Fokus på utseendet

Report
Hvordan gjenkjenne symptomer på
personlige problemer knyttet til
utseendet
Hvordan gjenkjenner vi disse
symptomene?
Fysiske indikatorer
Alvorlighetsgrad
Område på kroppen
Andre indikatorer
Samtaler/diskusjoner
Observere atferd
Psykometriske metoder
Fysisk alvorlighetsgrad og tilpasning
Anekdotisk,
alvorlighetsgrad
assosiert med dårlig
tilpasning
men. . .
Hvem er mest opptatt av sitt eget
utseende?
Hvem er mest opptatt av sitt eget
utseende??
Vi kan ikke se det ut fra bildene
Moss (2005): Analyse av
alvorlighetsgrad
Over 500 deltakere med negativt
kroppsbilde (e.g., vekt, størrelse)
og/eller tydelige variabler (e.g., arr,
brannskade) fikk vurdere hvor vel de
følte seg med sitt utseende
Moss (2005): Analyse av
alvorlighetsgrad
Halvparten av disse 500 vurderte seg
selv hvor forskjellig de så ut fra såkalt
normal
Den andre halvparten ble vurdert av
plastiske kirurger hvor forskjellig de så
ut fra såkalt normal
Moss (2005): Analyse av
alvorlighetsgrad
Selv-vurderte betraktninger om
alvorlighetsgraden av utseendets avvik
fra normalen, vil si noe om hvordan
man føler seg som menneske
Moss (2005): Analyse av
alvorlighetsgrad
Analyser av alvorlighetsgrad foretatt av
kirurger samsvarte ikke med om de
følte seg vel som menneske eller ei.
Moss (2005): Analyse av
alvorlighetsgrad
Hvis man tror man ser annerledes ut vil
det forutsi trivsel
Hvor forskjellig man faktisk ser ut vil
ikke forutsi trivsel
Eksempel:
• Alan føler seg ute av stand til å være med vennene sine.
Når de snakker sammen dekker han ofte munnen sin
under samtalen, og hvis mulig unngår han å snakke i det
hele tatt. Han er bevisst på seg selv; på grunn av min
uvane med å holde munnen åpen har underleppen min
blitt skikkelig stor. Andre ser ingen forsjell på leppene.
• Bob er butikkmedarbeider og liker å treffe kundene og nye
folk. Han er observant på arr han har på leppene etter en
infeksjon og blir spurt om dette i ny og ne. Bob er
imidlertid vant til dette og legger ikke så mye vekt på det i
livet sitt.
Eksempel:
• Carol har et fødelsmerke med omlag 3 cm diameter i nakken. Hun er
veldig bekymret over at dette er synlig overfor alle hun møter, og at
de tenker det er et kjærlighets bitt og derved at hun er promiskuøs.
Som et resultat av dette unngår hun såvidt mulig andre og hvis hun
må ut av huset tar hun på seg skjerf, som hun hele tiden justerer på
for å skjule arret
• Diana ble brent av varm damp som liten idet hun åpnet radiatoren på
foreldrenes bil. Hun har veldig synlige arr på armene og i nakken.
Likevel har hun vokst opp og godtar den oppmerksomheten dette
medfører, og kan raskt svare på spørsmål som kommer om dette. Hun
er lærer av yrke og hverken jobben eller personlige forhold er blitt
påvirket av hennes følelser omkring utseendet.
Moss (2005): Plasseringsanalyse
Fysisk lokalisering av et arr etc er en dårlig
prediktor for hvor bra man føler seg
Normalt sett er usynlige områder like
problematiske som synlige områder- se graf
I saker med kvinner er følsomheten omkring
bryster/mage det elementet som er oftest
assosiert med misnøye
60
Appearance distress
Moss (2005)
analyse
av sted
55
50
45
40
35
30
Head
Neck
Face
Genitalia
Torso
Lower limb
Upper limb
Høyere kolonner indikerer mer misnøye med utseendet i dette området
60
Moss
(2005)
analyse av sted
Seksuelt
signifikant
Ofte gjemt
55
Appearance distress
Seksuelt
signifikant
Ofte gjemt
50
45
Lavt tall,
upålitelig
40
35
30
Head
Neck
Face
Høyere kolonne indikerer mer misnøye
Genitalia
Torso
Lower limb
Upper limb
Moss (2005): Plasseringsanalyse
Usynlige steder med variabler kan bli
assosiert med mer misnøye enn normalt
synlige områder. (størrelse, hud tilstand, arr,
etc.)
