Naturfag YF kurs del 1

Report
Naturfag for yrkesfag
og undervisning for elever som sliter faglig
Naturfag for yrkesfag
og undervisning for elever som sliter faglig
• Generelt utfordrende å undervise
naturfag på YF.
• Sliter YF-elevene faglig?
• Vårt læreverk gir hjelp
– hvordan?
• Aktiviteter og variasjon!
• Differensiering
• Spesielt opplegg for de som
sliter mest
Eksempel på undervisningsopplegg
1 Startaktivitet
Kan også få hjelp ved å bruke learnAR
(s. 54)
http://www.learnar.org/
2 Film (6 min)
Matens vandring gjennom kroppen
NRK-skole
En fin introduksjon til temaet
3 Lag en «kløver» om fordøyelse (s. 62)
4 Aktivitet: Enzymer i spytt
(s. 56)
Elevene svarer deretter på oppgave 2
i «SETT ORD PÅ :D»
De helt enkle forsøkene
s 238
5 Gjennomgå fordøyelsen
-på tavla
-eller ved at elevene selv prøver å følge en
hamburger og en brus gjennom fordøyelsessystemet
6 Øve på oppgaver
Vanlig løype:
SETT ORD PÅ :D oppgave 3, 4, 5
3.101, 3.105, 3.107 og 3.109
Oppgaver med litt mer utfordringer:
SETT ORD PÅ :D oppgave 3, 4, 5
3.101, 3.105, 3.107 , 3.109, 3.111, 3.112 og 3.114
For elevene som sliter aller mest:
Arbeider med Forenklet bok
Kapitteltest på elevnettsted
Startaktiviteter -før hvert kapittel
-før hvert delkapittel
s. 29
Startaktiviteter –
flere eksempler
• Påvise stivelse
(er oppvasken god nok?)
s. 21
• Forbrenning
(med katalysator;
enzym)
s. 63
• Vitamin C
(som antioksidant)
s. 37
Aktiviteter også i oppgaver
Lag en brosjyre
Kapitteloppslag
-bilder kan fortelle
mer enn 1000 ord
s. 109
Grunnleggende ferdigheter
Sett ord på :D
s. 112
Regn med :D
Digi :D
s. 131
s. 181
Worldometers
Læreboka
281 sider, men bare
- 50 sider er ren læreboktekst
- 96 sider forsøk, oppgaver og fasit
14 sider aktiviteter – over 20 stykker
21 sider forsøk
37 sider oppgaver
24 sider fasit
- 135 sider – Sett ord på :D
Regn med :D
Digi :D
eksempler, figurer/tabeller,
viktigsetninger, sammendrag
Yrkesretting
• gjennom
bildebruk og illustrasjoner
• eksempler med relevans
for ulike yrker
• Spesielle yrkesrettede
opplegg på lærerressurs
Figurer
• forenklede modeller
s. 30
• gjennomgående
illustrasjoner
(gjenkjennelige)
s. 115
s. 155
s. 162
Forsøkene
– Forsøk bak i boka
– De helt enkle forsøkene
– Hva med rapporter på YF?
.
7 Bærekraftig utvikling
Test deg selv
•
•
Starttest
Kapitteltest
Nøkkelstoff
•
•
•
•
•
Bærekraftig utvikling
Føre-var-prinsippet
Biologisk mangfold
Befolkningsvekst
Naturforvaltning
Digi :D
•
•
•
•
Worldometers og Globalis
Norges strategi for bærekraftig utvikling
Kartoversikt
Verneområder og reservater
Gjør :D
•
•
•
Oppgave 7.106
Kryssord
Finn eksempler på bærekraftig utvikling
Se :D
•
•
•
Havets sølv
Alt om bier på 5 min
Skogen som hele verden eier
Basis-nettsted (Gratis!)
• Starttest og kapitteltest
• Nøkkelstoff
• Filmer og andre digitale ressurser
Ekstra ressurser (betaling)
• Lydbok
• TWIG-filmer (BBC)
• Interaktive
treningsoppgaver
Lærerressursen
• Yrkesrettede opplegg
• Utfyllingsforsøk
• Forslag til årsplan
• Kapittelprøver
• Bilder fra boka
• Lærerens digitalbok (LDB)
Pause
Kaffe
Hvordan når vi YF-elevene?
Variasjon i undervisningen gjennom:
aktiviteter
grunnleggende ferdigheter
enkle oppgaver
nettsted med flervalgsoppgaver
yrkesrettede aktiviteter/oppgaver
forenklede hefter - utfyllingsoppgaver

similar documents