Slayt 1

Report
PUAN
TÜRÜ
KPSS P6
KPSS P21
KPSS P36
KPSS P106
KPSS P108
KURUM ADI
AÇIKLAMA
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
ADAY KONSOLOSLUK
VE İHTİSAS
MEMURLUĞU GİRİŞ
SINAVLARI
DUYURUSU
2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme
Sınavında (KPSS) KPSS-36 veya KPSS-108 puan türlerinin
birinden en az 70 puan almış olmaları ve başvuruda
bulunanlar arasında tek bir liste halinde yapılacak
sıralamada en yüksek puanlı ilk 1000 aday arasına
girmeleri gerekmektedir.
Hukuk fakültesinden lisans düzeyinde mezun olmaları veya
dört yıllık eğitim veren herhangi bir fakülteden lisans
diplomasına sahip olmak kaydıyla insan hakları veya hukuk
alanında lisansüstü eğitimini tamamlamış olmaları, 2011
veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında,
KPSS-21, KPSS-103 veya KPSS-108 puan türlerinin birinden
en az 70 puan almış olmaları ve Başvuruda bulunanlar
arasında tek bir liste halinde yapılacak sıralamada en
yüksek puanlı ilk 200 aday arasında yer almaları
gerekmektedir.
Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin bilgisayar
mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, matematik
veya matematik mühendisliği, elektronik ve/veya
haberleşme mühendisliği, bilişim/iletişim sistemleri
mühendisliği, makine mühendisliği, yazılım mühendisliği
veya istatistik bölümlerinden mezun olmaları, 2011 veya
2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında,
KPSS-6 veya KPSS 106 puan türlerinin birinden en az 70
puan almış olmaları ve başvuruda bulunanlar arasında tek
bir liste halinde yapılacak sıralamada en yüksek puanlı ilk
350 aday arasında yer almaları gerekmektedir.
PUAN
İÇERİĞİ
P6 GY:0.50 GK:0.10
YD:0.40
P21 GY:0.10 GK:0.10
YD:0.30 HU:0.50
P36 GY:0.10 GK:0.10
YD:0.60 HU:0.05
İK:0.10 Uİ:0.10
P106 GY:0.40 GK:0.10
YD:0.50
P108 GY: 0.20 GK:0.20
YD:60
PUAN
TÜRÜ
KPSS P21
KPSS P36
KPSS P108
KURUM ADI
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
ADAY MESLEK
MEMURLUĞU GİRİŞ
SINAVI DUYURUSU
AÇIKLAMA
Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen
fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi,
kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih,
sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji
bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin
müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip
olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden
mezun olmak veya, Sosyal bilimler alanında (YÖK’ün
belirlediği kapsam dikkate alınacaktır) veya
mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans
eğitimi yapmış olup, uluslararası ilişkiler, siyaset
bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında
lisansüstü eğitim yapmış bulunmak. 2011 veya 2012
yılı Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) “KPSS-36,
KPSS-21 ve KPSS-108 puan türlerinin birinden en az
80 puan almış olmak (Aday adayları, başvurularını
en yüksek KPSS puanlarıyla yapacaklardır. Belirtilen
taban puanı aşmış olmak, sınava katılma hakkını
garanti etmemektedir). Giriş sınavına başvuranlar
KPSS puanlarına göre tek bir liste halinde sıralanacak
ve ilk 1500 aday giriş sınavına katılmaya hak
kazanacaktır.
PUAN İÇERİĞİ
P21 GY:0.10 GK:0.10
YD:0.30 HU:0.50
P36 GY:0.10 GK:0.10
YD:0.60 HU:0.05 İK:0.10
Uİ:0.10
P108 GY: 0.20 GK:0.20
YD:60
PUAN
TÜRÜ
KPSS P40
KPSS P54
KPSS P57
KURUM ADI
MALİYE BAKANLIĞI
VERGİ DENETİM
KURULU
BAŞKANLIĞINDAN
VERGİ MÜFETTİŞ
YARDIMCILIĞI GİRİŞ
SINAVI DUYURUSU
AÇIKLAMA
En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal
Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültelerinden veya Endüstri
Mühendisliği ile İşletme Mühendisliği
Bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurt
dışındaki öğretim kurumlarından birini
bitirmiş olmak. 9 -10 Temmuz 2011 ve 7 -8
Temmuz 2012 tarihli Kamu Personel Seçme
Sınavlarının KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57
puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri
puan almak kaydıyla, başvuruda
bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına
göre ilk 2000 aday arasında bulunmak. Eşit
puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki
aday sayısının birden fazla olması halinde, bu
adayların tümü sınava çağrılacaktır.
