Meeskond ühtse eesmärgi nimel

Report
Meeskond ühtse eesmärgi nimel
Ülle Matt
Ericsson Eesti AS
Personalijuht
Juhtimisteemade lainel
 Mida vajame meeskonna
moodustamiseks ja
motivatsiooni hoidmiseks?
 Kuidas arendada juhtimist?
 Juhi rolli olulisusest
Ericsson Internal | Innove | 23.oktoober 2014 | Page 2
Ühine sütitav eesmärk
Kõik saab alguse meist
endist:
 Meie visioon
 Meie missioon
 Meie põhiväärtused
Kõrge töötulemuslikkusega kultuur
SELGUS
Ericsson Internal | Innove | 23.oktoober 2014 | Page 3
delegeerimine
SOORITUS
Meie juhtide missioon
talendijuhtimises
Kasvatame oma sektori tugevaimat järelkasvu ja
arendame strateegilisi kompetentse, mis tagab
meie äri jätkusuutlikkuse - toetame töötajate
ambitsioone eduka karjääri loomisel.
Ericsson Internal | Innove | 23.oktoober 2014 | Page 4
Meeskonna
Loomine
pühendumus
Ericsson Internal | Innove | 23.oktoober 2014 | Page 5







Usaldus
Tunnustus ja lugupidamine
Ametialane kasv
Töö ja eraelu tasakaal
Väärtused
Juhtimine ja kaasamine
Tööandja
väärtuspakkumine
 Innovatsioon
 Sotsiaalne vastutus
Ühtsed juhtimise
põhimõtted ja
väärtused
Juhi
kommunikatsioon
Juhtimise järjekindel
arendamine
Tippjuhtkonna kaasatus ja toetus
Ericsson Internal | Innove | 23.oktoober 2014 | Page 6
Juhtimine –
 Juhendav juhtimine
 Eesmärgipärasus
Töökultuuri
 Märkamine ja usaldus
alustala
 Tagasiside
 Isikliku arengu vastutus
 Väärtuspõhisus
 Järelkasvu kasvatamine
 Mentorlus
Ericsson Internal | Innove | 23.oktoober 2014 | Page 7
Mis
motiveerib –
 Usaldus
 Avatus
Töötajate
kaasamine
 Tulemuste saavutamine
 Ettepanekutega
arvestamine
 Kommunikatsioon
 Isiklik areng
 Tööalane karjäär
Ericsson Internal | Innove | 23.oktoober 2014 | Page 8
Juhtimise
arendamine
 Arenguvestlus
 360 tagasiside
 Pühendumuse ja
juhtimise küsitlus
 Karjääriplaneerimine
 Mentorlus ja coaching
 Rotatsioon
 Töövarjutamine
Ericsson Internal | Innove | 23.oktoober 2014 | Page 9
Teistes parima väljatoomine toob
välja parima ka meis endis
Tänan kuulamast!
Ericsson Internal | Innove | 23.oktoober 2014 | Page 10

similar documents