Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Report
Olgun DURMUŞOĞLU
S a t ı na l m a D a i r e B a ş k a n ı
GÖREVLERİMİZ
 Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığımızca, Birlik ve Sağlık Tesislerine ait konsolide edilen tıbbi cihaz,
malzeme ve demirbaşların satın alma süreci ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmek,
 Teslim edilen tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların muayene ve kabul işlemlerini yapmak, sözleşme
sonrası sürecini izlemek ve ilgili işlemlerini yürütmek,
 Kurum merkez teşkilatının ihtiyacı olan taşınır ve taşınmazların kiralanması, mal ve hizmetlerin temini ile
bakım ve onarım işlemlerinin doğrudan temin dahil, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde
yürütülmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
 Kurum Merkez Teşkilatı adına taşınır ve taşınmazların kiralanması, mal ve hizmetlerin temini ile bakım ve
onarım işlemlerinin doğrudan temin dahil tahakkuk ve ödeme emri belgelerini düzenlemek,
 Kurum Merkez Teşkilatının Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde sayılan iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
 Kurum Taşra Teşkilatı adına temin edilen tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların tahakkuk ve ödeme emri
belgelerini düzenlemek,
 Kurum Başkan Yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
ORGANİZASYON YAPISI
TKHK KURUM BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI
Merkezi Tıbbi Cihaz ve
Malzeme Alım Birimi
Kurum Satınalma Birimi
Tahakkuk/Taşınır İşlemleri
Yönetim Birimi
İdari Birim
 Temin edilmesine karar verilen tıbbi cihaz veya demirbaşın
faydalı ömrü boyunca gerekli olacak işletme ve sürdürme
maliyetleri sözleşmelere konulacak hükümler ile ilk başta
kısıtlanmaya çalışılarak mamulün yaşam döneminin tümü
satın alınmaya çalışılmaktadır.
 Merkezi alım kapsamında tahsis edilen cihazların garanti ve
sonrası ile ilgili çok alışık olmadığınız ve işletme maliyetinizi
düşürecek hükümler ile alınmış olduğu unutulmamalıdır.
 Cihaz ile ilgili sorun yaşayan idarelerimiz konuyu yükleniciye,
belgeleyeceği bir şekilde (iadeli taahhütlü) bildirerek, ihale
dokümanındaki hükümlere uymasını istemeli ve firmanın
olumsuz cevabında; durumu, alımı yapan idareye
belgeleriyle beraber bildirmelidir.
 Merkezi alım kapsamında tahsis edilen cihazların garanti ve
sonrası hükümlerinin uygulanabilmesi tahsis edilen idarenin
bunları takibine bağlıdır. Garanti sürelerimiz normalden uzun
tutulmaktadır. Cihaz ile ilgili servis, müdahale ve arıza belge
ve kayıtların bu uzun sürelerde muhafazası önem
kazanmaktadır.
2011 YILI MERKEZİ ALIM TABLOSU
Sıra
No
Cihaz Adı
Alımı Gerçekleştiren Kurum
Adet
Birim Fiyatı (TL)
(KDV HARİÇ)
1
Yenidoğan İşitme Tarama Cihazı
T.H.G.M.
240
7.857,00
2
Anjiyografi Cihazı
T.H.G.M.
6
843.600,00
3
Anjiyografi Cihazı
T.H.G.M.
18
886.500,00
4
Biplan Anjiyo Cihazı
T.H.G.M. (Ankara Yüksek İhtisas
EAH)
7
1.194.000,00
5
Acil Müdahale Sedyesi
T.H.G.M.
600
1.129,00
6
Hasta Servis Karyolası
T.H.G.M.
2400
1.123,00
7
Yoğun Bakım Karyolası
T.H.G.M.
600
1.210,00
8
Video Endoskopi Sistemi
T.H.G.M.
30
118.800,00
9
Endoskop Yıkama Cihazı
T.H.G.M.
