Opplæringskontorets hjørne

Report
Opplæringskontorets hjørne
Vårt kontor er på:
Sam Eyde vgs, 4.etasje.
Postadresse er:
Sam Eyde vgs
Postboks 1604 Stoa,
4857 Arendal
For telefon nummer og mailadr., se vår
Hjemmeside:www.okos-agder.no
Lærlingrepresentant
 Mathias
Moen Hansen,
2. års lærling i Barne- og ungdomsfaget.
Han er lærlingrepresentant til styret i
Opplæringskontoret for alle lærlingene,
og kan melde inn saker som angår dere!!

Kontaktinfo Mathias, se vår hjemmeside:
www.okos-agder.no
Nytt veilederkurs


NÅR: Onsdag 4. februar 2015
HVOR: SAM EYDE vgs
Info legges ut på www.okos-agder.no i desember-14.
Kurset er for nye veiledere i helsearbeiderfaget.
 Påmelding
på mail til:
[email protected]
eller tlf. 38 61 80 87.
NB! Invitasjon blir sendt ut via mail i
desember til alle praksisplassene vi har + legges
ut på vår hjemmeside.
Fagprøvesamling
 Når:
Tirsdag 10. mars 2015
 Hvor: Sam Eyde vgs,
Auditoriet E 102
 Tidspunkt: Fra 08.30 – 12.00
Husk å ta med permen for godkjenning!!
Ta ut oppgaver som dere ikke er
ferdige med.
 NB! Dere bør ikke planlegge ferie i mai
og juni nest år(dvs. best. ferietur) pga.
avvikling av fagprøver.

Bytte av praksisplasser
 Varierer
i kommunene, noen bytter etter
9 mnd., mens andre etter 6 mnd.
 Når det nærmer seg bytte vil dere få
beskjed skriftlig på forhånd (mange vet
allerede hvor de skal).
 Se
ellers UTPLASSERINGSAVTALE –
sendt til leder på arb.plass dersom noe
er uklart i forhold tidspunkt når du skal
bytte.
Sykehuspraksis
Avtalen med sykehuset utløper i februar
2015.
 Vi samarbeider med dem og jobber for å
få til en videre avtale, men dette er ikke
avklart enda.
 Når dette blir avklart skal vi informere
dere.

Veiledning og veil.boka/permen

Sett av fast tid til veiledning med veileder,1time
hver uke.

Egentid – 4 t. hver uke på jobb - viktig!!!

Hva skal dere snakke om? Eks. planlegge neste
oppgaver, snakke om den/de som lærlingen har
gjennomført.
Arbeidsoppgaver, teori, de ”uskrevne regler” på
arbeidsplassen osv.
Hva er poenget med veil.boka?

◦ PENSUM til FAGPRØVEN
◦ DOKUMENTASJON på at opplæring er
gjennomført
Vurderinger
To typer for vurdering:

Underveis vurdering: de daglige, jevnlige samtalene.

Halvårsvurdering:
Skriftlig tilbakemelding til lærling og praksissted etter 6 mnd.
- Vær ærlige mot hverandre; vurderingen skal være til hjelp
for dere begge!!
- HUSK KOPI TIL OPPLÆRINGSKONTORET – ALLE 4 SIDENE.
PS! Dersom læretiden er 9 mnd. tar dere vurdering etter 6 mnd.,
og en liten oppsummering når lærlingen bytter praksissted.
Videre utdannelse etter fagbrev

PÅBYGG – 23 timer pr. uke.
Søk på VIGO på samme måte som til læreplass.
NB! Alle har nå rett til å komme inn- egne klasser for
dem som har tatt fagbrev. Gjelder t.o.m det året du
fyller 23 år.

FAGSKOLEN
11 forskjellige utdanningsløp innenfor Helseog oppvekst.Vanligvis på deltid over to år.
HVOR: I Aust-Agder: Dahlske vgs.(noen utd.løp)
Se ellers: www.vilbli.no for mer info.
DIVERSE
Prøv å få tatt sertifikat så fort som
mulig – gir flere muligheter og
utfordringer i praksis (+ arbeid etterpå)
 Les info. nøye som sendes ut!
 Husk å gi beskjed til oss + arb.giver
dersom du får ny adresse eller tlf. nr.
 Alt sykefravær skal registreres –
leveres på din arbeidsplass.
 Tips til link for fagstoff: www.ndla.no


similar documents