Numerické ukazatele stavu parodontu aneb víme co měříme?

Report
Numerické ukazatele stavu
parodontu
aneb víme co měříme?
[email protected]
45 minut
Kvantifikace postižení parodontu
• Epidemiologie
prevalence, stupeň postižení parodontu,
rozsah postižení parodontu
(potřeba primární a specializované
parodontologické péče)
• Dokumentace
základní vyšetření stavu parodontu
přítomnost rizikových faktorů (plak, kámen)
změny v průběhu léčby a dlouhodobého
sledování
• Demonstrace
preventivní poradenství a instruktáže
osob/pacientů v péči o parodont a v
průběhu léčby
Práce citující vybrané parodontální indexy
v databázi PubMed
PubMed
 1990
1990  2000
2000 
PMA
gingivitis
666
28
12
GI
gingival index
1097
1244
1485
33
307
448
GI-S
PI
periodontal index
658
147
19
PDI
perio. dis. index
168
73
26
ESI
extent&severity
22
118
15
458
1791
3982
PIT
8
4
PSR
6
2
BPE
4
2
CPI
Modif. CPI (WHO 2013)
Požadavky na indexy
(numerické ukazatele) postižení parodontu
•
Validita
– Měřitelnost projevů onemocnění
(podpora diagnostiky)
• Závisí na definici
onemocnění
– Měřitelnost progrese/následků
onemocnění?
– Měřitelnost odpovědi na léčbu
•
Kvantifikace
– Měla by odpovídat klinickým
projevům onemocnění
• od počáteční do terminální
fáze
• od lokalizovaného do
difuzního postižení
– Hodnocená lokalita
• Zub (nejvyšší hodnota,
průměrná hodnota?)
• Lokalita (zvolená, např.
sextant, kvadrant apod.)
• Hierarchie skórování
každá hodnota >0 stupňuje hodnotu
předcházející (2>1, 3>2 …)
• Invazivita
Neinvazivní
umožňuje bezprostřední opakování
Invazivní (BOP)
neumožňuje bezprostřední opakování
• Reliabilita (spolehlivost)
Shoda mezi hodnotiteli
Shoda hodnotitele
• Senzitivita a specificita
Pozitivní /negativní prediktivní
hodnota
Zlatý standard?
• Pracnost
Časový faktor
Klinické hodnocení
Rentgenologické hodnocení
• Statistická zpracovatelnost
Shoda hodnotitelů
Kappa skóre shody
0.00–0.10 žádná
0.11–0.20 špatná
0.21–0.40 mírná
0.41–0.60 malá
0.61–0.80 střední
0.81–1.00 značná, skoro
perfektní
40 GDPs, >10 let praxe, pacienti: dg. gingivitis 68,
parodontitis 42
1. vyšetření (lektor)  2. vyšetření (účastníci kurzu)
 kalibrační kurz  3. vyšetření (účastníci kurzu)
kalibrace
před
po
GI
0,46
0,64
0,38-0,62
0,55-0,72
0,52
0,74
0,44-0,66
0,68-0,62
0,44
0,76
0,36-0,56
0,62-0,74
0,52
0,75
0,42-0,66
0,62-0,84
0,47
0,68
0,38-0,69
0,54-0,82
GI-S
SBI
PBI
CPI
Landis J, Koch G. The
measurement of observer
agreement for categorical data.
Biometrics 33, 1977:159-174.
Hefti AF, Preshaw PM. Examiner alignment and
assessment in clinical periodontal research.
Periodontol 2000. 59,2012 : 41-60. doi:
10.1111/j.1600-0757.2011.00436.x.
Prevalence gingivitidy a počínající parodontitidy
v Evropě data WHO-Global Oral DataBank 1996-2006
60
50
CPI=1
18letí
%
40
30
20
10
0
BY
CZ EST FIN
F
D
GR IRL
I
LT
NL
P
RUS SK SLO TR UK YU
0
10
Obraz velmi nízké
shody hodnotitelů v
mezinárodním měřítku.
