A történelmi idő

Report
- Az idő a világ keletkezésével kezdődött és annak végéig tart.
- A történelmi időt általában az emberi társadalom kialakulásától
számoljuk. Mivel ez egy hosszú folyamat, szakaszokra osztjuk:
Kezdet
teremtés
Krisztus előtt: Kr. e.
Időszámításunk előtt: i.e.
Jézus
Krisztus
születése
Napjaink
Krisztus után: Kr. u.
Időszámításunk szerint: i.sz.
- A történelmet öt nagy szakaszra osztjuk:
ŐSKOR
ÓKOR
KÖZÉPKOR
ÚJKOR
JELENKOR
Kezdetekről az első társadalmak kialakulásáig
(∞ - kb. Kr.e. 4000)
Az első társadalmaktól a Római Birodalom
bukásáig (kb. Kr.e. 4000 – Kr. u. 476)
A Római Birodalom bukásától
Amerika felfedezéséig (476 – 1492)
Amerika felfedezésétől az
I. világháború kezdetéig (1492 – 1914)
Az I. világháború kezdetétől
napjainkig (1914 – ∞)
A történelmi idő számításának legfontosabb szabálya, hogy nincs
nulla, a számítás mindig egyessel kezdődik.
A másik fontos szabály, hogy Kr.e. visszafelé nőnek a számok, Kr.u.
pedig hagyományosan.
Kr. e.
1274
Kr. u.
756
492 336 1
1
313 476
895
1456
KR.
Példák:
Görög – perzsa háborúk: Kr.e. 492 – 480
Római uralom Erdélyben: Kr.u. 106 – 271
Nagy Sándor uralkodása: Kr.e. 336 – 323
Szent István uralkodása: Kr.u. 997 – 1038
Iulius Caesar élete: Kr.e. 100 – 44
I. világháború: Kr.u. 1914 – 1918
A római számok
- A római számok az I, V, X, L, C, D és M betűk kombinálásából kaphatók meg.
- Egy jelből legtöbb három írható egymás mellé.
- Amíg két – három azonos jel egymás mellé írható, addig összeadással kapjuk meg
a nagyobb számokat, ha pedig már háromnál több egyforma jelre lenne szükségünk,
akkor kivonással, mégpedig úgy, hogy előre írjuk azt amit kivonunk, utána pedig
azt amiből kivonjuk.
-A mi számrendszerűnkben (arab számok) egy szám több értéket jelenthet, attól függően,
hol áll (pl. 1, 10, 2100, 1241), a római számokban azonban külön kiírják az egyeseket,
tízeseket, százasokat, ezreseket.
- A római számrendszerben nincs 0, azaz nulla.
A római számok
Példák
ezer
nyolcszáz
negyven
nyolc
2013 = MMXIII
2014 = MMXIIII MMXIV
300 = CCC
308 = CCCVIII (100+100+100+5+1+1+1)
309 = CCCIX [100+100+100+(10-1)]
1996 = MCMXCVI = 1000+900+90+6
1000+(1000-100)+(100-10)+5+1
Az évszámok kiszámítása
A történelmi események megértéséhez fontos tudnunk, hogy egy esemény
melyik évezredben, évszázadban és évtizedben történt. Ehhez ismerni
kell néhány szabályt:
évezred
évszázad
évtized
-évezred (ée.): megnézzük az első számot, és ha a következőkből bármelyik nagyobb nullánál,
hozzáadunk egyet: tehát itt: 2+1 = III. ée. (Ha a következő számok mind nullásak
volnának, nem adunk az első számhoz semmit: 2000 = II. ée.)
Ha három, két vagy egy számjegyű dátumunk van, az mindig I. ée.!
-évszázad (sz.): megnézzük az első két számot, és ha a következőkből bármelyik nagyobb nullánál,
hozzáadunk egyet, tehát itt: 20+1 = XXI. sz. (Ha a következő számok mind nullásak
volnának, nem adunk az első-két számhoz semmit: 2000 = XX. sz.)
Az egy és két számjegyű dátumok mindig I. sz.!
-évtized (t.): megnézzük az utolsó előtti számot, és ha az utolsó nagyobb nullánál, akkor
hozzáadunk egyet, tehát itt: 1+1 = II. t. (Ha az utolsó szám nulla, akkor nem adunk
hozzá semmit, pl. 2010 = I. t.)
Az olyan évszámok, amelynek végén két nulla van, mindig tízedik évtized,
pl. 2000 = X. t.)
Az évszámok kiszámítása
Példák
évezred
évszázad
az első szám 2, a következőkben van nagyobb
nullánál, tehát 2+1= 3. évezred
Század: az első két szám 20, a következők nagyobbak
nullánál, tehát 20+1 = 21. század
Tízed:
az utolsó előtti szám 1, az utolsó nagyobb
nullánál, tehát 1+1 = 2. tízed.
Ée.:
évtized
999 =
I. évezred (1 és 1000 között minden szám első évezred!)
X. század (a három jegyű számoknál az első szám jelzi a századot!)
X. tízed.
48 =
I. ée., I. sz., V. t.
1999 = II. ée. (1+1), XX. sz. (19+1), X. t. (9+1)
2000 = II. ée. (2+0), XX. sz. (20+0), X. tízed (1991 és 2000 között X. évtízed)
2001 = III. ée. (2+1), XXI. sz. (20+1), I. tízed (0+1)
Házi feladat:
-válassz 5 történelmi évszámot, írd oda, mi történt akkor, írd le
római számokkal és számold ki az évezredet, századot és tízedet.
Pl. 1848 – magyar forradalom
MDCCCXLVIII
II. ée.
XIX. sz.
V. t.
(Ez a példát nem lehet írni a házi feladatban!)

similar documents