Wilma-ohjeita opettajille

Report
LAATUVASTAAVAT SUSANNA KAREINEN & TOVE HEINONEN
Kaikkien aikojen Porvoo
Alla tiders Borgå
WILMA-OHJEITA OPETTAJILLE
KODIN JA KOULUN VÄLISESTÄ VIESTINNÄSTÄ
• Laadukkaan kodin ja koulun välisen yhteistyön pohjana on toimiva viestintä.
• Lainsäädäntö korostaa avoimuutta ja yleistä läpinäkyvyyttä.
• Koulu on yhteiskunnallinen instituutio, jonka viestinnän tulee olla
luotettavaa, tavoitteellista, suunnitelmallista ja eettisesti hyväksyttävää.
• Wilma on Porvoon koulutuspalveluissa käytettävä yksi kodin ja koulun
välisen viestinnän perustyökalu. Näistä ohjeista löydät vinkkejä Wilman
käyttöön.
OPETTAJAN OIKEUKSISTA
• Wilma-dokumentointi voi olla myös oikeusturvakysymys: Porvoossakin on
Wilma-merkinnöillä opettaja/koulu todistanut puuttuneensa esim.
kiusaamiseen ja antaneen tarvittavia tukitoimia oppilaalle (esim.
tukiopetusta).
• Haastavien huoltajien määrä kasvaa jatkuvasti: asiallisella Wilmadokumennoinnilla voit vaikeissa tilanteissa todistaa tehneesi sinulle kuuluvia
virkavelvollisuuksia.
• Jos saat asiatonta palautetta, käänny esimiehesi puoleen.
OPETTAJAN VELVOLLISUUKSISTA
- Virkamiehen velvollisuus on käyttäytyä asiallisesti kaikessa viestinnässään
- Opettajan/luokanvalvojan tulee seurata perusopetukseen osallistuvan
oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan
huoltajalle
- Opettajan on tehtävä hänelle annetut tehtävät: Porvoon kaupungissa
kaikkien opettajien tulee käyttää Wilmaa
- Yhteistyö kotien kanssa kuuluu kaikille opettajille, Wilma on yksi yhteistyön
muoto
- Virkamiehen on suoritettava tehtävänsä viivytyksettä: huoltajien
yhteydenottoihin tulee vastata mahdollisimman pikaisesti.
- Muista myös salassapitosäännökset ja vaitiolovelvollisuudet
WILMA MONIPUOLISESTI KÄYTTÖÖN
• Wilma ei ole rangaistuskirja
• Kehu ja kannusta Wilmassa (+ merkintä ei vie paljon aikaa mutta antaa
monelle hyvän mielen)
• Kohtele oppilaita kunnioittavasti ja huomaavaisesti
• Käytä Wilmaa monipuolisesti: merkitse kaikki antamasi tukitoimet
(tukiopetus, kasvatuskeskustelu, lisätty huoltajayhteistyö yms); voit
halutessasi merkata kokeita, läksyjä, numeroita.
• Käytä valmiita tuntimerkinnöistä löytyviä luokituksia ja muita merkintöjä: näin
säästät aikaa ja vaivaa. Valmiit huomautukset ovat myös neutraaleja, eivät
syytä eivätkä loukkaa ketään. Huoltaja voi sitten halutessaan pyytää
tarkempaa kuvausta, yleensä perusmerkintä riittää.
KIRJOITTAESSA WILMAAN MUISTA:
• Kirjoita ytimekkäästi ja lyhyesti: älä kerro mielipiteitäsi tai arvostele lasta,
kuvaa tapahtunut mahdollisimman neutraalisti.
• Wilma ei ole ”vuodatus.net”
• Wilma on yksi tapa kommunikoida; opettajakunta päättää yhdessä mikä on
ensisijainen ilmoittamisväline.
• Jos huomaat ettei vastaanottaja vastaa viesteihin, ota yhteyttä puhelimitse
tai pyydä käymään
• Vaikeat ja monimutkaiset asiat kannattaa aina hoitaa kasvotusten, rivien
välistä luetaan ja tulkitaan liian paljon
• Harkitse pikaviestiä kirjoittaessa, lähetätkö asiasta myös sähköpostin
(arkaluonteisia asioita ei tule lähettää e-postilla)
KÄYTÄ HARKINTAA
• Älä kirjoita Wilmaan tekstejä tuohtuneena: yön yli nukkuminen kannattaa
• Tarkista kirjoituksesi ja mieti, miltä sinusta tuntuisi, jos omasta lapsestasi
kirjoitettaisiin näin…
• Suuraakkosten käyttö mielletään HUUTAMISEKSI, joten se ei ole
kohteliasta.
Erityisesti pedagogisia asiakirjoja kirjoittaessasi muista, että
1. kaikki merkintäsi tulevat ennemmin tai myöhemmin julkisiksi
huoltajille;
2.lisäksi asiakirjat arkistoituvat ja ”kulkevat lapsen mukana” aina
peruskoulun päättövaiheeseen saakka.

similar documents