30
5.896,60
10
Ultrasonografi Cihazı
T.H.G.M.
120
27.430,00
11
Tomografi Cihazı
T.H.G.M.
24
557.800,00
12
EKO Cihazı
12
58.730,00
13
Ameliyat Masası
60
14.499,00
14
Ameliyat Tavan Lambası
60
13.999,00
15
Ameliyat Masası
60
8.900,00
T.H.G.M.
(Kocaeli İSM)
T.H.G.M.
(Sakarya EAH)
T.H.G.M.
(Sakarya EAH)
T.H.G.M.
(İstanbul İSM)
2011 YILI MERKEZİ ALIM TABLOSU
Sıra
No
Cihaz Adı
16
Ameliyat Tavan Lambası
17
Yenidoğan Ventilatör (Kopresörlü)
18
Yenidoğan Ventilatör (Kopresörsüz)
19
Küvöz
20
Küvöz
21
Fototerapi
22
Fototerapi
23
Rop Merkezlerine Cihaz
24
Diyaliz Cihazı
25
Dijital Panaromik Röntgen
26
Dental Tomografi
27
Ameliyat Masası
Alımı Gerçekleştiren
Kurum
T.H.G.M.
(İstanbul İSM)
T.H.G.M.
(Ankara ZTB EAH )
T.H.G.M.
(Ankara ZTB EAH)
T.H.G.M.
(Ankara ZTB EAH)
T.H.G.M.
(Ankara ZTB EAH)
T.H.G.M.
(Ankara ZTB EAH)
T.H.G.M.
(Ankara ZTB EAH)
T.H.G.M.
(Ankara İSM)
T.H.G.M. (Ankara Atatürk
EAH)
T.H.G.M.
(Tepebaşı ADSH)
T.H.G.M.
(Tepebaşı ADSH)
T.H.G.M.
(İstanbul İSM)
Adet
Birim Fiyatı (TL)
(KDV HARİÇ)
60
7.200,00
146
14.494,00
146
11.449,00
24
32.090,00
239
7.213,00
30
4.950,00
30
5.975,00
12
85.262,35
420
14.740,00
13
57.900,00
6
178.850,00
48
6.325,29
2011 Yılında; Merkez Satınalma Daire Başkanlığınca 75.114.075,12 TL (KDV Hariç)
Merkezi Alım Yapılmıştır.
2012 YILI MERKEZİ ALIM TABLOSU
Sıra
No
Cihaz Adı
Alımı Gerçekleştiren Kurum
Adet
Birim Fiyatı (TL)
(KDV HARİÇ)
1
Tomografi Cihazı
TKHK
8
597.900,00
2
Tomografi Cihazı
TKHK
8
587.000,00
3
Hasta Servis Karyolası
TKHK
2880
1.325,00
4
Acil Müdahale Sedyesi
TKHK
674
1.280,00
5
Hasta Servis Karyolası
TKHK
1267
1.385,00
6
Yoğun Bakım Karyolası
TKHK
499
1.480,00
7
8
9
10
Ameliyathane Transfer Sedyesi
C Kollu Dijital Röntgen Cihazı
C Kollu Dijital Röntgen Cihazı
İntraaortik Balon Pompası
TKHK
TKHK
TKHK
TKHK (TYİH)
462
24
50
16
1.260,00
74.490,00
105.500,00
64.450,00
11
12
13
14
15
16
17
Kalp Akciğer Pompası
Diş Üniti
Hasta Servis Karyolası
Yoğun Bakım Karyolası
Dopler USG
Hemodiyaliz
C kol 12 "
TKHK (TYİH)
TKHK
TKHK
TKHK
TKHK
TKHK
TKHK
12
360
1872
553
120
276
15
147.890,00
8.250,00
1.330,00
1.430,00
82.400,00
14.560,00
137.400,00
2012 Yılında; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez Satınalma Daire
Başkanlığınca; 49.320.105,00 TL (KDV Hariç) Merkezi Alım Yapılmıştır.
