Izravnanje rizika putem reosiguranja

Report
Udruženje aktuara Srbije
Izravnanje rizika putem
reosiguranja
Beograd, 03.12.2012
Nenad Milikić
Primer heterogenog portfelja
Broj polisa u
portfelju
Ukupna suma
osiguranja
Premijska
stopa
Riziko premija
za sve polise
800
10.000
8.000.000
1‰
8.000
100
20.000
2.000.000
1‰
2.000
100
40.000
4.000.000
1‰
4.000
X=14.000
14.000.000
1‰
14.000
1.000
Nenad Milikić
Suma
osiguranja
po jednoj
polisi
Kvotno reosiguranje (Quota Share)
Nenad Milikić
Ekscedentno reosiguranje (Surplus)
Nenad Milikić
Homogenizacija portfelja putem ekscedentnog reosiguranja
Broj
polisa u
portfelju
Suma
osiguranja
po jednoj
polisi
Ukupna
suma
osiguranja
Premijska
stopa
Riziko
premija
za sve
polise
Raspodela premije osiguranja
Osiguravač
%
800
100
100
1.000
Nenad Milikić
Iznos
Reosiguravač
%
Iznos
10.000
20.000
40.000
8.000.000
2.000.000
4.000.000
1‰
1‰
1‰
8.000
2.000
4.000
100
50
25
8.000
1.000
1.000
50
75
1.000
3.000
x=14.000
14.000.000
1‰
14.000
-
10.000
-
4.000
Kvotno-ekscedentno reosiguranje
Nenad Milikić
Reosiguranje viška šteta (Excess of Loss - XL)
Naknada iz reosiguranja
Suma
osiguranja
Samopridržaj
100.000
20.000
100.000
Nenad Milikić
Šteta
Ekscedentno
reosiguranje
Reosiguranje
viška šteta
10.000
8.000
0
20.000
20.000
16.000
0
100.000
20.000
30.000
24.000
10.000
100.000
20.000
40.000
32.000
20.000
100.000
20.000
50.000
40.000
30.000
100.000
20.000
100.000
80.000
80.000
Reosiguranje viška gubitka (Stop Loss - SL)
Godišnji prihod osiguravača od premija:
50.000.000
SL ugovor:
Godina
50 % iznad 100 %
Ukupni
godišnji
gubitak
Distribucija gubitka
Osiguravač
Reosiguravač
Godina x
45.000.000
45.000.000
Godina y
55.000.000
50.000.000
5.000.000
Godina z
90.000.000
50.000.000 + 15.000.000
25.000.000
Nenad Milikić
-

similar documents