Säkerhetsinstruktion, 91 kB

Report
Informationssäkerhet
i
Katrineholms kommun
Policydokument

IT- Policy
 Informationssäkerhetspolicy
 Informationssäkerhetsinstruktion – Användare (Infosäk A)
IT Policy
Är den övergripande policyn och innehåller regler och
rekommendationer som beskriver hur man ska
nyttja IT-verktyg för att uppfylla verksamhetens mål

Offentlighetsprincipen och IT säkerhet
 Regler för kommunens webbplatser
 Regler för IT användning
Informationssäkerhetspolicy
Informationssäkerhetspolicyn redovisar ledningens viljeinriktning och
mål för informationssäkerhetsarbetet:

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Informationen är och förblir riktig

Det är möjligt att spåra vem som tagit del av högt
säkerhetsklassad information (ex journalsystem osv)

Alla som arbetar i eller åt Katrineholms kommun ska följa denna
policy
Säkerhetsinstruktion för Användare (Infosäk A)
Instruktionen ger bl.a. vägledning om:

vad du får och inte får göra i kommunens nätverk och datorer

hur du väljer lösenord

vem du ska kontakta om du får fel på din dator
Behörigheter till nätverket
Blanketten ”Anmälan av IT-resurs” lämnas till VOFs IT samordare
Vid uppsägning glöm ej att avanmäla kontot
Lösenord till nätverket

Är en värdehandling

Byt det så fort du tror någon vet om det

Lämna inte ut lösenordet till någon!
Virus
Om du misstänker att du drabbats av virus:

Dra ut nätverkskabeln, eller stäng av trådlösa uppkopplingen, men
låt datorn vara på

Anmälan om misstänkt virus ska ske via telefon!

Anmäl till 56900
Lås datorn
När du lämnar din arbetsplats så glöm inte att låsa din dator
CTRL + ALT + DELETE
eller
Windowstangent
+L
Felanmälan
6900 är namnet på kommunens IT-support (Helpdesk)
dit du vänder dig så fort du får ett datorproblem
Öppet dygnet runt
Bemannad 8.00 – 17.00
Webb: http://6900.katrineholm.se
E-post: [email protected]
Telefon: 0150-56900

similar documents