2013 YILI MERKEZİ ALIM TABLOSU
Sıra
No
Cihaz Adı
Alımı Gerçekleştiren
Kurum
Adet
Birim Fiyatı (TL)
(KDV HARİÇ)
1
C Kol Digital Röntgen cihazı
TKHK
100
98.260,00
2
Üst Düzey Renkli Dopler USG
TKHK
130
56.400,00
3
Tomografi Cihazı
TKHK
60
409.000,00
4
Hemodiyaliz Cihazı
TKHK
1440
14.380,00
5
Gamma Kamera
TKHK
(Kocaeli İSM)
7
628.650,00
6
Gamma Kamera
TKHK
14
625.000,00
7
Tomografi Cihazı
TKHK
24
409.000,00
2013 Yılında; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez Satınalma Daire Başkanlığınca;
85.371.750,00 TL (KDV Hariç) Merkezi Alım Yapılmıştır.
2011-2012 ve 2013 Yıllarında
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Merkez Satınalma Daire Başkanlığınca;
209.805.930,12 TL (KDV Hariç)
Merkezi Alım Gerçekleştirilmiştir.
2014 YILI SÖZLEŞMELERİ TAMAMLANMIŞ OLAN CİHAZ ve MALZEMELERİN
MALİYET TABLOSU
Cihaz/Malzeme İsmi
S.N
1
Çift Dedektörlü Gamma Kamera Cihazı (Tip 3)
2
Çift Dedektörlü Gamma Kamera Cihazı (Tip 1)
3
Türbin Teknolojili Ventilatör Cihazı
4
Bilgisayarlı Tomografi Cihazı
5
C Kollu Röntgen Cihazı (Orta Düzey)
6
Orta Düzey Standart Mekanik Ventilatör Cihazı
7
Diş Üniti
8
Cihaz/Malzeme Adedi
Birim Fiyat (TL)
Toplam Tutar(KDV Hariç)
4 Motorlu Hasta Servis Karyolası
4
13
153
66
76
600
714
4.800
711.900,00
711.900,00
17.244,00
443.000,00
87.600,00
25.275,00
6.487,00
2.255,00
2.847.600,00
9.254.700,00
2.638.332,00
29.238.000,00
6.657.600,00
15.165.000,00
4.631.718,00
10.824.000,00
9
4 Motorlu Cerrahi Servis/Yoğun Bakım Karyolası
1.560
2.675,00
4.173.000,00
10
60
39.975,00
2.398.500,00
380
46.870,00
17.810.600,00
12
Orta Düzey Anestezi Cihazı
Orta Üst Düzey Elektronik Mikserli Anestezi
Cihazı
Üst Düzey Elektronik Ventilatörlü Anestezi Cihazı
13
Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı (Tip 2)
14
Hemodiyaliz Cihazı
15
65.497,00
47.700,00
18.467,00
101.239,00
3.929.820,00
16.027.200,00
8.550.221,00
8.504.076,00
156
60.741,00
9.475.596,00
17
Video Endoskopi Cihazı-(Tip 1) (HD +1 Skop)
Video Endoskopi Cihazı- (Tip2) (300 Watt Xenon
Veya Led )
Periferik Anjiyo Cihazı (Monoplan Tip 2)
60
336
463
84
18
Robotik Cerrahi Sistemi (Da Vinci Robot)
19
İntraaortik Balon Pompası
20
Kalp Akciğer Pompası
21
Çocuk Diş Fırçası
22
Çocuk Diş Macunu
23
Yetişkin Diş Macunu
24
Çocuk Diş Macunu
25
Yetişkin Diş Fırçası
26
Çocuk Diş Fırçası
939.000,00
5.753.426,00
67.450,00
181.000,00
0,43
0,57
0,53
0,59
0,44
0,44
18.780.000,00
28.767.130,00
2.225.850,00
3.982.000,00
1.139.500,00
1.510.500,00
1.060.000,00
1.770.000,00
880.000,00
1.320.000,00
11
16
20
5
33
22
2.650.000
2.650.000
2.000.000
3.000.000
2.000.000
3.000.000
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ)
GENEL TOPLAM (KDV DAHİL)
213.560.943,00 TL
230.645.818,44 TL
2015 YILI PLANLANAN İHALELER
S.N.
