Student exchange report, Oslo 2012, powerpoint

Report
Utveksling til Oslo
27februar- 23 mars
2012


Yasmin
Tp 2`er
Hvorfor oslo?
- Faldt naturligt
-vil etter endt studie flytte tilbake
og arbeide i Norge
- altid godt at komme hjem 


Via Nordplus (program)

4 ukers utvekslings ophold i Oslo

Pengestøtte( ca 3941 DKK)

Sio- senter hjælper med kollegieværlese

Internasjonal kollegie/ sosialt


Møblert med seng, gaderobeskab,skrivebord ,
liten sofa stol og bord
Ca 35 min fra fakultet( går bus ellers kan man
gå)


Det odontologiske fakultet (Oslo univeristet)
Fakultet for Tandlægestudenter og
Tandplejerstudenter
Fasaden
Uni info

Tannplejerudannelsen var før 2 årigudannelse

Blev 3 årig bachelorstudium i tandpeje i 2003

Optager total 24 studerende hvert år

Årgang 2010= 14 studerende
6. semester
TPSEM6A - Tannpleierstudiet, 6.
semesterAvsluttende teori og klinikk,
Bacheloroppgave
5. semester
TPSEM5 - Tannpleierstudiet, 5. semester Temauker, klinikk, odontologiske fag,
prosjektarbeid
4. semester
TPSEM4 - Tannpleierstudiet, 4. semester Klinikk, praksisstudier, folkehelsearbeid,
odontologiske fag
3. semester
TPSEM3 - Tannpleierstudiet, 3. semester Klinikk, praksisstudier, folkehelsearbeid,
samfunnsodontologi, odontologiske fag, farmakologi
2. semester
TPSEM2 - Tannpleierstudiet, 2. semester Oppstart pasientbehandling,
odontologiske fag, samfunns-/atferdsfag, basalfag
1. semester
EXPHIL03 - Examen
philosophicum
10 studiepoeng
TPSEM6B - Tannpleierstudiet, 6.
semesterAvsluttende teori og klinikk,
Bacheloroppgave
TPSEM1 - Tannpleierstudiet, 1. semester Introduksjon:
innledende klinikk, samfunns-/atferdsfag,
odontologiske fag, basalfag
10 studiepoeng
10 studiepoeng
Marte
Cathrine

Mandag- fredag

Studiedag hver torsdag( selv studie)

Klinikk + forelæsninger

Gerodontologi= plejehjem( knyttet til
univeristet. 2-3 studenter var der 1 gang i
uken)
Dental School and Hospital Software
Specialists

Bruger SALUD ( elektronisk journalsystem)

Kursus+ test

Grundjournal pt og kontrol pt







-
-
Klinikk( voksen)
Pædodonti( børneklinikk)
Heffa: helsefremmende forebyggende arbeid
Radiologi
Psykologi
Protetikk
Fælles forelæsning med tandlæger
oralmed.tilstander (3deler)
Ortodonti
Tandfrembrudd premanente tenner klinisk aksept
Fluor (2 deler)
Oral implantology- maintenance and oral care (1 del)
Eksperimentelle karies studier

2 etajer fordelt på hold

Kontrol pt`er ( 5 pt`er )


+ røntgen ( hver studernede havde egene rtg
bilder i en lille eske)
Hygjenekontrol, pochemåling,rens, evt rtg og
indkalde pt igjen. Hvade 1 pt inde 2 ganger

Hvit kitel

Hvit bukse

Hvite sko( viktig)

Fik låne tøy fra Univeristet
Resepsjon 6 sal
Tandlægestudenter
stoler
Opdekkning
computer
utstyr

1 år med børneklinikk

Klinikk 2x i ugen (fordelt på 2 hold)

Havde total 4 børne pt`er

Som regel 2-3 patienter

Elektorinisk-journal
resepsjon
venteværelse
klinikken
klinikken
utstyr

TAKO-senteret er et landsdekkende kompetanse-senter for
oral helse ved sjeldne medisinske tilstander.

Sjeldne medisinsk tilstand vil da si i følge WHO 1 per 1000
inbyggere eller færre end 500 i Norge

-

Tverfagelig samarbeid:
Fysioterapeut
Logoped
Tannlege
Tannpleier
Hjememside:
http://www.lds.no/subpage.asp?PageCat=280&NewsCat=269
&iMenuId=1347

Fik mulighet til at være med
Tandplejer Solfrid Saltnes

Det var 2 pt`er jeg fik være med at følge
Pige, 4 år med EB= epidermolysis bullosa
Epidermolysis betyr at (over)huden løsner. Bullosa betyr blemmer.

Hun havde det man kalder:
dystrofisk EB( mest alvorlig): oppstår blemmer og sår i lærhuden,
og av og til i slimhinnene
Pt var inde med sine foreldre til hygjene intruksjon.
Tandlæge Jan Berdén

Pige, 12 år med William syndrom= medfødt tilstand som
kjennetegnes av karakteristiske ansiktstrekk og varierende grad av
psykisk utviklingshemning.

Årsak: Skyldes en feil på arvestoffet på kromosom 7.

Pt var inde til kontroll/ hygiene kontroll sammen med foreldre.

Jeg fik muligheten til at kigge i munden og si hvor det trengte
hygiene intruksjon.








Vil anbefale at tage til Oslo
Ganske likt som i DK, ,men ikke alt
Se ting på andre måder end her hjemme på SKT
Lært masse
Erfaring fra både voksen og børneklinikk
pt med andre tilstander på en anden måde hvordan de bliver
behandlet på.
Fantastisk årgang som tok mig godt imod
Fin kommunikasjon via mail med Kristin (Seksjonssjef for
tandplejere).

Skolens hjemme side:
http://www.uio.no/studier/program/tannpleie/

similar documents