105_-_kommunikation_med_udfordringer

Report
KOMMUNIKATION MED
UDFORDRINGER
Ved Psykolog Lotte Starch Sørensen
Program for eftermiddagen






13.00: Intro til kommunikation og cases
13.30: I. rollespil, den ængstelige
14.15 – pause
14.45: 2. rollespil, den antisociale
15.15: 3. rollespil – den emotionelle
16.10: evaluering og opsamling af dagen
De tre grupper eller Clustre



Cluster A: De excentriske: Paranoide,
skizoide og skizotypale
Cluster B: De ekstroverte: Borderline,
Narcissisme, antisociale og histrione
Cluster C: De introverte: ængstelige,
dependente og OCD
Mentalisering
Præfrontal/
kontrolleret
Posterior Cortex &
Subcortical/
automatisk
Switch Point
Hyperaktiveret
Deaktiveret
Arousal/stress
De tre udfordringer



Den ængstelige patient
Den antisociale patient
Den emotionelt ustabile patient
Emotionelt ustabile
Den antisociale
Den ængstelige
Den ængstelige patient I

Forhistorie til 1. case: Det er en 42-årig
kvinde aktuelt sygemeldt fra sit arbejde
som kontorfuldmægtig i en større
virksomhed. Hun har en historik med
mange henvendelser hos egen læge (EL) i
perioder flere gange om måneden. Hendes
klager er hyppigt diffuse, der foretages
mange henvisninger til div. speciallæger
uden positivt fund.
Den ængstelige patient II

I dag henvender hun sig pga. maveonde og
udstrålende smerter fra maveregionen,
som hun er bekymret for skyldes
mavecancer. Vi kommer ind i
konsultationen, hvor du som EL har med
god grund affærdiget mulige hypoteser om
noget decideret malignt. Din opgave er at
berolige hende.
Tips og Trix den ængstelige







Valider pt.’s følelse
”Det er fint du henvender dig, når du er bekymret”
Undgå lange forklaringer; beroligelse virker nærmest
kontra
Brug de kropssprog beroligende; suk, nik, træk vejret
dybt, vær tilbagelænet og imødekommende.
Vær bevidst om, at pt. registrer alle dine mindste ryk,
ord el. og de tolker på det.
Få dem til at opsummere hvad konklusion er på
konsultationen. Så du ved hvilken besked pt. er gået
derfra med –korriger ved fejlslutning.
Anerkend pt’s henvendelse fx
 ”Jeg kan forstå du blev urolig og det er fint du kom i dag”
Den antisociale patient

Forhistorie til 2. case: Det er en 29-årig
kvinde på kontanthjælp hun har et
hjemmeboende mindreårigt barn (6 år) og
en (12 årig) i plejefamilie. Hun har
sparsom kontakt til børnenes fædre. Hun
har kontakt til EL i sjældne tilfælde, men
har typisk brug for at få fjernet sting, få
udfærdiget div. erklæringer omkring
tilknytning til arbejdsmarkedet. EL er
bekymret for hendes voldsomme
alkoholindtag.
Den antisociale patient II

Denne henvendelse skyldes et slagsmål, hvor
hun nu skal have fjernet sting igen. Normalt
ville sygeplejersken tage sig af dette, men
grundet den foruroligende epikrise fra
akutmodtagelsen efter slagsmålet ønsker du
som læge at tale med hende omkring hendes
alkoholforbrug, slagsmålsfrekvens og
vanskeligheden ved at frede hende længere
fra jobcenter, plus problematikken i forhold til
det hjemmeboende barn, som hun har svært
ved at samarbejde med forvaltningen omkring.
Din opgave er at trænge ind til hende og
udtrykke din bekymring.
Tips og Trix den antisociale



Træd i karakter
Sig’tingene ligeud – den antisociale er selv ret
konfronterende
Hvis pt. kører op, brug langsom tale og
tydelighed, hvis du vil ende samtalen



”prøv at hør her, det her bliver for meget, vi må slutte
for i dag. Pt. i venteværelset bliver urolige, vi tager
den på et andet tidspunkt”
Brug indirekte kropssprog, spejl ikke pt., da dette
eskalerer situationen.
Brug din faglighed, sæt din personlighed udenfor
døren

”som læge bliver jeg bekymret, når jeg får denne..”
Den emotionelt ustabile patient I

Forhistorie til 3. case: Det er en 32-årig
kvinde aktuelt sygemeldt hun er
negleteknikker. Hendes primære
henvendelser hos lægen skyldes
forskellige kønssygdomme, prævention
eller mangel på samme samt hyppige
underlivs- og blærebetændelser. Hun har i
årenes løb haft talrige aborter. Hun lider
af tilbagevendende migræne.
Den emotionelt ustabile patient II

I dag har hun insisteret på samtale omkring
hendes migræne medicin. Du har en presset
kalender, og hun kommer 20 min for sent. Pt
må derfor vente i venteværelset. Samtalen
presses ind, da du af erfaring ved, det ikke er
en god ide at afvise hende, men du er
tidspresset i konsultationen. Hun fortæller en
passant i samtalen, at hun måske er gravid og
at hun hvis det er tilfældet ønsker endnu en
abort. Dette fører til, at du som EL atter har
behov for at drøfte muligheden for en mere
permanent præventiv løsning.
Tips og Trix den emotionelle


Præciser tidsrammen
Spørg indtil du er klar på, hvad henvendelsen handler om.
Emotionelt ustabile pt er tit som hvirvelvinde, når de kommer ind
på kontoret med mange følelser, historier og løse ender.





Anerkend pt. når fokus er klart
Sig hvad du vil gøre ved henvendelsesårsagen og lad fokus
hvile på det.
Når tilbagevendende temaer tages op, fokuser samtalen på
henvendelsestemaet
Afbryd med et smil
Anerkend pt. afslutningsvis

”Vi skal til at afslutte nu, er der nogen spørgsmål eller lign til den
antibiotika du skal til at tage”

similar documents