MALZEME ADI
1
ANESTEZİ CİHAZI (ORTA DÜZEY)
2
ANESTEZİ CİHAZI (ORTA ÜST DÜZEY, ELEKTRONİK MİKSERLİ)
3
ANESTEZİ CİHAZI (ÜST DÜZEY, ELEKTRONİK VENTİLATÖRLÜ)
4
ANESTEZİ CİHAZI (ÜST DÜZEY, ELK./OPTİK MEKANİK VAPORİZATÖRLÜ – ELK. VENTİLATÖRLÜ)
5
VENTİLATÖR CİHAZI (TÜRBİN TEKNOLOJİLİ)
6
VENTİLATÖR CİHAZI (ORTA DÜZEY STANDART MEKANİK, ERİŞKİN)
7
VENTİLATÖR CİHAZI (ORTA ÜST DÜZEY MEKANİK)
8
ANJİOGRAFİ CİHAZI (Bİ-PLAN, FLAT DEDEKTÖRLÜ DİJİTAL KORONER)
9
ANJİOGRAFİ CİHAZI (MONOPLAN, ÜST DÜZEY, İŞ İSTASYONLU DİJİTAL KORONER)
10
ANJİOGRAFİ CİHAZI (MONOPLAN, ORTA DÜZEY, İŞ İSTASYONSUZ DİJİTAL KORONER)
11
ANJİOGRAFİ CİHAZI (MONOPLAN, ALT DÜZEY, İŞ İSTASYONSUZ DİJİTAL KORONER)
12
ANJİOGRAFİ CİHAZI (MONOPLAN, FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ DİJİTAL, RADYOLOJİK)
13
GAMMA KAMERA CİHAZI
14
İNTRAAORTİK BALON POMPASI
15
KALP AKCİĞER POMPASI
16
KEMİK DANSİTOMETRE CİHAZI
17
RENKLİ DOPPLER EKO CİHAZI
18
RENKLİ DOPPLER USG CİHAZI
19
SPECT / BT HİBRİT GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ
20
ÜST DÜZEY YOĞUN BAKIM MONİTÖRÜ
21
YENİDOĞAN VENTİLATÖR CİHAZI
22
VİDEO ENDOSKOPİ CİHAZI VE SETİ
23
RENKLİ DOPPLER USG CİHAZI (2. DÜZEY, 4D, KADIN DOĞUM AMAÇLI)
24
AMELİYAT MASASI (ÜST DÜZEY, KARBON FİBERLİ)
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
CİHAZIN
ADI
C KOLLU SEYYAR DİJİTAL
RÖNTGEN CİHAZI (ORTA DÜZEY)
ADET
76
İKN NO
2011/161650.14
FİRMA ADI ARI MEDİKAL
MARKA
İBİS
MODEL
NEEO 9S
MENŞEİ
BİRİM
FİYAT
TOPLAM
FİYAT
İTALYA
87.600,00 TL
6.657.600,00 TL
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
ADET
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
CİHAZI
66
İKN NO
2011/161650.15
FİRMA ADI
TOSHİBA
MARKA
TOSHİBA
MODEL
ALEXİON ADVENCE
MENŞEİ
JAPONYA
BİRİM FİYAT
TOPLAM
FİYAT
443.000,00
CİHAZIN ADI
29.238.000,00
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
CİHAZIN ADI
HASTA SERVİS KARYOLASI
ADET
4800
İKN NO
2012/153066.2
FİRMA ADI
MUKA
MARKA
MUKA
MODEL
HC-1100
MENŞEİ
TÜRKİYE
BİRİM FİYAT
TOPLAM
FİYAT
2.255,00
10.824.000,00
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
CİHAZIN ADI YOĞUN BAKIM KARYOLASI
ADET
1560
İKN NO
2012/153066.2
FİRMA ADI
IŞIK KARDEŞLER
MARKA
IŞIK KARDEŞLER
MODEL
IK-202
MENŞEİ
