2 - 9. Bölge Müdürlüğü

Report
AV TURİZMİ UYGULAMALARI
Cihangir Altun
Av Turizmi ve Avlak Yönetimi Şube Müdür V.
312 207 60 86 - 505 403 32 90
[email protected]
Haziran 2012 Kızılcahamam
AV TURİZMİ UYGULAMALARINDA MEVZUAT
1. 4915 sayılı KAK 15,16,17
2. MAK Kararı
3. Av Turizmi Yönetmeliği
4. Av Yılı Av Turizmi Kararları
5. 2012-1 sayılı Av Turizminde Katılım Payı Tamimi
6. 2009-1 sayılı Nakliye Tezkeresi Tamimi
7. Diğer Kanunlar ve Yönetmelikler,
8. Uluslararası Sözleşmeler (BERN ve CİTES)
1. Avına İzin Verilen Av Hayvanı Türleri
a- Anadolu yaban keçisi (Capra aegagrus aegagrus, Wild goat,
Bezoarwild, Bauguetin)
b- Çengelboynuzlu dağ keçisi (Rupicapra rupicapra asiatica,
Anatolian chamois, Gamse-Gamswild, Chamois)
c- Kızıl geyik (Cervus elaphus, Mideastern Red Deer, Red Deer,
Rothirsch-Rotwild, Cerfrouge)
d- Ceylan (Gazella subgutturosa, gazelle, gazelle, gazelle)
e- Anadolu yaban koyunu (Ovis gmelinii anatolica, Konya
Mouflon)
f- Karaca (Capreolus capreolus, Reo deer, Reh, Chevreuil)
g- Yaban domuzu (Sus scrofa, Wild boar, Wildschwein,
Sanglier)
h- Melez yaban keçisi (Hybrid ibex, Hybrid wild goat)
ı- Tilki (Vulpes vulpes, Fox, Fuchs, Renard)
i- Çakal (Canis aureus, Jackal, Schakal, Chacal dore)
Türlere Göre Avlanma Zamanları
(Avlanma izinleri 1 1ini izleyen 10 gün için)
AV HAYVANLARI
Başlama
Bitiş
Tarihi
Tarihi
Karaca
01.05.2012
31.10.2012
Ceylan
01.09.2012
15.12.2012
Kızıl geyik
01.09.2012
31.01.2013
01.08.2012
31.12.2012
Anadolu yaban koyunu
01.09.2012
31.01.2013
X
Yaban keçisi (1.1)
01.08.2012
31.03.2013
X
X
X
Melez yaban keçisi
01.08.2012
31.03.2013
X
X
X
01.09.2012
20.02.2013
X
X
X
X
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Hzrn
Tmmz
Ağsts
Eylül
Ekim
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ksım
Aralık
Çengelboynuzlu dağ
X
keçisi
Yaban domuzu (1.5)
Sürek avı
(1.2)
Bek avı
(1.3)Mak 24
01.04.2012
31.03.2013
01.05.2012
31.12.2012
Çakal
15.08.2012
31.01.2013
X
Tilki
15.10.2012
15.01.2013
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bek avı
(1.4)
• 1.2. Av turizmi kapsamında mücadele amaçlı yaban domuzu sürek av
organizasyonları da bu tarihler arasında yapılabilecektir.
• 1.3. Av turizmi kapsamında mücadele amaçlı yaban domuzu sürek av
organizasyonlarının bitim tarihinin 2012-2013 av dönemi MAK
kararlarında belirtilen bitim tarihinden farklı olması durumunda 24
şubat 2013 2012-2013 av dönemi MAK kararındaki bitim tarihi
uygulanacaktır.
• 1.4. YHGS’de uygulanacak avlanma dönemidir.
• 1.5. Örnek avlak işletmeciliğinde avlanma planı ve türün özelliğine
uygun avlanma şekline göre avlanma tarihi şartname hükümleri
doğrultusunda belirlenir.
• 2. Yerli avcılar karaca dışında birbirini izleyen beş gün (kotası ihale
edilen sahalarda on gün); yabancı avcılar karaca dışında birbirini
izleyen on gün süreyle avlanabileceklerdir. Karaca av
organizasyonları, yerli/yabancı avcılar için birbirini izleyen 3 (üç) gün
süreyle yapılacaktır.(ihale kotası 10 diğerleri 5 gün)
• 3. Yaban domuzu bek avı hariç diğer av hayvanlarının av
organizasyonları, avlanma zamanı içinde yürütülecektir.
Yabancı
Av Hayvanı Türü
Karaca (Capreolus capreolus, Reo deer)
Kızıl geyik (Cervus elaphus, Mideastern red deer)
Yerli/Yerel
150
750
350
Ceylan (Gazella subgutturosa, gazelle)
350
Anadolu yaban koyunu (Ovis gmelinii anatolica, Konya mouflon)
1000
Çengelboynuzlu dağ keçisi (Rupicapra rupicapra asiatica, Anatolian chamois)
300
Şelek/Hatalı boynuzlu yaban keçisi
50
Melez yaban keçisi (Hybrid ibex, Hybrid wild goat)
200
150
İzin verilen ve ihale edilen tüm sahalarda
Anadolu yaban keçisi (C.
Adıyaman, Altıparmak, Anamur, Belemedik, Cehennemderesi, Datça, Demirkazık, Düzlerçamı,
Gidengelmez, Hisardağı-G.dağı, H.-Topaşır, Kıbrısderesi, Köyceğiz, Kuyucak, Sarıkaya,
Üzümdere
aegagrus aegagrus,
Wild goat)
400
350
400
Karanfildağı, Kaş, Kesteldağı, Sivas, Seydişehir, Tunceli
300
Diğer Sahalarda
250
Örnek Avlak İşletmecisinin Örnek Avlak İçinde "Bek Avı"; "Sürek Avı"; Birlikte Olması
Tecsil Edilmiş Devlet Avlaklarında "Bek Avı"; "Sürek Avı"; Birlikte Olması
Yaban domuzu
(Sus scrofa, Wild boar)
50
Örnek Avlağın Bulunduğu OİM’de "Bek Avı"; "Sürek Avı"; Birlikte Olması
İl Şube Müdürlüklerince İşletilen Örnek Avlaklarda "Bek Avı"; "Sürek Avı"; Birlikte Olması
Mücadele Amaçlı Sürek Avı
Envanteri Yapılan YHGS'de "Bek Avı"
İl Şube Müdürlüklerince İzin Verilen Bakanlık Oluru Kapsamında Devlet Avlağı Özelliği
Taşıyan Sahalarda "Bek Avı"; "Sürek Avı"; Birlikte Olması
Diğer
"Özel Avlak"larda
İşlettirilen ve İşletilen "Kanatlı Örnek Avlağı"nda
Çakal ve Tilki Organizasyonları
100
25
25
AVLANMA İZİN ÜCRETİ(LİSANS ÜCRETİ)
• Avlanma izin ücretleri KDV dahildir ve para birimi TL’dir.
• Avlanma izin ücreti, avlama ücretlerine mahsup edilmez.
• Avlanma izin ücreti, izin belgesindeki her bir avcıdan, avın başlangıç
ve bitim tarihleri arasındaki avlanma süresinde avına izin verilen
sayıdaki her av hayvanı türü için alınacaktır.
• Sahada aynı avcıya birden fazla av hayvanı türü için verilecek
izinlerde her bir tür için belirlenmiş avlanma izin ücretleri ayrı ayrı;
izin verilen her bir av hayvanı kotası için ayrı ayrı avlanma izin ücreti
alınacaktır. Yaban domuzunda, izin verilen yaban domuzu sayısı için
her bir avcıdan avlanma izin ücreti alınacaktır.
• Boş kalan/boşalan yabancı avcı kotası ve ihale edilen sahalarda
ihale kotasıyla avlanacak yerli avcılar, yabancı avcılar için belirlenmiş
olan avlanma izin ücretleriyle avlanacaktır.
• Ücretlendirmesi peşin yapılan avlama ücreti dışındaki
yaralama, hatalı trofe ve cezalı avlama ücretleri ile
diğer av hayvanları için tahakkuk ettirilen avlama,
yaralı, cezalı, hatalı trofeyi içerir avlama ücretlerinin
tamamı, av bildirim formunun yerli ve yabancı avcılar
ile acentelere bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş)
gün içinde banka masrafları dahil edilmeden avın
yapıldığı avlağın bağlı olduğu il şube müdürlüğü döner
sermaye
işletmesinin
hesaplarına
avcı/acente
tarafından yatırılacaktır.
• Avlama ücretlerinin bildirim tarihinden itibaren 15
(onbeş) gün içinde ödenmemesi durumunda,
yürürlükte bulunan kanun ve mevzuat hükümleri
uygulanacaktır.
KOTALAR VE KULLANIM HAKLARI (KIZILGEYİK)
4.4 KIZIL GEYİK (Cervus elaphus)
AFYONKARAHİSAR
Akdağ YHGS
Nallıhan OİM ve
ANKARA
Baypazarı OİM
Yedigöller YHGS
BOLU
ANKARA
Seben OİM
Yabancı
4
6
Yerli
6
3
Yerel
Diplomat Toplam
10
1
10
2
1
Nallıhan OİM ve Baypazarı
OİM
1
3
1
2
6500
0.60
BOLU
Seben
5000
0.40
16 Yerli/Yabancı Avcı Kızıl Geyik Ücretleri (TL)
YABANCI AVCI (1.8)
İl Müdürlüğü
ERKEK (6.20)
YARALAMA
CEZALI (6.21)
TAÜ
KDV
dahil
KP
KDV
hariç
TAÜ
KDV
dahil
KP
KDV
hariç
TAÜ
KDV
dahil
KP
KDV hariç
5000
2500
2500
1250
7500
0
BOLU
YERLİ AVCI
İl Müdürlüğü
ANKARA
ERKEK (6.20)
YARALAMA
CEZALI 6.(21)
TAÜ
KDV
dahil
KP
KDV
hariç
TAÜ
KDV
dahil
KP
KDV
hariç
TAÜ
KDV
dahil
KP
KDV hariç
8000
4000
3500
1750
12000
0
• Yerel avcılar, karaca (Tablo:17 uygulanacaktır) ve hatalı
boynuz/şelek (Tablo:14 uygulanacaktır) dışında yerli avcılara
uygulanan
avlama
ücretlerinin
%
40'ını
ödeyerek
avlanabileceklerdir.
• 1.8. Yabancı avcı ücretleri, ihale kotaları dışında yeralan devlet
misafiri ve diplomatik kimlik sahibi yabancılara (karşılıklılık ilkesi
ve uluslararası sözleşme hükümleri saklıdır) uygulanacaktır.
• Yerli avcı ücretleri; T.C. uyruklu avcılar ile Türklük Belgesi sahibi
Batı Trakyalı Türkler ile 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun
28. maddesi kapsamındaki belge sahibi olanlara verilen yabancı
avcılık belgesi sahibi avcılar için uygulanacaktır.
• 1.12. Sinop, Kütahya, Karabük, Kahramanmaraş ve Bolu’da,
yerli/yerel avcı kızıl geyik kotasının boşalması durumunda yabancı
avcılara; Tablo:16’daki yabancı ücretleri uygulanacaktır.
• 6.20. Kızıl geyiklerin boynuzlarından biri en az 4 çatal olan erkek
bireyleri avlanacaktır.
• 6.21. Kızıl geyikte, cezalı avlama ücreti; kazayla vurulan yavru ve
dişiler ile 3 ve altındaki çatal kızıl geyiklerin avlanması durumunda
uygulanır
• İhalelere, 2004 yılı ve sonrasındaki av dönemlerinde/av
yılında av turizmi kapsamında avına izin verilen yaban
keçisi (şelek/hatalı boynuz dahil), çengelboynuzlu dağ
keçisi, Anadolu yaban koyunu, melez yaban keçisi,
karaca, ceylan ve kızıl geyik ile yaban domuzu av
organizasyonlarından en az birisini başarıyla
tamamlayan ve bunu kanıtlayan av turizmi izin belgesi
sahibi acenteler katılabilecektir.
• İhale edilen avlaklarda uygulanacak avlanma koşulları,
ihale şartname ve sözleşmeleriyle belirlenecektir.
• Avlama ücretinden katılım payı ihale bedelinden KDV
hariç verilecektir.
KIZIL GEYİK AVLAMA KURALLARI
• 5.2.1 Kızıl geyikte 5.2’deki muhammen avlama ücretleri 8.00 kg’a kadar
olan trofe değerleridir.
• 5.2.2 Kızıl geyikte bu avlama ücretlerine ek olarak aşağıdaki belirtilen
tartım aralıklarında ek KDV dahil (TL) avlama ücreti eklenecektir. Ek avlama
ücretleri bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenecektir.
• 5.2.3 Tartım kafatasının alt çenesinin alınmasından ve kaynatılmasından
sonra yapılacaktır.
• 5.2.4 Trofenin tartıma hazır duruma getirilmesiyle ilgili iş ve işlemler işletici
tarafından yapılacaktır.
• 5.2.5 Tartımın yapılmaması durumunda avlama ücretlerine ek olarak %100
fazlası uygulanacaktır.
• 5.2.6 Trofenin ölçümü kg ve gr olarak yapılacaktır.
• 5.2.7 Ölçüm; acente yetkilisiyle birlikte şube müdürü veya yetki verdiği
Mühendis tarafından yapılacak ve av bildirim formuyla kayıt altına
alınacaktır.
• 5.2.8 Kurallar ihale şartname ve sözleşmeleriyle belirlenecektir.
• 5.2.9 Tabloda belirtilen avlama ücretlerine ek olarak alınacak trofe
ücretinden akatılım payı verilmeyecektir.
