nppv-vs-optiflow-reg-2011-gb

Report
NPPV of
™
Optiflow ?
"Luchtige zaken"
Gerard
Burggraaf
IC-verpleegkundige
Overzicht
Inleiding
Optiflow™
Doel
Patiëntencategorie
NPPV
Doel
Patiëntencategorie
Conclusie

Inleiding
Zuurstof therapie
Lage flow
•
•
•
•
Hoge flow
•
•
Zuurstofbril
Nasale sonde
Masker
Non Rebreathing masker
Infant flow
Optiflow™

Wat wil de patiënt (klant) ?
Een neusbril
Eten & drinken tijdens therapie
Geen droge neus/mond
Comfort
Communiceren
Snel opknappen en naar huis
Hoge flow
Flow tot aan of boven piekflow
Ingestelde FiO2 concentratie
komt ook aan !
Effectiever aanbod
Hoeft niet met afsluitend masker
toegediend te worden
Gevaar dehydratie luchtwegen!
Hoge flow
Goede oxygenatie
Verbetering respiratie
➡
Flow tot aan piekflow ?
Normaal ± 30 lt./min
Therapietrouwe patiënt
•
•
Goede voedingstoestand
= 'prestatie-indicator'
Tevreden klant
AD/Elsevier
™
Optiflow
Ook voor
kinderen !
Nasale hoge flow
therapie
Zuurstoftherapie
Bevochtiging

Stand op
invasief ≈
37°C

Wat zegt de literatuur?
Is er al onderzoek naar gedaan ?
‘PEEP -effect’ ?
™
Optiflow
Nauwkeurige levering FiO2
Verkleind dode ruimte ventilatie
Voorziet in een kleine hoeveelheid positieve
luchtwegdruk
Verminderd de ademarbeid
Comfortabel
Therapietrouwe patiënt
Nasla High-Flow oxygen therapy: potential advantages; Kemick J, et al Aust Crit Care 2010; 23: 53-70

Optiflow™ ⇝ PEEP ?
Nasale Hoge Flow therapie (NHF)
Nasal high-flow therapy delivers low level positive airway pressure; R. Parke; 2009 BJA
Hoge flow bij obstructief
‘ longlijden’
•
Minder dyspnoe bij inspanning door:
Minder inspiratie van omgevingslucht
Minder dode ruimte ventilatie
Minder zuurstofbehoefte
Mond kan gebruikt worden (Pursed Lip Breathing)!
Verminderd ‘Work of breathing’
Improvement in oxygenation & exercise performance in advanced obstructive airway disease; Chatila
W, et al Chest 2004; 126: 1108-1115

Dräger Evita XL - Software 7.0
O2 therapie
Doel
- Hoe geef je standaard O2 therapie op een intensive care?
Oplossing
- 'O2 therapie' is nu standaard in de Evita XL
- Stel
de 'O2 concentratie' en 'Flow' in en de patiënt krijgt een afgemeten flow van een
gewenste O2 concentratie
Voordeel
- Één toestel voor alle therapieën, geen losse flowmeter en mixer nodig
- Actieve bevochtiging om optimaal verwarmde en bevochtigde lucht te geven
•
•
Werkt alleen in de toestand 'stand by'
Let op ! Geen bewaking
Masker beademing
Hoge flow
Inspiratoir
Expiratoir
Assisteren bij het ademhalen
Verminderd ‘Work of breathing’
Luchtweg-, alveolicollaps voorkomen (EPAP)
Tv vergroten (IPAP)
Goede en regelmatige evaluatie over succes

NPPV (N
2000
oninvasief Positive Pressure Ventilation)
Masker beademing
CPAP
BiPAP
NIV
NIPPV
… … ...
Neus/mond afgesloten
Wakker
• Geen sedatie
• Geen intubatie
• Communicatie
• Géén VAP

Literatuur
1e lijn behandeling bij:
Exacerbatie COPD
Cardiogeen longoedeem
Immuun gecompromitteerde patiënten
T.o.v. Standaard medische therapie
Efficacy and safety of non-invasive ventilation in the treatment of acute cardiogenic
pulmonary edema - a systematic review and meta-analysis; oJo C Winck; CC 2006

Criteria
Coöperatief en gemotiveerd
Ademfrequentie
Hulpademhalingsspieren
Paradoxaal of afwisselend thoracaal en abdominaal
ademen
pH > 7,20
PaO2 < 6 kPa en/of SaO2 < 90%

Belangrijk
Wij
Motiveren
Coachen
Voorwaarde slagen
Bekend met apparatuur ⇒ verpleegkundige!

Apparatuur
Via conventionele beademingsapparaten
Expiratie terug naar de machine (blauwe bocht)
Via speciale beademingsapparaten
Expiratie via gaatjes in masker en slangensysteem

Tips
Afgeknipte zuigslang als rietje
Vaseline
Actief bevochtigen bij NPPV
(afwasmiddel bij PerforMax masker!)
Protocol
Frequent herbeoordelen of overleg
Snelle intubatie bij twijfel of verslechtering, dus invasieve machine
beschikbaar !

NPPV of
™
Optiflow ?
O2 probleem ?
CO2 probleem ?
O2 en CO2 probleem ?
Patiëntencategorie ?
Mate van respiratoire insufficiëntie
•WOB (ademarbeid)
•Acidose ?
•Transpiratiegeur
•X-thorax
•… … ...
Ervaring … ...

Mogelijkheden bij COPD patiënt
?
Optiflow™
O2 is te titreren dus 21% kan ook
Voldoende flow is soms al genoeg om de
luchtwegen goed open te houden (PEEP) en een
betere CO2 uitwas te krijgen
NPPV
O2 is eveneens te titreren
Inspiratoire en expiratoire ondersteuning

Conclusie
Optiflow™ is een zeer comfortabele NRM+++
+ actief bevochtigd
+ geen afgesloten mond
+ ‘PEEP- effect’
NPPV daadwerkelijke een ademhalingsondersteuning
+ In-, en expiratoire ondersteuning
+ Tv is te beïnvloeden door drukinstelling

Dank voor de aandacht
[email protected]

similar documents