TÜRKİYE
BİRİM FİYAT
TOPLAM
FİYAT
2.675,00
4.173.000,00
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
ADET
ÇİFT DEDEKTÖRLÜ GAMA
KAMERA (Tip 1)
13
İKN NO
2012/152946.2
FİRMA ADI
POZİTRON
MARKA
MEDİSO
MODEL
ANYSCAN-S
MENŞEİ
MACARİSTAN
BİRİM FİYAT
TOPLAM
FİYAT
711.900,00
CİHAZIN ADI
9.254.700,00
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
ADET
ÇİFT DEDEKTÖRLÜ GAMA
KAMERA (Tip 3)
4
İKN NO
2012/152946.2
FİRMA ADI
POZİTRON
MARKA
MEDİSO
MODEL
ANYSCAN-S
MENŞEİ
MACARİSTAN
BİRİM FİYAT
TOPLAM
FİYAT
711.900,00
CİHAZIN ADI
2.847.600,00
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
CİHAZIN ADI
DİŞ ÜNİTİ
ADET
714
İKN NO
2012/102448.1
FİRMA ADI
KOMPOZİT
MARKA
AJAX
MODEL
AJAX
MENŞEİ
ÇİN
BİRİM FİYAT
TOPLAM
FİYAT
6.487,00
4.631.718,00
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
ADET
TÜRBİN TEKNOLOJİLİ
VENTİLATÖR CİHAZI
153
İKN NO
2013/39423.1
FİRMA ADI
ERTUNÇ ÖZCAN
MARKA
CARE FUSİON
MODEL
VELA
MENŞEİ
ABD
BİRİM FİYAT
TOPLAM
FİYAT
17.244,00
CİHAZIN ADI
2.638.332,00
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
ADET
ORTA DÜZEY STANDART
MEKANİK VENTİLATÖR
600
İKN NO
2013/39423.2
FİRMA ADI
MAQUET
MARKA
MAQUET
MODEL
SERVO-S
MENŞEİ
İSVEÇ
BİRİM FİYAT
TOPLAM
FİYAT
25.275,00
CİHAZIN ADI
15.165.000,00
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
ADET
ORTA ÜST DÜZEY ELEKTRONİK
MİKSERLİ ANESTEZİ CİHAZI
380
İKN NO
2013/39423.3
FİRMA ADI
DRAEGER
MARKA
DRAEGER
MODEL
PRIMUS DELTA XL
MENŞEİ
ALMANYA
BİRİM FİYAT
TOPLAM
FİYAT
46.870,00
CİHAZIN ADI
17.810.600,00
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
CİHAZIN ADI ORTA DÜZEY ANESTEZİ CİHAZI
ADET
60
İKN NO
2013/39423.3
FİRMA ADI
DRAEGER
MARKA
DRAEGER
MODEL
FABIUS PLUS VİSTA XL
MENŞEİ
ALMANYA
BİRİM FİYAT
TOPLAM
FİYAT
39.975,00
2.398.500,00
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
ADET
ÜST DÜZEY ELEKTRONİK
VENTİLATÖRLÜ ANESTEZİ CİHAZI
60
İKN NO
2013/39423.3
FİRMA ADI
DRAEGER
MARKA
DRAEGER
MODEL
PERSEUS DELTA XL
MENŞEİ
ALMANYA
CİHAZIN ADI
BİRİM FİYAT 65.497,00
TOPLAM
3.929.820,00
FİYAT
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
ADET
RENKLİ DOPPLER
ULTRASONOGRAFİ CİHAZI (TİP 2)
336
İKN NO
2011/161650.17
FİRMA ADI
TOSHIBA TURKEY TIBBİ SİS. A.Ş.
