Antidoping, Peter Ström

Report
SAFF Antidoping 131208
Presentation
Peter Ström
[email protected]
RF Antidoping
08-699 61 59
SBSF Antidoping
CEB Antidoping
CEB och IBAF Technical Commissioner
Fotboll -> Baseboll -> Football
Vad vill ni prata om?
LARS
Regler
Dispens
Kosttillskott
Statistik
Dopingkontroll
Förebyggande
arbete
Andra
funderingar?
Dopingregler - hela bilden
RF stadgar + Antidopingreglemente
(World Anti-Doping Code)
Dopinglistan
Föreskrifter
Dopingkontroll
(International Standards)
Dispens
Vistelserapportering och personuppgifter
Handläggning av dopingärende
Idrottens antidopingreglemente - förseelser
- bruk av doping
- vägran/smitning
- vistelserapportering och ”bommar”
- försvårande
- innehav
- smuggling och illegal hantering
- medhjälp
Idrottsutövares ansvar
1 § Idrottens antidopingreglemente
• att känna till och följa RF:s regler mot doping
- idrottens antidopingreglemente
- föreskrifter utfärdade av RS (dopingkontroll,
vistelserapportering, personuppgifter, dispens,
handläggning)
• att informera medicinsk personal om sin skyldighet att inte
använda förbjudna substanser och metoder för att
säkerställa att medicinsk behandling som han eller hon
skall undergå eller har undergått inte bryter mot RF:s regler
mot doping.
Eget ansvar
2 § Idrottens antidopingreglemente
• Idrottsutövaren är personligen ansvarig för att se till att
förbjudna substanser inte kommer in i utövarens kropp.
Utövaren är även ansvarig för sådana substanser (eller
dess nedbrytningsprodukter eller markörer) som påträffas i
dopingprov.
• Det är därför inte nödvändigt att uppsåt eller vårdslöshet
kan styrkas för att fastställa en dopingförseelse.
Statistik - tester totalt 1981-2012
Statistik - tester per SF 2006-2012
Statistik - dopingfall totalt 1981-2012
Statistik - dopingfall 2001-2013 (SAFF)
4
3
2
1
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Dispens
Om du blir sjuk och måste ta ett dopingklassat
läkemedel kan du söka dispens (TUE).
1. Är medicinen dopingklassad?
2. Tillhör du hög eller låg tävlingsnivå?
3. Behöver du söka dispens?
Kom ihåg ditt ansvar att informera medicinsk
personal om att du är idrottsutövare.
Dispens
Antal dispenser i amerikansk fotboll
2010
2011
2012
2013
12 st
3 st
1 st
7 st
Giltighetstid normalt 3-4 år (astma och diabetes)
och under behandlingstiden för tillfälliga sjukdomar.
Internationella turneringar - vad säger IFAF?
Dispens
RFs Dispenskommitté hanterar dispensansökningar.
Kontakta oss för mer information:
Charlotta Lindblom
08-699 61 45
Towe Norén Karas
08-699 61 46
Linn Gustafsson
08-699 61 66
Vaccinera klubben mot doping
Vaccinet är ingen hundraprocentig garanti för att
inte drabbas av dopingfall, men det är ett bra
verktyg i det förebyggande arbetet och det ger en
beredskap om det värsta skulle hända.
Vaccinationen är giltig i tre år.
Vaccinera klubben mot doping.
Kosttillskott
Det finns inget vetenskapligt stöd för att en frisk
idrottsutövare behöver kosttillskott.
Det finns inga garantier för att kosttillskott inte är
”spetsade” eller förorenade. Du kan inte lita på
innehållsförteckningen.
Alltför många idrottsutövare har redan fått sina
karriärer spolierade pga kosttillskott som innehöll
dopingklassade substanser.
Riktig träning handlar inte om vad man tar utan om
vad man ger.
Kosttillskott - undersökningar
Malmö Stad:
21 av 85 granskade preparat var läkemedel.
Av resterande var 78% felmärkta.
Livsmedelsverket:
41 av 43 preparat felmärkta.
30 innehöll växter olämpliga för livsmedel, varav 28
med kända biverkningar.
8 produkter var läkemedel .
Därutöver flera felaktiga hälsopåståenden.