%
20
60
30
50
40
CPI=3
40
%
CPI=3
50
30
20
10
35-44letí
0
BY BE CZ DK EST FIN FIN D
0
10
%
20
30
40
50
60
CPI=4
GR HU IRL
I
NL N
PL
P RUS SK SL
E
TR UK YU
Kvantifikace zánětu – reproducibilita
měření
Kappa skóre shody
0.00–0.10 žádná
0.11–0.20 špatná
0.21–0.40 mírná
0.41–0.60 malá
0.61–0.80 střední
0.81–1.00 značná, skoro perfektní
• Klinické známky zánětu
 Cronbach kappa vnitřní konzistence < 0,50
inter-rater
< 0,40
• BOP
 Cronbach kappa vnitřní konzistence 0,65-0,70
inter-rater
0,60-0,65
Oakley C, Brunette DM. The use of diagnostic data in clinical dental
practice. Dent Clin North Am. 46, 2002 : 87-115.
Rebelo MAB, Correa de Queiroz A. Gingival Indices: State of Art. In
Gingival Diseases - Their Aetiology, Prevention and Treatment,
Panagakos F. (ed.), InTech, 2011 , ISBN 978-953-307-376-7
Provokace BOP parodontální sondou
techniky
60o
GI SBI
PBI CPI
modifikovaný „CPI“
GBI
EIBI
BOMP
MAB Rebelo, AC Queiroz: Gingival Indices: State of Art, in Gingival Diseases -Their Aetiology,
Prevention and Treatment; FS Panagakos, RM Davies eds., InTech 2011, pp. 41-54; ISBN 978-953-307-
Hloubka chobotu (PD) nebo ztráta úponu (AL) ?
reproducibilita měření
A
B PD = A
Kappa skóre shody
0.00–0.10 žádná
0.11–0.20 špatná
0.21–0.40 mírná
0.41–0.60 malá
0.61–0.80 střední
0.81–1.00 značná, skoro perfektní
PD
CAL==A-B
A
AL = A-B
PD
PI
+
PDI
+
BPE
+
PSR
+
PIT
+
ESI
Hloubka chobotu
+
CPI
Kappa skóre
AL
+
3-5 mm
>5 mm
PD
0,59
0,67
AL
0,38
0,72
Gerardo Maupomé, Iain A. Pretty_ A Closer Look at Diagnosis in
Clinical Dental Practice: Part 4. Effectiveness of Nonradiographic
Diagnostic Procedures and Devices in Dental Practice. J Can Dent
Assoc 2004; 70(7):470–474
Sondování hloubky chobotu
• Tlak na sondu a způsob sondování
• Vliv zánětu gingivy
•
Infiltrát v oblasti úponu umožňuje
průnik sondy apikálně
•
Opakovaná sondáž po
terapeutické redukci zánětu
Tlak > 0,25 N a kmitání sondy
zvyšují měřenou hloubku
chobotu o 0,7-1,5 mm
+ 0,5-0,8 mm
- 0,4-0,7 mm
„gingival attachment gain“
zkreslení skutečné hloubky
chobotu
Hefti AF. Periodontal probing. Crit Rev Oral Biol Med, 8, 1997: 336-356
Aldredge WA. Bleeding of probing defined. Dimensions of Dental Hygiene. 10, 2012, (5): 23-26.
Eickholz P. Clinical periodontal diagnosis: probing pocket depth, vertical attachment level and bleeding on
probing. Perio , 1, 2004, 75-80
Definice parodontitidy
 Definice v rámci klasifikačních schémat onemocnění
parodontu
 Případové definice orientované na individuální léčebný
plán
 Definice pro výběr jedinců pro klinické analytické a
intervenční studie a klinické zkoušky léčiv a léčebných
technologií
 Definice pro epidemiologické účely a monitorování
Některé definice parodontitidy
340 jedinců 30-45 let, 1 hodnotitel, metricky kalibrovaná sonda, vyšetřeny 4 lokality na
všech zubech, měřeny PD a AL, prevalence parodontitidy kalkulována podle šesti definic.
definice
AL
PD
1
Ref.
