Mellankrigstiden 1918 - 1939

Report
Mellankrigstiden 1918 - 1939




Tiden mellan första världskrigets slut och andra världskrigets utbrott.
Efter första världskriget tvingades Tyskland att betala skadestånd till sina besegrare
Frankrike, USA och Storbritannien.
För att få fart på utbetalningarna ockuperade franska trupper Ruhrområdet. Där låg de
flesta tyska industrierna.
Den tyska regeringen försökte komma undan genom att trycka mer valuta. Genom den
skenande inflationen som uppstod blev till slut situationen ohållbar då det gick 4 000 000
000 000 Papiermark på en dollar i slutet av 1923. Ett vanligt frimärke kostade hundratals
miljoner mark. Människors besparningar blev värdelösa, det blev omöjligt att sälja hus och
det lönade sig inte att arbeta.
Vad berodde den ekonomiska krisen
på?







När amerikanska företag gick bra steg deras aktier i värde. Då lånade
folk pengar för att kunna köpa aktierna.
Folk resonerade så att när aktierna steg så kunde man sälja och
därmed betala tillbaka lånet.
Företagen gick inte så bra och trots de så steg aktiepriserna.
Folk blev oroliga för värdet på sina aktier och började sälja dem. När
alla ville sälja så sjönk priserna.
I september rasade aktiepriserna på New York börsen. Aktierna
förvandlades till värdelösa papperslappar.
Folk som ägde aktier för tiotusentals dollar var utfattiga. En del begick
självmord. Börsen hade kraschat. Men lånen som folk tagit för att köpa
aktier fanns kvar.
När folk inte kunde betala sina lån fick bankerna slut på pengarna och
gick i KONKURS.
Depression?



Företagen förstod snart att folk inte kunde
köpa så mycket varor och tillverkade därför
inte så mycket varor.
Många arbetare fick sparken. Då kunde folk
inte köpa så mycket och då gick det dåligt för
företagen (ännu sämre alltså).
Ekonomin hamnade i en depression, en ond
cirkel
Men detta var ju i USA, vad har det
med Europa att göra?




Vad tror du själv?
Rätt! När de stora amerikanska bankerna slutade att låna ut pengar till
andra länder och när amerikanarna slutade köpa saker från utlandet
spreds depressionen till Europa och resten av världen.
Många tappade tron på framtiden. Man tappade också förtroendet för
demokratiskt valda politiker, för att de inte kunde göra något åt
problemet.
Detta ledde till att flera diktatorer tilläts ta över makten.
Idi Amin
Saddam Hussein
Adolf Hitler
Västeuropa…….hur såg det ut där?




Många fabriker i Europa slog
igen.
1932 hade hunger och
hopplöshet spridit sig över
Västeuropa.
Mellan 30 till 40 miljoner
människor var arbetslösa.
Enbart i Tyskland gick 6
miljoner människor utan
arbete.
The New Deal








Ibland kan en människa med sin entusiasm och framtidstro tända
samma känslor hos miljoner andra.
Det var vad Franklin D Roosevelt gjorde när han blev president i USA.
Roosevelt drog igång ett stort program mot krisen 1933, det kallades
The New Deal, den nya given.
Staten satte igång arbeten, bland annat vägbyggen.
I det fattiga Tennessee öppnade man fabriker och dammar.
Bönderna fick låna pengar så att de kunde köpa moderna maskiner
och dra in elektrisk ström i sina hus.
De fick betalt för att inte odla på vissa fält. På det sättet skulle det inte
bli överskott av livsmedel och för låga priser.
Fackföreningar fick rätt att förhandla om löneavtal för sina medlemmar
och man stiftade lagar om socialförsäkringar
The New Deal ….. fortsättning


Med den nya given erkände det amerikanska
samhället för dem som inte lyckats så bra
och för dem som drabbades av olycka och
sjukdom
För första gången kunde den amerikanska
staten betala ut bidrag till arbetslösa.
Hitler under mellankrigstiden.



I början av 1920-talet arbetade Adolf Hitler i
den tyska arméns politiska avdelning.
Han fick i uppdrag att undersöka vad en liten
högergrupp som hette Tyska arbetarpartiet
höll på med. Partiet hade bara ett tiotal
medlemmar.
De var oerhört nationalistiska och
antisemitiska, judefientliga, precis som Hitler
själv.



Hitlers undersökning slutade med att han tog plats i
partiets ledning och blev ansvarig för dess
propaganda.
Det visade sig att Hitler var mycket duktig på att
organisera.
Dessutom var han en talare som kunde få folk med
sig. ”Han kunde spela som en pianovirtiuos på
under- och medelklassens hjärtan” sa en av hans
medarbeterare.




