GÅ UT PRISEN 2014 - sterk reklame stavanger

Report
GÅ UT PRISEN 2014
Et samarbeid mellom
Sterk Reklame og JCDecaux
• Følgende byråer er invitert med: Fasett, Kolon,
procontra, Al Dente, Oktan, Hey Ho Let’s Go, Melvær &
Lien, AD. Moment, Destino, Reload & Drivkraft.
• Arbeid som sendes inn i GÅ UT PRISEN kan ikke sendes
inn i Sterk Reklame.
• Reklamen som vises skal være godkjent av avsender.
What’s in it for byrå & kunde
• Samtlige innleverte arbeider får 1
reklamebærer (2 faces) i 1 uke.
• Totalt legger vi opp til 2 uker visning på 5
plasser, hvor det byttes løsninger etter en uke
på de 5 valgte plassene.
Montering/Vernissage
• Montering skjer på tirsdagene 21.10 og 28.10.
• Vernissage-tour gjennom sentrum arrangeres på
torsdagene.
• Samtlige boards merkes med en liten tag, som
kommuniserer at den er en del av Gå ut-prisen.
Denne produserer JCDecaux.
JCDecaux bidrar med…
• Plakatproduksjon
• 2 stk montører i 3 timer
• Eventuelle tilleggsmaterialer til innkjøpspris
Husk godkjenning!
• Alle jobber må godkjennes av JCDecaux innen
3.10
(dette har med leveringstid på tilleggsmateriell, og
at spesialløsninger må tilpasses)
Premien!
• Vinneren får en ukes visning Stavanger
Roadside, til en verdi av 175 000,-, fritt
plassert av JCDecaux.
– Plakatproduksjon inngår ikke.
… og Vinnerteamet får en helaften på Tango!
Fremdriftsplan
•
•
•
•
•
Bindende påmelding for byråer: Mandag 8.9.
Innleveringsfrist: Fredag 7.10. Kl. 23.59.
Opphengsperiode: Tirsdag 21.10 – tirsdag 4.11
Vernissage: Torsdag 23.10. og torsdag 30.10
Dokumentasjon: Innen 31.10. Kl. 23.59. Via
Sterk Reklame.
• Prisutdeling: Sterk Reklame fest 14.11

similar documents