1  míst s PD 4 mm
Hujoel et al. 2006
2
4  míst s AL 5 mm
a
1  míst s PD 4 mm
Beck et al. 1990
3
2  míst s AL 6 mm
a
1  míst s PD 5 mm
Machtei 1992
4
4  míst s AL 3 mm
a
4  míst s PD 4 mm
López et al. 2002
5
2  míst s AL 4 mm
nebo
2  míst s PD 4 mm
Page, Eke 2007
6
2  míst approx. s AL 6 mm
1  míst approx. s PD 6 mm
Page, Eke 2007
a
definice
Senzitivita (95% CI)
Specificita (95% CI)
Prevalence
1
100% (91,2-100)
20,3% (3,8-23,4)
65,3%
2
100% (91,2-100)
33,7% (17,2-38,9)
23,8%
3
100% (91,2-100)
7,5% (4,3-11,2)
16,5%
4
100% (91,2-100)
88,3% (75,3-91,2)
38,6%
5
6
41,2%
100% (91,2-100)
18,3% (15,2-21,6)
13,8%
Costa FO, Guimarães AN, Cota LO, Pataro AL, Segundo TK, Cortelli SC, Costa JE. Impact of different
periodontitis case definitions on periodontal research. J Oral Sci. 51, 2009 :199-206.
Vliv definice parodontitidy na výsledek
prevalenční studie
932 žen post partum, 10 kalibrovaných hodnotitelů, metricky kalibrovaná sonda, 14
zubů, 6 lokalit, měření PD a AL
17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 34 25 26
v mm (nejvyšší hodnota)
47
46
definice
45
44
43
42
41
31
32
33
34
35
36
27
37
Prevalence (%)
kritéria
PD4-2Z
PD4 mm
 1 místo
 2 zuby
37,7
AL3-2Z
AL3 mm
 1 místo approx.
 2 zuby
31,7
PD5-AL4-2Z
AL  4 mm nebo PD  5 mm
 1 místo approx.
 2 zuby
15,9
PD4-AL3-2Z
PD  4 mm a AL  3 mm
 1 místo
 2 zuby
23,9
PD4-AL3-4Z
PD  4 mm a AL  3 mm
 1 místo
 4 zuby
12,1
PD4-AL3-BoP-2Z
PD  4 mm a AL  3 mm a BoP
 1 místo
 2 zuby
14,9
Kassab P, Colombier M-L, Kaminski M, Lelong N, Sixou M, Nabet C, for the EPIPAP
group. Impact of periodontitis definition in epidemiological research. Results from the
EPIPAP study in postpartum women. Eur J Oral Sci 2011; 119: 156–162.
Numerická kvantifikace stavu parodontu indexy
Indexy gingivitidy
Indexy parodontitidy
PMA (Schour, Massler 1947)
GBI (Ainamo, Bay 1975)
GI (Løe, Silness 1963)
EIBI (Caton, Polson 1985)
PBI (Saxer, Mühlemann 1971)
MGI (Lobene et al. 1986)
SBI (Mühlemann, Son 1972)
BOMP (van der Veijden 1994)
PI (Russell 1957)
ESI (Carlos et al. 1986)
PDI (Ramfjord 1959)
CPI TN (Ainamo et al. 1982)
Smíšené
parodontální indexy
od 1986 CPI
PIT (Eaton, Woodman 1989)
PSR (AAP 1992)
BPE (Brit. Soc. Perio. 1994)
Modifikace CPI (WHO 2013)
Kritéria zánětu gingivy
Kritéria hloubky parodontálního chobotu
PMA index
(Schour, Massler 1947)
• Vyšetření
vizuálně + parodontální sonda
všechny přítomné zuby
vestibulárně a orálně
• Kvantifikace zánětu gingivy 0
1
2
3
absence klinických známek
zánětu
mírný edém, erytém
větší edém, intenzivnější
erytém
2 + BOP
• Hodnocení P (papila) - M (marginální gingiva) - A (alveolární sliznice)
• Kalkulace
průměrné hodnoty z P, M, A lokalit
• Výsledný výraz
vestibulárně a orálně u všech zubů
xP/yM/zA
SCHOUR I, MASSLER M. Gingival disease in postwar Italy. I. Prevalence of gingivitis in
various age groups. J Am Dent Assoc., 1947, 35: 475-482
Gingival index GI
(Løe, Silness 1963)
• Vyšetření vizuálně + parodontální sonda
všechny přítomné zuby
vestibulárně, orálně, mesiálně a distálně
• Kvantifikace zánětu gingivy 0 absence známek zánětu
1 mírný edém, erytém, ne BOP
2 větší edém, intenzivnější
erytém, BOP při sondování
3 intenzivní edém, erytém, BOP
na dotek
• Kalkulace
průměrná hodnota z
vestibulární, orální a mesiální strany
od všech zubů
Løe H., Silness J.: Periodontal disease in pregnancy; Prevalence and severity; Acta
