Rød, blå eller lilla?

Report
Rød, blå eller lilla?
Carsten Jensen
Institut for Statskundskab
Dagsorden
• Lidt om de gode gamle dage
• Nye tider
• Partier i nye tider
30
Socialdemokraterne og velfærdsstaten
Sweden
France
Switzerland
Austria
Denmark
Belgium
Finland
25
Italy
Germany
Luxembourg
Norway
UK
Netherlands
Spain
20
Greece
Japan
Iceland
r = .64
Ireland
15
Canada
USA
New Zealand
Australia
0
10
20
30
Cumulative Left Cabinet Share
40
Nye tider
En giftig cocktail
Økonomisk pres
Folkelig opbakning
• Voksende udgifter og antal
offentligt ansatte
• Globalisering
• Ældrebyrde
• Vigende produktivitetsstigninger
• Mig, mig, mig… og alle dem
jeg kender!
• Fiskale illusioner
• Positive feedbackeffekter/stiafhængighed
5
Stor og stabil folkelig opbakning:
Flere penge til sundhed!
Fiskale illusioner: Et eksempel
Positiv feedback/stiafhængighed
Velfærdsordning
(fx pension eller SU)
Folkelig popularitet
Positiv feedback/stiafhængighed
Popularitet
Tid
Partier i nye tider
• Emneejerskab
• Et spørgsmål om kompetence: Hvem løser
bedst bestemte samfundsopgaver?
• Klare forskelle mellem rød og blå blok
Rette balance mellem skattetryk og
social tryghed
Børnefamiliernes behov
Ordentlige forhold for de ældre
Velfungerende sundhedsvæsen
Landets økonomiske problemer
Sikre det største rådighedsbeløb
Kompetenceprofiler
• Socialdemokraterne: Gode til velfærd, dårlig
til økonomi
• De borgerlige: Dårlige til velfærd, gode til
økonomi
Opskriften på succes
• Udjævn forskellene i kompetenceprofiler
• Fokusér på din modstanders svage sider, når
du selv er i opposition
• Fokusér på din egen svage side, når du er i
regering – reducér modstanderens mulighed
for at udnytte den
Socialdemokraterne i opposition =
fokus på velfærd
Fogh (2001-2008)
Nyrup (1993-2001)
Schlüter (1982-1993)
Jørgensen (1975-1982)
Hartling (1973-1975)
0
5
10
15
20
25
Spørgsmål til ministeren
23 vestlige lande
16
14
12
10
8
6
4
2
Left governments
Right governments
Betyder det noget for de borgerlige
regeringer?
• Y = Social udgifter som pct. af BNP
• XZ = Borgerlige regeringsdeltagelse x
socialdemokratisk emnefokus
• Panelregression med 23 vestlige lande fra
1980 til 2007
Det betyder noget for de borgerlige
regeringer!
0.02
Borgerlige
nedskæringer
0.01
0
-0.01
-0.02
0
5
10
15
Socialdemokratisk emnefokus
20
25
Hvad laver socialdemokraterne så, når
de selv er i regering?
• Nedskæringer ikke mindst i arbejdsmarkedsrelaterede
velfærdsordninger (dagpenge, kontanthjælp,
førtidspension osv.)
• En klar tendens de sidste ca. 25 år – på tværs af politisk
system og velfærdsstatsstørrelse
• En god grund til ikke at tale så meget om
velfærdsstaten, når socialdemokraterne selv er i
regering
Borgerlige regeringer
• Når det gælder velfærdsstaten:
Emnekompensation
• (Til gengæld har de andre styrker fx retspolitik,
økonomi og indvandrerspørgsmålet)
• Særligt i meget store velfærdsstater, hvor
middelklassen er meget glad for velfærd
Effekten af borgerlige regeringer på de
social udgifter
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
Gennemsnitseffekten
Lande med socialdemokratisk
dominans
Lande uden socialdemokratisk
dominans
Opsamling
• Betyder det noget, hvem der har
regeringsmagten? Ja!
• Den strategiske konkurrence mellem partier har
markant ændret den måde, hvorpå partifarve
spiller en rolle
• Partierne fører dog stadigvæk ideologisk
motiveret politik, hvis de kan slippe af sted med
det

similar documents