Giới thiệu Proxy Server

Report
Báo cáo tiểu luận
Môn học:
1
QUẢN TRỊ MẠNG
Thành viên nhóm:
Nguyễn Thị Thu An
Nguyễn Thanh Điền
Lý Quế Lâm
Nguyễn Thị Nho
Tìm hiểu
PROXY SERVER
2
Nội dung

Giới thiệu Proxy Server
Tổng quan về Proxy Server
 Ý nghĩa của Proxy Server
 Mục đích sử dụng Proxy Server
 Cách sử dụng Proxy Server hiệu quả


Thiết lập và sử dụng Proxy Server
Tìm proxy
 Kiểm tra proxy
 Thiết lập/ cấu hình trình duyệt web
 Kiểm tra lại địa chỉ IP sau khi dùng proxy

3
Giới thiệu Proxy Server





Tổng quan về Proxy Server
Ý nghĩa của Proxy Server
Mục đích sử dụng Proxy Server
Cách sử dụng Proxy Server hiệu quả
Proxy là một Internet Server làm nhiệm vụ chuyển
tiếp thông tin và kiểm soát, tạo sự an toàn cho việc
truy cập Internet của các Client.
4
Giới thiệu Proxy Server




Tổng quan về Proxy Server
Ý nghĩa của Proxy Server
Mục đích sử dụng Proxy Server
Cách sử dụng Proxy Server hiệu quả
Proxy làm nhiệm vụ như một bộ lọc thông tin nên
tạo ra sự an toàn cho các khách hàng.
 Một Proxy Server thường nằm bên trong tường
lửa, giữa trình duyệt web và Server thực, làm chức
năng tạm giữ những yêu cầu Internet của Client để
Client không thể giao tiếp trực tiếp với Internet. Do
đó, người dùng sẽ không truy cập được những
trang web không cho phép.
 Server còn làm cho việc sử dụng băng thông hiệu
quả hơn.

5
Giới thiệu Proxy Server




Tổng quan về Proxy Server
Ý nghĩa của Proxy Server
Mục đích sử dụng Proxy Server
Cách sử dụng Proxy Server hiệu quả
Lướt web nhanh hơn (do Proxy có sử dụng cache)
 Có thể lợi dụng Proxy để vào một số trang web mà
ISP (nhà cung cấp) của bạn không cho vào (vượt
tường lửa).
 Lướt web an toàn hơn. Ví dụ: mua hàng ở một
website nào đó.
 Truy cập vào những trang web bị giới hạn truy
cập.Ví dụ: nếu có 1 website mà bạn không thể truy
cập được từ nước bạn hoặc nơi bạn ở, bạn có thể
truy cập nó bằng cách điều hướng kết nối Internet
của bạn thông qua mộtProxy Server.

6
Giới thiệu Proxy Server




Tổng quan về Proxy Server
Ý nghĩa của Proxy Server
Mục đích sử dụng Proxy Server
Cách sử dụng Proxy Server hiệu
quả
Người sử dụng nên chọn Proxy Server để sử dụng
cho riêng mình.
 Các cách chọn lựa cho người sử dụng:



Sử dụng Proxy mặc định của nhà cung cấp dịch vụ
Internet: trường hợp này người sử dụng không cần
điền địa chỉ IP của Proxy vào cửa sổ Internet option
của trình duyệt trong máy.
Sử dụng Proxy Server khác (trả phí hoặc miễn phí):
phải điền địa chỉ IP của Proxy Server vào cửa sổ
Internet option của trình duyệt trong máy.
7
Tìm proxy
 Thiết lập/ cấu hình trình duyệt web
 Kiểm tra lại địa chỉ IP sau khi dùng proxy

Tìm proxy

Dùng website cung cấp Proxy miễn phí để tải phần
mềm (Proxy Finder, Elite Proxy Switcher, Socks
Proxy Checker, A+ Proxy Finder). Hoặc các website
cung cấp Proxy:




http://hidemyass.com/proxy-list/
http://aliveproxy.com/
http://proxy-list.org/en/index.php
http://www.my-proxy.com/free-proxy-list.html
8
Thiết lập/ cấu hình
trình duyệt web




Tìm proxy
Thiết lập/ cấu hình trình duyệt web
Kiểm tra lại địa chỉ IP sau khi dùng proxy
Trên trình duyệt Internet Explorer:



Start > Control Panel > Internet Options;
Chọn thẻ Connections > LAN Settings;
Trong mục Proxy Server, chọn Use a proxy server for
your LAN:
 Điền IP của proxy server vào ô Address;
 Điền Port của proxy server vào ô Port;
 OK.
9
Thiết lập/ cấu hình
trình duyệt web (tt)




Tìm proxy
Thiết lập/ cấu hình trình duyệt web
Kiểm tra lại địa chỉ IP sau khi dùng proxy
Trên trình duyệt Mozilla Firefox:



Khởi động trình duyệt, chọn Tool > Options > chọn thẻ
Advanced;
Tại mục Connections, chọn Settings;
Trong hộp thoại hiện ra, chọn Manual proxy
configuration:
 Điền IP của proxy server vào ô HTTP proxy;
 Điền port của poxy server vào ô Port;
 Chọn Use this proxy for all protocol.
 OK.
10
Kiểm tra lại địa chỉ IP
sau khi dùng proxy
Tìm proxy
 Thiết lập/ cấu hình trình duyệt web
 Kiểm tra lại địa chỉ IP sau khi dùng
proxy


Dùng phần mềm Proxy Checker để kiểm tra lại địa
chỉ IP. Hoặc dùng website:
 http://ip-lookup.net/

Bạn có thể sử dụng trang web sau để kiểm tra:


http://www.ip-adress.com/what_is_my_ip/
http://whatismyipaddress.com/
11
12

similar documents