YGS - Yönelim Okulları İstanbul Özel Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

Report
ÖZEL YÖNELİM
MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi
YGS-LYS
SINAV MODELİ
1.Basamak
Yükseköğretime
Geçiş Sınavı
(YGS)
2.Basamak
Lisans Yerleştirme
Sınavları
(LYS)
ÖSYS
1. BASAMAK
YGS
2. BASAMAK
LYS
TÜRKÇE
MatematikGeometri
Sınavı
T. MATEMATİK
Fen Bilimleri
Sınavı
SOSYAL BİL.
T.Dili ve Ed.Coğ.1
Sınavı
FEN
BİLİMLERİ
Sosyal Bilimler
Sınavı
Yabancı Dil
Sınavı
SINAV SİSTEMİ
UYARILAR!!!
•Her bölümden tercih yapma hakkınız vardır.
( YGS ve LYS sınavlarına girmek şartıyla)
• Kendi bölümünüzden tercih yapmak için YGS sınavına
( 1. sınav) girmek yeterlidir.
• Sınavsız geçiş kalkmamıştır.
SINAV SİSTEMİ
• 2 aşamalı bir sistem olacaktır.
• 1. aşamada 1 oturum
•YGS sınavında Temel Matematik-Fen-Sosyal ve Türkçe bilgisi
yoklanacaktır. ( Lise-1 bilgileri)
•Sınavda adaylara tek soru kitapçığı ve tek cevap kağıdı
verilecektir.
•YGS’de toplam soru sayısı 160 olacak, soruların çözümü için
160 dakika süre verilecektir.
•Bu sınav sonucunda 6 farklı puan türü hesaplanacaktır.
YGS’DEKİ TESTLER VE SORU SAYILARI
TESTLER
DERSLER
SORU SAYISI TOPLAM SORU
SAYISI
TÜRKÇE
TEMEL MAT.
SOSYAL BİL.
FEN
BİLİMLERİ
TOPLAM SORU
SAYISI
40
MATEMATİK
32
GEOMETRİ
8
TARİH
15
COĞRAFYA
12
FELSEFE-DİN
13
FİZİK
14
KİMYA
13
BİYOLOJİ
13
40
40
40
160
YGS PUAN TÜRLERİ
PUAN
TÜRÜ
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
TÜRKÇE
T. MAT.
SOS. BİL.
FEN BİL.
YGS-1
20
40
10
30
YGS-2
20
30
10
40
YGS-3
40
20
30
10
YGS-4
30
20
40
10
YGS-5
37
33
20
10
YGS-6
33
37
10
20
LYS
•
LYS sınavlarının her biri ayrı günlerde yapılacaktır.
•
Ortaöğretim 9. sınıf ve sonraki yıllarda okutulan konulardan
oluşacaktır.
•
5 ayrı oturum olarak uygulanacaktır.
•
Her oturumda farklı bir test uygulanacaktır.
•
İlgili barajı geçen adaylar istedikleri LYS’lere girebileceklerdir.
•
Test grubundaki her bir test için ayrı soru kitapçıkları kullanılacak,
cevap kağıdı ise ortak olacaktır.
MATEMATİK SINAVI (LYS-1)
SORU SAYISI
SINAV SÜRESİ
MATEMATİK
50
75 Dakika
GEOMETRİ
22
DERSLER
45 Dakika
ANALİTİK
GEOMETRİ
8
TOPLAM
80
120 Dakika
FEN BİLİMLERİ SINAVI (LYS-2)
SORU SAYISI
SINAV SÜRESİ
FİZİK
30
45 Dakika
KİMYA
30
45 Dakika
BİYOLOJİ
30
45 Dakika
TOPLAM
90
135 Dakika
DERSLER
EDEBİYAT-COĞRAFYA SINAVI (LYS-3)
SORU SAYISI
SINAV SÜRESİ
TÜRK DİLİ VE ED.
56
85 Dakika
COĞRAFYA-1
24
35 Dakika
TOPLAM
80
120 Dakika
DERSLER
SOSYAL BİLİMLER SINAVI (LYS-4)
SORU SAYISI
SINAV SÜRESİ
TARİH
44
65 Dakika
COĞRAFYA-2
16
25 Dakika
FELSEFE GRUBU
30
DERSLER
PSİKOLOJİ
10
45 Dakika
SOSYOLOJİ
10
MANTIK
10
TOPLAM
90
135 Dakika
YABANCI DİL SINAVI (LYS-5)
SORU SAYISI
SINAV SÜRESİ
YABANCI DİL
80
120 Dakika
TOPLAM
80
120 Dakika
DERSLER
Yabancı Dil testi İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde
hazırlanacaktır.
Testlerin her biri ayrı soru kitapçığında bulunacaktır. Aday LYS
başvurusunda belirttiği yabancı dilden sınava girecektir.
LYS PUAN TÜRLERİ
1. MF Grubu Puan Türleri
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
Puan
Türü
LYS-1
YGS
LYS-2
Türkçe
Tem.
Mat
Sos.
Bil
Fen
Bil.
Mat.
Geo.
Fiz.
Kim.
Biy.
MF-1
11
16
5
8
26
13
10
6
5
MF-2
11
11
5
13
16
7
13
12
12
MF-3
11
11
7
11
13
5
13
14
15
MF-4
11
14
6
9
22
11
13
9
5
LYS PUAN TÜRLERİ
2. TM Grubu Puan Türleri
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
Puan
Türü
LYS-1
YGS
LYS-3
Türkçe
Tem.
Mat
Sos.
Bil
Fen
Bil.
Mat.
Geo.
TD ve
Edb.
