og milepæler
• BI 2006: MBA i innovasjon og
kommersialisering
• Navico 2007: tettere samarbeid
mellom kunde og leverandør.
Brukeren manglet
• Operaen 2010: strategisk
kundefokus
• operaen.no 2011: oppdragsgiver +
leverandør + bruker = sant
MAGNE BJELLA @magnebjella
”Innovation is about
connecting, not
inventing”
Andrew Hargadon
VI SKAL
GJØRE LIVET
STØRRE
80%
Forskjellen mellom en liste med behov
og en problemstilling:
den ene leder til en liste med features,
den andre til et konsept.
RETNING C
FOKUS
Forestillingene
SPRÅKBRUK
Avhenger av sjangeren på
forestillingen og innholdet
VISUELLE
VIRKEMIDLER
Unik branding av hver
forestilling
ELELEMENTER
Forestillingspresentasjoner,
behind-the-scenes,
portrettintervjuer med
utøvere om rollen forestillingskampanjer
Innsikt og analyse
Kreativ fase
KONSEPTUTVIKLING
Foredling og
forankring
Prinsippene vi kjørte etter:
•
•
•
•
•
•
MVP
Iterere på fungerende produkt
Prioritere etter bruksverdi
Build – measure – learn
Teste antagelser
Funksjonalitet støtter testing – ikke
omvendt
Sjekk om lemonade selger først
– så kan vi snakke om hvordan
butikken skal se ut
Testsyklusen vår:
•
•
•
•
•
Hva vi vil teste?
Hva trengs for å teste det?
Implementere det som trengs
Teste med brukere
Vurdere
Igjen og igjen og igjen og igjen
Hvordan det blir for Operaen:
• Konseptet er styringsverktøyet
• Ingen godkjenning før implementering
• Fokus på funksjonalitet over pixelperfekt
design
• Mer trygge på at ting funker
• Bedt om mer hands-on type involvering
• Godkjenning av grafisk design kun for
funksjonalitet som testet og fullendt
Mindre oversikt – mer kontroll
Bedre brukerfokus
Åpen innovasjon
Raskere tilbakemelding på hva
som funker og ikke funker
Kjøp billett
• Testingen setter agendaen. Ikke
planen
• Ikke lenger ”slave” av prosjektplan
og milepæler  større fokus på å
fikse det som ikke fungerer
• Flytter godkjenningen ut av
møterommet og over til brukeren
• Gjensidig skapelsesprosess mellom
oppdragsgiver, leverandør og
brukeren
• Must-have-liste vs ønskeliste til
lanseringsdatoen
• Mye bedre tilbakemeldinger
• Fortsetter å lytte til brukeren
• Intervju med kolleger i Billettluken
• Geriljatest av Operaen.no
• Dybdeanalyse via webanalyse
• Sideundersøkelse Questback – Operaen.no 24/7 - 365 dager
• Møte/Miniworkshop» med Restauranthuset
• Implementering av Google Tag Manager og eCommerce
• Implementert målinger på alle viktige navigasjonsflater
• Geriljaintervjuer og geriljatester
27%
2012
60%
80%
2014

similar documents