Vulkaner - Handelsakademin

Report
Jordens ventiler
Vad är en vulkan?
 Man kan kalla dem jordens ventiler.
 De skapas då magma väller upp från jordens inre och
samlas i en kammare strax under jordskorpan.
 Då tillräckligt mycket magma samlats i kammaren
ökar trycket och magman stiger upp och bryter ut från
jordens yta.
 Då magman når ytan kallas den för lava.
Olika typer av vulkaner.
 Beroende på lavans sammansättning kommer vulkanerna
och deras utbrott se olika ut.
 I subduktionszoner är lavan ofta surare och mer
trögflytande. Den består av uppsmält jordskorpa och
gammal berggrund och är mindre het, 800 grader ca.
 Om lavan innehåller stora mängder gas frigör utbrottet
aska och askmoln i en explosion. Detta kallas för
pyroklastiskt material.
 Om magman kommer i kontakt med vatten under marken
exploderar vulkanen även då våldsamt.
Stratovulkaner
 Då lavan är trögflytande blir vulkanerna toppiga




eftersom lavan inte rinner så långt från kratern.
De blir branta och konformade.
Den trögflytande lavan innehåller ofta gas vilket gör
stratovulkaner explosiva.
Under utbrottet kan hela delar av berget sprängas bort
och bilda en eller flera kratrar.
De flesta stratovulkaner ligger kring jordens aktiva
subduktionszoner.
Stratovulkan
Sköldvulkaner
 Dessa vulkaner är lugnare än stratovulkaner.
 Lavan är basisk och tunnare vilket gör att den rinner ut
längre från kratern och skapar en lägre och flackare
vulkan.
 Magman under sköldvulkaner har ett litet gasinnehåll
vilket gör att de är mindre explosiva.
 Eftersom lavan är het, ca 1200 grader, och lättflytande
kan den sprida sig runt vulkanen och bilda en platå av
vulkanisk bergart.
Sköldvulkan
Sprickvulkaner
 En sprickvulkan bildas då lava tränger upp längs med
en spricka i jordskorpan.
 Istället för att bilda ett berg flyter lavan ut som en sjö
över marken.
Hot spots
 På vissa ställen förekommer så kallade ”hot spots”
 Det är områden där het magma stiger upp från
jordskorpan utan att det är nära en plattgräns.
 Då detta sker på oceanbottnen bildas ofta ett pärlband
av öar eftersom plattan rör sig över detta område.
 Exempel på detta är Hawaii-öarna.
Hot spots
The ring of fire
 En ring av aktiva
Vulkaner finns runt
Stillahavsplattan.
 Dessa vulkaner ligger i
Jordens subduktionszoner och bildas av uppsmält berg då stilla havsplattan sjunker under
plattorna runt.
Kratrar och calderor.
 En krater bildas vid vulkanens öppning eller vid en
lavakanals mynning. De är ofta trattformade och har
vanligen en diameter på en kilometer.
 En caldera bildas då magmakammaren under
vulkanen töms och vulkanen kollapsar.
 Detta sker ofta vid ett massivt vulkanutbrott.
 Calderor har ofta en diameter större än 5 km.
Ngoro Ngoro kratern, Tanzania.
Gejsrar och varma källor.
 Uppstår där vatten värmts upp
i berggrunden av ytlig lava.
 Om vattnet blir tillräckligt
hett förångas det och når
kokpunkten. Detta leder till
att trycket ökar och vatten och
ånga sprutar ut.
Kända utbrott
 Vesuvius 79 e. Kr. Begravde staden Pompeji i aska.
 Människorna dog av giftiga gaser och
koldioxidförgiftning och många föll ihop där de stod.
 Detta har man kunnat gräva fram eftersom askan
bevarat många av husens insidor och avtryck av hur
människorna såg ut i dödsögonblicket.
 Surtsey bildades då en vulkan på havsbottnen fick ett
utbrott 1963.
 Utbrotten fortsatte till år 1967 och då hade ön en yta på
2,4 kvadratkilometer.
Pompeji, korsning och
gipsavgjutningar

similar documents