•Kızıl geyikte aşağıda belirtilen ölçümler
yapılacaktır:
1.Kaynatılıp temizlenmiş üst çenenin
boynuz ile birlikte kg olarak ağırlığı
2.Her boynuza ilişkin boynuz üstünden
uzunluklar
3.Her boynuzun çatal sayısı
4.İki boynuz arasındaki en geniş açıklık
(içten içe)
5.İkinci çatalın uzunluğu
6.ve 1.6 Her iki boynuz için birinci ve
üçüncü çatalın dıştan dışa uzunluğu
7.ve 1.8 Her iki boynuz için ikinci ve üçüncü
çataldan sonraki en ince kalınlık (çevresi)
1.9 Her iki boynuz için boynuzun en kalın yerinin
uzunluğu
1.10 Her iki boynuzun ortadaki taçlarının
arasındaki uzunluk
1.11 Her iki boynuzun en dışındaki taçların
uzunluğu
Kızıl Geyik Avlanma Esasları
• Kızıl geyiklerin boynuzlarından biri en az 4
çatal olan erkek bireyleri avlanacaktır.
• 6.21. Kızıl geyikte, cezalı avlama ücreti; kazayla
vurulan yavru ve dişiler ile 3 ve altındaki çatal
kızıl geyiklerin avlanması durumunda
uygulanır.
TROFE ÜCRETLERİ
Trofe Aralığı (kg, gr)
Trofe Ücreti (TL KDV dahil)
8.01 - 9.00 arası
1500
9.01 - 10.00 arası
2000
10.01 - 11.00 arası
3000
11.01 - 12.00 arası
3500
12.01
ve fazlası
4000
Kotalar ve Kullanım Hakları(Karaca)
4.6 KARACA (Capreolus capreolus)
BOLU
Yedigöller YHGS
Trofe Niteliği
(7.30)
250.00
gr’a kadar
2
4
AVLAMA/YARALAMA (7.24)
TAÜ
KDV dahil
Katılım Payı
KDV hariç
200
120
1
7
CEZALI 7.26)
AÜ
KDV dahil
1200
251-350.00 gr arası
300
180
351-500.00 gr arası
600
360
501
1200
720
gr ve üzeri
•
7. Yerli/Yabancı Avcı Karaca Avlanma Kuralları ve Ücretleri
•
•
7.22. Tüm illerde aynı ücretler uygulanacaktır.
7.23. Bu ücretler; tüm yabancı ve yerli/yerel avcılar için uygulanacaktır. Karacanın avlama,
yaralanma ve cezalı ücretleri, av bildirim formunun bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş)
gün içinde banka masrafları dahil edilmeden il şube müdürlüğü döner sermaye işletmesi
hesabına yatırılacaktır.
7.24. Avlama ve yaralamada aynı ücretler uygulanacaktır.
7.25. Bir yaşın üzerindeki karacaların erkek bireyleri avlanacaktır.
7.26. Cezalı avlama ücreti, dişi ve yavruların avlanması durumunda alınacaktır.
7.27. Trofenin kaynatılmasından 24 saat sonra büyük kafatası ile birlikte gr cinsinden
tartılıp toplam ağırlıktan 90 gr düşülerek trofe niteliği/ağırlığı belirlenecektir.
7.28. Ölçümlerde 0.49 grama kadar 0.0 gr; 0.50 ve yukarısı ise 1.0 gr olarak işlem
görecektir.
7.29. Trofenin tartıma hazır duruma getirilmesiyle ilgili tüm işlemler ilgili tarafından
yapılacak ve tartımı Bakanlık görevlisi yaparak kayıt altına alacaktır.
7.30. Tartım yapılmaması durumunda trofe ilgiliye verilmeyecektir. Bu durumda cezalı
avlama ücretinin % 50’si uygulanacaktır.
2012-1 sayılı tamim doğrultusunda karaca avlama ücretleri limitin altında kalan düşük
avlama ücreti grubundadır.
Tahsis edilen bu kotalarda peşin ücretlendirme yapılır. Karaca’da 250 gr’a kadar olan
ücretlendirme peşin olup, avlanamaması durumunda iade edilmeyecektir. Avlanan
karacanın değerinin bunun üzerinde olması durumunda toplam avlama ücretinden
düşülecektir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Karacada aşağıda belirtilen ölçümler yapılacaktır:
– Her iki çatalın
uzunluğu
– Boynuzun uç
noktaları arasındaki
uzunluk
– Her iki boynuz
arasındaki en geniş
açıklık
– Trofenin
kaynatılmasından 24
saat sonra büyük
kafatası ile birlikte gr
cinsinden ağırlığı
Anadolu Yaban Koyunu
4.7 ANADOLU YABAN KOYUNU (Ovis gmelinii anatolica) (2.6.)
ANKARA
Emremsultan YHGS
2
2
5.5 Anadolu Yaban Koyunu (Ovis gmelinii Anatolica) (3)
KONYA
Bozdağ YHGS
45000
0.80
0.20
ANKARA
Emremsultan YHGS
45000
0.18
0.82
• Avlanacak birey, Anadolu yaban koyununun
erkek bireylerinden (koç) 7 ve üzeri yaş ile en
az 60.00 cm. boynuz uzunluğuna sahip
sağlıklı olanlarıdır
Anadolu yaban koyununda aşağıda
belirtilen ölçümler yapılacaktır
– Her boynuza ilişkin
boynuz üstünden boynuz
dibi ile boynuz ucu
arasındaki uzunluklar
– Her iki boynuzun en kalın
yerlerinin uzunluğu
– ve 1.4. Her iki boynuz için,
boynuz dibinden boynuz
ucuna kadar olan
uzunluğunun 3’e bölümü
sonucu oluşan yerlerinin
kalınlıkları
YABAN DOMUZUNDA ÜCRETLENDİRME
1. Örnek Avlaklar
2. İl Şube Müdürlüklerince İşletilen Örnek Avlaklar
3. Devlet Avlakları
4. OİM’de av organizasyonları
5. YHGS’lerde av organizasyonları
6. Mücadele amaçlı av organizasyonları
22
YABAN DOMUZU
1. Örnek Avlaklar
Yaban domuzu örnek avlağının içindeki av organizasyonlarında uygulanacak
avlama ücretleri; ihaleyle belirlenen ücretlerdir.
Örnek avlak içinde yapılacak av organizasyonlarında avına izin verilen sayı,
hasat miktarı kadardır.
Bek ve sürek av organizasyonlarında bir izin belgesiyle bir avcının
avlayabileceği yaban domuzu sayısı, hasat miktarı kadardır.
2. İl Şube Müdürlüklerince İşletilen Örnek Avlaklar
•
• İl şube müdürlüklerince işletilen örnek avlaklarda; avlanma planı
doğrultusunda yıl bazında hasat tablosuyla belirlenmiş kotalar
doğrultusunda av organizasyonu yapılacaktır.
•
2.1 İl Şube Müdürlüklerince İşletilen Örnek Avlaklarda Bek Av
Organizasyonları (TL)
• Tablo: 6.1 İl Şube Müdürlüklerince İşletilen Örnek Avlaklarda Bek Avı
Organizasyonları
YABANCI
AVCI (b)
YERLİ
AVCI (c)
YABANCI AVCI
YERLİ
AVCI (c)
YABANCI AVCI
YERLİ AVCI
TAÜ KDV dahil
TAÜ KDV dahil
TAÜ KDV dahil
AVCI BAŞINA (a)
YARALAMA
Dişi-Yavru/CEZALI
BİR YD (d)
700
250
225
(c)
175
100
İl Şube Müdürlüklerince İşletilen Örnek Avlaklarda
Bek Avı Organizasyonları
• a. Avcı başına bir izin belgesiyle 2 yaban domuzu için belirlenmiş peşin
yapılan ücretlendirmedir.
• b. Yabancı avcılara, avcı başına bir izin belgesiyle 2 yaban
domuzundan fazla yaban domuzu avlaması durumunda Tablo:6.1’deki
ücretlerin %30’u her bir yaban domuzu için uygulanacaktır.
• c. Yerli avcıların, avcı başına bir izin belgesiyle 2 yaban domuzundan
fazla yaban domuzu avlaması durumunda Tablo:6.1’deki ücretlerin
%50’si her bir yaban domuzu için uygulanacaktır. Yerli avcıların ilk 2
yaban domuzundaki av organizasyonlarında yaralanan yaban domuzu
avlanmış olarak işlem görecektir. Sonraki yaralamalarda (a) bendinde
belirlenmiş ücretlerin %50’si uygulanacaktır.
• d. Bek avı organizasyonlarında izin verilen sayıya dahil olmak üzere
dişi yaban domuzu veya 1 yaşındaki erkek ve dişi yavru yaban
domuzlarının avlanması durumunda; cezalı avlanan her bir yaban
domuzunun ücreti av bildirim formuyla ayrıca tahsil edilecektir.
2.2 İl Şube Müdürlüklerince İşletilen Örnek Avlaklarda Sürek Av
Organizasyonları (TL)
Tablo:6.2 İl Şube Müdürlüklerince İşletilen Örnek Avlaklarda Sürek Avı Organizasyonları
YABANCI AVCI
600
YERLİ AVCI
YABANCI AVCI
YERLİ AVCI
AVCI BAŞINA (f, g)
YARALAMA (h, ı)
TAÜ KDV dahil
AÜ KDV dahil
250
250
(h)
e.Sürek avı organizasyonlarında; erkek, dişi yaban domuzu
avlanabilecektir.
f. Avcı başına bir izin belgesiyle 3 yaban domuzu için belirlenmiş peşin
yapılan ücretlendirmedir.
g. Yabancı avcılara, avcı başına bir izin belgesiyle 3 yaban
domuzundan fazla yaban domuzu avlaması durumunda EkTablo:6.2’deki ücretlerin 1/3’ü her bir yaban domuzu için
uygulanacaktır.
Tablo:6.2 İl Şube Müdürlüklerince İşletilen Örnek
Avlaklarda Sürek Avı Organizasyonları
• h. Yerli avcılara, avcı başına bir izin belgesiyle 3 yaban domuzundan
fazla yaban domuzu avlaması durumunda Tablo:6.2’deki ücretlerin
%50’si her bir yaban domuzu için uygulanacaktır. Yerli avcıların ilk 3
yaban domuzundaki av organizasyonlarında yaralanan yaban
domuzu avlanmış olarak işlem görecektir. 3’ten sonra yaralanan
yaban domuzunda Tablo:6.2’teki ücretin %50’si avlama ücreti olarak
uygulanacaktır.
• ı. İlk 3 yaban domuzunun organizasyonunda yaralanan yaban
domuzu; avına izin verilen sayıya dahil edilmeyip ücreti av bildirim
formuyla sonra ayrıca tahsil edilecektir. Avına izin verilen sayının av
organizasyonu sırasında, hiçbir yaban domuzunun avlanmamış
olması koşuluyla avına izin verilen sayıya kadar yaralama olması
durumunda yaralamayla ilgili olarak ayrıca ücret alınmaz. Yaralanan
yaban domuzu sayısı izin verilen sayıyı geçmezse ayrıca ücret
alınmaz.
Av
bildirim
formlarında
yaralamanın
kaçıncı
organizasyonda olduğu belirtilecektir.
Tablo: 7 Envanteri yapılan YHGS’de Bek Avı
Organizasyonları (TL)
YERLİ/YABANCI AVCI (j, m, n)
Dişi-Yavru/CEZALI BİR YD (l)
YABAN DOMUZU (k)
TAÜ KDV dahil
500
100
4.9 YABAN DOMUZU (Sus scrofa)
BOLU
Yedigöller YHGS
20
5
25
i. Bek ve yürüyüş avlanma şekli uygulanacaktır. Sürek avlanma
şekli uygulanmayacaktır. Av organizasyonları 31 Aralık 2012
tarihinde bitecektir.
j. Bu ücretler, yerli/yabancı avcılar için belirlenmiş ücretlerdir.
Yerli avcılar, tahsis edilmiş kota ve ücretlerle tahsis yapılan
acente/acenteler aracılığıyla avlanabilecektir. Bu kotalar, yerli
avcılara bireysel başvurularıyla tahsis edilebilecektir.
7 Envanteri yapılan YHGS’de Bek Avı
Organizasyonları (TL)
• k. Bu ücretler, 1 (bir) erkek birey yaban domuzu için belirlenmiş
ücrettir. Yaralanan yaban domuzu avlanmış olarak işlem görecektir
ancak kota kullanılmış sayılmayacaktır. Bu yaralama kotasıyla tekrar
av organizasyonunun yapılmasının talep edilmesi durumunda yeni
izin ve avlama ücreti tahsil edilecektir.
• l. Dişi-yavru avlanması durumunda ayrıca ek olarak uygulanacak
ücrettir.
• m. Tahsis edilen her bir kotayla yaban domuzu avlanamaması/iptal
edilmesi durumunda en fazla 2. kez izin verilecektir. Bu durumda
tekrar avlama ücreti alınmayacak, avlanma izin ücreti alınacaktır.
• n. Tahsisler, her bir yaban domuzu için avlama ücreti olan % 18 KDV
dahil 500 TL’nin il şube müdürlüklerinin döner sermaye işletmesi
hesaplarına yatırılması durumunda yapılacaktır.
4. Devlet Avlakları
• 14.09.2009 tarih ve 287 sayılı Bakanlık Oluru kapsamında
ülkemizdeki tüm avlakların tesis ve tescil işlemlerinin 20152016 av döneminden önce bitirilmesi planlanmıştır. Bu
kapsamda yaban domuzu av organizasyonlarına:
• a. İl şube müdürlüklerince ön etüd raporları doğrultusunda
tescil edilen ve “www.milliparklar. gov.tr” internet adresinde
yayınlanan devlet avlaklarında “Devlet Avlağı Yıllık Avlanma
Kotaları Bildirim Formu”nda belirtilen kotalar,
• b. Devlet avlağı olarak tescili planlanan devlet ormanları,
toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerde
devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahaları
özelliği taşıyan sahalarda ise anılan olur kapsamında il şube
müdürlüklerince belirlenen kotalar doğrultusunda Tablo: 9 ve
10 ile 12’de belirtilen kurallar ve ücretlerle yapılacaktır.
