Prednaska_laserinterferometrie_VUT

Report
Měření laserinterferometrem
Jan Šrámek 2013
XPT – PRAKTICKÁ METROLOGIE
1
Princip činnosti laseru
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
2
Princip
činnosti
laseru
Princip činnosti interferometru
3
Renishaw XL-80 / XC-80
  633 nm
4
Princip lineárního měření
•
•
•
•
Přesné měření délky
Návaznost etalonů délky v metrologii
Kalibrace měřicích přístrojů
Zkoušky obráběcích strojů
U  (0,01 0,2L)μm
5
Princip úhlového měření
• Příměrné desky
• Příměrná pravítka
• Rovinnost lože obráběcích strojů
6
Výstup - lineární měření
E r r o r ( m ic r o m e t r e s )
0
.
0
5
5
ALL D ATA PLO T
osa x - 1000m m
0
-
0
.
0
-
0
.
1
-
0
.
1
-
0
.
2
-
0
.
2
-
0
.
3
5
5
0
A ll D a ta P lo t - L in e a r
M a c h in e :d lk S IP 1 0 0 2 M
S e ria l N o :1 1 0 3
D a te :2 0 1 3 -0 1 -2 5 0 9 :1 3
B y :S ra m e k
1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
0
0
7
0
0
8
0
0
9
0
0
1
0
0
0
T a rg e t (m illi m e tre s )
A x is :x
L o c a tio n :C M I O I B rn o
F ile n a m e : s ip e x a m p le .rt
B id ire c tio n a l
7
Výstup – měření rovinnosti
FLATNESS PLO T
deska 9291
C
D
B
E
A
H
F
G
M o o d y p lo t
M a c h in e :p d g ra n it d o b r
S e ria l N o :9 2 9 1
D a te :1 0 :4 3 O c t 1 7 2 0 1 2
B y :S ra m e k
M is c :s tite k u b o d u G
L o c a tio n :T e m e lin m e tro l
C l. e rr 7 :
1 .0 5 0
C l. e rr 8 :
1 .1 7 5
R ange:
7 .7 5 0
U n its : m ic ro m e tre s
8
Laserinterferometr v praxi
Děkuji za pozornost
Měření na délkoměru
Kalibrace délkoměru
Nashledanou
9

similar documents