x - Gymnázium Broumov

Report
Gymnázium, Broumov, Hradební 218
Vzdělávací oblast:
Číslo materiálu:
Název:
Autor:
Datum ověření:
Třída:
Doporučený čas:
Základní poznatky z matematiky
EU090125
Výroky s kvantifikátory a jejich negace
Mgr. Ludmila Lorencová
29. 10. 2012
5. V
30 minut
Stručná anotace
Prezentace je určena k osvojení a procvičení výroků s kvantifikátory a jejich negace.
Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Gymnázium Broumov“ v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0219.
Výroky s kvantifikátory a jejich
negace
Obecný kvantifikátor
Používá se v obecných výrocích, označujeme , vyjadřuje
skutečnost, že daná vlastnost platí pro každý prvek
Zápis: xM:V(x)
Čteme:
pro každou hodnotu x z množiny M platí vlastnost
V(x)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obecn%C3%BD_kvantifik%C3%A
1tor
Existenční kvantifikátor
Používá se v existenčních výrocích, označujeme , vyjadřuje
skutečnost, že existuje alespoň jeden prvek, pro který daná
vlastnost platí
Zápis:  xM:V(x)
Čteme:
existuje alespoň jedno x z množiny M pro, které
platí vlastnost V(x)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Existen%C4%8Dn%C3%
AD_kvantifik%C3%A1tor
Přečti následující výrok a rozhodni, zda je
tento výrok pravdivý.
 ∀ n∈ ℕ , n ≠ 1, ∃ k∈ ℕ , k <n .

Pro všechna přirozená čísla n, různá od jedné, existuje
alespoň jedno přirozené číslo k, které je menší než n.
Výrok je pravdivý

∃ ∈n ℕ , ∀ ∈p ℕ , p ≠n , p > n
Existuje přirozené čísl n, takové, že všechna přirozená čísla p
různá od n jsou větší než n.
Výrok je pravdivý, hledaným číslem n je 1.
Negace kvantifikovaných výroků
Negace obecného kvantifikátoru:
(xM;V(x))´ =  xM;V´(x)
Negace existenčního kvantifikátoru:
(xM;V(x))´ =  xM;V´(x)
Další kvantifikátory
Výrok (Negace výroku)
Negace výroku (Výrok)
Každý …je…
Aspoň jeden… není…
Žádný … není …
Aspoň jeden… je…
Aspoň n… je…
Nejvýše n-1 … je …
Právě n … je
Nejvýše n-1 nebo aspoň
n+1 …je …
Další kvantifikátory
Výrok (Negace výroku)
Negace výroku (Výrok)
Každý …je…
Aspoň jeden… není…
Žádný … není …
Aspoň jeden… je…
Aspoň n… je…
Nejvýše n-1 … je …
Právě n … je
Nejvýše n-1 nebo aspoň
n+1 …je …
Negujte kvantifikované výroky:
Každý student složil úspěšně maturitní zkoušku.
Negace: Alespoň jeden student nesložil úspěšně maturitní
zkoušku.
Uvedená rovnice má právě 2 řešení v množině R
Negace: Uvedená rovnice má nejvýše 1 nebo alespoň 3 řešení
v množině R
Dnes si kopím nejvýše 4 knihy.
Negace: Dnes si koupím alespoň 5 knih.

Neguj výrok a posuď pravdivost:

Existuje alespoň jedno reálné číslo x, pro které
x2 = x


Pro všechna reálná čísla x ˃1 platí x2 ˃ x.


Každé přirozené číslo, které je dělitelné deseti, je dělitelné
pěti.

Existuje aspoň jedno přirozené číslo, které není sudé ani liché.
Každé přirozené číslo je sudé nebo liché.


Neguj výrok a posuď pravdivost:
2
Existuje alespoň jedno reálné číslo x, pro které x = x
P
Pro každé reálné číslo x platí x2  x
N
 Pro všechna reálná čísla x ˃1 platí x 2 ˃ x.
P
Existuje aspoň jedno reálné číslo x ˃1, pro něž platí x2  x
N
 Každé přirozené číslo, které je dělitelné deseti, je dělitelné
P
Existuje aspoň jedno přirozené číslo, které je dělitelné deseti a není
dělitelné pěti.
N
 Existuje aspoň jedno přirozené číslo, které není sudé ani liché.
Každé přirozené číslo je sudé nebo liché.
P

Zdroje:

Polák J.: Přehled středoškolské matematiky. SPN Praha
1991
Petáková J.: Matematika – příprava k maturitě
a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Prometheus
Praha 2009

Bušek
I.,Calda E.: Matematika pro gymnázia: základní
poznatky z matematiky. Prometheus Praha 2009.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana
https://khanovaskola.cz/

similar documents