Dopingfall och kosttillskott
2013
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2010
2011
2010
2010
2009
2007
2007
2006
2006
Amerikansk fotb
Boxning
F&S Friidrott
Ishockey
Styrkelyft
Amerikansk fotb
Budo & Kampsp
F&S Friidrott
Rugby
Boxning
Budo & Kampsp
Budo & Kampsp
Taekwondo
Akademiska
Tyngdlyftning
Motorcykel
Volleyboll
Simning
Metylhexanamin
Metylhexamanin
Androstatriendion
Oxilofrin
Metylhexanamin
Metylhexanamin
Metylhexanamin
Androstatriendion
Metylhexanamin
Androstatriendion,Metylhex,Oxilofrin
Metylhexanamin
Oxilofrin
Metylhexanamin
Metyltestosteron
Androstriendion
Nandrolon
Nandrolon
Androstriendion
12 mån
24 mån
24 mån
24 mån
12 mån
12 mån
12 mån
24 mån
24 mån
24 mån
6 mån
6 mån
24 mån
24 mån
12 mån
24 mån
24 mån
24 mån
Produkter i dopingutredningar
Jack3d
Anabolic Beast
Jack3d
Jacked XX
Neurocore
Oxy Elite Pro
Novedex XT
Crack, Jack3d
Black Burn
Hyperdrive 3.0+
Djungle Warfare
Vyo Tech Viraloid
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2009
2009
metylhexanamin
metylhexanamin
metylhexanamin
metylhexanamin
metylhexanamin
metylhexanamin
androstatriendion
metylhexanamin
metylhexanamin
oxilofrin
metyltestosteron
androstendion, androstadiendion
Kosttillskott
Kom ihåg Maughans visdomsord om kosttillskott:
If it works, it’s probably banned.
If it’s not banned, then it probably doesn’t work.
If it looks too good to be true, it probably is.
Dopingkontroll
Du kan bli testad var som helst och när som helst,
både på träning och tävling – och till och med när
du egentligen inte har tid.
• Vem?
ALLA idrottsutövare
• När?
ALLTID träning / tävling / annat tillfälle
• Var?
ÖVERALLT
Sverige / utomlands
Känn till dina rättigheter och dina skyldigheter.
Dopingkontroll
Dopingkontroll - uppträdande
Dåligt humör efter förlorad match.
Tränare/idrottare vill vara ifred och inte släppa in DKF i rum.
Lag/idrottaren ska resa med flyg, tåg eller väntande buss.
Skyldighet:
- Att följa dopingkontrollfunktionärs anvisningar
- Att hålla sig under funktionärs uppsikt från kallelse till
avslut
Dopingkontroll - uppträdande
Den som förolämpar funktionär eller visar
ohörsamhet mot funktionärs anvisningar kan
bestraffas.
Den som försvårar, eller försöker försvåra
genomförandet av en dopingkontroll eller
på något sätt försöker förhindra dopingkontrollfunktionärernas arbete kan bestraffas.
Föreningsbeställd kontroll
En RF-ansluten förening kan beställa egna kontroller.
2 500 kr per test (analys och material)
2 000 kr för dopingkontrollfunktionärer (1-4 test)
450 kr frakt
Se webbsidan för mer information och blankett.
Vistelserapportering
Lag i Superserien rapporterar kollektivt via LARS.
• Minst två tillfällen i veckan.
• Minst två timmar per tillfälle.
• 52 veckor om året (inkl träningsfria perioder).
Förbundet rapporterar landslagsläger till
[email protected]
Vistelserapportering
Tre delförseelser under 18 månader utgör ett brott
mot dopingreglerna.
Exempel på delförseelser:
• Försenad, utebliven eller bristfällig rapport
• Bomkontroll - att inte vara på angiven plats
Eget ansvar
Du är ansvarig för att se till att förbjudna preparat
inte kommer in i din kropp.
Det är inte nödvändigt att uppsåt kan styrkas för att
du ska bli fälld för brott mot dopingreglerna. Ett
positivt analyssvar är det enda som krävs.
Tänk positivt. Testa negativt.
Mer information
• RF Antidoping
www.rf.se/antidoping
• WADA
www.wada-ama.org
• SAFF
…äh, den adressen kan ni ju redan
• IFAF
…fast där hittade jag inget om antidoping

similar documents