PUAN İÇERİĞİ
P40 GY:0.20 GK:0.10
YD:0.10 HU:0.15 İK:0.15
MA:0.15 MU:0.15
P54 GY:0.30 GK:0.10
YD:0.10 HU:0.10 İK:0.10
İŞ:0.10 MA:0.10
MU:0.10
P57 GY:0.20 GK:0.10
YD:0.10 HU:0.10 İK:0.15
İŞ:0.10 MA:0.15
MU:0.10
PUAN
TÜRÜ
KPSS P13
KPSS P46
KURUM ADI
ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ TEFTİŞ KURULU
BAŞKANLIĞINDAN:
İŞ MÜFETTİŞ
YARDIMCILIĞI GİRİŞ
SINAVI
AÇIKLAMA
2011 veya 2012 yıllarında yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavına katılmış
ve İşin Yürütümüyle ilgili teftiş görevine
alınacaklar için KPSSP-46 puan türünden en az
75 puan, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili teftiş
görevine alınacaklar için KPSSP-13 puan
türünden en az 75 puan almış olmak. İşin
yürütümü ile ilgili teftiş görevine alınacaklar
için; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İdari Bilimler,
İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleriyle,
bunlara denkliği onaylanmış yerli ve yabancı
yüksek okullardan birini bitirmek, İş sağlığı ve
güvenliğiyle ilgili teftiş görevine alınacaklar için;
Tıp Doktoru, Mimar, Elektrik, Maden, Jeoloji,
Metalurji, İnşaat, Elektronik, Makine, Kimya,
Endüstri, Fizik, Bilgisayar, Tekstil, Petrol, Uçak,
Gemi, Çevre yüksek mühendisi veya mühendisi
olmak,
PUAN İÇERİĞİ
P13 GY:0.45 GK:0.25
YD:0.20 HU:0.10
P46 GY:0.10 GK:0.10
YD:10 HU:0.20 İK:0.10
MU:0.15 0.20
PUAN
TÜRÜ
KPSS P1
KURUM ADI
İSTANBUL MENKUL
KIYMETLER BORSASI
UZMAN YARDIMCISI VE
DENETÇİ YARDIMCISI
GİRİŞ SINAVI
DUYURUSU
AÇIKLAMA
PUAN İÇERİĞİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri,
İktisat Fakülteleri, İşletme Fakülteleri, Hukuk Fakülteleri veya
Yönetim Bilokulların en az 4 yıllık eğitim veren; Aktüerya,
Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık
ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans,
Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Finans
Matematiği, Finans Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İstatistik,
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme, İşletme - Ekonomi,
İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme
Mühendisliği, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler,
Maliye, Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve
Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Muhasebe Bilgi
Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Sermaye Piyasası,
Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme, Sigortacılık,
P1 GY:0.70 GK:0.30
Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sistem Mühendisliği, Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
Uluslararası Finans Muhasebe, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası
Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret
ve İşletmecilik, Uygulamalı Matematik, Uygulamalı Matematik
ve Bilgisayar, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden Yukarıda
belirtilen bölümlere denk olduğu yetkili makamlarca kabul
edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan sözlü sınav
tarihinden önce mezun olmak veya Yukarıda belirtilen
bölümlerden (denkliği yetkili makamlarca kabul edilmek
şartıyla yabancı akademik birimlerden yüksek lisanslar da dahil)
sözlü sınav tarihinden önce yüksek lisans mezunu olmak. 1011/07/2010 veya 9-10/07/2011 veya 7-8/07/2012 tarihlerinde
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından 85 ve üzerinde
KPSSPI puanı almış olmak
PUAN
TÜRÜ
KURUM ADI
T.C. SOSYAL GÜVENLİK
KURUMU
KPSS P118 MÜFETTİŞ
YARDIMCILIĞI GİRİŞ
SINAVI DUYURUSU
AÇIKLAMA
En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim
kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,
işletme, iktisadî ve idarî bilimler ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından
mezun olmak, ÖSYM tarafından 2011-2012
yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında (KPSS); Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,
işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim
kurumlarından mezun olanlar için; KPSSP 118
puan türünden 80 ve üzerinde puan almak,
sınava müracaat eden adaylar içerisinde en
yüksek puanlı 150 kişi içerisinde bulunmak
(2011 ve 2012 KPSS sınavları birlikte
değerlendirilecek olup, 150 inci aday sayısının
birden fazla olması halinde bu adayların tümü
sınava çağırılacaktır.)