Hitler blev snart en centralfigur.
Själv var han inte tysk utan född i
Österrike.
Där fanns det fler liknande
nationalistiska grupper.
Flera av dem använde, Hakkorset,
svastikan, som symbol.
Varför Nazisterna???



Den politiska och ekonomiska krisen gjorde
att nazisterna och Hitler fick fler och fler
röster vid valen. Varför?
Jo, många påverkades av den nazistiska
propagandan;
Freden i Versailles efter första världskriget
ansågs orättvis.
Ytterligare propaganda som Nazisterna
pratade om….



Den germanska rasen var överlägsen. Judar
var liksom slaver och svarta underlägsna.
Judarna var dessutom farliga därför att de
ville ha ett judiskt världsherravälde.
Kommunismen var ett hot mot
mänskligheten.
Lite mer om Hitler…..


Hitler ville se till att Tyskland blev en stormakt igen och han funderade på hur
de skulle kunna bli starkare.
Något de kom fram till var att de behövde mer plats på jorden för den ariska
rasen, som ju de tyckte var bäst. De ville alltså bli av med alla andra.
Handikappade, homosexuella, svarta, judar, zigenare m.fl.
HITLER fortsättning…..


1919 började Hitler visa sig mer, han blev mer aktiv. Det var egentligen konstigt
att Hitler blev så mäktig. Han var en liten, ful snubbe med dåliga betyg och han
kunde dåligt grammatik. Men han var en bra talare och man var tvungen att
lyssna på honom.
1923 dömdes Adolf Hitler till 5 års fängelse för att ha försökt störta den
bayerska regeringen. I fängelset skrev han boken "Mein Kampf". Där hade
Hitler skrivit ner sitt politiska program. 1925 bildades SS i München som Hitlers
privata livvakt.






1932 var der riksdagsval i Tyskland.
Nazistpartiet blev då det största partiet i Tyskland med 37,4%
Den 20 mars 1933 upprättades Dachau, det första koncentrationslägret. Där
spärrades främst nazististernas politiska motståndare in.
Den 14 juli 1933 blev Tyska Nationalsocialistiska Arbetarpartiet det enda
tillåtna partiet i Tyskland. Lagar antogs som tillät tvångssterilisering av
zigenare, utvecklingsstörda och svarta tyskar.
I september stängdes judar ut från kulturella aktiviteter. 1934 förbjöd lagar
äktenskap mellan tyskar och personer av "främmande raser”
Den 27 februari 1933 kom plötsligt beskedet att riksdagshuset stod i lågor
Riksdagsbranden….


En ung holländare, Marinus van der Lubbe,
greps.
Han dömdes och avrättades. Många ansåg
att han var oskyldig.


Hitler grep tillfället och hävdade att branden var en komplott
från boljsevikerna som ville ha makten.
Alla politiska partier utom det nazistiska förbjöds 14 juli 1933.
Nazisternas stormgrupper SA, stod i praktiken utanför lagen
och kunde göra vad de ville utan att åtalas.
Diktaturernas tid




I augusti1934 avled den gamle tyske ledaren Paul
von Hindenburg.
Hitler övertog nu de befogenheter som tillkom både
president och rikskansler.
Det innebar att han hade makten över militären. Han
lät utropa sig till Fuhrer, ledare för det tyska folket.
Inom en snar framtid skulle två diktaturer förändra
samhället totalt.
Arbete till folket!!!
 Hitler
visste
vad folk ville
ha.
 Arbete och
välstånd
Arbete, arbete och arbete….






Genom nya projekt, främst inom
rustningsindustrin, jordbruket och
byggindustrin,sänktes arbetslösheten från 6
miljoner till 1,7 miljoner 1935.
I slutet av 1930-talet steg produktionen av vissa
varor tiofaldigt.
Det mesta satsades i krigsindustrin. Enligt
Versaillesfördraget hade Tyskland bara rätt till
en armé på 100 000 man och inget stridsflyg.
Detta struntade Hitler i och satte igång med att
bygga upp en imponerande krigsmakt.
Egentligen skulle Tyskland inte få skaffa sig
någon ny armé. Så bestämde segrarna efter
första världskriget.
De flesta västmakterna, utom Frankrike, lät
Hitler hållas. De var rädda för att den
kommunistiska revolutionen i Sovjetunionen
skulle sprida sig.


