Rent Idrettslag

Report
Rent Idrettslag
 Pr i dag er det 603 registrerte i Rent idrettslag

2 klubber i Harstad

17 klubber i Troms
 Sykkelklubber er nr 3 på lista over idrettslag
 Holdningskampanje
 Heve kunnskapsnivået til utøverne om ren idrett
Hva er status i vårt
idrettslag?
Hvordan ser det ut i vårt
idrettslag
 Pr i dag er det ingen antidopingpolicy
nedfelt i HCK sitt regelverk
 Vi ønsker å være en del av Rent idrettslag
og at flest mulig av våre medlemmer går
igjennom opplæringsprogrammet Ren
utøver
 Vi ønsker gjennom Ren idrett kampanjen at
HCK kan bidra til og synligjøre
antidopingarbeidet
Hvordan ser det ut i vårt
idrettslag
 Det handler om å formidle og skape sunne
verdier og gode holdninger blant barn og
unge
 Rent Idrettslag er en enkel måte for
idrettslaget å sette fokus på verdiarbeid og
antidoping
Hvordan ser det ut i vårt
idrettslag
 Finnes det noen risiko for at medlemmer skal
komme i kontakt med dopingmidler?
 Eksempler:

Hasj

Amfetamin
 Venner, fest, utdanning
 Viste du at:
Passiv hasjrøyking, kan gi positiv
urinprøve i
inntil 3 måneder
Hvordan ser det ut i vårt
idrettslag
 Risikerer vi syklister å dope oss ved en
misforståelse eller uvitenhet?

Eksempler:



Efedrin
Anabole steroider
Veksthormon
 Treningssenter, idrettsmiljøer
 Presenteres som:
- Russere
- Plaster
- Injeksjoner
- Tabletter
Misforsåelse eller
uvitenhet?
 Risikerer vi syklister å dope oss ved en
misforståelse eller uvitenhet?
 Ja, det kan skje:
 Kosttilskudd som er forurenset med
dopingmidler

Eksempler: - Ribose
- Efedrin

Bestilt fra utlandet på internett

Husk at du er selv ansvarlig for å sjekke
innholdet
Misforsåelse eller
uvitenhet?
 Risikerer vi syklister å dope oss ved en
misforståelse eller uvitenhet?
 Bruk av legemidler uten å ha sjekket
dopinglisten

Eksempler: - Kortison
- Astmamedisiner
Bruk og markedsføring
 Harstad Cykleklubb sin holdning til bruk og
markedsføring av kosttilskudd:
 Kan bruke kosttilskudd
 Anbefaler å ikke markedsføre kosttilskudd
 Ikke markedsføring på klubbdrakt
 Anbefaler normalt kosthold

Les www.olympiatoppen.no
Treningsavtaler
 Harstad Cykleklubb har flere fellestreninger
 Mange av medlemmene trener i tillegg på
treningssenter
 Stamina HOT har nå innført et samarbeid
med antidoping Norge: Rent senter
 Klubben har ingen formell oppfølging av
miljøet på treningssentrene.
 Målet er at vi følger med og hjelper
hverandre til gode holdninger
Verdier og holdninger
 Harstad Cykleklubb har ikke pr i dag
forankret verdier og holdninger som gjør at
de aktive tar avstand fra doping?
 Dette arbeidet er arbeidet vi har startet i
dag
 Visjon er på vei
Kunnskapsnivået til
medlemmene i forhold til:
 Idrettens dopingregler
 Dopingkontroller
 Dopinglisten
 Kosttilskudd og preparater
Konsekvenser
 Hva oppnår jeg?
 Forbilde?
 Kortsiktig suksess
 Samvittighet
 Tap av ansikt/tillit
 Helserisiko
Vet dere hva dette er?
Glede
Helse
Ærlighet
Fellesskap
= Idrettens grunnverdier
Linker

www.harstad-cykleklubb.no

www.idrett.no

www.olympiatoppen.no

www.rentidrettslag.no

www.renutover.no

www.antidoping.no

Mange linker videre herifra

www.renidrett.no

www.wada-ama.org

similar documents