1. skoleperiode

Report
Første skoleperiode
HB 2013
Bøger på 1. skoleperiode
De 6 område fag

Somatisk sygdomslære og farmakologi

Sygepleje

Forebyggelse og rehabilitering

Sundhedspædagogik og kommunikation

Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation

(Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi) 2. skp.

Naturfag(grundbog) og dansk
HB 2013
1.1 SSA’s rolle indenfor det
somatiske område
Dag
Emne
Fagmål
Bøger
1
Generel intro
Under
ordne
t
Intro: bibliotek, fotografering,
læsevejleder, mentor mv.
Under
ordne
t
SSA´s rolle - Delegering og
autorisation (Evt. ½ dag)
KKD 2
KKD-bog kap 3
Under
ordne
t
SSA´s rolle - Lovgivning
KKD 1
KKD-bog kap 4
Under
ordne
t
Kvalitetssikring – akkreditering og
DKM
KKD 5
KKD-bog kap 7
KKD 4
Kvalitetsstandarder og
serviceniveau
HB 2013
Dag
Emne (forslag)
Fagmål
Bøger
Introduktion til 1.2
Cellen
Respiration(Vejrtrækning)
Kredsløbet og hjertet
Sundhedsfremme og forebyggelse, rehabilitering
Emneoversigt 1.2 - generel
Dokumentation
Mestring og motivation
Diabetes
Nervesystemet, Apopleksi
Nervesystemet, Apopleksi
Nyrer og urinvejene
Bevæge apparatet, knogler, led og muskler
Mave/tarm, Fordøjelseskanalen
Sygepleje, basale obs. + Clinical suite
HB 2013
Opsamling og repetition
KKD kap 8
Helhedsbeskrivelser

Helhedsbeskrivelser på 1. skp.
Præsentation af pt., livshistorie, nuværende
situation og ændringer i sundhedstilstanden

Pt. med hjerteinsufficiens

Pt. med KOL

Pt. med Diabetes

Pt. med appopleksi

Pt. Med Rheumatoid arthrit

Pt. med cancer coli
HB 2013
1.3 Mennesket bag patienten og
det sammenhængende pt. forløb
Emner
Fagmål
Bøger
1
Det sammenhængende patientforløb
(Patienthistorien – Den glemte patient)
Organisationskultur, ledelsesform, værdier,
menneskesyn samarbejdsformer.
Refleksion generelt og over egen rolle i
organisationen.
KKD 7+8
KKD kap 6 og 9
2
Aktiviteter og –analyse, ADL,
velfærdsteknologi
KKD 11
FOREBYG./REHA
B. 1+2
KKD kap 12
3
Dokumentation – og dens betydning
(+ evt. sundhedsvæsenets opbygning)
KKD 6
KKD kap 8
4
Kvalitetssikring, kvalitetsstandarder,
akkreditering
5
Livsformer, livsfaser, sundhedsopfattelser.
Da
g
6 2013Motivation,
HB
egenomsorg,
sundhedspædagogik.
KKD kap 7
SPK 1
SPK kap 2, 3 og 4
SPK 2
Spk kap 8 og 10
1.4 Ændringer i
sundhedstilstanden og palliation
HOLD 1403204
HOLD 1403205
Dag 1
Sygeplejeproc
essen
Vibeke
Lotte Q
Dag 2
Komplikation
er
Rikke
Helle
Dag 3
Hygiejne
Vibeke
Helle
Dag 4
Basal palliativ
pleje
Helle
Helle
Dag 5
Farmakologi/i
nj.
Helle
Vibeke
HB 2013
1.5 Projekt – Den medicinske
patient

Helhedsbeskrivelser

Pt. med apopleksi

Pt. med AMI

Pt. med UVI og dehydrering
HB 2013
1.6 Projekt – Den kirurgiske
patient

Helhedsbeskrivelser

Pt. med Collum femoris fraktur og Colles fraktur af
højre arm

Pt. med opblussen af Colitis Ulcerosa, får fjernet colon

Pt. får fjernet uterus pga. fibromer
HB 2013
1.7 Evaluering og
praktikforberedelse
HB 2013
Naturfag 11 dage på 1. skp.
HB 2013
Valgfag 10 dage

Engelsk

Eller

Personlig sundhed/Læringsværksted
HB 2013
Valgfag 5 dage

Innovation

Kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering

Personlig sundhed

Tysk
HB 2013

similar documents