MARKA
TOSHIBA
MODEL
APLİO 300
MENŞEİ
JAPONYA
CİHAZIN ADI
BİRİM FİYAT 47.700,00 TL
TOPLAM
16.027.200,00 TL
FİYAT
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
CİHAZIN ADI
HEMODİYALİZ CİHAZI
ADET
463
İKN NO
2011/161650.16
FİRMA ADI
GAMBRO TÜRK
MARKA
GAMBRO
MODEL
AK 96 EFFİCİENT
MENŞEİ
İSVEC
BİRİM FİYAT
18.467,00TL
TOPLAM FİYAT 8.550.221,00TL
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
ADET
PERİFERİK ANJİYO CİHAZI
(MONOPLAN TİP2)
20
İKN NO
2014/24906.1
FİRMA ADI
SİEMENS SANAYİ VE TİC. A.Ş.
MARKA
SİEMENS
MODEL
ARTİS ZEE FLOOR
MENŞEİ
ALMANYA
BİRİM FİYAT
939.000,00 TL
CİHAZIN ADI
TOPLAM FİYAT 18.780.000,00 TL
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
ADET
Video Endoskopi Cihazı-(Tip 1)
(HD +1 Skop)
84
İKN NO
2013/34412.2
FİRMA ADI
FUJİFİLM
MARKA
FUJİNON
CİHAZIN ADI
MODEL
MENŞEİ
JAPONYA
BİRİM FİYAT
101.239,00
TOPLAM FİYAT 8.504.076,00
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN CİHAZLAR
ADET
Video Endoskopi Cihazı- (Tip2)
(300 Watt Xenon Veya Led )
156
İKN NO
2013/34412.2
FİRMA ADI
FUJİFİLM
MARKA
FUJİNON
CİHAZIN ADI
MODEL
MENŞEİ
JAPONYA
BİRİM FİYAT
60.741,00
TOPLAM FİYAT 7.896.330,00
CİHAZIN ADI
Robotik Cerrahi Sistemi
(Da Vinci Robot)
ADET
5
FİRMA ADI
Cordamed Biyomedikal
Mühendislik A.Ş.
MARKA
Da Vinci
MODEL
IS 4000
MENŞEİ
ABD
BİRİM FİYAT
5.753.426,00 TL
TOPLAM FİYAT 28.767.130,00 TL
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN MALZEMELER
MALZEMENİN ADI
YETİŞKİN DİŞ FIRÇASI
ADET
2.000.000
İKN NO
2014/20281
FİRMA ADI
BANAT
MARKA
BANAT
MODEL
--
MENŞEİ
TÜRKİYE
BİRİM FİYAT
0,44
TOPLAM FİYAT
880.000,00
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN MALZEMELER
MALZEMENİN ADI
YETİŞKİN DİŞ MACUNU
ADET
2.000.000
İKN NO
2014/20281
FİRMA ADI
EVYAP
MARKA
EVYAP
MODEL
--
MENŞEİ
TÜRKİYE
BİRİM FİYAT
0,53
TOPLAM FİYAT
1.060.000,00
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN MALZEMELER
MALZEMENİN ADI
ÇOCUK DİŞ FIRCASI
ADET
3.000.000
İKN NO
2014/20281
FİRMA ADI
BANAT
MARKA
BANAT
MODEL
--
MENŞEİ
TÜRKİYE
BİRİM FİYAT
0,44
TOPLAM FİYAT
1.320.000,00
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN MALZEMELER
MALZEMENİN ADI
ÇOCUK DİŞ MACUNU
ADET
3.000.000
İKN NO
2014/20281
FİRMA ADI
EVYAP
MARKA
EVYAP
MODEL
--
MENŞEİ
TÜRKİYE
BİRİM FİYAT
0,59
TOPLAM FİYAT
1.770.000,00
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN MALZEMELER
MALZEMENİN ADI
ÇOCUK DİŞ MACUNU
ADET
2.650.000
İKN NO
2014/20281
FİRMA ADI
EVYAP
MARKA
EVYAP
MODEL
--
MENŞEİ
TÜRKİYE
BİRİM FİYAT
0,57
TOPLAM FİYAT
1.510.500,00
2014 YILINDA ALIMI YAPILAN MALZEMELER
MALZEMENİN ADI
ÇOCUK DİŞ FIRÇASI
ADET
2.650.000
İKN NO
2014/20281