Usynlige steder gjør at man ofte føler man
bærer på en hemmelighet
Når og overfor hvem er hemmeligheten
avdekket for
Spesielt relevant i romantiske og seksuelle
forhold
Vurdering
Samtaler ansikt til ansikt ?
OK for lærere
Observere atferd?
Psykometrisk vurdering
OK for
psykologer og
fagfolk
Diskusjoner ansikt til ansikt
AKTIVITET– potensielle fordeler/ulemper med
vurderinger ansikt til ansikt
Fordeler
Ulemper
Diskusjoner ansikt til ansikt
Fordeler
Ulemper
Fleksibilitet
Må være faglig dyktig
Dybde- kan dekke et
mangfold av tema
Tid
Individuelt
Upålitelig vurdering
Kan gi fordommer
Observere atferd
Symptomer på angst
sosial tilbaketrukket
nervøs
rødmer
Oppfører seg litt merkelig sosialt
Det er ikke sikkert disse er forårsaket av angst
forbundet med kroppsbilde
Observere atferd
Fokus på utseendet
Fokus på utseendet både i samtale og i atferd
Forsøker å skjule sider av sitt utseende
Sjekker speilet mer enn nødvendig
Fokus på utseendet kan forårsake problemer med å
fungere normalt- alltid for sein, kansellerer avtaler etc
etc..
Observere atferd
Fordeler
Ulemper
Individuelt
Bør være kompetent
Kan analysere sosiale
relasjoner i dybden
Tid
Hvilken atferd?
Kontekst spesifikk
atferd mangler
Psykometri– vurdering foretatt av
psykologer
Lærere kan be om hjelp av psykolog for en riktig
vurdering
Lærere kan trenge hjelp til å forstå utredningen
eller uttalelsen fra psykologer
Psykometri– vurdering foretatt av
psykologer
Nøye vurdert– Hva er det vi ser etter?
Har kjent validitet– vurdere det vi tror vi
vurderer
Er troverdig– holdbarhet over tid
Hva er det vi
måler når vi måler
kroppsbildet ?
Aktivitet:
Tenk deg om hva utseendet betyr for deg og
hvordan det påvirker tankene, følelsene og
atferden din.
Hvilke spørsmål trenger du å bli spurt for å
kunne kommunisere med andre om dette?
Tilfredshet med vekten
Kropps-dysfori
Kropps-skavanker
Kroppsfokus
FORNØYD MED UTSEENDET
KROPPSBILDE
(Thompson, Heinberg, Altabe, & Tantleff-Dunn, 1999)
Fornøyd med kroppen
Vurdering av
utseendet
Kropps dysformi
Kropps tilfredshet
Vurdering av egen kropp
Hvorledes man vurderer
størrelse
Når man tolker kroppsbildet ved psykometri er
det viktig å vite hva testene har og ikke har
vurdert
Subjektiv vurdering: Psykometri
Fordeler
Valid og troverdig
vurdering
Kjente metoder brukes
Rask/enkel
Kan spore endringer
Bakdeler
Hvilken metodikk?
Kan overforenkle
Språkelementer
Datahåndtering
Menn har en tendens til å evaluere og diskutere
kroppen som en enhet.
”jeg liker stort sett hele kroppen min, men er misfornøyd
med magen som henger utenfor buksen av og til” (Mann,
33)
”Jeg liker meg selv generelt sett” (Mann, 39)
• Kvinner ser på kroppen som mange forskjellige enheter
• ”Jeg har en naturlig flat mage som jeg liker godt, og jeg gjør
situps for å holde den fin. Jeg synes og ryggen er ok, men liker
ikke så godt beina da de ikke har så fin fasong- akkurat som
tynne pinner. Jeg liker armene og rumpa er ok, men hvis jeg fikk
velge ville jeg gjerne ha litt større bryster (kvinne, 24)
Aktivitet:
Hvem trenger å gjenkjenne symptomer på
misnøye med utseendet ?
Er ordet “symptom” et problem ? Hvilke
assosiasjoner gir de ?
Oppsummering
• Fysiske karakteristikker er dårlige predikatorer
for hvordan man vurderer utseendet
• Observere folk direkte er en måte å vurdere
hvordan man ser på seg selv og utseendet
• Psykologer bruker ofte en mer systematisk
psykometrisk metode.

similar documents