PUAN İÇERİĞİ
P118 GY:0.15 GK:0.10
YD:010 HU:0.20 İK:0.10
MA:0.15 MU:0.20
PUAN
TÜRÜ
KPSS P4
KPSS P49
KURUM ADI
GELİR İDARESİ
BAŞKANLIĞI DEVLET
GELİR UZMAN
YARDIMCILIĞI GİRİŞ
SINAVI DUYURUSU
AÇIKLAMA
ÖSYM tarafından 09-10 Temmuz 2011 ve 07-08
Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavlarının birinden 1. grupta
yer alanlar için KPSSP - 49 puan türünden 75 ve
üzeri; 2. ve 3. grupta yer alanlar için KPSSP - 4
puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak, 1.
grup için, en az dört yıllık lisans eğitim veren
hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve
idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak, 2.
ve 3. gruplar için, en az dört yıllık lisans eğitimi
veren mühendislik fakültelerinin bilgisayar
mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrikelektronik mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektronik ve haberleşme
mühendisliği, yazılım mühendisliği lisans
bölümleri ile istatistik lisans bölümü ve bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş
olmak,
PUAN İÇERİĞİ
P4 GY:0.50 GK:0.40
YD:0.10
P49 GY:0.10 GK:0.10
YD:0.10 HU:0.20 İK:0.20
MA:020 MU:0.10
PUAN
TÜRÜ
KURUM ADI
T.C. BAŞBAKANLIK
KPSS P22 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
KPSS P23 HAZİNE UZMAN
KPSS P24 YARDIMCILIĞI GİRİŞ
SINAVI
AÇIKLAMA
En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin siyasal bilgiler,
iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri veya
yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek
Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte
veya yüksekokullardan mezun olmak, T.C. Yüksek Öğretim
Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012
tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları
(KPSS)'nda; İktisat alanı için KPSSP-22 puan türünden en
az 85 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar
arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (400) kişi
içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İktisat bölümü
mezunları kabul edilecektir), işletme alanı için KPSSP-23
puan türünden en az 85 puan almış olmak ve başvuruda
bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek
puanlı (400) kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece
İşletme bölümü mezunları kabul edilecektir), Maliye alanı
için KPSSP-24 puan türünden en az 85 puan almış olmak
ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada
en yüksek puanlı (200) kişi içerisinde bulunmak (bu alan
için sadece Maliye bölümü mezunları kabul edilecektir),
9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde
ÖSYM tarafından yapılan KPSS'lerın yabancı dil
bölümünden (ingilizce, Almanca, Fransızca) en az 42
(%70) soruya doğru cevap vermiş veya Kamu Personeli
Yabancı Dil Sınavından (2010 Aralık, 2011 Mayıs-Kasım,
2012 Mayıs) en az (C) düzeyinde puan almış olmak
PUAN
İÇERİĞİ
P22 GY:0.10 GK:0.10
YD:0.30 İK:0.50
P23 GY:0.10 GK:0.10
YD:0.30 İŞ:0.50
P24 GY:0.10 GK:0.10
YD:0.30 MA:0.50
PUAN
TÜRÜ
KPSS P2
KPSS P79
KURUM ADI
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
VE İLETİŞİM
KURUMUNDAN
BİLİŞİM UZMAN
YARDIMCILIĞI GİRİŞ
SINAVI DUYURUSU
AÇIKLAMA
En az dört yıllık lisans öğrenimi veren,
mühendislik alanında elektronik, elektrikelektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar
ve telekomünikasyon mühendisliği
bölümlerinden; sosyal bilimler alanında Hukuk
Fakültesinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun
olmak. 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz
2012 tarihlerinde A Grubu kadrolar için yapılan
Kamu Personel Seçme Sınavında ilgili puan
türünde en az 70 puan almış olmak kaydıyla,
başvuruda bulunanlar arasında yapılacak
sıralamada; Elektronik, elektrik-elektronik,
elektronik ve haberleşme, bilgisayar ve
telekomünikasyon mühendisliği bölümü
mezunları için KPSSP-2 puan türünden ilk 300,
Hukuk Fakültesi mezunları için KPSSP-79 puan
türünden ilk 100 aday arasına girmiş olmak.
