Eestimaa ja eesti keel on imelised* Estonia and Estonian language

Report
Tere!
The Language Centre
of the University of Tartu
Division of Estonian
Jakobi 2, Tartu
7 375 358
www.keelekeskus.ut.ee
Eestimaa ja eesti keel on imelised …
Estonia and Estonian language are wonderful …
… Meie lipp on otse loodusest …
… Our flag is straight from nature …
… Meil on Emajõgi ja Supilinn …
… We have Mother River and Soup Town …
… Munamägi ja Vorstimägi …
… Egg Hill and Sausage Hill …
… Loomad valitsevad meie riiki …
… Animals run our country …
Swan publishes newspapers (Hans H. Luik)
Mole writes books (Mihkel Mutt)
Bear runs casinos (Armin Karu)
Fox organizes concerts (Peeter Rebane)
Our president is lynx (Toomas Hendrik Ilves)
And… rabbit teaches Estonian… (Katrin Jänese)
… Me sööme verivorsti …
… We eat blood sausage …
… Aga tegelikult pole me väga verejanulised …
… But actually we’re not that bloodthirsty …
Mõnikord kardetakse, et eesti keel on väga
raske, aga püüan teid veenda vastupidises …
Sometimes people are afraid that Estonian
is very difficult but I’m trying to prove it’s not
so …
Lihtsad, lühikesed sõnad
Simple, short words
• Töööö
Work night
• Jäääär
Edge of ice
• Kuuuurija
Moon explorer
Ainult mõned vokaalid järjest …
Just a few vowels in a row …
• Kõueööaimdus (7)
= Anticipation of a thunder night
• Hauaööõudused (7)
= Terrors of the night in the grave
• Jõeäärne õueaiamaa (4+6)
= Garden by the river
Aga nüüd ka midagi kasulikku, lõpuks ometi!
But now for something useful, finally!
•
•
•
•
•
Tere - Hello
Minu nimi on … - My name is …
Vabandust - I’m sorry, Excuse me
Nägemist - Bye
Palun üks kohv ja kook
- A coffee and a cake, please
• Aitäh - Thanks
Welcome to studying Estonian!
Tere tulemast eesti keelt õppima!
• Intensive courses (for beginners on the basis of
English and Russian)
• Non-intensive courses (levels 0–C1):
- 4 classes per week
- 6 classes per week
Anne Eve
Heli Katrin Malle Piret
Welcome to our Open Doors’ Day –
Tuesday, September 2
Jakobi 2, 10-16
Estonian mini lessons – room 231
13.15–13.45
15.15–15.45
www.keelekeskus.ut.ee/en/language-courses/estonian
www.facebook.com/keelekeskus
[email protected]
Aitäh!
Katrin Jänese
Estonian language teacher
The Language Centre of the University of Tartu
[email protected]

similar documents