FİRMA ADI
DİFAŞ
MARKA
DİFAŞ
MODEL
--
MENŞEİ
TÜRKİYE
BİRİM FİYAT
0,43
TOPLAM FİYAT
1.139.500,00
HATIRLATMALAR -1
1-Genel Sekreterliklerimizce Kurumumuza gönderilen talep yazılarının zaman
kaybına mahal verilmeksizin ilgili Daire Başkanlığına ulaşabilmesi ve gereğinin hızlı
bir şekilde yapılabilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz
etmektedir.
(a)- Tıbbi cihaz planlaması, tahsisat listeleri ve değişiklikleri, tıbbi hizmet
alımlarının değerlendirilmesi; Kurumumuz Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan
Yardımcılığınca yürütülmektedir. (Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama Daire Başkanlığı)
(b)- Genel Sekreterliklerimize Genel Bütçe kaynağından taahhüt edilen tüm
ödeneklerin iş ve işlemleri; Döner Sermaye Bütçe, Muhasebe İşleri Daire
Başkanlığınca yapılmaktadır.
(c)- Taahhüt edilen ödeneğin yetersizliği durumunda; yeni talebin Tıbbi Cihaz ve
Yatırım Planlama Daire Başkanlığına yapılması ve uygun görüşün alınması
gerekmektedir.
HATIRLATMALAR -2
2-Sağlık tesislerimize gönderilen tıbbi cihazların teslim, montaj, garanti, bakım ve onarım vb.
ile ilgili önemli hususlarının anlaşılması ve takibinin yapılması için ilgili ihalelerin
dokümanlarının ekap sisteminden temin edilmesi ve görevlilerin uyarılması gerekmektedir.
3-Tıbbi cihaz alımlarında gelecek yıllara yaygın yüklenmeler için 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 28. Maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlüğünden süresi üç yılı geçmemek üzere izin alınmıştır. Bu durum genel bütçe
kaynaklı yapılacak ihalelerde kesintiyi ve mali yıl zorunluluğunu ortadan kaldıracaktır.
4-Sağlık tesislerimize tahsisatı yapılan kurulum gerektirmeyen tıbbi cihazların (C Kollu Dijital
Röntgen, hemodiyaliz, hasta yatak ve karyolası, USG vb.) muayene ve kabul işlemleri Daire
Başkanlığımızca, kurulum gerektiren cihazların (BT, MR, Gamma Kamera vb.) muayene ve
kabul işlemleri ise sağlık tesislerimizce yapılmaktadır. Sağlık tesislerimizce muayene ve kabul
işlemleri yapılması sırasında yüklenici firmadan, mezkur ihalenin ihale dokümanı ile akdedilen
sözleşmenin hükümleri dışında herhangi bir ilave talepte bulunulmaması; işin süresinde
tamamlanabilmesi için yüklenici firmaya, ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri dışına
çıkılmadan, gerekli kolaylığın sağlanması ve yapılacak her türlü bildirimlerin, yürürlükteki
mevzuata uygun olarak (iadeli taahhütlü, elden teslim vb.) usulüne uygun yapılması gerektiği
unutulmamalıdır.
Telefon: 0 312 705 2009 Fax : 0 312 705 1978
e-mail : olgun.d[email protected]

similar documents