odont. Scand., 1963, 21, 532-551
Sulcus bleeding index SBI
(Mühlemann, Son 1971)
• Vyšetření vizuálně + parodontální sonda
interdentální papily u všech
přítomných zubů 30“ po sondáži
• Kvantifikace
0
1
2
3
4
5
• Kalkulace
součet skóre všech vyšetřených papil
zdravá gingiva bez BOP
zdravá gingiva, bodové BOP
erytém, bodové BOP
jako 2 + edém gingivy
jako 3 + výrazný edém gingivy
jako 4 + sponánní krvácení/ulcerace
gingivy
Mühlemann H.R., Son S.: Gingival sulcus bleeding – A leading symptom in initial
gingivitis; Helv. Odont. Acta, 1971, 15, 107-113
Papilla Bleeding Index - PBI index
(Saxer, Mühlemann 1975)
• Vyšetření vizuálně + parodontální sonda
interdentální papily u všech
přítomných zubů
PH a LD kvadrant orálně, LH a PD
kvadrant vestibulárně
• Kvantifikace BOP
0
1
2
3
4
ne BOP
20“ po sondování bodové BOP
linka BOP u okraje gingivy
papilární trigonum zalito krví
profuzní krvácení stékající z trigona
• Kalkulace součet skóre všech vyšetřených papil
(„počet krvácejících míst“)
Saxer U.P., Mühlemann H.R.: Motivation and education; SSO Schweiz Monatsschr
Zahnheilkd., 1975,85 (9):905-919.
Gingival index-Simplified GI-S
(Lindhe 1983)
• Vyšetření vizuálně + parodontální sonda
vestibulárně, orálně, mesiálně a distálně
• lokality
17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27
47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37
• Kvantifikace zánětu gingivy
• Kalkulace
0
x
ne BOP
BOP
% plošek se skórem x z celkového počtu
hodnocených plošek (24)
Lindhe J.: Textbook of clinical periodontology; Munksgaard, Copenhagen, 1983
Modified Gingival index MGI
(Lobene et al. 1986)
• Vyšetření
vizuálně + parodontální sonda
všechny přítomné zuby
vestibulárně, orálně, mesiálně a distálně
• Kvantifikace zánětu gingivy
0
1
2
3
4
• Kalkulace
absence známek zánětu
mírný zánět s edémem,
erytémem, ne v celé
papile nebo margu
dtto 1, ale v celé papile a margu
jasný zánět s erytémem,
edémem a hypertrofií papily
nebo marga
silný zánět, dtto 3, ale v papile i
margu a spontánní krvácení nebo
granulace a ulcerace
průměrná hodnota z
vestibulární, orální a mesiální strany od všech zubů
Lobene RR, Weatherford T, Ross NM, Lamm RA, Menaker L. A modified gingival index for
use in clinical trials. Clin Prev Dent 1986: 8: 3–6.
Hodnocení stupně zánětu gingivy
0
1
2
3
PMA (1947)
edém + erytém
edém + erytém
BOP
PI (1956)
edém + erytém
edém + BOP
GI (1963)
edém + erytém
edém + erytém
PDI (1967)
„zánět“
„zánět“
„zánět“ + BOP
SBI (1971)
erytém + BOP
erytém + BOP
erytém + BOP
BOP
PBI (1975)
BOP
BOP
BOP
BOP
CPI (1982)
BOP
GI-S (1983)
BOP
MGI (1986)
edém + erytém
edém + erytém
edém + erytém
edém + erytém
PIT (1989)
edém +erytém
PSR (1992)
BOP
BPE (1994)
BOP
BOP
4
edém + erytém
edém + erytém
+ BOP
+ BOP
(spont. bleeding)
PI - Periodontal index
(Russell 1956)
• Vyšetření
vizuálně + parodontální metricky
kalibrovaná sonda, všechny přítomné zuby
vestibulárně a orálně
• Kvantifikace nálezu
0
1
2
6
8
• Kalkulace
absence známek zánětu, sulkus <3 mm
mírný edém, erytém, sulkus <3 mm
větší edém, BOP, PD >3<5 mm
PD >5 mm
o
PD >5 mm, viklavost III („out of function“)
průměrná hodnota z vestibulární a orální
strany od všech zubů
Russell AL. A system of classification and scoring for prevalence surveys of periodontal
disease. J Dent. Res., 1956; 35: 350-359.
