Flight

Report
• Fugtig jord
• Hurtig fremspiring
• Tiltagende resistensproblemer
Ukrudtsart
Der er fundet resistens* mod
Kornvalmue
Express ST, Primus, Hussar OD og andre minimidler
Fuglegræs
Express ST, Primus og andre minimidler
Lugtløs kamille
Express ST, Hussar OD og andre minimidler
Agerrævehale
Primera Super, Topik, og Lexus
Vindaks
Hussar OD, Monitor, og andre minimidler
Rajgræs
Hussar OD
Sprøjt tidligt med jordmidler
• Jordmidler kræver ikke høj vandmængde
• Jordmidler kræver ikke fin forstøvning
• Mulighed for høj hastighed
Bladmidler ved fremspiring
• Vinklede dyser
• God dækning
• Spredeklæbemiddel
• Se efter lus hvis det er mildt
www.landbocenter.dk
• Planteavl
• Tips & tricks
Udfyld min og max hastighed:
Max hastighed
8 km/t
Min hastighed
6 km/t
Herunder kan du se hvilke vandmængder dyserne vil kunne give ved normalt arbejdstryk
Liter pr minut
Dyse
2 Bar
4 Bar
015
02
025
03
04
0,49
0,69
0,65
0,92
0,82
1,15
0,98
1,39
1,31
1,85
Vandmængde, l/ha Forstøvning LD
min
max
2 / 4 BAR
74
138
F/F
Meget vindfølsom
98
184
M/F
God dækning
123
230
M/F
God dækning
147
278
M/M
Lidt grov
197
370
M/M
Lidt grov
F=Fin
M=Medium
Blanding
Pris pr ha
Alm. inkl. burresnerre og vindaks +
”Gammel løsning”
1-1,5 l Boxer
0,05-0,08 DFF
0,2-0,3 Briotril
139-211
Rajgræs – Boxer
Kornblomst – Briotril
(Storkenæb – Briotril høj dosis)
”2011 løsning”
0,75-1 l Boxer
0,75-1 l Flight
0-0,05 l DFF
131-200
Alm. rapgræs – Flight
Enårig rapgræs – Boxer og Flight
(Væselhale – Boxer og Flight)
Melder – Flight
Hanekro – Flight
(Storkenæb – Flight)
Valmue - Flight
+ Briotril efter spiring
Middel
Stærk på
Boxer, Fidox, Roxy
Rajgræs, vindaks, rævehale, burresnerre
DFF, Pelican, Legacy
Stedmoder, (enårig rapgræs)
Briotril, Duotril, Oxitril
Kornblomst, storkenæb (øger Boxers græseffekt)
Flight, Stomp, Activus
Alm. rapgræs, væselhale, valmue
Væselhale:
Ved spiring
10 dage senere
Forår
1,5 l Boxer + 1,45 Flight
0,75 l Atlantis
(0,9 l Atlantis)
Ved spiring
10 dage senere
Forår
2 l Boxer
10 g Lexus
Eller 0,4-0,5 l Atlantis
Topik, Primera S eller
Grasp
10 dage senere
Forår
Rævehale:
Rajgræs:
Ved spiring
1,5 - 2 l Boxer
1,5 Boxer
Hussar
0,4-0,6 l Othello
Evt. Grasp
Kornblomst:
Efterår
Forår
+ 5-7 g Lexus
eller 0,3 Briotril/Duotril
Mustang Forte
eller Express
Storkenæb:
Ved spiring
10 dage senere
Forår, UPS
Stomp/Activus/Flight
Briotril/Duotril
Catch
Primus
Starane XL
Mustang Forte
Navn
1 l Atlantis
10 g Mesosulforon + 2 g Iodosulforon
Svarer til
0,02 Hussar + Mesosulforon som ikke kan købes rent
1 l Boxer
800 g Prosulfocarb
1 l Fidox
1 l Roxy
1 l LFS-Prosulfocarb
1 l Duotril
ca 1 l Oxitril (200 g Bromoxynil + 200 g Ioxynil) Husk
maks dosis 0,2 l/ha!
1 l Briotril
240 g Bromoxynil + 160 g Ioxynil
1 l Flight Extra
320 g Pendimethalin + 16 g Picolinafen
1 l Stomp Pentagon + 21 g Pico
1 l Othello
7,5 g Mesosulforon + 2,5 g Iodosulforon + 50 g
Diflufenican
0,1 l DFF + 0,75 l Atlantis + 0,01 l Hussar
1 l Stomp
400 g Pendimethalin
1 kg Activus
1,2 l Stomp Pentagon (330 g/l)
100 g Absolute
8,33 g Flupyrsulforon + 41,7 g diflufenican
16,6 g Lexus + 0,08 l DFF
Middel
Maksdosis efterår
Kornarter
Absolute
60 g (- spkl. i byg!)
Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede, Vinterrug
Activus
1,25 kg
Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede, Vinterrug
Altlantis
0,75 l (0,45 l i rug)
Rug, Triticale, Vinterhvede
Boxer
4l
Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede, Vinterrug
Briotril
0,75 l
Alt vintersæd
DFF
0,12 l
Alt vintersæd
Flight Extra
1,5 l
Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede, Vinterrug
Lexus
10 g
Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede, Vinterrug
Othello
0,6 l
Rug, Triticale, Vinterhvede
Oxitril
0,2 l
Alt vintersæd
Stomp
1,2 l
Alt vintersæd
Stomp Pentagon
1,45 l
Alt vintersæd

similar documents