• Av turizmi kapsamında tescili planlananlar hariç devlet
avlaklarında av organizasyonlarının yapılabilmesi için, MAK
hükümleri çerçevesinde yayınlanan kotalar esastır.
4.1. Devlet Avlaklarında Avlanma Kuralları ve Ücretler
• 1. 2012- 2013 av yıllında tescil edilip yaban domuzu kotası olan devlet
avlaklarında yaban domuzu ve Tablo:8’de belirtilen il sınırlarındaki sahalarda
4.b madde kapsamında il müdürlüklerince yaban domuzu ile çakal ve tilki av
organizasyonlarına izin verilebilecektir.
• Anılan mevzuat çerçevesinde devlet avlakları tesis edilmesi çalışmalarının
devam edecek olmasından ötürü av turizmi kapsamında kota kullanımıyla ilgili
oluşacak değişiklikler/uygulamalar, daha sonra alınacak kararlarla
duyurulacaktır.
• 2. Yoğun av organizasyonlarının olması durumunda XX-18. maddesi
kapsamında av organizasyonlarına izinleri verilecektir.
• 3. Tescil edilip yaban domuzu kotasının olduğu devlet avlaklarında, kota
miktarları doğrultusunda yerli ve yabancı avcılara izin verilecektir. Tescil edilen
devlet avlaklarında, kotanın dolması veya olmaması durumunda izin
verilmeyecektir.
• 4. Tescil edilen devlet avlağının kotasının kullanımı; tescil edilen devlet
avlağının yıllık kota olanakları dikkate alınarak uygulanacaktır.
• 5. 2012- 2013 av dönemi MAK kararına göre yasaklanmamış olmaması
koşuluyla V.B maddesinin 4.b fıkrası kapsamında MAK kararındaki günlük
avlanma limiti kadar çakal ve tilkiyi ücretsiz olarak 2 farklı av günü içinde
avlayabilecektir.
• 6. Bek avı organizasyonunda 2 ve sürek av
organizasyonunda 3 yaban domuzundan sonra aynı izin
belgesiyle avlama ücreti mevzuat çerçevesinde daha
sonra ödenmek/tahsil edilmek üzere bu sayılardan
sonra bek av organizasyonunda en fazla 3 ve sürek av
organizasyonunda en fazla 2 yaban domuzu daha
avlanabilecektir. Bundan sonra yeni izin belgesi
alınması zorunludur.
• 7. Örnek avlak içinde, tescil edilen devlet avlağında
veya V.B maddesinin 4.b fıkrası kapsamında(kota
verilmesi planlanan) izin alınıp devam eden hafta
sonuna gelen av organizasyonunda; avlananın 5’ten
fazla olup devamının yapılmasının acente tarafından
talep edilmesi durumunda, izin belgesinde bu hükmün
belirtilmesi ve ücretlerin ilk iş gününde yatırılması
koşuluyla izin verilebilecektir.
Devlet Avlakları ve Planlanan Devlet Avlaklarında Bek
Avı Ücretlendirme (Ankara, Düzce, Bolu 1i grup;
Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Yozgat 2. grup iller
içerisindedir)
.
AVCI BAŞINA
(AB) (14)
YARALAMA
(14)
TAÜ KDV dahil
YABANCI
Dişi-Yavru/CEZALI (9,
12)
AÜ KDV dahil
YERLİ
YABANCI
YERLİ
YABANCI
YERLİ
I. ve II.
GRUP
I. ve II.
GRUP
I. ve II. GRUP
I. ve II.
GRUP
I. ve II.
GRUP
I.
GRUP
II.
GRUP
600 (10)
650 (10)
200 (10)
150 (14)
100 (14)
150 (9)
100 (9)
250 (8.b)
300 (8.b)
150 (8.a)
250 (13)
150 (13)
150 (12)
100 (12)
Tablo Açıklamaları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8. a) Yerli avcılara 2 (iki) yaban domuzu için belirlenmiş ücretler, 3. 4. ve 5. yaban domuzlarının her biri için
de uygulanacaktır.
b) Yabancı avcılara 2 (iki) yaban domuzundan sonra avlanan 3. 4. ve 5. yaban domuzlarının her biri için
uygulanacaktır.
9. Bek avı organizasyonlarında erkek yaban domuzu avlanacaktır. İzin verilen sayıya dahil olmak üzere dişi
yaban domuzu veya 1 yaşındaki erkek ve dişi yavru yaban domuzlarının avlanması durumunda; cezalı
avlanan her bir yaban domuzunun ücreti, av bildirim formuyla ayrıca tahsil edilir.
10. Bir izin belgesiyle avcı başına (AB) 2 (iki) yaban domuzu için belirlenmiş ücrettir. Bu ücretlendirme
peşin yapılacaktır.
11. Ücretlendirmesi peşin yapılan avlama ücreti dışındaki yaralama ve cezalı avlama ücretleri ile avına izin
verilen sayıdan sonraki av hayvanları için tahakkuk ettirilen avlama, yaralı, cezalı trofeyi içerir avlama
ücretlerinin tamamı, av bildirim formunun bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde banka
masrafları dahil edilmeden avın yapıldığı avlağın bağlı olduğu il şube müdürlüğü döner sermaye
işletmesinin hesaplarına ilgili tarafından yatırılacaktır.
12. Üçüncü, 4. ve 5. yaban domuzu organizasyonlarında dişi-yavru avlanması durumunda, tabloda
belirtilen aynı ücretler her bir yaban domuzu için uygulanacaktır.
13. Üçüncü, 4. ve 5. yaban domuzu organizasyonlarında yaralama, avlama olarak işlem görecektir.
14. İlk 2 yaban domuzunun organizasyonunda yaralanan yaban domuzu; avına izin verilen sayıya dahil
edilmeyip ücreti av bildirim formuyla ayrıca sonra tahsil edilecektir.
15. Avına izin verilen sayının av organizasyonu sırasında, hiçbir yaban domuzunun avlanmamış olması
koşuluyla avına izin verilen sayıya kadar yaralama olması durumunda yaralamayla ilgili olarak ayrıca ücret
alınmaz. Yaralanan yaban domuzu sayısı izin verilen sayıyı geçmezse ayrıca ücret alınmaz. Av bildirim
formlarında yaralamanın kaçıncı organizasyonda olduğu belirtilecektir.
16. Avlananın/yaralanın 1 ya da 2 olması durumunda da belirlenen katılım payının tamamı ödenir.
Devlet Avlakları ve Planlanan Devlet Avlaklarında Bek
Avı Ücretlendirme (Ankara, Düzce, Bolu 1i grup;
Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Yozgat 2. grup iller
içerisindedir)
AVCI BAŞINA
YARALAMA (14)
TAÜ KDV dahil
YABANCI
ANAÇ CEZALI
(22) Bir YD
AÜ KDV dahil
YERLİ
YABANCI
YERLİ
YABANCI
YERLİ
I. ve II.
GRUP
I. ve II.
GRUP
I. ve II.
GRUP
I. ve II.
GRUP
I. ve II.
GRUP
I. GRUP
II. GRUP
550 (18)
600 (18)
200 (18)
200 (20)
125 (20)
125 (22)
100 (22)
200 (23)
250 (23)
150 (23)
125 (19)
125 (19)
125 (22)
100 (22)
17. Sürek avı organizasyonlarında; erkek, dişi yaban domuzu
avlanabilecektir.
18. Bir izin belgesiyle sürek avında 3 (üç) yaban domuzu için belirlenen
ücrettir. Bu ücretlendirme peşindir.
19. Avına izin verilen sayı olan 3’ten sonraki yaralanan her bir yaban
domuzu için uygulanacak ücretlerdir. Yaralamaya ilişkin avlama ücreti av
bildirim formu ile sonra tahsil edilecektir. Avına izin verilen sayının av
organizasyonu sırasında, avına izin verilen sayı kadar yaralama olması
durumunda ayrıca ücret alınmaz.
20. Avına izin verilen sayı olan 3 yaban domuzunun av organizasyonunda
yaralamalar 3’e dahil değildir, bu durumda yaralamalar için yaralama
ücreti tahsil edilir.
21. Avlananın 1- 3 arasında olması durumunda katılım payının tamamı
ödenir.
22. Önde giden anaç/en yaşlı dişi yaban domuzunun avlanması
durumunda, cezalı avlama ücreti uygulanır/tahsil edilir.
23. Yerli/yabancı avcılara ilk 3 yaban domuzundan sonraki avlanan 4. ve
5. yaban domuzunun her bir için uygulanacak avlama ücretleridir.
Tablo: 12.1 Yerli ve Yabancı Avcılara I. ve II. Grup İllerde Örnek
Avlağın Bulunduğu OİM Sınırları İçindeki Sahalarda Bek Av
Organizasyonu (24, 25) (TL)
YERLİ/YABANCI AVCI (34)
TAÜ
KDV dahil
AVCI BAŞINA (36, 44)
YABANCI
I. GRUP
II. GRUP
Dişi-Yavru/CEZALI
Bir YD (37, 43)
YARALAMA
AÜ KDV dahil
YERLİ (26)
YABANCI ve
YERLİ
YABANCI
YERLİ
I. GRUP II. GRUP
I. ve II. GRUP
I. GRUP
II. GRUP
100
100
300
300
300 (38) 325 (38) 225 (38) 250 (38)
225 (41) 225 (41) 200 (41) 225 (41)
150
Tablo: 12.2 Yerli/Yabancı Avcılara I. ve II. Grup
İllerde Örnek Avlağın Bulunduğu OİM Sınırları
İçindeki Sahalarda Sürek Av Organizasyonu (24,
25) (TL)
YERLİ/YABANCI AVCI (38)
TAÜ KDV dahil
ANAÇ CEZALI (22, 43) Bir YD
AVCI BAŞINA (32) (39)
AÜ KDV dahil
YABANCI
YERLİ
YABANCI/YERLİ
I. GRUP
II. GRUP
I. GRUP
II. GRUP
300 (38)
325 (38 )
150 (38 )
175 (38)
I. ve II. GRUP
225
125 (42)
125 (42)
100 (42)
125 (42)
• 24. Örnek avlağın bulunduğu OİM (birden fazla olması durumunda da OİM
olarak anılacaktır) sınırları içinde kalan sahalarda sadece avlak işleticisi yaban
domuzu av organizasyonu yapabilecektir. Örnek avlağın bulunduğu OİM
sınırları içinde kalan sahalarda avlak işleticisine 26. maddede belirtilen yaban
domuzu kotasıyla ilgili av organizasyonları için, Tablo: 12 ile başlayan tüm
tablolar uygulanacaktır.(Yukarıdaki)
• 26. maddede belirtilen kotanın dolması durumunda örnek avlağın bulunduğu
OİM sınırları içindeki sahalarda avlak işleticisi ile 32. maddede belirtilen
uzaklıklar dikkate alınarak sadece örnek avlak işleticileri Tablo:9 ve Tablo:10’la
belirlenen kurallar ve ücretlerle av organizasyonları yapılabilecektir.
•
Örnek avlağın bulunduğu OİM sınırları içindeki sahaların yaban domuzu
kotası il müdürlüklerince 14.09.2009 tarih ve 287 sayılı Bakanlık Oluru
kapsamında hesap edilecektir. Hesaplanan kotadan fazla bu sahalarda av
yapılmaz/yaptırılmaz.
•
Örnek avlağın bulunduğu OİM sınırları içindeki sahalarda tescil edilmiş
devlet avlağının bulunması durumunda av turizmi izin belgeli acenteler ve
örnek avlak işleticileri av organizasyonu yapabilecektir.
•
Örnek avlağa sınır tescil edilmiş devlet avlağının olması durumunda 32.
maddedeki 20 km uzaklık uygulanacaktır.
• Avlak işletmecisi ile protokol 3 aylık dönem takip;
• 25. Örnek avlağın bulunduğu OİM sınırları içindeki sahalarda (tescil
edilen devlet avlağı hariç), örnek avlak işleticisine uygulanacak
avlama ücretleri; örnek avlak işleticisinin, örnek avlağın bulunduğu
OİM sınırlarındaki sahalarda, av ve yaban hayatının korunması ile
denetim çalışmalarına katkıda bulunması, talep edilmesi halinde
destek sağlanmasını içerir protokolün yürürlüğe girmesi ve protokol
koşullarına uyulması durumunda uygulanacaktır. Protokol av yılını
kapsayacak şekilde yapılacak ve hemen Genel Müdürlüğe
gönderilecektir. Protokol hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği
il müdürlüklerince izlenecektir. İl müdürlükleri, üçer aylık dönemler
halinde rapor düzenleyip protokol hükümlerinin yerine getirilip
getirilmediğini belirleyecek ve dosyalarına koyacaklardır.
Düzenlenen raporların olumlu olması durumunda Tablo:12 ile
başlayan tüm tablolardaki avlama ücreti uygulamasına devam
edilecektir. Raporların olumsuz/aksi olması durumunda protokol
iptal edilecek ve Genel Müdürlüğe derhal bildirim yapılarak Tablo:9
ve Tablo:10’da belirtilen ücretler ve kurallar uygulanacaktır.