Periodontal disease index - PDI
(Ramfjord 1967)
• Vyšetření vizuálně + parodontální metricky
kalibrovaná sonda
• Vyšetřované
zuby
17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27
47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37
• Kvantifikace nálezu 0 absence známek zánětu, chobotu
1
2
3
4
5
6
• Kalkulace
zánět v části obvodu zubu
zánět po celém obvodu zubu
intenzivní zánět + BOP
3 mm AL (dno sulku/chobotu od CEJ)
3-6 mm AL
>6 mm AL
% míst s PDI 1-3/% míst s PDI 4-6
Ramfjord SP. The Periodontal Disease Index (PDI). J Periodontol. 1967; 38: 602-610.
Extent and Severity Index (ESI)
(Carlos et al. 1986)
• Vyšetření
vizuálně + parodontální metricky
kalibrovaná sonda, orálně a vestibulárně
• Vyšetřované zuby 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27
47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37
• Kvantifikace nálezu
A
AL ve 14 lokalitách v každém ze dvou kvadrantů
• Kalkulace „Extent“ = % lokalit s AL>1 mm
B
CAL= A-B
„Severity“ = ø AL v mm
• Výsledná hodnota
extent (%)/severity (mm)
Carlos JP, Wolfe MD, Kingman A. The extent and severity index: a simple method for use in
epidemiologic studies of periodontal disease. J Clin Periodontol 1986;13:500–505.
Community Periodontal Index of Treatment Needs
– CPI TN (Ainamo, Barmes et al. 1982, od 1986 CPI)
• Vyšetření
vizuálně + WHO sonda
• Vyšetřované 17 16 15 14 13 12 11 21
zuby
47 46 45 44 43 42 41
• Hodnocení sextanty, 2 zuby v sextantu
22 23 24 25 26 27
31 32 33 34 35 36 37
<19 let může se hodnotit
>19 let může se hodnotit
• Kvantifikace nálezu 0 absence zánětu, ZK
1
2
3
4
x
• Výsledek
BOP
ZK, iatrogenní iritace
PD - >3,5<5,5 mm
PD - >5,5 mm
nehodnotitelný sextant
nejvyšší nalezená hodnota CPI
Ainamo J, Barmes D, et al.: Development of the World Health Organization (WHO)
Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN). International Dental Journal.
1982; 32: 281-291.
Community Periodontal Index of Treatment Needs
– CPI (Ainamo, Barmes 1986)
• Kvantifikace
nálezu
TN
• Interpretace
CPI jedince
• Použití
CPI
TN
I
II
III
CPI=1
CPI=2-3
CPI=4
OH instruktáže
instr. + OZK + konzerv. léčba
I+II+ specializovaná
parodontologická péče
nejvyšší hodnota
epidemiologické studie
potřeba hygienistické,
všeobecné a specializované
parodontologické péče
v populaci
Námitky proti CPI
 hierarchie skórování neodpovídá klinickým nálezům
BOP
CPI 2
30-47 % ne
(Hecová a spol. 2013) 39-43 % ne
CPI 3-4
42-67% ne
ZK
25 % ne
 CPI nehodnotí AL, furkace, viklavost (poruchu funkce)
 CPI 0-1 při atrofii nebo po apikálním posunu parodontu po léčbě
CPI podhodnocuje počáteční a nadhodnocuje pokročilou
parodontitidu
 Hodnocení šesti zubů nezobrazuje rozsah postižení parodontu
 Návrh: CPI vyjadřovat binominálně
 [celkové CPI skóre/počet (procento)postižených
sextantů, příklad CPI 3/3]
Leroy R, Eaton KA, Savage A. Methodological issues in epidemiological
studies of periodontitis - how can it be improved? BMC Oral Health 2010, 10:8, doi:
10.1186/1472-6831-10-8
Kvalitativní a kvantitativní vypovídací
schopnost CPI (příklad)
%
60
Hana Hecová a spol. (2013) Stav
parodontu u těhotných žen
Ženy s fyziologickým (61) a rizikovým (81)
těhotenstvím
Hodnocení stavu parodontu CPI, PBI
Výsledky CPI
50
40
20
22.2
CPI 3-4
34.4
CPI 0-1
26,7
10
0
P = 0,1583*
P = 0,0322*
Rozdíl mezi FT a RT není ve
stupni postižení ale v rozsahu
postižení parodontu.
