From RF to ATO

Report
From RF to ATO
1.
Wat is een ATO...... en waarom
een ATO
2.
De ATO en de aeroclub LV
3.
Wie is wie in de ATO
inhoud briefing
ATO BE-305-RALV
ATO: Aproved Training Organisation = goedgekeurde vliegschool.
Overgang van JAR naar EASA. Overgang van Belgische naar Europese wetgeving
De enigste manier om nog piloten op te leiden tot Light aircraft Pilot (LAPL)
en Privat Pilot ( PPL)
Opleiding van piloten is de core bussines van de club en zorgt ervoor dat onze
vliegtuigen genoeg vliegen.
Geeft de leden van de club de mogelijkheid om zich te vervolmaken en
bij te scholen . Ook kunnen we vervallen licenties en ratings terug hernieuwen
ATO BE-305-RALV
ATO BE-305-RALV
De beheerraad zoekt een balans tussen uitbouw
van de ATO en de Aeroclub. Uitbouw van de
ATO verhoogt de overhead kosten, zoals
certificatie kosten, administratieve kosten,
vliegtuig onderhoud...
ATO zal de productie verhogen, meer leden en
meer vlieguren....
ATO zorgt ervoor dat onze leden zich in onze
club kunnen vervolmaken en bijscholen.
ATO BE-305-RALV
Grote werk is het certifieren van de school
Dit gebeurt in verschillende stappen:
1.
Certificatie van Postholders
2.
Certificatie van de Instructeurs
3.
Certificatie van de vliegtuigen
4.
Certificatie van de handboeken ( Manuals)
ATO BE-305-RALV
Belangrijk is dat de ATO altijd voldoet aan de
regelgeving en dat ze de trainings programma’s
uitvoert zoals ze beschreven staan in de manuals.
Daarom:
1.
Management structure
2.
Interne audits door CM
3.
Audits door het DGL
Daarvoor:
1.
Een zo licht mogelijke structuur
2.
Werk wordt verdeeld
3.
Gebruik van Informatica, zoals dropbox, uitbouw
reservatie systeem, student files
ATO BE-305-RALV
Handboeken:
Organisation and management manual:
Beschrijft de organisatie , bevat een safety
management systeem en een compliance systeem
1.
Operations manual:
Speciefiek over de operaties, vliegtuigen,routes
en vliegvelden,en de opleiding van staff members
1.
Training Manual:
De training syllabi van onze opleidingen
1.
ATO BE-305-RALV
Let op: ATO is niet
de vliegclub,
handboeken en procedures enkel de mensen
in opleiding!!
Leerlingen en instructeurs gebruiken de OM en
de TM.
OMM is voor intern gebruik door het
management van de ATO.
ATO BE-305-RALV
Opleidingen bij de RALV ATO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
LAPL en PPL voor zwevers, SEP/TMG en
Helicopters (HEL)
Omscholing glass cockpit, tail dragger
Nachtvliegen voor SEP en HEL
Opleiding MEP
Opleiding SET ( PC6, C208, PC12)
Glider tow training
( IR opleiding)
(Aerobatics)
ATO BE-305-RALV
Who is who @ the ATO:
Accountable manager:
Safety & compliance manager:
Head of Training:
Chief Flight Instructor SEP/TMG:
Chief flight Instructor SET:
Chief flight Instructor MEP:
Chief flight Instructor SPL:
Chief Flight Instructor HEL:
Michel Notelaers
Henk Vanden Broucke
Frank De Paepe
Benno Beenders
Bart De Krock
Paul Spaepen
Danny Szygula
Gilbert Pieters
ATO BE-305-RALV
Start van de operaties: Lente 2014
Flight Instructors, CRI, en TKI ( zweefvliegen en
SEP)
Zullen binnenkort opgeroepen worden voor een
briefing!
ATO BE-305-RALV
AANDACHT!!
WARNING :” hangar rash” can seriously effect the
price of flying:
De LV geven een gemiddelde van 8000€ uit per jaar
voor schade aan het binnen en buiten zetten van de
vliegtuigen!!!!
ATO BE-305-RALV
Bedankt voor uw
AANDACHT!!

similar documents