• 26. Sadece avlak işleticisinin av organizasyonu yapabileceği
örnek avlağın bulunduğu OİM sınırları içindeki sahalarda,
avlak işleticisi için avına izin verilen yaban domuzu sayısı,
örnek avlağın hasat tablosundaki hasat miktarıdır. Hasat
tablosundaki miktar; ergin ve yavru bireylerinin toplamı
kadardır. Bek ve sürek avlanma şekli ayrımı yapılmaksızın
avlanacak yaban domuzu sayısında toplam miktar
üzerinden işlem yapılacaktır. Bu durumda; ergin ve yavru
birey ayrımı yapılmayacaktır. Mücadele amaçlı sürek avının
av turizmi kapsamında uygulanma şeklinde bu kotalar hariç
tutulacaktır.
•
27. Örnek avlağın bulunduğu OİM'nin birden (1) fazla
olması durumunda aynı il içinde olmak koşuluyla hasat
tablosundaki miktar kadar kota kullandırılacaktır. Her OİM
için ayrı ayrı kullanılmayacaktır.
•
28. Örnek avlaktaki hasat tablosu ile örnek avlağın
bulunduğu OİM içindeki sahalarda, avına hasat miktarı
kadar izin verilen kotaların kullanımı ayrı ayrı izlenecek ve
kayıt altına alınacaktır.
• 29. Örnek avlak işleticisinin örnek avlağın bulunduğu OİM
sınırları içindeki sahalarda yerli avcılar için av turizmi
kapsamında yapacağı organizasyonlarında 26. maddede
belirtilen kota uygulanacaktır.
• 30. Örnek avlak işleticisi örnek avlağın bulunduğu ildeki OİM’nin
sahalarında av organizasyonu yapacaktır. Örnek avlağın
bulunduğu OİM’nin başka ilin sınırlarında da sahasının olması
durumunda, diğer ilin sınırlarında av organizasyonuna izin
verilmeyecektir.
• 31. Örnek avlağın bulunduğu OİM sınırları içindeki sahalarda
örnek avlak işleticisinin av turizmi izin belgeli acente olmaması
durumunda, örnek avlak işleticisinin belirleyeceği av turizmi izin
belgeli acente/acenteler, yerli/yabancı turist avcılar için yaban
domuzu av organizasyonları yapabilecektir. Bu amaçla; örnek
avlak işleticisi av turizmi izin belgeli acenteyi, örnek avlağında ve
OİM sınırları içindeki sahalarda, yerli/yabancı turist avcılar için
yaban domuzu av organizasyonları yapabileceğini içerir
yetkilendirme dilekçesini en geç izin başvurusundan önce il şube
müdürlüğüne verecektir.
• 32. Örnek avlak işletmeciliğinin olduğu yerlerde yaban domuzu av
organizasyonu yapacak diğer acenteler/işleticiler, örnek avlağın sınırlarının 20
km dışında avlanabilecektir. Anılan uygulama; örnek avlakların etrafının
çevrilmemesi; yaban hayvanlarının çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere günlük
oluşturdukları yaşam çemberinin değişik etmenler nedeniyle bozulmasından
ötürü bu çemberin değişmesi; yaban domuzlarının bir gece yatağından 5-20 km
kadar uzağa giderek dönmeleri; yaban domuzlarının göçmen olmadıkları ve
yaşam ortamlarını değiştirmedikleri; örnek avlak işletmecisinin dışında diğer
acentelerin de yaban domuzu av organizasyonu yapmak istemesi nedeniyle
sorun oluşturması nedenleri ile örnek avlak işletmecisiyle örnek avlağın
bulunduğu orman işletme müdürlüğü dahilinde av organizasyonundan
yararlanmak üzere koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi karşılığı
işbirliği yapılarak katkı sağlaması gerçeklerinden hareketle örnek avlak
işletmeciliğini ilerletmek ve desteklemek amacına yöneliktir.
• Örnek avlağın sınırlarının 20 km dışı, örnek avlağın bulunduğu OİM sınırları
dikkate alınarak belirlenecektir, diğer komşu/sınır OİM sınırları dikkate
alınmayacaktır.
• Örnek avlaklar arasındaki uzaklığın 20 km’den daha az olmak üzere farklı olması
durumunda; il şube müdürlüğü, iki/daha fazla örnek avlak arasındaki uzaklığı
doğal hatlar gözeterek eşit veya birbirine yakın uzaklıkta bölerek belirleyecek,
örnek avlağın birden çok OİM sahasının içinde olması durumunda aynı
paylaşımı yapacaktır.
• 20 km uygulaması örnek avlak tesisinde dikate alınmaz.
• 33. Bir OİM olan illerde örnek avlağın bulunması durumunda;
örnek avlak işleticisine hasat tablosunda belirtilen miktarlar
kadar Tablo:12 ile başlayan tüm tablolardaki avlama ücreti,
kotanın dolmasından sonra da diğer işleticilerle birlikte Tablo:9
ve Tablo:10 ile belirlenen kurallar ve ücretler uygulanacaktır.
•
34. Bek avı organizasyonunda 2 ve sürek av
organizasyonunda 3 yaban domuzundan sonra aynı izin
belgesiyle avlama ücreti mevzuat çerçevesinde daha sonra
ödenmek/tahsil edilmek üzere bu sayılardan sonra bek av
organizasyonunda en fazla 3 ve sürek av organizasyonunda en
fazla 2 yaban domuzu avlanabilecektir. Bundan sonra yeni izin
belgesi alınması zorunludur.
•
35. Örnek avlak içinde, tescil edilen devlet avlağında veya
4. b maddesi kapsamındaki sahalardaki av organizasyonunda;
izin alınıp devam eden organizasyonda, avlananın 5’ten fazla
olması durumunda hafta sonuna gelen av organizasyonunun
devamının yapılmasının talep edilmesi durumunda; izin
belgesinde bu hükmün belirtilmesi ve ücretlerin ilk iş gününde
yatırılması koşuluyla izin verilebilecektir.
• 36. Yerli ve yabancı avcılar için uygulanacak peşin yapılan
ücretlerdir.
• 37. Bek avında izin verilen sayıya dahil olmak üzere dişi
yaban domuzu, 1 yaşındaki erkek veya dişi yavru yaban
domuzunun avlanması durumunda; cezalı avlanan her bir
yaban domuzunun ücreti av bildirim formu ile ayrıca tahsil
edilir.
• 38. Bir izin belgesiyle avcı başına bek avında 2 (iki) ve sürek
avında 3 (üç) yaban domuzu için belirlenmiş ücrettir.
• 39. Sürek avında yaralanan yaban domuzu avına izin verilen
sayıya dahil edilecek ve yaralanan yaban domuzu avlanmış
olarak işlem görecektir.
• 40. Avlananın/yaralananın 1, 2 ya da 3 olması durumunda
da belirtilen katılım payının tamamı ödenir.
• 41. Bir izin belgesiyle avcı başına 2 (iki) yaban domuzundan
sonra avlanacak her bir yaban
domuzu için
belirlenmiş ücretlerdir.
• 42. Bir izin belgesiyle avcı başına 3 (üç) yaban domuzundan
sonra avlanacak her bir yaban
domuzu için
belirlenmiş ücretlerdir.
• 43. Ücretlendirmesi peşin yapılan avlama ücreti dışındaki
yaralama ve cezalı avlama ücretleri ile avına izin verilen sayıdan
sonraki av hayvanları için tahakkuk ettirilen avlama, yaralı,
cezalı trofeyi içerir avlama ücretlerinin tamamı, av bildirim
formunun bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde
banka masrafları dahil edilmeden avın yapıldığı avlağın bağlı
olduğu il şube müdürlüğü döner sermaye işletmesinin
hesaplarına ilgili tarafından yatırılacaktır.
• 44. Avına izin verilen sayının av organizasyonu sırasında, hiçbir
yaban domuzunun avlanmamış olması koşuluyla avına izin
verilen sayıya kadar yaralama olması durumunda yaralamayla
ilgili olarak ayrıca ücret alınmaz. Yaralanan yaban domuzu sayısı
izin verilen sayıyı geçmezse ayrıca ücret alınmaz. Av bildirim
formlarında yaralamanın kaçıncı organizasyonda olduğu
belirtilecektir.
• 4. Belde Belediyesi ve Köy Tüzel Kişiliklerine Katılım
Payı Aktarma
• Av turizmi kapsamında elde edilen gelirlerden
protokolle işbirliği yapılan belde belediyesi ve köy tüzel
kişiliklerine verilecek pay ve oranlar, 2012-1 sayılı
tamim hükümleri doğrultusunda ödemenin yapılmasını
izleyen onbeş gün içinde banka hesaplarına
aktarılacaktır.
• 5. Katma Değer Vergisi (KDV)
• Av turizmi kapsamında yapılan organizasyonlarda
uygulanacak/alınacak “Avlanma İzin Ücreti” ve “Avlama
Ücreti”nde KDV oranı % 18’dir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
XVI. AVDA KULLANILACAK SİLAH, MERMİ ve AKSAMLARI ile SİLAH-MERMİ GEÇİCİ GİRİŞ BELGESİ
1.a. Yaban domuzu, tilki ve çakal avında yivli ya da yivsiz, bunun dışındaki av hayvanlarının avında
ise çapı asgari 6,5 mm, azami 9,8 mm olan yivli av tüfeği veya ok-yay kullanılır.
b. Avda kullanılacak silahlarla ilgili 6136 sayılı Kanun ile 2521 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.
2. Kota başvuru tarihinin bitiminden sonra, avcının av silahını devretmesi/satması durumunda; avcı
yivli tüfek ruhsatıyla ilgili bilgiyi Genel Müdürlüğe derhal bildirecektir. Av organizasyonu sırasında da
ruhsatı, istenmeden Bakanlık görevlisine gösterecektir. Olumsuz durumlarda av organizasyonu
sonlandırılır.
3. Ava eşlik eden Bakanlık personeli, yabancı avcıların kimlik belgelerinden biri ile av silah ve
teçhizatının kontrolünü yapacaktır. İlgililer de bunun uygulanmasını sağlayacaktır.
4.a. Yabancı turist avcılar; 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve
bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye’ye getirdikleri kendilerine ait yivli,
yivsiz tüfekler, ok, yay ve bunlara ait aksamlarıyla avlanabilir, aynı Yönetmelik çerçevesinde getirdikleri
mermileri avda kullanabilirler. Avcı turistler, beraberlerinde getirecekleri en çok 3 adet değişik çapta yivli
ve 3 adet yivsiz av tüfeği ile gerekli aksamını; her türlü yivli av tüfeği için en çok 50, her yivsiz av tüfeği için
de en çok 100 adet mermiyi geçici olarak getirebilirler.
b.
Yabancıların yivli/yivsiz av tüfeklerinin Türkiye’de taşınabilmeleri konusunda; 6136
sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümleri ile 11.9.1981 tarihli ve 2521 sayılı
Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve
Bulundurulmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.
c. Yabancı turist avcılar, 6136 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 42. maddesi
kapsamında; giriş kapısındaki emniyet makamlarınca düzenlenen “Silah ve Mermi Geçici Giriş Belgesi”yle
kayıt altına alınan kendilerine ait silah, aksamı ve mermilerle avlanabilirler.
Yabancı uyruklu avcılar tarafından Türkiye’ye geçici olarak sokulan ok ve yayların, yivli ve yivsiz av
tüfekleri ile aksamlarının ve sarfedilmeyen mermilerinin yabancı avcılar tarafından 6136 sayılı Kanun ve bu
Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik çerçevesinde Türkiye’den çıkarılması zorunludur.
d. Yabancı avcının getireceği av silahının cins, namlu sayısı, seri numarası, çap ve mermi sayısını
içerir bilgiler, izin başvuru formunda belirtilecek ve başvuru sırasında il şube müdürlüğüne bildirilecektir.
Genel İlkeler
• Devlet Misafiri-Diplomat kotaları hariç tüm av
organizasyonlarına ilişkin izin belgesi başvuruları il şube
müdürlüğüne
yapılıp,
il
şube
müdürlüğünce
değerlendirilecektir.(Diplomatik hariç bütün izin belgeleri
il şube müdürlükleri)
• Yerel avcı kotaları hariç kota tahsisleri Genel Müdürlükçe
yapılacak ve bunlara ilişkin izin belgeleri il şube
müdürlüklerince düzenlenecektir. Yerel avcı kotaları idare
tarafından değerlendirilip bunlara ilişkin izin belgeleri il
şube müdürlüğünce düzenlenecektir.
•
3. Başvuruda Ücretlendirmeyle İlgili Belgeler (YD Ç t her 2 ücret peşin diğerlerinde avlama
ücreti organizasyon sonunda diğeri başında)
•
• Av organizasyonuna olanak sağlayan izin belgesi başvurularında;
• a- Yabancı avcılar için yapılacak tüm başvurularda, 492 sayılı Harçlar Kanununun
127. maddesi gereğince mali yıla ilişkin avcılık belgesi harcının ödendiğine
ilişkin makbuzun aslı,
• b- Yerli (Genel Müdürlükçe il şube müdürlüklerine bildirilenler hariç)/yerel avcı
tahsis kotalarının ve ihale edilen sahalara ilişkin belirlenen avlanma izin ücreti
dekont aslı,
• c- Yabancı ve yerli avcılar için yaban domuzu av organizasyonuna ilişkin avlama
ücreti ve avlanma izin ücretinin; çakal ve tilki av organizasyonunda avlanma izin
ücretinin yatırıldığına ilişkin dekont asılları il şube müdürlüklerine
gönderilecektir/verilecektir.
• Yabancı avcıya aynı yıl içinde başka bir sahadaki av organizasyonu için izin
belgesi düzenlenmesi durumunda, geçici avcılık belgesi için harç yatırıldığından,
başka ildeki av organizasyonu için başvuru yapılması durumunda, önceki
düzenlenen izin belgesinin onaylı örneği geçici avcılık belgesi için yatırılan harç
makbuzu yerine geçecektir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7. Ücret Geri Ödemesi
Avlama Ücreti
Kota tahsisi yapılan ya da ihale edilen kotaların avlama ücretleri saklı tutulan
mevzuat hükümleri dışında iade edilmez.
