Power Point-presentasjon

Report
Lekelyst
- Med rom for lek
Lekens magiske bensin er lysten til å
være midt i - midt i utforskingen, midt i
et skapende prosjekt, eller midt i
fantasifortellingene.
- En av våre hovedoppgaver er å få
barna til å kjenne at de er midt i leken så
ofte som mulig og så lenge som mulig
Hva godt gjør leken for barnet?
• Leken er avgjørende for indre balanse, livslyst og
overlevelse
• Leken gir livet mening for barna – leken er
meningen med livet for barn.
• Barna gjør oppdagelser på egenhånd – en form for
læring som sitter hele livet
• De lærer å være aktive i problemløsing – en viktig
livsholdning.
• Barnet utvikler kreativitet og evnen til å stole på sin
skaperevne og fantasi. (fordi i leken er alt mulig og
det er ufarlig å gjøre feil)
• De kan lære sosiale koder – så lenge de får være
med i lek gir det en viktig tilknytning til fellesskapet
Barn tenker i regnbuens farger.
De kan fargelegge hverdagen
og læringen med fullt
maleskrin.
Problem: Voksne tenker i beige!
Vi må være i stand til å gi
barna fullt maleskrin og male
barnehagen i lekens farger
Den fullførte lekens kurve
Spenningstopp
Vi blir bergtatt, glemmer oss
selv
Point of no return
Forhandling- enighet
Utdypning
Anslag
Inspirert av Vicky June Sieling – Børns fortellinger 2010
Vi puster ut
Hva kjennetegner gode lekerom?
• Materialer som gir lyst til å skape og
eksperimentere
(Løse deler og ekte vare )
• Materialer som gir ideer til å late som
(Snurrepiperier, kostymer , magiske rekvisitter og
figurer)
• Stemning som hjelper barna å komme raskt inn i
lek
(Fint lys, hytter, territorier, innslag av myk
stofflighet)
• Dynamiske muligheter
(lekeoppsett, sansekasser og overraskelser)
Hvordan komme inn i leken ?
Dårlige strategier for å komme inn i en lek:
- Spør om lov
- Be om informasjon
- Snakke ut fra en selv eller kritisere
Gode strategier for å bli med i en lek:
- Finn ut hva leken går ut på
- Gå inn i lekeverdenen og gi et bidrag eller en
variasjon
(Kilde: Margareta Öhman – «Det viktigste er å få
leke» og «Hissad och dissad»)
Hva er en klok lekevoksen for barna?
- Er en som ikke prater eller bestemmer hele tiden
(veksle på tur!)
- Kan det magiske ordet – JA!
- Kjenner sin indre lekeknapp og kan svare på barnas
lekende signaler .
- Respekterer det alvoret barna legger i leken
- Kan trekke seg ut når barna gir beskjed eller når
man ser barna står på egne bein.
Gi barn lekeerfaring
•
•
•
•
Lekegrupper
Installasjonslek
Gå på leketur
Gi barna referanser gjennom
fortelling, opplevelser og
kunnskap om leketema
Lekeregler for voksne
• Skru av mobilen!
• Lek på barnets nivå
• Følg barnets ledelse (ikke vær en
togpappa)
• Ha IKKE en plan! (Ikke vær en
overivrig faktapedagog)
Inspirasjonskilde: The EYLF page Early Years Learning Framework
La barna leke som om livet
stod på spill – for det gjør
det!

similar documents