Det sitter i väggarna! - Christer olsson

Report
Lära för Livet
Seminarier | Utbildningar | Talarförmedling
www.laraforlivet.se
Det sitter i väggarna!
Arbetsglädje, kultur och värderingar
www.laraforlivet.se
Christer Olsson
Fiskarsonen från Öckerö som gjorde
sunt förnuft till sin affärsidé.
Christer är idag en av Nordens mest
eftertraktade föreläsare, med fokus på
samspelet mellan organisationens
strukturella och kulturella dimensioner.
www.laraforlivet.se
Minnesanteckningar
Det sitter i väggarna!
Tänk om väggarna kunde tala
Jag har pratat med många väggar, men inte fått många svar!
Varför gör ni så? ”Vi har alltid gjort så.”
En underbar paradox som överförs till nyanställda.
www.laraforlivet.se
Minnesanteckningar
Det sitter i väggarna!
Schimpansexperimentet
Man satte sex schimpanser i en bur och hänger ner en klase bananer i mitten av
buren. Varje gång en apa närmar sig bananen kastar de iskallt vatten över dem – vilket
de självklart hatar.
Efter X antal gånger med vattenkastandet förstår aporna att de inte ska ta bananen,
för att den vanliga maten kommer strax.
Schimpanser är empatiska djur. När de byter ut en schimpans mot en ny till denna
grupp, varnar de andra aporna den nya schimpansen när denne försöker ta en banan.
Det slutar med att de till slut bytt ut alla apor som var med i den ursprungliga
gruppen, men ingen rör bananerna...
www.laraforlivet.se
Minnesanteckningar
Det sitter i väggarna!
Ändamålsenlig kultur?
Det kanske var en bra idé från början, men passar det in i hur vårt
företag ser ut idag?
Om du klandrar människors tidigare fattade beslut, stannar du nya
idéer.
Chefens beslut är det som gäller, annars blir arbetet en form av
anarki.
www.laraforlivet.se
Minnesanteckningar
Det sitter i väggarna!
Struktur och kultur
Kultur är det som ger lust och glädje på arbetsplatsen.
Struktur är viktigt för att en organisation ska fungera. Struktur är
frihetens moder.
Struktur ökar allteftersom företaget växer. Tricket är att behålla
kulturandan som startade företaget – den där goa känslan.
www.laraforlivet.se
Minnesanteckningar
Det sitter i väggarna!
S x K = O²
Struktur x Kultur = Operationell effektivitet
Operationell effektivitet = Yttre attraktivitet x Inre effektivitet
Organisationens yttre attraktivitet och inre effektivitet måste
samspela för att skapa en kultur som genererar såväl arbetsglädje
som kund- och affärsnytta.
www.laraforlivet.se
Minnesanteckningar
Det sitter i väggarna!
Vi väljer människan
Människan är idag den enda konkurrerande faktorn.
På strukturell nivå är det fruktansvärt svårt att konkurrera.
Pris, produkter, prestanda – allt annat lika så är det människan vi
väljer.
Allt går att kopiera, men inte människan!
www.laraforlivet.se
Minnesanteckningar
Det sitter i väggarna!
Mät livsvärdet
Räkna livstidsvärdet på dina kunder. En nöjd kund är inte
nödvändigtvis lojal.
Lojalitet mäts i ”promotor score”. Rekommenderar dina kunder ditt
företag?
Hur sannolikt är det att dina medansvariga rekommenderar sina
vänner att börja jobba i er organisation?
www.laraforlivet.se
Minnesanteckningar
Det sitter i väggarna!
Se upp med vedergällningsprocessen
Vi tycker om att ha att göra med människor vi tycker om. Och vi
tycker inte om att ha att göra med människor vi inte tycker om.
Om jag inte tror att du tycker om mig, så tycker jag inte om dig –
lite mer! = Vedergällningsprocessen
Psykologiska försvarsmekanismer skyddar vårt ego.
www.laraforlivet.se
Minnesanteckningar
Det sitter i väggarna!
Kultur är känslor
Ju komplexare tillvaron blir, desto subjektivare blir människan.
Vi ska göra fler och fler val som vi inte begriper. Då letar vi efter
någon som vi tror kan.
Jag kan inte bedöma om du kan det du säger dig kunna i
expertsamhället. Då bedömer jag i stället människan, för det tror
jag att jag kan bedöma.
www.laraforlivet.se
Minnesanteckningar
Det sitter i väggarna!
Förtroende är kostnadseffektivt
Från jordbruksamhället, industrisamhället, tjänstesamhället... Vi är
på väg rakt in i förtroendesamhället.
Det går fort om man inte sköter sitt förtroendekapital.
Tillit är en transaktion. Jag är inte här för att sälja något – jag är
här för att ge dig det du behöver.
www.laraforlivet.se
Minnesanteckningar
Det sitter i väggarna!
Utveckling är en evolutionär drivkraft
Människor är inte bra eller dåliga. Vi är bara olika.
Utveckling är inte alltid bekväm.
All form av organisationsutveckling handlar om personlig
utveckling.
Många människor är alldeles för invecklade. Våga veckla ut dig!
www.laraforlivet.se
Minnesanteckningar
Det sitter i väggarna!
Synliggör kulturen!
Vilken kultur har vi i organisationen? Hur synliggör vi den?
Kultur handlar om berättelser. Vilka berättelser lyfter vi fram?
Vad betyder våra värdeord? Ord har ingen given betydelse. Hur
lever du (värdeordet)? ”Jag lever ... (värdeord) genom att...”