Coğ-1
TM-1
14
16
5
5
25
10
18
7
TM-2
14
14
7
5
22
8
22
8
TM-3
15
10
10
5
18
7
25
10
LYS PUAN TÜRLERİ
3. TS Grubu Puan Türleri
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
LYS-3
YGS
Puan
Türü
LYS-4
Türkçe
Tem.
Mat
Sos.
Bil
Fen
Bil.
TD ve
Edb.
Coğ-1
Tar.
Coğ-2
Fel.Gr
TS-1
13
10
12
5
15
8
15
7
15
TS-2
18
6
11
5
25
5
15
5
10
LYS PUAN TÜRLERİ
4. Yabancı Dil Grubu Puan Türleri
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
Puan
Türü
Y.DİL
YGS
Türkçe
Tem.
Mat
Sos.
Bil
Fen Bil.
Yab. Dil
DİL-1
15
6
9
5
65
DİL-2
25
7
13
5
50
DİL-3
48
20
7
5
20
ÖSYS AOBP UYGULAMASI
• OBP VE AOBP mevcut yönteme göre hesaplanacak.
Değer aralığı 100 – 500 olacaktır.
• Yerleştirme puanları hesaplanırken, AOBP, alan içi
tercihlerde 0,12 alan dışı tercihler için ise 0,12
katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına (YGS ve LYS
puanları) eklenecektir.
• LYS, YGS ve AOBP puanları en büyük değeri 500
olduğu için yerleştirme puanının en büyük değeri:
500 + (0,12 x 500) = 560 olacaktır.
ÖSYS AOBP UYGULAMASI
Meslek lisesi ve öğretmen lisesi çıkışlı adayların kendi
alanlarındaki lisans programlarına yerleştirilme
işleminde kullanılan ek puan uygulaması devam
edecektir. Adaylar kendi alanlarının devamı
niteliğindeki lisans programlarına yerleştirilirken 0,12
katsayısına ek olarak 0,06 katsayısından da
yararlanacaklardır.
Ek puanın en büyük değeri 500 x 0,06 = 30 olacaktır.
Bir önceki yıl bir yükseköğretim programına (AÖF
kontenjansız programları hariç) merkezi sistemle veya
özel yetenek sınavıyla yerleştirilen adayların
yerleştirme puanları hesaplanırken 0,12 ve 0,06
katsayılarının yarısı alınacaktır.
OBP - AOBP
OBP
AOBP
AOBP-YGS
AOBP-MF
AOBP-TM
AOBP- TS
AOBP-DİL
Öğrencinin okul içindeki not
ortalaması veya diploma notu
Okulun YGS puan ortalaması
Tercih edilecek bölümlerin puan
türlerine göre kullanılacak olan
Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN MİNİMUM PUANLAR
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMININ TÜRÜ
İLGİLİ
PUAN
TÜRÜ
PUAN KOŞULU
MYO önlisans programlarını tercih edebilmek için
(sınavsız geçişten boş kalan kontenjanlar dahil)
YGS
En az 140 Puan
AÖF ön lisans ve lisans programlarını tercih
edebilmek için(İngilizce öğret. hariç)
YGS
En az 140 Puan
Özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön
kayıt yaptırabilmek için (Eğitim prog. hariç)
YGS
En az 140 veya 180
puan
Yerleştirmede meslek lisesi çıkışlı adaylara ek puan
verilen lisans programlarını tercih edebilmek için
YGS
En az 180 puan
Yerleştirmede meslek lisesi çıkışlı adaylara ek puan
verilen programlar dışındaki lisans
programlarını tercih edebilmek için
LYS
En az 180 puan
TABLOLARIN ANLAMLARI NEDİR?
TABLO 5
Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan
Lisans Programları
TABLO 6B.1
M.E.T.O.K Mezunlarının İle Aynı Alanlardaki Lisans
Programları
TABLO 6B.2
Teknoloji Fakültesi Lisans Programları
TABLO 6B.3
Sanat ve Tasarım Fakültesi Lisans Programları
TABLO 6B.4
Turizm Fakültesi Lisans Programları
TABLO 6C
M.E.T.O.K Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri
Önlisans Programları
TABLO 7
Okul Türleri ve Kodları
TABLO 8
Ortaöğretim Kurumlarındaki Alanlar ve Kodları
SINAVSIZ
GEÇİŞ
1.
2.
3.
4.
Anadolu Teknik Lisesi
Teknik Lise ve Anadolu Meslek Lisesi
Meslek Lisesi ve
çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan
meslek lisesi sırasında verilir.
Sınavsız geçiş şartları
Mezuniyet yılı
Anadolu Teknik, Teknik veya Anadolu Meslek,
Meslek lisesi
Bölge önceliği
OBP ‘si yüksek olana öncelik
Daha da yetmedi doğum tarihine göre
Sınavsız geçiş şartları
2015 yılında mezun olacak olan
Türkiye’ nin en başarısız
Meslek Lisesi öğrencisi
2014 yılı Türkiye’ nin en başarılı
Anadolu Teknik Lisesi öğrencisinden
ÖNDEDİR!!!
Sınavsız geçiş şartları
2015 yılında mezun olacak öğrencilerden;
Önce; Anadolu Teknik Lisesi
Boş yer kalırsa; Teknik Lise
Boş yer kalırsa; Endüstri Meslek Lisesi
YERLEŞECEKTİR!!!
Sınavsız geçiş şartları
2015 yılında mezun olan Teknik Lise
öğrencilerden;
Diploma notu yüksek olan önce
YERLEŞECEKTİR!!!
Özel Yönelim Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi olarak tüm
öğrencilerimize hayatları boyunca
başarılar dileriz ….
Hazırlayan: Yonca YAPRAK

similar documents