Molybden Wolfram Chróm

Report
Molybden
Wolfram
Chróm
ICH FIZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Molybden (Mo)
 6 skupina psp
 Elektrónová konfigurácia (Kr)4d5 5s1
 teplota topenia : 2610 °C teplota varu : 4639 °C
 Molybdenit (MoS2)
 Coloradu , Usa , Nórsku
použitie
 Reaktory, špeciálne ocele,moderné
zbrane, kotle
 Kyselina molybdénovová
(H2MoO4)
 Biogény prvok
Wolfrám (W)
 6 skupina psp
 Elektrónová konfigurácia [Kr] 4f14 5d4 6s2
 Teplotu topenia 3 422 °C
 Teplota varu
5 555 °C
 Volframit (MnWO4)
 Ferberit (FeWO4)
použitie
 Vhodný do vesmíru napr. elektroniku, vykurovanie
 A tiež lopatkách turbín, elektródy vo vákuových
trubiciach, pancier tankou
 Oxid wolfrámový (WO3)
 Ióny volfrámu (WO42−)
 Kyselina wolframová (H2WO4)
Chróm (Cr)
 6 skupina psp
 Elektrónová konfigurácia [Ar] 3d5 4s1
 Teplotu topenia 1907 °C
 Teplota varu
2671 °C
 Chromit (FeCr2O4)
 Chroman olovnatý (PbCrO4)
použitie
 Tvrdé chrómovanie, dekoračné chrómovanie,
katalizátor, forma na vypaľovanie tehiel, farbenie
skla
 Oxid chromitý (Cr2O3)
 Dichroman draselný (K2Cr2O7)

similar documents