PUAN İÇERİĞİ
P2 GY:0.60 GK:0.40
P79 GY:0.15 GK:0.10
HU:0.75
PUAN
TÜRÜ
KURUM ADI
T.C. BAŞBAKANLIK
AFET VE ACİL
DURUM YÖNETİMİ
KPSS P8
BAŞKANLIĞINA
KPSS P24 GİRİŞ SINAVI İLE
KPSS P75 AFET VE ACİL
KPSS P117 DURUM YÖNETİMİ
UZMAN
YARDIMCISI SINAVI
DUYURUSU
AÇIKLAMA
Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarının
İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği, Şehir Plancısı, Meteoroloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği,
Haberleşme Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, İstatistik,
Lojistik, Uluslar arası Ticaret ve Lojistik, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslar arası Lojistik ve
Taşımacılık, Lojistik Yönetimi, Uluslar arası Lojistik, Uluslar arası Lojistik Yönetimi,
Uluslar arası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Biyoloji, Maliye, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Radyo Televizyon ve
Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Grafik veya Grafik Tasarımı bölümlerinden veya
bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim
kurumlarından mezun olmak. Mezun olunması gereken mühendislik bölümlerinden
istenilen KPSS P8’den en az 75 puan almak gerekmektedir. İstatistik alanı için KPSSP-75
puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak
sıralamada en yüksek puanlı (16) kişi içerisinde bulunmak, Lojistik, Uluslar arası Ticaret
ve Lojistik, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslar arası Lojistik ve Taşımacılık, Lojistik Yönetimi,
Uluslar arası Lojistik, Uluslar arası Lojistik Yönetimi, Uluslar arası Ticaret ve Lojistik
Yönetimi alanları için KPSSP-8 puan türünden en az 75 puan almış olmak , Biyoloji alanı
için KPSSP-8 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar
arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (4) kişi içerisinde bulunmak, Maliye
alanı için KPSSP-24 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar
arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (12) kişi içerisinde bulunmak, İktisat,
İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler alanları için KPSSP-117 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda
bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (44) kişi içerisinde
bulunmak, Radyo, Televizyon ve Sinema alanı için KPSSP-8 puan türünden en az 75
puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek
puanlı (4) kişi içerisinde bulunmak, Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı için KPSSP-8 puan
türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak
sıralamada en yüksek puanlı (8) kişi içerisinde bulunmak, Grafik veya Grafik Tasarımı
alanı için KPSSP-8 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar
arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (4) kişi içerisinde bulunmak.