19,8
30
1
prům. počet sextantů s CPI=3-4
 CPI rozdíl FT  RT
 Prům. počet sextantů CPI 3-4
* chí2 test
P = 0,1583
F
R
P = 0,032
0.8
CPI 4
0.6
0.1
CPI 3
0.4
0.02
0.2
0.58
0.31
0
F
R
Trend CPI ve věkové skupině 35-44 let
1994-2006
Četnosti výskytu CPI=3 a 4
Průměrná hodnota CPI
R² = 0,9801
P <0,05
signif.
20,0
4
3
CPI 0
CPI 1
CPI 3
CPI 4
2003
2006
18,0
R² = 0,6346
P >0,05
nesignifikantní pokles
16,0
14,0
12,0
% 10,0
8,0
2
R² = 0,7895
P <0,05
signif.
6,0
1
4,0
2,0
0
0,0
1994
1997
2000
2003
2006
1994
1997
2000
Průměrná hodnota CPI není dostatečně citlivá pro sledování
trendu vývoje stavu parodontu.
Návrhy nového parodonálního indexu
Požadavky
– hierarchický model
– stupeň a rozsah postižení
– reprodukovatelnost
hodnocení
– mezinárodní srovnatelnost
hodnocení
– akceptovatelná časová
náročnost
Spolupráce
AAP, EPA, BSP, DGP,
BASCD, EADPH, WHO-OH
Modifikace CPI
Periodontal Index for Treatment (PIT)
Eaton, Woodman (1989)
všechny zuby - CPI 0-3 (bez kamene) –
6 hodnot + 6 hodnot z BTW
Periodontal Screening and Recording
Index (PSR) - AAP, ADA (1992)
„CPI“ zuby – 6 hodnot - * furkace
Basic Periodontal Examination Index
(BPE) – BPS (1994)
všechny zuby – 6 hodnot - * furkace
http://www.icd.org/content/publications/WHO-Oral-Health-SurveysBasic-Methods-5th-Edition-2013.pdf
Původní hodnocení stavu parodontu podle
sextantů/ indexových zubů
se rozšiřuje na všechny zuby,
odděleně BOP a metriky parodontálních
chobotů (PD a AL),
přítomnost zubního kamene se nehodnotí.
Důvody:
 BOP a hloubka chobotů v klinickopatologickém obraze onemocnění parodontu
spolu nesouvisí,
 analogie s hodnocením stavu chrupu u všech
zubů,
 zubní kámen není známkou onemocnění per
se.
Modifikace „CPI“
1. skóre gingivitidy
2. hloubka parodontálních chobotů
3. ztráta úponu
Stav parodontu (modifikovaný „CPI“)
1. skóre gingivitidy (GS)
všechny zuby
0 BOP ne
1 BOP ano
9 nehodnocený zub
X nepřítomný zub
2. hloubka chobotu (PD)
všechny zuby
0 < 4 mm
celý tmavý proužek
sondy nad gingivou
CEJ pod tmavým
proužkem sondy
1 4-5 mm
1 4-5 mm
horní okraj tmavého
proužku sondy na úrovni
marga gingivy
2  6 mm
tmavý proužek zanořen
9 nehodnocený zub
X nepřítomný zub
17
16
15
14
13
12
11
21
22
23
24
25
26
27
CEJ mezi horním
okrajem tmavého
proužku a ryskou 8,5 mm
4  12 mm
CEJ nad ryskou 11,5 mm
AL
47
AL
2 6-8 mm
CEJ mezi ryskami
8,5 a 11,5 mm
PD
PD
CEJ v tmavém proužku
3 9-11 mm
BOP
BOP
3. ztráta úponu (AL)
indexové zuby (CPI)
0 0-3 mm
46
45
44
43
42
41
31
32
33
34
35
36
37
9 vyřazený sextant
X nehodnocený
sextant
… a prosba na závěr
• Modifikovaný parodontální index může najít uplatnění v
klinické parodontologické praxi, pokud se ukáže jeho
užitečnost při sestavování léčebného plánu a při hodnocení
efektu léčby.
• Pokud se najdou zájemci, kteří by chtěli do svého
dokumentačního protokolu modifikovaný index zavzít,
stálo by za to s určitým časovým odstupem zkušenosti
analyzovat, třeba na příštích Parodontologických dnech a
• eventuálně iniciovat příslušnou úpravu běžně užívaných
stomatologických dokumentačních SW.

similar documents