KlsB. 2. Garis dan Bidang

Report
1. GARIS
 Garis adalah himpunan titik-titik yang anggotanya adalah dua titik atau
lebih.
 Titik-titik tersebut berderet ke kedua arah yang berlawanan sampai
jauh tak terhingga.
2. BIDANG
 Bidang adalah himpunan titik-titik, lebih dari dua buah titik dan
tidak semuanya terletak pada sebuah garis.
 Pada sebuah bidang, terdiri dari banyak sekali garis.
Garis Terletak pada Bidang
 Sebuah garis g dikatakan terletak pada bidang α, jika garis g dan bidang
αsekurang – kurangnyamempunyai dua titik persekutuan.
 Garis Sejajar Bidang
 Sebuah garis h dikatakan sejajarbidang β, jika garis h dan bidang β tidak
mempunyai satupun titik persekutuan.
 Garis Memotong atau Menembus bidang
 Sebuah garis k dikatakan memotong atau menembus bidang γ, jika garis k
dan bidang γ hanya mempunyai sebuah titik persekutuan. Titik
persekutuan itu disebut titik potong atau titik tembus, titik tembusnya
ditandai dengan titik A

Dua Bidang Berimpit
 Bidang α dan bidang β dikatakan berimpit, jika setiap titik yang terletak
pada bidang α juga terletak pada bidang β atau setiap titik yang terletak
pada bidang β juga terletak pada bidang α.
 Dua Bidang Sejajar
 Bidang α dan bidang β dikatakan sejajar jika kedua bidang itu tidak
mempunyai satu pun titik persekutuan.
 Dua Bidang Perpotongan
 Bidang α dan bidang β dikatakan berpotongan jika kedua bidang itu tepat
memiliki sebuah garis persekutuan. Garis persekutuan atau garis potong
merupakan tempat kedudukan titik-titik persekutuan bidang a dan bidang
β. Garis persekutuan bidang α dan β dituliskan sebagai (α β).

Soal 1
a. Sebutkan empat garis yang terletak pada bidang STXW.
b. Sebutkan empat garis yang sejajar dengan bidang RUYV.
c. Sebutkan dua garis yang menembus bidang RTXV.
a. Sebutkan dua pasang bidang yang sejajar.
b. Sebutkan dua pasang bidang yang berpotongan.
Penyelesaian
a. Empat garis yang terletak pada bidang STXW adalah
garis ST, TX,XW, dan WS.tika
b. Empat garis yang sejajar dengan bidang RUYV adalah
garis ST, TX, XW, danWS.
c. Dua garis yang menembus bidang RTXV adalah garis SY
dan UW.
a. Dua pasang bidang yang sejajar adalah bidang RSTU
sejajar VWXY dan dan STXW.
b. Dua pasang bidang yang berpotongan adalah bidang
RTXV berpotongan
dengan USWY dan VWTU berpotongan dengan XYRS.
Dua pasang bidang yang sejajar adalah bidang RSTU sejajar VWXY dan
RUYV
Pernyataan-pernyataan berikut benar, kecuali ....
A. Garis NV menembus bidang MOTR.
B. Garis RP menembus bidang OTVQ.
C. Garis SU menembus bidang MQVR.
D. Garis MU menembus bidang NQVS.
Pasangan bidang berikut saling berpotongan, kecuali ....
A. ABFE dengan DCHG.
B. BCHE dengan ADGF.
C. ABGH dengan CDEF.
D. ACGE dengan DBFH.

similar documents