PUAN
İÇERİĞİ
P8 GY:0.40
GK:0.40 YD:0.20
P24 GY:0.10
GK:0.10 YD:0.30
MA:0.50
P75 GY:0.40
GK:0.10 YD:0.10
İA:0.40
P117 GY:0.10
GK:0.10 YD:0.10
HU:0.10 İK.0.10
İŞ:0.10 MA:0.10
MU:0.10 KY:0.10
Uİ:0.10
PUAN
TÜRÜ
KPSS P4
KPSS P5
KPSS P8
KPSS P13
KPSS P14
KPSS P15
KURUM ADI
ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK
BAKANLIĞINDAN
ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ UZMAN
YARDIMCISI GİRİŞ
SINAVI DUYURUSU
AÇIKLAMA
2011 yılı veya 2012 yılında yapılan KPSS
sonuçlarına göre KPSSP 4, KPSSP 5, KPSSP 8,
KPSSP 13, KPSSP 14, KPSSP 15 puan türlerinin
herhangi birinden en az 70 puan almış olmak,
Başvuru yapabilmek için Üniversitelerin en az
dört yıl süreli Mühendislik Fakültelerinin
Makine 10, Elektrik ve Elektrik-Elektronik 5,
Maden 10, İnşaat 5, Kimya 8, Fizik 7, Endüstri 7,
Tekstil 5, Ziraat 10, Gıda 5, Çevre 5, Petrol ve
Doğalgaz 3, Metalurji ve Malzeme 5, Jeoloji 5,
Orman 5, Gemi İnşaat bölümü mezunu 5 kişi ,
Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik ve Kimya bölümü
mezunu 10 Fizikçi ve 10 Kimyager ve bunlara
denkliği kabul edilen yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarında lisans eğitimi
görmüş olmaları ile benzer bölümlerden
başvuranlar YÖK denklik belgesi ibraz edecektir.
PUAN İÇERİĞİ
P4 GY:0.50 GK:0.40
YD:0.10
P5 GY: 0.50 GK:0.30
YD:0.20
P8 GY:0.40 GK:0.40
YD:0.20
P13 GY:0.45 GK:0.25
YD:0.20 HU:0.10
P14 GY:0.40 GK:0.40
YD:0.10 ÇE:0.10
P15 GY:0.40 GK:0.40
YD:0.10 HU:0.10
PUAN
TÜRÜ
KURUM ADI
AÇIKLAMA
Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı için
üniversitelerinin Siyasal Bilgiler, Hukuk,
İşletme, İktisat veya İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen yurt dışındaki
fakülte veya dört yıllık yüksekokulların
T.C. BAŞBAKANLIK
birinden mezun olmak,
HAZİNE
Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcılığı için
MÜSTEŞARLIĞI
üniversitelerin en az 4 yıl süreli eğitim veren
SİGORTA DENETLEME
Sigortacılık, Aktüerya, İktisat, İşletme, Maliye,
KPSS P34 UZMAN YARDIMCILIĞI
Matematik, İstatistik, Ekonometri, Endüstri
İLE
SİGORTA
KPSS P39
Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği
DENETLEME AKTÜER
bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili
YARDIMCILIĞI
makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya
GİRİŞ SINAVI
yüksekokulların birinden mezun olmak,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08
Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden
KPSSP39, KPSSP34 puan türlerinde en az 80
puan almış olmak.
PUAN İÇERİĞİ
P34 GY:0.15
GK:0.10 YD:0.10
İK:0.20 EK:0.15
İA:0.30
P39 GY:0.20
GK:0.20 YD:0.10
HU:0.20 İK:0.10
MA:0.10 MU:0.20
PUAN
TÜRÜ
KURUM ADI
AÇIKLAMA
T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012
yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme
MALİYE BAKANLIĞI
Sınavı (KPSS) 106 puan türünden asgari 90
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ puan almış olan adaylar giriş sınavına
İLİŞKİLER DAİRESİ
başvuruda bulunabilecektir. Üniversitelerin
en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal
KPSS P106 BAŞKANLIĞINDAN
AVRUPA BİRLİĞİ
Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve
UZMAN YARDIMCILIĞI İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara
GİRİŞ SINAVI
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki
yüksek öğretim kurumlarından birini
bitirmiş olmak.