Värderingar kan man inte lära ut, dem måste man leva ut.
www.laraforlivet.se
Minnesanteckningar
Det sitter i väggarna!
Olika människor lär sig på olika sätt
Lär du genom att lyssna, att se, att göra...?
Det finns inget rätt sätt!
Om jag får lära på mitt sätt, kan jag lära mig vad som helst.
www.laraforlivet.se
Minnesanteckningar
Det sitter i väggarna!
Behöver du en professionell tumutdragare?
Vad väldigt många människor behöver är inte att gå en kurs – det
är att använda kurserna de redan gått.
Det som stressar många människor är inte vad de gjort – det vad
de inte gjort men som de vet att de borde göra.
www.laraforlivet.se
Minnesanteckningar
Det sitter i väggarna!
Är du under utveckling eller avveckling?
Allt under ditt liv är antingen under utveckling eller avveckling.
Att behålla är en lurig strategi. Den ger ingen energi.
Att behålla är att inte vilja något i en relation.
”Men om jag är nöjd som jag har det då?” Fundera då på vad du
behöver utveckla för att fortsätta ha det som du har det.
www.laraforlivet.se
Minnesanteckningar
Det sitter i väggarna!
Behovet att vara behövd
I den evolutionära hjärnan är ensam inte stark – ensam är död!
Vi har skapat ett samhälle där vi inte behöver varandra.
Ge människor gåvan att få hjälpa dig.
www.laraforlivet.se
Minnesanteckningar
Det sitter i väggarna!
Den lärande människan
Vad skiljer proffs och amatörer? När proffs agerat, reflekterar de –
och sedan gör de som de har lärt.
En oreflekterad erfarenhet är ingen erfarenhet.
www.laraforlivet.se
Minnesanteckningar
Det sitter i väggarna!
Krav ./. Förmåga
Vi gillar lite högre krav än förmåga. När kraven ökar, måste
förmågan öka för att skapa balans.
Andra upplever dig som mer kompetent utifrån och in än vad du
upplever inifrån och ut.
Du vet mer än du vet att du vet!
www.laraforlivet.se
Minnesanteckningar
Det sitter i väggarna!
Kunskapstrappan
1. Omedvetet okunnig
2. Medvetet okunnig
3. Medvetet kunnig
4. Omedvetet kunnig
www.laraforlivet.se
Minnesanteckningar
Det sitter i väggarna!
Vanebildningsprocessen
Det tar tre veckor att skapa en ny vana.
Gör du det nya bara ett par, tre gånger i veckan, tar det tre
månader.
Livsomvälvande förändringar tar tre år.
www.laraforlivet.se
Minnesanteckningar
Det sitter i väggarna!
Lev på det som är du!
Rädslan får aldrig bli större än lusten.
Många vill höja sin lägstanivå. Se hellre till att blir riktigt bra på det
du är bra på.
Annars: Under tiden du jobbar på att bli bra på det som du är dålig
på, blir du dålig på det du är bra på.
www.laraforlivet.se
Minnesanteckningar
Det sitter i väggarna!
Du kan inte utveckla din personlighet
Personlig utveckling betyder inte personlighetsutveckling.
Vissa saker får du jobba med – andra kan du välja att acceptera.
Träna på att jobba med människor som inte är som du – det är då
du får vinsten!
Acceptans är ett annat ord för arbetsglädje!
www.laraforlivet.se
Minnesanteckningar
Det sitter i väggarna!
Allt du fokuserar på växer
Det finns inget litet problem som inte kan växa sig riktigt fett med
lite omsorg!
www.laraforlivet.se
Minnesanteckningar
Det sitter i väggarna!
Glöm inte:
Du läcker vad du tänker!
www.laraforlivet.se
Det sitter i väggarna!
Frågor att jobba vidare med
1. Vilken kultur har vi i vår organisation?
2. Hur synliggör vi kulturen i organisationen?
3. Vilka berättelser lyfter vi fram?
4. Vad betyder våra värdeord?
5. Prata klartext om generella beteenden i organisationen: Hur
lever du (värdeordet)? ”Jag lever ... (värdeord) genom att...”
www.laraforlivet.se
Det sitter i väggarna!
Frågeställningar för chefen
Hur är jag som chef? Styrker och stödjer jag ELLER styr och stör
jag?
Leder jag mina medansvariga eller administrerar jag dem?
Hur synliggör jag människorna i organisationen?
www.laraforlivet.se
Fortsätt utvecklingen!
Vill du fortsätta din och företagets utveckling?
– Gå kursen i Personligt Ledarskap med
Christer Olsson och Jens Hector
– Boka Christer Olsson till ditt företag
Ring oss på 08-796 60 30
Christer Olsson
www.laraforlivet.se
Det sitter i väggarna!
Arbetsglädje, kultur och värderingar
– Struktur x Kultur = Effektivitet
– Behovet att vara behövd
– Utveckling vs. avveckling
– Yttre attraktivitet / Inre effektivitet
– Att välja att vilja
Nästa tillfälle: Stockholm 20 maj 2014
Göteborg 9 juni 2014
Christer Olsson
www.laraforlivet.se
Lära för Livet
talarförmedling
Boka föreläsare och utbildare hos oss!
Effektiv service | Kvalitetsgaranti | Mångårig expertis
Manuel Knight
Amelia Adamo
Ola Skinnarmo
Mia Skäringer
www.laraforlivet.se
www.laraforlivet.se
Kontakta oss på 08-796 60 30
www.laraforlivet.se

similar documents