Hitler utmålade i sina tal Sovjetunionen som
det största hotet.
Många tänkte att det var bra ifall Tyskland
skaffade sig en stark armé som kunde stå
emot Sovjetunionen.


Steg för steg genomförde Hitler sedan sina
planer på att skaffa det tyska folket ett ökat
livsrum, främst genom erövringar österut.
Hitler planerade också ett utrotningskrig där
30 miljoner människor skulle dödas.
Och innan vi pratar vidare om detta så
ska vi prata lite om Stalin



När Lenin (1924)dog så tog
Josef Stalin över och styrde.
Trots att Lenin hade varnat
andra för att låta Stalin ta
över.
Lenin och Stalin hade jobbat
ihop förut.
Stalin såg fiender överallt
och hans mål var att döda
dem alla


Stalin hade blivit
Sovjetunionens
mäktigaste man, men
hans land var den enda
kommunistiska staten i
världen.
Stalin ville göra Sovjet
till världens starkaste
land.



Det var farligt att säga emot Stalin.
Regeringsmedlemmar hade rensats ut för att
de hade sagt emot honom.
Att göra Sovjet till världens mäktigaste land
skulle bestämmas i femårsplaner.
Den första femårsplanen gick ut på att
mångdubbla produktionen av vapen,
maskiner, olja, stål, kol, vattenkraft och
liknande varor.




Under Stalins ledning så avlyssnades människor.
Överallt och inom alla yrkesgrupper förekom
utrensningar, en del avrättades.
Miljoner andra stuvades in i tåg och sändes österut
till väldiga fångläger i Sibirien.
Det behövdes mängder med tvångsarbetare för att
bygga upp landet. Det spelade ingen roll om
människor var skyldiga eller oskyldiga, bara det kom
tillräckligt mycket.


Stalin lät införa en totalt centralstyrd
ekonomi, en planekonomi.
I planen angavs exakt vad varje fabrik och
jordbruk skulle producera år för år. Att
misslyckas med att uppnå målet sågs som
ett brott mot staten och straffades strängt.
Kollektivisering


Enligt femårsplaner
1928-32 skulle mellan
femtio och hundra
gårdar slås samman till
stora kollektivjordbruk,
kolchoser.
Där skulle traktorer och
andra maskiner spara
arbetskrafter.
Stalin fick många fiender


Folket led under Stalins tid. Han brydde sig
inte om vad folket tyckte eller tänkte. Om
man inte hade jobb så kunde man flytta,
tyckte Stalin.
I affärerna fanns endast vodka.
KRIG MOT BÖNDERNA



Stalin såg alla som ägde någonting som
fiender till kommunismen.
Stalin bestämde att alla bönder skulle gå
samman och äga kollektivt.
Kollektiviseringen gjordes med våld, och
många som kämpade emot dödades eller
skickades till Sibirien
Alla som kunde tänkas hota Stalins
makt rensades ut





Barn angav sina föräldrar, till och med Stalins egna
släktingar greps.
Efter några år hade åtta miljoner oskyldiga
människor arresterats.
Ingen kunde lita på någon i detta samhälle.
Josef Stalin styrde Sovjetunionen från slutet av
1920-talet till år 1953.
Stalin har fler än 42 miljoner människors liv på sitt
samvete, och räknas därför tillsammans med Adolf
Hitler och Mao Zedong som 1900-talets värsta
massmördare.
På väg mot ett nytt krig



Världen var i kris.
Hitler skrev i sin bok ”mein Kampf” att han
ville ha krig. Han skrev om ett stortyskland,
där alla tyskar skulle bo i ett land.
Hitler ville ha en nyordning i Europa. Han
ville tvinga de andra stormakterna att
acceptera detta.
Fiendskapen växte…..



Tre aggressiva diktaturer bildar
axelmakterna; Tyskland, Japan, och Italien.
Detta innebar att de bildade ett förbund,
allians och de kallade sig just
AXELMAKTERNA
För England och Frankrike var det viktigt att
det inte blev ett nytt krig. Det hade kostat de
dem miljoner döda.

England och Frankrike gick med på Hitlers
krav, när han år 1938 hotade med krig om
Tyskland inte fick Sudetlandet. Sudet var en
del av Tjeckien där det bodde många tyskar.



I mars 1939, bara några månader efter
överenskommelsen kring Sudetlandet, tog
tyskarna resten av Tjeckoslovakien.
England och Frankrike förstod nu att Hitler
var totalt hänsynslös.
Andra världskriget hade börjat……..

similar documents