Yaban domuzu av organizasyonunda avlama ücretleri; av organizasyonunun
avcının/acentenin mazeretini il şube müdürlüğüne kanıtlaması; il şube müdürlüğünün
hava koşullarının av organizasyonunun yapılmasını engellediğini içerir yazısı; ilgili
makamlarca alınıp kanıtlanan güvenlik önlemleri dışında yerli ya da başka bir
yerli/yabancı avcı için ve başka tarihlerde kullanılamaz, geri ödenmez.
Avlanma izin ücreti
Avlanma izin ücreti, güvenlik önlemleri dışında aynı ya da başka bir yerli/yabancı avcı için
ve başka tarihlerde kullanılamaz, geri ödenmez.
8. Kotanın Devredilmesi
Acenteler, aldıkları kotayı başka bir acenteye devredemez, kullandıramaz.
Avcılar, aldıkları kotayı başka bir avcı ya da acenteye devredemez, kullandıramaz.
İhale edilen sahalarda kotalar, kullanımına izin verilen sayı kadar kullanılabilir.
Av Turizminde Katılım Payı Tamim No: 2012-1
2005-1 sayılı Tamimin av turizmiyle ilgili bölümleri yeniden düzenlenmiş,
Hukuk Müşavirliğimizin görüşü alındıktan sonra 28.02.2012 tarih ve 197 sayılı Bakanlık
Makamı Oluruyla onaylanmış ve 06.03.2012 tarih ve B.23.0.DMP.0.14.02-480- 10800
sayılı yazımızla “2012-1 sayılı Av Turizminde Katılım Payı” tamimi Bölge Müdürlüklerine
gönderilmiştir.
Yaban hayvanlarının ve yaşama ortamlarının sürekliliğini sağlayıcı koruma
çalışmalarını yapmak,
Sürdürülebilirliğini sağlayarak popülasyonların devamını sağlamak,
Yöre insanlarının yaban hayatı kaynaklarının varlığından oluşan katma değerden
yararlandırılmasını sağlayarak kırsal kalkınmaya destek vermek ve yöre halkının da
kaynak değerlerine sahip çıkmasını sağlamak
temel ilkeleri çerçevesinde yürütülen av hayvanlarının av turizmi kapsamında av
organizasyonları sonucu elde edilen avlama ücretlerinden özel avlaklar dışındaki
avlakların işletilmesi amacıyla bu avlaklarda sahası bulunan belde belediyesi ve
köy tüzel kişilikleriyle koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi karşılığı
yapılacak işbirliği sonucunda verilecek katılım paylarının verilmesiyle ilgili usul ve
esasları belirlemektir.
TAMİMİN İÇERİĞİ
Özel avlaklar dışındaki avlakların işletilmesi amacıyla koruma, üretim, bakım
ve avcılığın düzenlenmesi karşılığı bu avlaklarda sahası bulunan
- belde belediyesi ve köy tüzel kişilikleriyle yapılacak işbirliği esasları,
- işbirliği çerçevesinde sahaların özelliklerine ve av hayvanı türlerine göre
katılım payı oranlarının belirlenmesi
- katılım paylarının verilmesi
Tamimin Yasal Dayanağı
01/7/2003 tarih ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 11. maddesi
08/01/2005 tarih ve 25694 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
giren Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmeliğin 40. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Katılım payı oran ve miktarlarının belirlenmesi
Av turizmi kapsamında yapılan av organizasyonları sonucu elde edilen
avlanma izin ücreti dışındaki “avlama ücretleri”nden belde belediyesi ve köy tüzel
kişiliklerine verilecek katılım payı oran ve miktarları; avlakların özelliklerine ve avına
izin verilen av hayvanı türlerine göre her av yılı için Yönetmelik kapsamında oluşturulan
av yılı av turizmi komisyonunca belirlenir.
Av turizmine konu olan sahalarda belde belediyesi ve köy tüzel
kişiliklerinin belirlenmesi
Bu tamim kapsamında işbirliği yapılan ve katılım payı verilecek belde ve
köylerin belirlenmesinde, sahanın belde ve köylerin mülki hudutları içinde kalıp
kalmadığı esas alınır. Bu amaçla idare tarafından, tamim kapsamında olan sahalarda
alanı bulunan belde ve köylerin sınırlarının belirlenmesi için mülki amirliklerden
hudutnameler ve hudutnamelerin işlenmiş olduğu memleket haritaları ve sayısal
haritalar alınır. Mülki amirliklerden temin edilememesi durumunda orman işletme
müdürlüklerinden de temin edilebilir.
Hudutnamelerin mülki amirliklerden veya orman işletme müdürlüklerinden
temin edilememesi durumunda; mühendis, orman muhafaza memuru, saha bekçisi,
köy muhtarı, köy ihtiyar heyeti, gerektiğinde mahalli bilirkişilerden oluşturulan bir
komisyon tarafından arazide tatbik edilerek ek-1’deki tutanağa bağlanır.
Belirlenen sınırlar veya ek-1’deki tutanak sadece av turizmi kapsamında
işbirliği yapılması amacıyla kullanılacak olup, başka amaç için kullanılamaz.
Tutanağın yapılmasından sonra, mühendislikçe örneği ek-2’de yeralan rapor
düzenlenip ve ilgili birimlere gönderilir.
54
Katılım payı ve işbirliği
Avlaklarda mülki alanı bulunan, koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi
karşılığı katılım paylarına ilişkin işbirliği protokol hükümlerini yerine getirmeyi önceden taahhüt
eden belde belediyesi ve köy tüzel kişilikleriyle yapılacak işbirliğine ilişkin esaslar, örneği ek-3’te
yer alan “katılım paylarına ilişkin işbirliği protokolü”yle belirlenir.
Protokol hükümlerine idare tarafından, avlakların özelliklerine göre uygun ek maddeler
eklenebilir.
Protokolün tarafları idare ile belde belediyesi başkanı veya köy muhtarıdır. Protokol,
idare ile belde belediyesi başkanı veya köy muhtarı tarafından imzalanır.
Protokol, ildeki şube müdürlüğünce bir av yılını kapsayacak şekilde yapılır.
Protokolün av yılı başlangıcında yapılması esastır.
Protokol hükümlerini yerine getirmeyi önceden taahhüt etmeyen belde belediyesi ve
köy tüzel kişilikleriyle protokol yapılmaz.
Protokol hükümlerine uyulması durumunda ödenir. Protokol hükümlerine uyulmaması
durumunda protokol feshedilir. Protokolün hangi hükmüne uyulmadığı bir tutanakla kayıt altına
alındıktan sonra fesih işlemi yapılır.
Protokolün imzalanması için davet resmi yazıyla yapılır ve fesih işlemi resmi yazıyla
bildirilir.
Katılım payı miktarı ve ihale edilen sahalarda katılım payı
oranlarının belirlenmesi ve verilmesi
Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesiyle katılım payı verilecek belde ve
köylerin belirlenmesi
Katılım payı verilecek belde ve köyler; avın vurulduğu yerin il, ilçe, belediye, köy ve
mevkisiyle avlakta sahası bulunan diğer belde ve köyler, avlanan av hayvanının tür, sayı, yaş,
trofe nitelikleri, yaralama, nakliye tezkeresi numarası bilgilerini ve ödeme taahhüdünü içeren
aynı zamanda, av bildirim formunun düzenlenmesi, ücretlerin tahakkuku için dayanak belge
yerine geçen günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesiyle belirlenir.
Av organizasyonuna eşlik eden Bakanlık görevlisi tarafından; av hayvanın avlandığı
yerin hangi belde veya köy sınırları içinde kaldığı belirlenir, mümkün olması durumunda
koordinatları alınarak günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesine işlenir.
Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi, görevlendirilen personel tarafından
av organizasyonunun tamamlanmasından sonra en kısa sürede mühendisliğe teslim edilir.
56
Katılım payı dağıtım oranları:
1. İdare tarafından işletilen örnek avlaklarda
Avlakta bir belde belediyesi veya köy tüzel kişiliğinin mülki alanı bulunması
durumunda; katılım payının tamamı bu belde belediyesi veya köy tüzel kişiliğine verilir.
Avlakta birden fazla belde belediyesi veya köy tüzel kişiliğinin mülki alanı bulunması
durumunda; katılım payı miktarı toplam yerleşim yeri sayısının bir fazlasına bölünür, çıkan
miktarın iki payı avın yapıldığı yere, kalanı ise diğer yerleşim birimlerine eşit olarak paylaştırılır.
Hesaplama: Katılım Payı/Yerleşim Sayısı + 1 = X; dağılım ise avın vurulduğu yer 2 X ve
kalan diğer yerleşim yerlerine X’er pay
2. İşlettirilen örnek avlaklarda
4915 sayılı Kanun ve Merkez Av Komisyonu kararı ile 16 Mayıs 2004 tarih ve 25464 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve
Usulleriyle ile İlgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılır. Bakan oluru ile KDV hariç alan
büyüklerine göre %50
57
3. Koruma statüsü olan sahalarda
Sahada bir belde belediyesi veya köy tüzel kişiliğinin mülki alanı bulunması
durumunda; katılım payının tamamı bu belde belediyesi veya köy tüzel kişiliğine verilir.
Sahada birden fazla belde belediyesi veya köy tüzel kişiliğinin mülki alanı bulunması
durumunda; katılım payı miktarı toplam yerleşim yeri sayısının iki fazlasına bölünür, çıkan
miktarın üç payı avın yapıldığı yere, kalanı ise diğer yerleşim birimlerine eşit olarak paylaştırılır.
Hesaplama: Katılım Payı/Yerleşim Sayısı + 2 = X; dağılım ise avın vurulduğu 3X ve kalanı
diğer yerleşim yerlerine X’er pay
4. İdare tarafından işletilen diğer avlaklarda
Av organizasyonunun yapıldığı günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesiyle
kayıt altına alınan yerleşim birimlerine eşit olarak verilir. Avlak sınırı yok organizasyon kaç köy
sınırında yapıldı ise
Her av yılı, av yılı av turizmi komisyonunca belirlenen avlama ücreti tutarının belirlenen
limitin altında kalan katılım payları, av organizasyonunun yapıldığı yerlere eşit olarak verilir. Bu
durum av yılı kararlarında hüküm altına alınır.
Tamimin 8. maddesi kapsamında, avlakların köy, belde, hizmet götürme birliği, avcı
kuruluşları ve benzerleri aracılığıyla yönetilmesi durumunda bu uygulama Genel Müdürlük
oluruyla ya da av yılı av turizmi komisyonunca belirlenir.
1- Koruma sahası içi,İhale kotası avlanmadı:
protokol yapılan bütün köylere eşit
2- İl geneli kotalarında bu durumda pay yok.
3- Tahsis kotaları organizasyon olumsuz para
da olumsuz
4-Örnek avlağın bulunduğu OİM İdare
tarafından işletilen avlak statüsünde,
5-Protokol hükümlerine uyulmadığı halde
ödenen para ceptendir.
Katılım payının ödenmesi
Avlama ücreti, günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesine dayanarak
hazırlanan av bildirim formuyla tahakkuk ettirilir.
İhale edilen sahalarda av hayvanının avlanılamaması veya ihale kotasının herhangi bir
nedenle kullanılamaması/kullanılmaması durumunda; av yılı sonunda idarece ödemeye esas
teşkil edecek av bildirim formu doğrultusunda katılım payı, işbirliği yapılan yerleşim yerlerine eşit
olarak dağıtılır.
Tahakkuk ettirilen avlama ücreti, av bildirim formunun yerli ve yabancı avcılar ile
acentelerce bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ödenir.
Katılım payı, belde belediyesi ve köy tüzel kişiliği tarafından açılmış tüzel kişilik banka
hesaplarına ödemenin yapılmasını izleyen 15 (onbeş) gün içinde verilir.
Katılım payının hak sahibi belde belediyesi ya da köy tüzel kişiliklerine zamanında
ödenmemesi, eksik ödenmesi veya hiç ödenmemesinden görevliler sorumludur.
Ödenme, gelir kaydetme ve bildirim
Av hayvanının avlandığı yerin hiç bir belde ya da köy mülki hudutları içerisinde yer almaması durumunda avlama ücretinin tamamı
Bakanlığa aittir ve Bakanlık döner sermaye işletmesi hesaplarına gelir olarak kaydedilir.
Protokolün imzalanmaması durumunda; protokolü imzalamayan bu belde belediyesi veya köy tüzel kişiliklerine verilecek katılım
payı tutarları, bakanlık döner sermaye işletmesi hesaplarına gelir olarak kaydedilir.
Katılım paylarına ilişkin işbirliği protokolü, protokolün fesih gerektiren hükümlerine uyulmaması durumunda feshedilir. Protokolü
feshedilen belde belediyesi ve köy tüzel kişilikleriyle iki yıl süreyle protokol yapılmaz.
Mevzuata aykırı harcama yapıldığının tespit edilmesi durumunda protokol iptal edilir.
Protokolü feshedilen belde belediyesi ve köy tüzel kişilikleriyle, protokolün feshine gerekçe olan tutanağın tutulduğu tarihten önce
yapılan av organizasyonlarından elde edilen avlama ücretlerinden verilen katılım payları hariç, daha sonraki av organizasyonlarından elde edilen
avlama ücretlerinden verilmesi gereken katılım payları bu tamim doğrultusunda hesaplanır, ancak ilgili belde belediyesi ve köy tüzel kişiliklerine
ödenmeyerek döner sermaye işletmesi gelir hesaplarına alınır.
