Session Det Digitale Anlæg

Report
DET DIGITALE ANLÆG
INNOVATIONER I VEJSEKTOREN
9. OKTOBER 2013
INTRODUKTION
Rasmus Fuglsang Jensen
Vejdirektoratet
Anlægsdivisionen
- Projekt & Teknik
Arbejdsopgaver
•
•
•
Udvikling og support af projekteringssystem MXRoad
Implementering af det digitale anlæg i Vejdirektoratets anlægsdivision
Koordineringsgruppen for branchesamarbejdet det digital anlæg
Det digital anlæg
HVAD ER DET DIGITALE ANLÆG
Anvende digitale værktøjer og samarbejdsformer til at højne
effektiviteten og kvaliteten af anlægsarbejde
Udnyttelse af GPS’ens muligheder
Inspiration fra Det Digitale Byggeri
Samarbejde med digitale værktøjer som omdrejningspunkt
TEGNINGSBASERET UDBUD
Udbud
TILSYN
DEN DIGITALE MODEL I CENTRUM
Udbud
ARBEJDSOMRÅDER:
• Digitalt udbud
• Datamodel
• ProjektWEB
• Digital aflevering
DATAMODEL
FAGMODELLER
DATAMODEL
FORDELE
 Formidle projekters indhold
FORDELE
 Koordinere fagområder
FORDELE
 Kvalitetssikring på tværs af faggrupper
FORDELE
 Maskinstyring og indsamling af data
HVORFOR





Bedre projektmateriale
Tegningsproduktionen kan reduceres
Spare tid under anlæg og optimere maskintimer
Optimere entreprenørens tilbudsregning
En maskintime i et anlægsprojekt er 10 x mere værd end
en projekteringstime
BRANCHESAMARBEJDE
WORKSHOP
 Kan vi gøre det bedre?




Teknologien er her
3d-data gør forskellen
Udveksling af data
Krav i udbudsforhold
 Fokus på hvad der kan
gøres her og nu
Rådgiver
Flere timer til projektering
Entreprenør
Optimere konkurrenceevne
Bygherrer
Billigere projekter
NØGLEORD




Struktur
Sortering
Informationsdeling
Xd modeldata
HANDLINGSPLAN
 Skabe effektiviseringer i forhold til den
samlede anlægsproces
 Deltagerne afholder egne udgifter ved
deltagelse i arbejdet
 Arbejde med delprojekter udvalgt i
fællesskab
ORGANISERING
Styregruppe
Koordineringsgruppe
Delprojekt
Delprojekt
Delprojekt
ORGANISERING
STYREGRUPPE:
Svend Kold Johansen, Vejdirektoratet (formand)
Niels Nielsen, Danske Anlægsentreprenører
Jette Aagaard, Banedanmark
Arne Buhl Petersen, F.R.I
Henrik Schjøler Dahl, Femern A/S
Styregruppe
Koordineringsgruppe
Delprojekt
Delprojekt
Delprojekt
ORGANISERING
Styregruppe
Koordineringsgruppe:
Koordineringsgruppe
Rasmus Fuglsang Jensen, Vejdirektoratet
Poul Erik Olsen, Barslund A/S
Lone Skaaning Blach, Banedanmark
Gita Monshizadeh, Banedanmark
Sven Ladefoged, COWI
Lasse Vester, Femern A/S
Delprojekt
Delprojekt
Delprojekt
ORGANISERING
Styregruppe
Koordineringsgruppe
Delprojekt: Lagnavngivning
Delprojekt
Gita Monshizadeh, Banedanmark
Delprojekt
Anja Sehmann Kristensen, NIRAS Delprojekt
Lone Davidsen, COWI
Lone Riisberg, NIRAS
Mette Madsen, Grontmij
Mikkel Bennedbæk, ATKINS
Gert Friis Christiansen, Rambøll
Morten Sørensen, Vejdirektoratet
DELPROJEKTER
Format til udveksling af data
Lagnavngivning
Dataindsamling fra entreprenørmaskiner
Referencekoordinatsystem
WWW.DIGITALEANLAEG.DK
INTERNE PROJEKTER
• Optimering af modeller til maskinstyring
• IKT-Aftale og modelstandarder
• Samarbejdsrum
• Adgang til modeldata
• Visualisering og registrering i felten
VEJMODELLEN
Pris
Materiale
• Data kan udnyttes til planlægning
på mange nye niveauer
• Datamængde forøges mange gang
• Krav til systemer stiger
Tid
Geometri
OBJEKTER OG XD DATA
TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
 Spørgsmål

similar documents