Celler, organ och organsystem

Report
Celler, organ och organsystem
Jämförelse av två celler
Växtcell
Djurcell
Växtcell
Växtceller har samma typer av organeller som djurcellen, men de har också en stor
vakuol (vätskefyllt hålrum), som spänner ut cellen.
Dessutom har gröna växter kloroplaster (klorofyllkorn), som gör att växten kan
fotosyntetisera.
Djurcell
Cellmembran
Golgiapparat
Mitokondrie
Cellkärna
Lysosom
Ribosomer
Endoplasmatiskt
nätverk (ER)
Cytoplasma
Cellens organeller
- Cellkärnan
I cellkärnan finns de DNA-molekyler som innehåller vår arvsmassa.
Cellkärnan styr cellens funktioner och bestämmer vilka proteiner som ska
tillverkas.
När cellen ska dela sig rullar DNA-trådarna ihop sig till kromosomer.
Cellens Organeller
- Mitokondrierna
Mitokondrierna är cellens energiverk. Där sker cellandningen och kolhydrater,
fetter och proteiner bryts ner för att energi ska kunna bildas.
Celler med hög energiförbrukning (t ex muskelceller och leverceller) kan ha flera
hundra mitokondrier.
Cellens Organeller
- Lysosomer
Lysosomerna städar cellen och tar hand om cellens avfall.
Cellens Organeller
- Ribosomer
I ribosomerna sätts olika proteiner ihop med recept från DNA.
Byggstenarna som används till proteinerna är aminosyror som vi får i oss
från maten.
Ribosomerna sitter dels på ER (Endoplasmatiskt Retikulum), dels fritt i
cytoplasman.
Cellens Organeller
- Endoplasmatiska nätverket och
Golgiapparaten
Det endoplasmatiska nätverket är ett transportsystem av platta rör och blåsor.
Det som transporteras är proteinerna som bildas. Dessa sorteras, paketeras och får
en ”märkning” i Golgi-apparaten, för att sedan skickas ut ur cellen till rätt plats i
kroppen.
Cellens Organeller
- Cytoplasman
Cytoplasman är den geléaktiga vätskan som omger cellens organeller. I den
finns vatten, salter, näringsämnen och olika sorters proteiner.
Cellens Organeller
- Cellmembranet
Cellmembranet är cellens ”skal”.
Cellmembranet fungerar som ett skydd och hindrar vattenlösliga ämnen från att
föras ut ur cellen.
I cellmembranet finns speciella kanaler som kan föra in ämnen som cellen
behöver, eller ut ämnen som ska bort från cellen.
Vävnader och organ
Celler som liknar varandra och
som har samma uppgift, bildar
tillsammans en vävnad.
Olika typer av vävnad bygger
tillsamans upp organ. Hjärtat är
t ex uppbyggt av bl a
muskelvävnad och nervvävnad.
Organsystem
Organ som arbetar tillsammans, kallas för ett organsystem. Tre exempel
på det är matspjälkningssystemet, nervsystemet och immunförsvaret.

similar documents