Belde belediyesi veya köy tüzel kişiliklerinin sonradan protokolü imzalaması durumunda, protokolün imzalanmasından sonra
yapılacak av organizasyonlarından elde edilen avlama ücretleri üzerinden belirlenen katılım payı, bu belde belediyesi veya köy tüzel kişiliklerine
de verilir.
İşbirliği yapılmasında yarar görülmemesi, (Tamimin 10. maddesinin 7. fıkrasında yeralan “işbirliği yapılmasında yarar görülmemesi”
ifadesi “protokol hükümlerini yerine getirmeyi önceden taahhüt etmeme” şeklinde değerlendirilmelidir.) protokolün imzalanmaması ve
protokol hükümlerinin uygulanmaması sonucu katılım payının verilmemesi durumu av bildirim formunda belirtilir. Av bildirim formunda, işbirliği
yapılmasında yarar görülmemesi, protokol imzalanmaması ve protokol hükümlerinin uygulanmaması sonucu verilmeyen katılım paylarının
tamimin hangi hükmüne göre işlem/uygulama yapıldığı belirtilir.
Belde belediyesi veya köy tüzel kişiliklerine verilen katılım payı tutarını gösteren cetvel idarece, av yılı sonunda yerleşim yerinin
bağlı olduğu Mülki Amirliğe bir yazıyla bildirilir. Belde belediyesi veya köy tüzel kişiliklerine verilen katılım payı tutarlarını gösteren cetvel, her ay il
müdürlüğü ilan panolarına asılarak duyurulur, köy tüzel kişilikleri ve belde belediyelerinin ilan panolarına da asılması sağlanır.
Nakliye Tezkeresi Kullanımı Tamim No: 2009-1
Bilindiği gibi, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında, av hayvanının
et/boynuz/diş/post vb’nin avlaktan, avın avlandığı yerin bağlı olduğu Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı’nın ilgili kuruluşuna kadar veya bir yerden başka bir yere; yasal olarak avlanan
av hayvanları ile mücadele amaçlı avlanan av hayvanlarının avlaklardan tüketim
yerlerine; kürkü için avlanan av hayvanlarının işletmelere; üretim ve bilimsel amaçlı
çalışmalar ile diğer amaçlar için doğadan toplanan veya yakalanan her bireyin
taşınabilmesi/nakledilmesi amacıyla nakliye tezkeresi düzenlenmesi gerekmektedir.
Avlanan av hayvanı ve maddelerinin Türkiye içinde taşınmasında, 8 Mayıs
1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile Hayvan Sağlığı ve
Zabıtası Kanunu Yönetmeliği hükümleri saklıdır.
I. Nakliye Tezkeresinin Düzenleneceği durumlar
1. Av Turizmi Kapsamında Avlanan Av Hayvanının Avlaktan Çıkarılması
“Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik”in 47. maddesi kapsamında; yerli ve yabancı avcılar tarafından avlanan av
hayvanı ve trofelerinin avın avlandığı yerden, avın avlandığı yerin bulunduğu Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı’nın ilgili kuruluşuna kadar taşınabilmesi amacıyla il müdürlüğünce nakliye tezkeresi
düzenlenecektir.
2. İzin Alınarak Avlanan Yaban Domuzunun Yasal Avlandığının Kanıtlanması ve Yaban Domuzu
Etinin Ticarethanelere Satılması
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yaban domuzu etine ihraç izni verilirken “Av ve
Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti
Hakkında Yönetmelik”in 65. maddesi kapsamında ilgililerden nakliye tezkeresi istenecektir.
İl müdürlüğü, gerçek ve tüzel kişiler tarafından izin alınarak avlanan yaban
domuzlarının parçalanmamış ve et haline dönüştürülmemiş bir bütün olması durumunu
gördükten sonra nakliye tezkeresi düzenleyecektir.
Yaban domuzundan elde edilen etler; düzenlenen nakliye tezkeresiyle birlikte 3285 sayılı
Kanunun 22. maddesine göre menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporuyla yaban
domuzu etinin ticaretini yapan ticarethanelere satılabilir.
63
3. Avına İzin Verilen Av Hayvanlarının, Kürk Ticareti Yapan İşletmelere Taşınması
“Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında
Yönetmelik”in 67. maddesi kapsamında; avcılar tarafından kürkü için avlanan sansar, porsuk vb. hayvanlar, bu
hayvanların postları ve av turizmi kapsamında avına izin verilen hayvanların kürk ticareti yapan işletmelere
taşınarak satılabilmesi için; il müdürlüklerince düzenlenecek nakliye tezkeresi ile 3285 sayılı Kanunun 22.
maddesine göre menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporuyla satılabilir.
İşletmelerce bu nakliye tezkeresi ile menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporu muhafaza edilir.
4. Avlanan Hayvanlar ile Bunlardan Elde Edilen Et, Tüy, Deri, Kürk ve Trofelerin Bir Yerden Başka Bir Yere
Taşınması
“Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında
Yönetmelik”in 73. maddesi kapsamında, avlanan hayvanlar ile bunlardan elde edilen et, tüy, deri, kürk ve
trofelerin bir yerden başka bir yere taşınması, il müdürlüğünden alınan nakliye tezkeresi ve 3285 sayılı
Kanunun 22. maddesine göre alınan menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporu ile gerçekleştirilir.
5. Yasal Olarak Avlanan Av Hayvanları ile Mücadele Amaçlı Avlanan Av
Hayvanlarının Avlaklardan Tüketim Yerlerine Taşınması
“Merkez Av Komisyonu, İl ve İlçe Av Komisyonlarının Görevleri, Çalışma Esas ve
Usullerine Dair Yönetmelik”in 30. maddesine göre, Kanun kapsamında yasal olarak
avlanan av hayvanları ile mücadele amaçlı avlanan av hayvanlarının avlaklardan, il
müdürlüğünce düzenlenecek nakliye tezkeresiyle tüketim yerlerine taşınabilir. Bu
amaçla il müdürlüğünce nakliye tezkeresi düzenlenecektir.
6. Doğadan Toplanan veya Yakalanan Bireylerin Nakli
“Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 60. maddesine göre, üretim amaçlı veya
bilimsel amaçlı çalışmalar ile diğer amaçlar için doğadan toplanan veya yakalanan her
bireyin taşınabilmesi için, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında Genel Müdürlük
tarafından her mali yılda belirlenen bedel (üretim amaçlı veya bilimsel amaçlı
çalışmalar hariç) yatırıldıktan sonra il müdürlüğü tarafından nakliye tezkeresi
düzenlenir.
II. Nakliye Tezkeresinin Düzenlenmesi ve Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar
1. Nakliye tezkeresi her bir av hayvan türü için ayrı ayrı il müdürlüğünce görevlendirilen personel tarafından
düzenlenecektir.
2. Nakliye tezkeresi, il müdürlüğü görevlisince iki nüsha olarak düzenlenip bir nüshası yerli avcıya, bu avcının
belirleyeceği kişiye, seyahat acentesinin ve avlak işletmecisinin görevlisine verilir.
3. Nakliye tezkeresi, sadece tükenmez kalemle okunaklı ve eksiksiz doldurulacaktır. Avcı/acente/işletmeci ile
tezkereyi kesen görevlinin adı-soyadı, unvanı, tezkerenin kesildiği tarih-saat açık ve okunaklı yazılacaktır.
4. Nakliye tezkeresi düzenlenirken yanlışlık ya da hata yapılması durumunda, düzeltmeler sadece nakliye
tezkeresini düzenleyen görevli tarafından yapılır. Düzeltmeler okunaklı şekilde, düzeltilen kelime veya
rakamın üzeri yalnız bir çizgi çizilerek yapılır. Nakliye tezkeresinin altına açıklama yapıldıktan sonra tarih ve
imza atılarak onaylanacaktır.
5. Nakliye tezkeresi, taşınacak yere ve taşıma aracına göre 7 günü aşmayacak şekilde süreli olarak
düzenlenecektir.
6. Yaban hayvanı veya bunlardan elde edilen trofe, et, tüy, deri, kürk vb’nin sahibi, sevk yerini taşıma
sırasında değiştirecekse en yakın il müdürlüğüne başvurarak elindeki tezkereyi değiştirebilir.
Taşıma aracının bozulması durumunda; tezkere sahibi en yakın il müdürlüğüne haber verir. Başvurulan görevli
personelce tezkerenin arkasına aracın arıza nedeni, yeri ve hareket zamanı hakkında açıklama yapılarak tarih
ve imza atılır.
7. Yaban hayvanı veya bunlardan elde edilen et, tüy, deri kürk vb.ni işleyen işletme, nakliye tezkeresi ile
menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporunu muhafaza edecektir.
Avlanan türlerin kürk veya postlarının nakliye tezkeresi olmadan iş yerlerinde bulundurulması yasaktır.
8. Nakliye tezkeresi bulundurulmaya ve ilgili personel tarafından istenildiğinde gösterilmeye mecburdur.
Nakliye tezkeresinin kontrolü sırasında eksik ve yanlışlıklar görülmesi durumunda; Bakanlık görevlisi en kısa
zamanda bağlı olduğu Bakanlık birimine bildirir. Bu süre içinde taşınan mallara el konulur. İl müdürlüğü
tarafından soruşturma yapılarak en kısa zamanda sonuçlandırılır.
9. Nakliye tezkeresi nüshasının kaybedilmesi durumunda; ilgili, ürünün nakliye tezkeresinin düzenlendiği il
müdürlüğüne, nakliye tezkeresinin kaybedildiği ve yenisinin alınmasından ötürü eskisinin hükmünün
kalmadığını içerir dilekçeyle başvurarak nakliye tezkeresinin yenilenmesini ister.
Bu başvuru üzerine Bakanlık birimi tarafından doğruluğunun (Kayıp nakliye tezkeresinin verildiği yer ile
nakliye tezkeresi ürünlerinin sevk olacağı yer arasında nakliye tezkeresi tarihi ile müracaat günü arasında
taşıma yapılmadığının incelenmesi) anlaşılması üzerine onaylı fotokopisi verilir. Durum fotokopi üzerinde
açıklamalı olarak yazılır.
10. İl müdürlüğünce görevlendirilen personele, nakliye tezkereleri zimmetle verilecek ve yetkililer tarafından
düzenli olarak nakliye tezkereleri kontrol edilecek, dip varakalarına uymadığı görülen görevliler hakkında
soruşturma açılacaktır. Görevli personelin zimmetinde bulunan nakliye tezkere cilt ve yapraklarının kayıp
olması durumunda, görevli hakkında tahkikat yapılır. Ayrıca kaybolan nakliye tezkeresinin geçersiz olduğu
diğer Bakanlık birimlerine hemen duyurulur.
11. Nakliye tezkeresi cildi bittiğinde; görevli personelce nakliye tezkeresinin icmali çıkartılarak imzalanır ve
cilttin arkasına eklenerek ilgili Bakanlık birimine ciltler teslim edilir. İl müdürlüğünce görevli personele yeni bir
cilt nakliye tezkeresi verilir. Kullanılan cilt bitmeden yeni cilt verilmez.
İl müdürlüğünce, kullanılan bu nakliye ciltleri kontrol edilerek teslim alınır, nakliye tezkere ciltleri 10 yıl süre
ile ambarda saklanır. 10 yılı dolduran ciltler komisyonca imha edilir.
III. Nakliye Tezkeresi Almadan Taşınması Durumunda Uygulanacak Yasal İşlemler
Nakliye tezkeresi alınmadan, avlanan, toplanan/yakalanan av ve yaban hayvanının veya hayvan
maddelerinin avlaktan çıkarılması durumunda; 4915 sayılı Kanunun 6. maddesinin 3. fıkrası ve MAK
kararı hükümleri uygulanır.
Nakliye tezkeresiyle tekrar taşındığı belirlenen ürünlere el konulur. Bu ürünlerin sahipleri
hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Nakliye tezkeresi alınmadan, avlanan av hayvanlarının ve bunların parçalarının ticaretinin
yapılması durumunda 4915 sayılı Kanunun 18. maddesinin 2. fıkrası kapsamında işlem yapılır.
Yukarıdaki hükümlerden ayrıca, avlanan av hayvanı ve maddelerinin Türkiye içinde
taşınmasında, 8 Mayıs 1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu; Hayvan Sağlığı
ve Zabıtası Kanunu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 22. maddesi çerçevesinde; kişisel
ihtiyaçlara özgü veya mahalli pazarlara götürülen hayvan maddeleri hariç, hayvan maddelerinin
memleket içinde nakli köylerde muhtar, şehir ve kasabalarda belediyeler tarafından verilecek menşe
şahadetnameleriyle yapılır. Menşe şahadetnamesiz veya veteriner sağlık raporu olmadan
nakledilecek hayvan ve hayvan maddelerinin nevi, miktarı ve esasları 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve
Zabıtası Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte belirtilir. İlçelerden, başka il ve ilçelere
yapılacak hayvan maddelerinin naklinde, menşeine en yakın yerdeki Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il
veya ilçe müdürlüğüne başvurularak menşe şahadetnamesinin veteriner sağlık raporuna çevrilmesi
ve taşınması sırasında bu raporların bulundurulması zorunludur.
Menşe şahadetnamesiz ve veteriner sağlık raporsuz hayvan maddelerinin nakledilmesi ve bu
durumun 23. maddede belirtilen görevliler tarafından belirlenmesi durumunda; hayvanlar
alıkonularak, hükümet veteriner hekimi tarafından derhal müşahede altına alınır ve hayvanların
menşeinde hastalık olup olmadığı araştırılır.
Hastalıklı bulunan hayvan ve hayvan maddeleri hakkında yapılacak işlem 3285 sayılı Hayvan
Sağlığı ve Zabıtası Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte gösterilir.
Sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetiminin sağlanmasında, av ve yaban hayatının korunması,
yasa dışı avcılığın önlenmesi ve yaban hayatı kaynaklarından elde edilen ürünlerin avlaklarda ve
yerleşim yerlerinde kontrol edilmesi önemli bir çalışmadır.
4915 sayılı Kanun ve bu Kanun doğrultusunda yürürlükte bulunan yönetmeliklerin
uygulanmasında Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı görevlileri yetkili ve sorumludur.
Bu nedenle; Ek-1’de gönderilen nakliye tezkeresi örneğinin Ek-2’deki teknik özellikler
çerçevesinde il müdürlüğünüz tarafından bastırılması, nakliye tezkeresinin düzenlenmesi ve
takibine ilişkin işlemlerin yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda, aksatılmadan ve
hassasiyetle uygulanması, bu hususların ilgili şube müdürlükleri ve mühendislikler ile döner
sermaye işletmesi saymanlığına tebliğ edilmesi,
Uygulamalarda aksaklıklara neden olunmaması için avcı dernekleri aracılığıyla avcılara, av ve
yaban hayvanı işleyen işletmelere, av turizmi izin belgesi almış acentelere tamimle ilgili
bilgilendirme yapılması,
“Av turizmi kapsamında ve sürek avlarında vurulan av hayvanlarının taşınmasında kullanılacak
tezkerelerin kullanım esasları ve tezkerelere ait talimat”ın yürürlükten kaldırıldığı,
Mevcut olan nakliye tezkere ciltlerinin 31.12.2009 tarihine kadar yukarıdaki hükümler dikkate
alınarak, üzerinde Ek-1’deki örnekte yer alan bilgilerin olmaması durumunda altına not düşülüp
kullanılarak tasarruf edilecektir.
69
AV TURİZMİ KAPSAMINDA KULLANILAN BELGELER
I. AV TURİZMİ İZİN BELGESİ
ATİB 1
ATİB 2
II. İŞLENDİRME BELGELERİ
1. Acente personeli/Avcı 2. Kurum Personeli 3. Yerel halk ve yerel avcı kuruluşu üyeleri
III. AVLANMA İZİN BELGELERİ
A- DOLAYLI AVLANMA İZİN BELGELERİ
1. Yabancı avcılık belgesi a) Türklük Belgesi Sahibi Batı Trakyalı Türkler ile Mavi Kart Sahibi
Olanlar İçin b) Diplomatik Kimlik Sahibi Görevliler İçin c) Yabancı için ÖAİB
2. Bilimsel araştırma amaçlı özel avlanma izin belgesi
3. Yabancı devlet misafirleri için geçici avcılık belgesi
B- DOĞRUDAN AVLANMA İZİN BELGELERİ
1. Yabancı turist avcılar için geçici avcılık belgesi
2. Yabancı devlet misafirleri için geçici avcılık belgesi
3. Yerli avcılar için özel avlandırma izin belgesi
IV. KANIT/DAYANAK BELGELER
A- BAKANLIK GÖREVLİSİ TARAFINDAN AV ORGANİZASYONU SIRASINDA ve HEMEN
SONRASINDA DÜZENLENECEK BELGELER
1. Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesi/GARVÖT
2. Av sırasında sarfedilen mermiler ile ilgili bilgi formu/ASMİBF
3. Nakliye tezkeresi/NT
B- AV ORGANİZASAYONU SONRASINDA YÖNETİCİLER TARAFINDAN DÜZENLENECEK
BELGELER
1. Trafo belirleme bulundurma ve ihraç sertifikası/TBBİS
2. Av bildirim formu/ABF
V. SONUÇ
1. Av turizmi izleme ve bilgi cetveli
YAİÖAİB başvuruları yapılırken alınması/istenmesi zorunlu belgeler:
YAİÖAİB başvurularında aşağıda belirtilen belgeler istenecek/belgelerle birlikte idareye başvurulacaktır.
a) Başvuru formu, (Ek:4)
b) Süresi geçmemiş av tezkeresi/yıllık vizesi yapılmış avcılık belgesinin onaylı örneği,
c) Yivli/yivsiz tüfek ruhsatlarının onaylı örnekleri,
d) Devlet avlakları ile il müdürlükleri tarafından işletilen örnek avlaklarda yaban domuzu, tilki ve çakal avı
organizasyonlarında avlanma izin ücreti ve avlama ücretinin yatırıldığına ilişkin dekont aslı,
e) Özel avlaklar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilen örnek avlaklar ve kotaları ihale edilen avlaklarda
avına izin verilecek av hayvanlarının avlanma izin ücretinin yatırıldığına ilişkin dekont aslı.
f) Yerli avcılar için av organizasyonunun acente tarafından yapılması durumunda; avlanma izninin alınmasında,
av organizasyonunun yürütülmesinde, avlanma izin ve avlama ücretleriyle ilgili iş ve işlemlerin yapılmasında, acentenin
yetkili kılındığına ilişkin avcı tarafından ait olduğu av yılı için verilmiş noter onaylı vekaletname.
Harçlar, vergi dairelerine 9148 AVC. RHS. HARÇ kodu altında yatırılır.
Bilgi notu 11.
Onaylı örnek: Yukarıdaki belgelerin noter onaylı ya da asıllarının idare yetkililerince görülmesi koşuluyla
onaylanan fotokopileri ile de işlem yapılabilecektir.
3- YAİÖAİB başvurularının önceden yapılması:
Başvurular av organizasyonunun başlangıç tarihinden en az 5 (beş) gün önceden yapılacaktır.
Bitmiş av organizasyonundan sonra/devam eden av organizasyonuyla beraber başka bir av organizasyonunun
yapılması durumunda, 5 (beş) günlük süre dikkate alınmayacaktır.
YERLİ AVCI BAŞVUSUNDA AV SİLAHI VE AVLANMA İZİN KARTI 2 3 4 5 6
AÇIKLAMA BÖLÜNÜN DOLDURULMASI
Boşalan kotaların kullandırılması durumunda:
Kotanın hangi nedenle boşaldığı ve hangi ücretlerle kullandırılacağı yazılacaktır.
Örnek: (*) 2007-08/094 ve 139 nolu izin belgeleriyle av hayvanının avlanamaması durumu oluşmuş olsun. Bu durumda başvurudan sonra açıklama bölümü
aşağıdaki şekilde doldurulacaktır:
(*) 2007-08/…. ve … nolu izin belgeleriyle av hayvanının avlanamaması ve başvurulara göre kotanın boşalmasından ötürü ihale ücretiyle av
organizasyonuna izin verilmiştir.
GAB başvuruları yapılırken alınması/istenmesi zorunlu belgeler:
GAB almak için, başvurularda aşağıda belirtilen belgeler istenir/belgelerle
birlikte idareye başvurulur.
a) Başvuru Formu (Ek:2),
b) 492 sayılı Harçlar Kanunuyla avcı derneğine üye olmayanlar için her yıl
belirlenen avcılık belgesi harcının ödendiğine ilişkin makbuzun aslı, (Bilgi Notu 2’ye
bakınız)
c) Devlet avlaklar ile il müdürlükleri tarafından işletilen örnek avlaklarda
yaban domuzu, tilki ve çakal avı organizasyonlarında, avlanma izin ücreti ve avlama
ücretinin (örnek avlağın bulunduğu OİM sınırları içinde örnek avlak işleticilerinin
yapacağı av organizasyonları hariç) yatırıldığını kanıtlayan dekont aslı,
d) Özel avlaklar ve gerçek/tüzel kişiler tarafından işletilen örnek avlaklar ile
kotaları ihale edilen sahalarda avına izin verilen av hayvanlarına ilişkin avlanma izin
ücretinin yatırıldığına kanıtlayan dekont aslı.
Aynı/mali yıl içinde başka bir sahadaki/ildeki av organizasyonu için geçici
avcılık belgesi başvurusunda istenen harç makbuzu için; geçici avcılık belgesi için harç
yatırıldığındanmış olduğundan, önceki düzenlenen izin belgesinin onaylı örneği harç
makbuzu yerine geçer.
72
Düzenlenen belgelerin gönderilmesi:
Düzenlenen GAB ve YAİÖAİB, Genel Müdürlüğün (0 312) 287 11 78 numaralı faksına
hemen faks çekilecektir.
Düzenlenen GAB ve YAİÖAİB, her ayın 1. ve 15. günlerinde (tatiller hariç) Genel
Müdürlüğe gönderilecektir.
7. Av organizasyon sonuçlarının bildirilmesi:
Av organizasyon sonuçlarını içerir av bildirim formu, av organizasyonunun bitim
tarihinden sonraki en geç 15 (onbeş) gün içinde Genel Müdürlüğe gönderilecektir.
Genel Müdürlüğün 0 312 287 11 78 numaralı faks numarasına hemen faks çekilecektir.
VII. YÖNETMELİK KAPSAMINDA AV ORGANİZASYONLARINDA KULLANILAN BELGELER:
Yönetmelik kapsamında yapılan av organizasyonlarında kullanılan “Nakliye Tezkeresi”,
“Av Turizmi Kapsamında Yapılan Avlanmalarda Av Sırasında Sarf Edilen Mermilerle İlgili Bilgi
Formu”, “Günlük Avlanma Raporu ve Ödeme Taahhütnamesi” ve “Avlanan Av Hayvanları için
Trofe Belirleme ve Bulundurma ile Trofe İhraç Sertifikası”, MATBU EVRAKLAR klasörü içindeki
taslak şartname hükümleri doğrultusunda, örneklerine uygun olarak matbu evrak haline
getirilecektir.
73
Antalya-Gündoğmuş YHGS’ye Gündoğmuş ve Alanya ilçesi, Karatepe ve Çiğdemdağı’na Gazipaşa ve Alanya;
Artvin-Çoruh Vadisi YHGS’ye tüm Artvin; Erzurum-Oltu ve İspir YHGS’ye tüm Erzurum; Anamur-Sugözü Devlet
Avlağı ile Cehennemderesi YHGS’ye tüm Mersin; Giresun-Alucra ve Şebinkarahisar’a tüm Giresun; Bingöl-Kiğı
Şeytandağları’na tüm Bingöl; Hatay-Fırnız YHGS’ye tüm Hatay; Ankara-Nallıhan ve Baypazarı’na tüm Ankara;
Karabük-Yenice’ye tüm Karabük; Karabük, Bartın, Bolu, Osmaniye, Giresun, Ordu ve Zonguldak için ayrılan
karaca kotalarına tüm il ikameti
18.12.1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik
Bölgeleri Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin Askeri Yasak
Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği ile 15.7.1950 tarihli ve 5683
sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun
hükümleri saklı olup, anılan mevzuat hükümlerinin uygulanacağı veya bu
yönde sorun oluşturan sahalarda av organizasyonundan önce güvenlik
birimleri ve mülki amirliklerle iletişim kurulduktan, onay alındıktan sonra
av organizasyonları yürütülecektir.
74
XVIII. AV KAYIT DEFTERİ
“Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik”in 36. maddesi
kapsamında, örnek ve özel avlaklarda av organizasyon uygulamalarının kayıt altına alınması amacıyla “Kayıt
Tutma” zorunluluğu bulunmaktadır.
09/01/2008 tarih ve B.18.0.DMP.0.03.03/490.06/20-160 sayılı yazımız ekinde gönderilen işlettirilen örnek
avlaklar ile tescil edilmiş özel avlaklarda yapılan av organizasyonlarıyla ilgili bilgilerin tümünü içeren “ ….
Örnek Avlağı Av Organizasyon Kayıt Defteri” işletici/avlak sahibi tarafından tutulacaktır/düzenlenecektir.
Defter, işletici tarafından/avlak sahibi tarafından yaptırılacak; av organizasyon bilgilerini işleyecektir.
Defterin düzenlemesiyle ilgili kontroller il şube müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
İl müdürlüklerince işletilen örnek avlaklarda da ise “ …. Örnek Avlağı Av Organizasyon Kayıt Defteri”nde
yeralan bilgiler bilgisayar çıktısıyla düzenlenecektir.
XVII. ÖRNEK AVLAK HASAT TABLOSU
Örnek avlaklarda avlanma planındaki yıllık hasat tablosuna göre av organizasyonlarına izin
verilecektir.
Örnek avlağın avlanma planındaki yıllık hasat tablosuyla belirlenen avlanacak yaban domuzu sayısı (yavruergin), örnek avlak işleticisi ve il şube müdürlüğü yetkililerince izlenerek Genel Müdürlüğe gönderilecek av
bildirim formlarına not düşülerek hasat tablosuna göre kalan yaban domuzu sayısı belirtilecektir.
75
YABAN DOMUZUNDA KATILIM PAYI ORANLARININ BELİRLENMESİ
Belde belediyesi ve köy tüzel kişiliklerine “2012-1 sayılı Av Turizminde Katılım Payı Tamimi” doğrultusunda
verilecek katılım payı oranları, KDV hariç % 0-50 arasında olmak üzere bölge müdürlüklerince belirlenecektir.
Belirlemeler ilk organizasyon öncesi tespit edilmiş olacaktır. 2012-2013 av yılı içinde 1 (bir) kez olmak
koşuluyla belirlenecek bu oranlar derhal Genel Müdürlüğü ve ilgili şube müdürlüklerine resmi yazıyla
bildirilecektir.
Örnek avlak içinde, tescil edilen devlet avlağında veya V.B maddesinin 4.b fıkrası kapsamında izin alınıp
devam eden hafta sonuna gelen av organizasyonunda; avlananın 5’ten fazla olup devamının yapılmasının
acente tarafından talep edilmesi durumunda, izin belgesinde bu hükmün belirtilmesi ve ücretlerin ilk iş
gününde yatırılması koşuluyla izin verilebilecektir.
