Zobrazení těles 2. část

Report
Volné rovnoběžné
promítání
Tělesa 2. část
Sestrojte pravidelný čtyřstěn ABCD, a = 5
Zobrazit výsledek
Nejprve narýsujte podstavu ABC (vpravo podstava ve
skutečnosti)
Pomocí ∆ATD zjistěte délku výšky TD
Najděte bod T - těžiště
Dokončete čtyřstěn ABCD
Zobrazit postup
Sestrojte pravidelný pětiboký jehlan a = 4, v = 7
Zobrazit výsledek
Nejdříve sestrojte pravidelný pětiúhelník
Polovinu délky YD naneste na polopřímku z bodu Y,
která svírá s úsečkou AB úhel 45°
Na úsečku YD naneste od bodu Y polovinu skutečné
délky XY
Úsečka EC je ǁ s AB a zobrazí se ve skutečné velikosti
Dokončete celou podstavu a doplňte na jehlan
Zobrazit postup
Jiný způsob sestrojení podstavy
Z bodů E a C spusťte kolmice na přímku AB, získáte
body X, Y
Sestrojte podstavu jehlanu a najděte její střed
Dokončete jehlan
Prověrka
1. Ve volném rovnoběžném promítání sestrojte
pravidelný šestiboký jehlan. Podstavná hrana a = 5
a výška v = 7. Vyznačte viditelnost. výsledek
2. Ve volném rovnoběžném promítání sestrojte
pravidelný trojboký hranol. Podstavná hrana a = 4
a výška v = 6. Vyznačte viditelnost. výsledek
3. Ve volném rovnoběžném promítání sestrojte jehlan,
jehož podstavou je rovnostranný lichoběžník.
Strana a = 6, b = d = 4, c = 3 (a ǁ c). Výška jehlanu
je 8. Vyznačte viditelnost. výsledek
zpět
zpět
zpět

similar documents