Közműépitésről általánosságban új

Report
Közműépítésről általánosságban.
Vezetékek elhelyezésének kérdései.
Kitakarásos vezetéképítés
Települési közművek
Energia
(gáz, távhő, villamos energia)
Vízgazdálkodás
(vízellátás, vízelvezetés)
Távközlés
(telefon, kábel tv, forgalom irányítás, egyéb
adatforgalom)
Egyéb vezetékes közművek
Vezetékek elhelyezése
• Térszint alatt
• Térszint felett
Elhelyezés szempontjai:
•
•
•
•
•
•
•
Jogszabályok
Szabványok
Műszaki irányelvek
Üzemeletetői előírások
Településkép
Költségek
Történelem
Jogszabályok
Törvények
–
–
–
–
–
2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
2008. évi XL. törvény a földgáz ellátásról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
1995. évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról
Rendeletek
Kormányrendeletekre példa:
– 123/1997 (VII.18) A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ívóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
– 9004/1982 Nyomvonal jellegű építmények keresztezésének műszaki
követelményeire vonatkozó általános érvényű hatósági előírások
Jogszabályok
Miniszteri rendeletekre példa:
– Az egyes környezetvédelmi nemzeti szabványok kötelezővé
nyilvánításáról szóló 12/1999. (XII. 25.) KöM rendelet.
– Az egyes építésügyi nemzeti szabványok kötelezővé nyilvánításáról
szóló 96/1999. (XI. 5.) FVM rendelet.
– Az egyes nemzeti szabványok kötelezővé nyilvánításáról szóló többször módosított - 30/1994. (XI. 8.) IKM rendelet; továbbá az
Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 32/1994.
(XI. 10.) IKM rendelet.
– A nemzeti szabványok kötelező alkalmazásáról szóló 58/1999. (XI. 26.)
EüM rendelet.
Önkormányzati rendeletek:
– HÉSZ
Szabványok
– MSZ EN 752:2008 Települések vízelvezető rendszerei
– MSZ 7048 (gázhálózatok),
– MSZ 7487/3 (földfeletti vezetékek),
– MSZ 7552 (vasúti keresztezések),
– MSZ 7487 (vezetékek elhelyezése térszín alatt)
Műszaki előírások/irányelvek
– ME 10-167-1:1994 Közcsatornák. A csatornázás rendszere és
kialakítása
– ME 10-244:1994 Lakossági vízbekötések
– MI 10-167-6:1988 Közcsatornák. Csatornák és mûtárgyaik anyaga
– MI 10-455-1:1988 Belterületi vízrendezés. Általános követelmények
– MI 10-455-2:1988 Belterületi vízrendezés. Csapadékvízelvezetõ hálózat
Üzemeltetői előírások/egyéb
szempontok
Üzemeltetői előírások
– Vízgazdálkodásira példa Csatornázás irányelvek
– Energetikai közműre példa Gázvezeték építési előírás
Egyéb szempontok
– Települési szempontok
– Költség!!!
Történelem
Melyik közmű épült előbb, hol van hely!!!
Például kistelepüléseken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Csapadékvíz elvezető rendszer
Villany
Víz
Telefon?
Gáz?
Kábel tv.?
Szennyvíz elvezetés
Közműépítéssel kapcsolatos általános
irányelvek
– Költség minimalizálás (építés, járulékos költségek)
– Építés időtartamának csökkentése
– Forgalom, tömegközlekedés minél kisebb zavarása
– Lakosok, ingatlan tulajdonosok napi életvitelének legkisebb zavarása
– Parkolás lehetőségei
– Környezeti terhelés minimalizálás (zaj, por, stb…)
Közmű építés feltételei
– Létesítési engedély alapján elkészített kiviteli terv
– Érvényes építési/kivitelezési szerződés
– Szakhatósági állásfoglalások teljesítése
– Bejelentési kötelezettségek megtétele (APEH, építés felügyelet, egyéb
érintettek)
– Munkaterület átadása a kivitelezőnek
– Telephelyek, közlekedési útvonalak kijelölése/ létesítése
– Forgalom terelés, irányítás, illetve tájékoztatás
– Munkaterület előírásoknak megfelelő lehatárolása
Kitakarásos építési technológia
Előny:
–
–
–
–
–
–
Kisebb szakember igény
Technológia előírások könnyebb betarthatósága
Kényelmes munkavégzés
Ellenőrizhetőség, dokumentálás
Bekötések egyszerűbb elkészítése
Gazdaságosabb (nem minden esetben, egyedi mérlegelés!!!)
Hátrány:
–
–
–
–
–
–
Nagy helyigény
Nagy mennyiségű anyag mozgatása (kitermelt föld, bontási törmelék)
Környezet terhelés (por, zaj ártalom, légszennyezés)
Forgalom akadályozása, nem mindig megengedett
Jelentős ducolatra lehet szükség
Talajvízszint süllyesztésre a nyomvonal mentén lehet szükség
Kitakarásos építési technológia
rekonstrukció esetén
Előny
– Lásd előző dia
– Kapacitás növelés elvileg korlátlan
Hátrány:
– Lásd előző dia
– Hosszabb ideig üzemelő provizórikus megoldások
szükségesek (repülő vezetékek, ideiglenes vételezési pont
létesítése, átemelési, beemelési helyek kialakítása)
Szükséges technikai felszerelések
•
•
•
•
•
•
•
•
Árokásó, bontó gépek,
Szállító eszközök
Tömörítő eszközök
Ducolati rendszerek
Talajvízszint süllyesztő rendszer
Kötés elkészítéséhez gépek, felszerelések
Burkolat helyreállításhoz gépek
Szintező műszerek
Aszfaltvágó, bontókalapács
Árokásó, kotrógépek
Árokásó, rakodó gép:
Árokásó, kotrógépek
Gumikerekes/lánctalpas kotró
Árokásó, kotrógépek
Mini kotró:
Árokásó, kotrógépek
Talajmaró:
Csőlézer
Hegesztőgépek
Tompahegesztés, elektrofitting:
Talaj tömörítök
Vibrohenger, döngölők, lapvibrátor:
Átadás üzembe helyezés
Köszönöm a figyelmet!

similar documents