Bek avı organizasyonunda 2 ve sürek av organizasyonunda 3 yaban domuzundan sonra aynı izin belgesiyle
avlama ücreti mevzuat çerçevesinde daha sonra ödenmek/tahsil edilmek üzere bu sayılardan sonra bek av
organizasyonunda en fazla 3 ve sürek av organizasyonunda en fazla 2 yaban domuzu avlanabilecektir. Bundan
sonra yeni izin belgesi alınması zorunludur.
76
Ücretlerin yatırılması
Ücretlendirmesi peşin yapılan avlama ücreti dışındaki yaralama, hatalı trofe
ve cezalı avlama ücretleri ile diğer av hayvanları için tahakkuk ettirilen avlama,
yaralı, cezalı, hatalı trofeyi içerir avlama ücretlerinin tamamı, av bildirim
formunun yerli ve yabancı avcılar ile acentelere bildirim tarihinden itibaren 15
(onbeş) gün içinde banka masrafları dahil edilmeden avın yapıldığı avlağın
bağlı olduğu il şube müdürlüğü döner sermaye işletmesinin hesaplarına
avcı/acente tarafından yatırılacaktır.
Avlama ücretlerinin bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde
ödenmemesi durumunda, yürürlükte bulunan kanun ve mevzuat hükümleri
uygulanacaktır.
Zamanında ve Tam Olarak Yatırılmayan Avlama Ücretleri
Zamanında ve tam olarak yatırılmayan avlama ücretlerinin takibi ve gereği,
mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılır.
MÜCADELE AMAÇLI AV ORGANİZASYONLARI
Yenilenebilir doğal kaynakların bir parçası olan av hayvanlarının av turizmi
kapsamında av organizasyonlarını yürüten Bakanlığımız, kaynak değerlerimiz arasında yeralan
yaban domuzlarının tarım alanlarına zarar vermesi durumunun belirlendiği alanları gözeterek;
avcı bulunamaması,
organizasyonun amacına uygun olarak profesyoneller aracılığıyla yapılmasını
sağlamak,
elde edilen gelirin 3/4’ünü organizasyonun yapıldığı sahanının bulunduğu yerleşim
birimlerine vererek zararın bir bölümünü karşılamak amaçlarıyla,
2008-2009 av yılı av turizmi kapsamında yerli ve yabancı avcılarca av organizasyonları
düzenlenmesine izin vermiştir.
Her yıl ortalama 40 av organizasyonu düzenlenmekte ve popülasyonun kontrol altına
alınmasına katkı sağlanmaktadır.
Katılım Payının Muhasebeleştirilmesi
Örnek: 8.000,00 TL Muhammen bedelle ihaleye çıkılan ve ihale bedeli 12.000,00 TL olarak gerçekleşen
(Katılım payı oranı % 40) Akseki-Gidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası için örnek hesaplama tablosu
Hesaba alınma şekli aşağıdaki gibi olacaktır:
102
Bankalar Hesabı
14.160.00 yatmış ise;
600
Yurt içi satışlar hesabına
12.000,00
391
KDV hesabına 12.000 x 18%
2.160,00
Toplam
14.160.00
yatırılan tutara fatura kesilip verilecektir.
Daha sonra il şube müdürlüğüne gelen cetvel gereği katılım payı ödenecek bedel belirlenip ödenmek üzere
muhasebeye geldiğinde:
612
Diğer İndirimler Hesabı
4.800,00
12.000,00 x % 40 =
102
Bankalar Hesabı
4.800,00
şeklinde olacaktır.
KTK ya da BB’den mutlaka yatırılacak bedel kadar makbuz (Gelir makbuzu veya tahsilat makbuzu
gibi) istenecek/alınacak ve verilmemesi durumunda da katılım bedeli ödenmeyecektir.
Yukarıda açıklanan örnekte belirtilen yöntemle KDV hariç katılım payı muhasebeleştirilecektir.
79
12. Avlaktaki Mevki Seçimi
Bir sahada aynı tarihlerde organizasyon öncesi yapılacak etüt ve belirleme çalışmaları ve aynı tarihlerde
yapılacak birden fazla av organizasyonunun olması durumunda avlaktaki mevki seçimini, il şube
müdürü/mühendisi belirleyecektir.
13. Belirleyici Sembol ve Kıyafet
Sürek avlarında güvenlik amacıyla, avcı ya da acentenin görevlendirdiği kişiler belirleyici sembol ve kıyafet
giyeceklerdir.
14. Yaralanan Av Hayvanının Avlandığı Yerin Belirlenmesi
Ateş edilip yaralanan av hayvanının başka yerleşim yerindeki sahada bulunması ya da avlanması durumunda,
ateş edilip isabet eden ilk yerde avlanmış sayılacaktır.
Yaralı av hayvanının izlenmesi Bakanlık personeli eşliğinde ilgililerle birlikte yapılacaktır.
15. Avlanma Tarihinde Değişiklik
Aynı tarihlerde birden fazla av organizasyonu için istemde bulunulması durumunda, sahanın durumuna göre avlanma
tarihlerinde değişiklik il şube müdürlüğünce yapılabilecektir.
16. Olumsuz Koşullarda Avlanma Tarihinde Değişiklik
İzin belgelerinde belirtilen avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki herhangi bir günde olumsuz hava
koşulları veya avcının hastalanması nedeniyle başlayan av organizasyonunun tamamlanamaması durumunda avlanma izni;
a) Yabancı turist avcılar için geçici avcılık belgelerinin geçerlilik süresi içinde kalmak koşuluyla kalan avlanma
süresi kadar,
b) Yabancı turist avcılar dışındaki diğer avcılar, av organizasyonunun raporla iptal edildiği tarihten itibaren, rapor
bitiminden sonraki gün başlamak üzere en geç 15 gün içinde avlanmak koşuluyla verilen avlanma izin süresinden kalan süre
kadar,
c) Yabancı turist avcılar dışındaki diğer avcılar, av organizasyonunun hava koşulları nedeniyle iptal edildiği
tarihten başlamak üzere en geç 15 gün içinde avlanmak koşuluyla verilen avlanma izin süresinden kalan süre kadar,
il şube müdürlüğünce uzatılır.
Bu durumda yeniden izin belgesi düzenlenmez, avlanma izin ücreti alınmaz.
Av organizasyonunun olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamadığı, av organizasyonuna katılan Bakanlık görevlisi, av
organizatörü ve av kılavuzlarıyla birlikte düzenlenecek ve il şube müdürlüğünce onaylanacak tutanakla, avcının hastalanması
durumu ise raporla belirlenir.
Av organizasyonunun rapor ya da olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilip avlanma tarihinin ötelenmesi
amacıyla, her iki koşuldan biri uygulanacaktır. İkisi birden uygulanmayacaktır.
Olumsuz hava koşulları ve raporla ertelenen/ötelenen avlarda; yeniden aynı avcıya izin belgesi düzenlenmez.
Resmi yazıyla erteleme/öteleme durumu açıklanarak ilgiliye bildirim yapılır.
Devam eden av organizasyonunda sağlık raporu alınması durumunda; raporun saat 12:00’ye kadar ibraz
edilmesi durumunda (faks da dahil) raporlu gün olarak olarak değerlendirilecek, saat 12:01’den sonra ibraz edilmesi
durumunda ava çıkılan gün olarak değerlendirilecektir.
18. Yoğun Av Organizasyonlarının Olması Durumunda Avlanma İzni
Yaban domuzu av organizasyonlarında, organizasyonların başarıyla sonuçlandırılması amacıyla, il
şube müdürlüğü ya da orman işletme müdürlüğü dahilindeki sahalarda kaç avcı ya da acenteye izin
verilebileceği il şube müdürlüğünce belirlenecektir.
Yoğun olan/olabilecek (kotanın fazla, personelin yetersiz olduğu, avcıların yoğun olarak aynı
dönemlerde avlanma isteğinin/talebinin olduğu Adıyaman, Antalya, Artvin, Erzincan, Kastamonu, Şanlıurfa)
yaban domuzu dışındaki türlerin av organizasyonlarında, organizasyonların başarıyla sonuçlandırılması
amacıyla, avlanma izin başvurusu sırasında belirtilen avlanma tarihlerinde değişiklik ve avlanma tarihlerinin
belirlenmesi amacıyla il şube müdürlüğü yetkilileri/mühendisleriyle zamanında iletişim kurulacak ve
değiştirilecektir.
Bir sahada aynı tarihlerde organizasyon öncesi yapılacak etüt ve belirleme çalışmaları ile aynı
tarihlerde yapılacak birden fazla av organizasyonunun olması durumunda avlaktaki mevki seçimini, il şube
müdürlüğü yetkilisi/mühendisi belirleyecektir.
26. Av Turizmi İzin Belgeli Acente Aracılığı Olmadan Avlanma
Av turizmi izin belgeli acente aracılığı olmadan bağımsız olarak ya da işletici aracılığıyla avlanmak üzere Türkiye’ye gelen yabancı
turist avcılar sadece özel avlaklar ile gerçek/tüzel kişiler tarafından işletilen örnek avlaklarda avlanabilirler. Bu kişiler özel avlak ve gerçek/tüzel
kişiler tarafından işletilen örnek avlak sınırları dışında avlanamazlar. Yabancı avcıların özel avlak ve gerçek/tüzel kişiler tarafından işletilen örnek
avlak sınırları dışında avlanabilmeleri için işleticinin av turizmi izin belgeli acente ya da yetki verdiği av turzimi izin belgeli acente olması
zorunludur.
27. İzin Belgesi Düzenlendikten Sonra Avlanma Tarihinin Değiştirilmesi
Yerli/yabancı avcılarca av organizasyonunun izin belgesindeki avın başlangıç tarihinden önce iptal edilmesi durumunda, avcının
mazeretini kanıtlaması koşuluyla aynı kota avlanma izin ücreti alınmadan talep edilecek ikinci bir tarihte yeniden kullandırılır. Bu durum resmi
yazıyla kayıt altına alınır.
17. Haklı Gerekçesinin Kanıtlanarak Avlanma Tarihinin Ertelenmesi
Av organizasyonunun avlanma tarihi başlangıcından önce iptal edilmesinin istenmesi durumunda, avcının/acentenin haklı
gerekçesinin kanıtlanması koşuluyla aynı kota avlanma izin ücreti alınmadan istemde bulunulacak ikinci bir tarihte yeniden aynı avcıya ya da
acenteden avlanma izin ücreti alınarak diğer avcılara kullandırılabilir. Yaban domuzu dışındaki türlerde kotanın ikinci kez kullanımı bu kapsamda
değerlendirilmeyecektir. Bu kota sadece böylesi durumlarda bir kez değerlendirilecektir. Bu amaçla acente/avcı avlağın bağlı olduğu il şube
müdürlüğüne av organizasyonun başlama tarihine kadar başvurarak av organizasyonunun yapılamayacağını bildirecektir.
Av organizasyonunun avlanma tarihi başlangıcından önce av hayvanının belirlenememesi üzerine iptal edilmesinin istenmesi
durumunda, aynı kota avlanma izin ücreti alınmadan istemde bulunulacak ikinci bir tarihte yeniden aynı avcıya ya da avlanma izin ücreti alınarak
diğer avcılara kullandırılabilir. Kotanın ikinci kez kullanımı bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. Bu kota sadece böylesi durumlarda bir kez
değerlendirilecektir. Bu amaçla acente/avcı avlağın bağlı olduğu il şube müdürlüğüne av organizasyonun başlama tarihine kadar, başvurarak av
organizasyonunun yapılamayacağını bildirecektir.
27. İzin Belgesi Düzenlendikten Sonra Avlanma Tarihinin Değiştirilmesi
Yerli/yabancı avcılarca av organizasyonunun izin belgesindeki avın başlangıç tarihinden önce iptal edilmesi durumunda, avcının mazeretini
kanıtlaması koşuluyla aynı kota avlanma izin ücreti alınmadan talep edilecek ikinci bir tarihte yeniden kullandırılır. Bu durum resmi yazıyla kayıt
altına alınır.
28. Av Organizasyonunun Devamının Sağlanması
Av turizmi kapsamında yapılan av organizasyonunda yaban domuzu dışında cuma günü avlanıp işleticinin aynı avcısına aynı türün 2. av
organizasyonuna devam edilebilmesi için; il şube müdürü/mühendisin bilgisi dahilinde işleticinin yazılı müracaatıyla, izin belgesinin açıklama
bölümünde bu durumun açıklanması ve önceden avlanma izin ücretinin ödenmesi koşuluyla cumartesi, pazar veya resmi tatil günlerinde av
organizasyonlarının devamına izin verilebilir. Av hayvanının avlanamaması durumunda kotanın ilk kullanımı gerçekleşmiş olacaktır.
30. Avlanan av hayvanının elde edilememesi
Avlanan av hayvanının avcı/acente tarafından ihale edilen sahalar hariç olmak üzere elde edilememesi durumunda; yaban keçisinde 8 yaş trofe
ücreti, diğer türlerde ise o tür için belirlenen avlama ücreti uygulanacak ve tahsili yapılacaktır. Bu elde edilemeyen av hayvanının daha sonra ele
geçirilmesi durumunda avcının talepli olması durumunda diğer trofe ücretleri uygulanır.
31. Yaralı av hayvanının daha sonra elde edilmesi
Yaralanan av hayvanı en az bir gün ilgili tarafından görevlilerin denetiminde takip edilecektir/aranacaktır. Yaralanan av hayvanının daha sonra
bulunması ve avcının trofeyi talep durumunda, tahakkuk ettirilen yaralama ücreti belirlenen avlama ücretinden düşülerek kalan tutar tahsil
edilecek ve trofe avcıya verilecektir.
YERLİ AVCI BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
İL MÜDÜRLÜKLERİNE BİLDİRİM
KURALLAR

similar documents