PUAN İÇERİĞİ
GY:0.40 GK:0.10
YD:0.50
PUAN
TÜRÜ
KPSS P54
KPSS P56
KPSS P71
KPSS P72
KURUM ADI
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
MALİYE UZMAN
YARDIMCILIĞI GİRİŞ
SINAVI
AÇIKLAMA
Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına,
9,10 Temmuz 2011 veya 7,8 Temmuz 2012
tarihli Kamu Personel Seçme
Sınavlarından KPSSP54, KPSSP56,
KPSSP71, KPSSP72 ve KPSSP105 puan
türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri
puan almış olan adaylar başvuruda
bulunabilecektir. En az dört yıllık lisans
eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler,
iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler
fakülteleri veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki
öğretim kurumlarından mezun olmak,
PUAN İÇERİĞİ
P54 GY:0.30 GK:0.10
YD:0.10 HU:0.10 İK:0.10
İŞ:0.10 MA:0.10 MA:0.10
MU:0.10
P56 GY:0.20 GK:0.10
YD:0.10 HU:0.15 İK:0.15
İŞ:0.10 MA:0.15 MU:0.10
İA:0.05
P71 GY:0.20 GK:0.10
YD:0.10 HU:0.10 İK:0.15
MA:0.15 MU:0.10
EK:0.05 İA:0.05
P72 GY:0.20 GK:0.10
YD:0.10 HU:0.20 İK:0.20
MA:0.10 MU:0.10
PUAN
TÜRÜ
KPSS P7
KPSS P21
KPSS P25
KPSS P64
KURUM ADI
AÇIKLAMA
Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî
bilimler, iletişim, işletme ve iktisat
fakülteleri ve en az dört yıllık eğitim veren
yükseköğretim kurumlarının istatistik
bölümü ile mühendislik veya teknoloji
fakültelerinin mühendislik bölümlerinden
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve
BİLİM, SANAYİ VE
yurtdışındaki yükseköğretim
TEKNOLOJİ
kurumlarından mezun olmak, ÖSYM
BAKANLIĞINDAN
tarafından (A) grubu kadrolar için 09-10
SANAYİ VE TEKNOLOJİ Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz
UZMAN YARDIMCILIĞI 2012tarihlerinde yapılan Kamu Personeli
GİRİŞ SINAVI
Seçme Sınavından (KPSS); Siyasal Bilgiler,
İktisadi ve İdarî Bilimler, İletişim, İşletme
ve İktisat Fakülteleri mezunları için P64,
Hukuk Fakültesi mezunları için P21,
Mühendislik veya Teknoloji Fakülteleri
mezunları için P7, İstatistik mezunları için
P25, puan türlerinden (70) veya üzerinde
puan almış olmak,
PUAN İÇERİĞİ
P7 GY:0.45 GK:0.25
YD:0.30
P21 GY:0.10 GK:0.10
YD:0.30 HU:0.50
P25 GY:0.10 GK:0.10
YD:0.30 İA:0.50
P64 GY:0.20 GK:0.20
YD:0.30 HU:0.05 İK:0.05
İŞ:0.05 İA:0.05 KY:0.05
Uİ:0.05
PUAN
TÜRÜ
KPSS P2
KPSS P20
KURUM ADI
AÇIKLAMA
En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, mühendislik
alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve
haberleşme, bilgisayar ve telekomünikasyon
mühendisliği bölümlerinden; sosyal bilimler alanında
Hukuk Fakültesi ile işletme, iktisat, maliye, çalışma
ekonomisi ve endüstri ilişkileri, siyaset bilimi, uluslar
arası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslar arası ilişkiler,
kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ öğretim kurumlarından mezun olmak, 9-10 Temmuz
2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde A Grubu
VE İLETİŞİM
kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında
KURUMU UZMAN
ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmak
YARDIMCISI
kaydıyla, başvuruda bulunanlar arasında yapılacak
sıralamada; ) . Elektronik, elektrik-elektronik,
elektronik ve haberleşme, bilgisayar ve
telekomünikasyon mühendisliği bölümü mezunları
için KPSSP-2 puan türünden ilk 280, . Hukuk Fakültesi
ile işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ve
endüstri ilişkileri, siyaset bilimi, uluslar arası ilişkiler,
siyaset bilimi ve uluslar arası ilişkiler, kamu yönetimi,
siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü mezunları
için KPSSP-20 puan türünden ilk 120 aday arasına
girmiş olmak,
PUAN İÇERİĞİ
P2 GY:0.60 GK:0.40
P20 GY:0.10 GK:0.10
HU:0.65 İK:0.15

similar documents