Title, 24-pt Arial

Report
Tesco Potraviny domov
Zavedenie služby na Slovensku
Obsah prezentácie
1. Grocery Home Shopping - Tesco model
2. Postup zavedenia služby
3. Postup nákupu
4. Marketingová kampaň
5. Zákazníci – motivácia k nákupu, profil
2
UK model
POTRAVINY
PRIEMYSELNÝ TOVAR
3
Tesco grocery home shopping vo svete
UK
Južná Kórea
 Spustenie v roku 1996, v súčasnosti
najvýnosnejší online predaj potravín na
svete
 Obrat 2 mld. £ ročne
 6% trhový podiel online potravinového
businessu v UK
 Rastie rýchlejšie ako instore predaj
 Rapídny nárast inovácií
 Služba spustená v roku 2002
 Obrat 100 mil. £ ročne
Česká republika
Írsko
Poľsko
 Služba spustená v roku 2002
 80 % trhový podiel
 82 % pokrytie obyvateľstva
 Služba plne spustená na jar 2012
 14 obchodov vrátane Varšavy, Poznani,
Krakowa
 Služba plne spustená začiatkom 2012
 Pokryté Stredné Čechy – Praha, Kladno,
Mladá Boleslav
4
Postup zavedenia služby mimo UK
1. UK blueprint
3. Spustenie na novom trhu
ČESKÁ
REPUBLIKA
(Január 2012)
POĽSKO
(Máj 2012)
2. Prispôsobenie služby
lokálnym podmienkam
SLOVENSKÁ
REPUBLIKA
(September 2012)
5
Slovenská lokalizácia
Adresné dáta
Web
stránka
Produktové dáta a ich rozsah
Ochrana osobných údajov
Sortiment
Orientačná
cena
Výber sortimentu
Vylúčenie špecifických skupín tovarov
Náhrady
Vrátený tovar
Variabilná cena
Spôsob platby
Platba
Fiškalizácia
Reconciliácia
6
Tesco grocery home shopping na Slovensku
SLOVENSKO
 Služba plne spustená v septembri 2012
 Prevádzka z 2 obchodov formátu Extra –
Zlaté Piesky a Petržalka
 Pokrytie: Bratislava, Senec, Pezinok,
Modra, Šamorín, Stupava
 550.000 obyvateľov
7
Cesta tovaru k zákazníkovi
Systémové
Výber tovaru
spracovanie
zákazníkom
nákupného
zoznamu
Príprava
(pikovanie)
tovaru
Dodanie
Potvrdenie
tovaru
doručenia
8
Cesta tovaru k zákazníkovi
Výber
tovaru
zákazníkom
1. Zákaznícka registrácia
2. Výber z viac ako 19.000
výrobkov
3. Zarezervovanie času
doručenia
4. Výber spôsobu platby
5. Potvrdenie nákupného
zoznamu
9
Cesta tovaru k zákazníkovi
Výber
tovaru
zákazníkom
1. Spracovanie nákupného zoznamu v back office systémoch
2. Naplánovanie trás rozvozu
3. Naplánovanie prípravy tovaru
Systémové
spracovanie
nákupného
zoznamu
10
Cesta tovaru k zákazníkovi
Výber
tovaru
zákazníkom
1. Picking trip
2. Kvalita
3. Dátum spotreby
Systémové
spracovanie
nákupného
zoznamu
4. Vhodné náhrady
5. Skladovanie
Príprava
(pikovanie)
tovaru
11
Cesta tovaru k zákazníkovi
Výber
tovaru
zákazníkom
 Vozidlá do 3,5 tony upravené špeciálne podľa požiadaviek Tesca
 Oddelené teploty prepravy
 Upravené vnútorný priestor prepravnej časti
Systémové
spracovanie
nákupného
zoznamu
Príprava
(pikovanie)
tovaru
Dodanie
tovaru
12
Cesta tovaru k zákazníkovi
Výber
tovaru
zákazníkom
1. Potvrdenie doručenia
2. Úpravy:
Systémové
spracovanie
nákupného
zoznamu
 Neprijatý tovar
 Zľavy a špeciálne promo akcie
Príprava
(pikovanie)
tovaru
Dodanie
tovaru
Potvrdenie
doručenia
13
Marketingová kampaň – „BODKA“
1. Teasing
2. Online súťaž
3. Odhalenie služby

Online, vrátane Facebook-u

Outdoor

Print

Instore

„Bodky“
14
Marketingová kampaň - teasing
15
Marketingová kampaň – online súťaž
16
Marketingová kampaň – odhalenie služby
 Online kampaň
17
Marketingová kampaň – odhalenie služby
 Facebook kampaň – bannery a vlastná FB stránka v rámci TESCO SK
18
Marketingová kampaň – odhalenie služby
 Outdoor
19
Marketingová kampaň – odhalenie služby
 Print a instore kampaň
20
Marketingová kampaň – „Bodky“
 „Bodky“ ako nosič reklamy
21
Zákazníci Tesco Potraviny domov – motivácia k nákupu
Šetrí môj čas
69%
Nemusím nosiť ťažké nákupy
50%
Pomáha mi kontrolovať, koľko miniem
38%
Pri nákupe nemusím brať so sebou deti
24%
21%
Nemám rád/rada nakupovanie v plných obchodoch
Nemám vlastné auto, nemám vodičské oprávnenie
Zdravotné problémy
Preferovaný obchod je ďaleko
19%
16%
12%
Lokálny obchod nespĺňa moje potreby
11%
Pomáha mi vyhnúť sa nezdravým potravinám
10%
Zdroj: Tesco Customer Pulse
22
Zákazníci Tesco Potraviny domov - profil zákazníka
 Viac ako 70 % zákazníkov sú ženy
 Viac ako 70 % zákazníkov je vo veku 25 až 44 rokov
 Viac ako 40 % zákazníkov je vydatých/ženatých s
deťmi
 90 % zákazníkov je zamestnaných
 Frekvencia nákupov: každé 4-6 týždnov
 30% zákazníkov využilo službu na základe
odporučenia priateľov
Zdroj: Tesco Customer Pulse
23

similar documents