Lysbilde 1

Report
Skien Handelspark knutepunktet for storhandel i Grenland
www.skienhandelspark.no
Skien Handelspark
knutepunktet for storhandel i Grenland
Eier og utvikler:
• Coop Norge Eiendom AS eier
eiendommen å vil tilrettelegge for en ny
Coop Obs Bygg og et Hypermarked.
• Tomten er på 60 da og er tenkt utviklet
gjennom flere faser
• Første fase er inntil 15.000 kvm
handelsarealer.
Regulering:
•
Pr i dag er tomten regulert til plasskrevende handelsvarer.
•
Kjørbekkdalen består i dag av en rekke storhandelsbedrifter. Dette på en slik måte at det fremstår
som et etablert handelsområde for hele Grenlandsregionen. Vår tomt ligger strategisk plassert
øverst i Kjørbekkdalen inntil et fremtidig veiknutepunkt i Grenland. I dag finner man aktører som
Byggmakker, Skeidar, Maxbo, Byggmax, XL Bygg, Expert, Jula, Skeidar, Fagmøbler, Staples og
Bilbutikker på området.
•
Kommunen har vedtatt ny regulering for handel som åpner for alle plasskrevende konsepter.
Markedet
Befolkningsunderlaget på
eksisterende infrastruktur med ulike
kjøreavstander
Kjøretid
Antall personer i berørte
grunnkretser
• 15 min
81 000
• 30 min
116 000
• 60 min
153 000
• 90 min
183 000
Skien Handelspark
knutepunktet for storhandel i Grenland
Fullt utbygd 1.etappe
Skien Handelspark
knutepunktet for storhandel i Grenland
Ved interesse, kontakt:

similar documents