Seece - Topsector Energie

Report
1
De kracht van samenwerking
© Brainport Development, 2014
2
© Brainport Development, 2014
De kracht van samenwerking
Beroepsonderwijs
tijdens de energie transitie
Vergroten uitstroom naar
(top)sector energie dankzij
unieke samenwerking.
[email protected]
Wubbo Trip
www.seece.nl
: HAN / SEECE
: Alliander /SEECE
3
De kracht van samenwerking
Human Capital Agenda – Topsector Energie
• Tekorten HBO, WO en MBO
• Nieuwe rollen en regionale verbanden
- Centre of expertise (Duurzame elektrische energie)
-
HBO onderzoeksfunctie en MKB participatie
kansen door sociale innovatie in onderwijs en MKB
aandacht voor krimpregio’s
thematisch stimuleren 4 O’s samenwerking
• Continue inhoudelijke veranderingen
De sector energie zit in een transitie
© Brainport Development, 2014
4
© Brainport Development, 2014
De kracht van samenwerking
Arbeidsmarktverkenning WENb
•
•
•
•
•
•
Vervangingsvraag Technische functies
(Alleen energie bedrijven / Netwerkbedrijven):
• Jaarlijks 500 op MBO niveau
• Jaarlijks 200 op HBO/WO niveau
Vervangingsvraag Technische functies bij Alliander
• Jaarlijks 80 op MBO niveau
• Jaarlijks 30 op HBO/WO niveau
Energiesector 37.000 arbeidsplaatsen
60% werknemers netwerkbedrijven ouder dan 45 jaar
50% van de functies energievoorziening middelbaar beroepsniveau.
26% vrouwen
Bron: TNO arbeidsmarkt verkenning 2012
5
© Brainport Development, 2014
De kracht van samenwerking
Arbeidsmarkt
•
Vervangingsvraag HBO/WO technische functies alle sectoren 2011/2016
•
•
•
HBO Elektrotechniek
HBO Werktuigbouw
HBO Civiele techniek
tekort
tekort
tekort
5000
5000
1000
6
De kracht van samenwerking
© Brainport Development, 2014
Probleemstelling
Analyse en Probleemstelling arbeidscapaciteit :
-er is en blijft een groeiend tekort aan technische
arbeidscapaciteit die gekwalificeerd is voor de
energievoorziening (van de toekomst)
- zonder interventies van werkgevers en
opleidingsinstituten zullen de aanstaande tekorten niet
worden opgelost.
7
De kracht van samenwerking
CoE als Publiek private samenwerking 4 O’s
© Brainport Development, 2014
8
De kracht van samenwerking
© Brainport Development, 2014
Nieuwe doelgroepen die anders niet in onze sector komen
• Mensen met een opleiding in een richting waarin geen arbeidsperspectief
is.
• Mensen die willen werken in combinatie met een HBO studie c.q. hun
studie werkend willen afronden
• Mensen die moeten werken (geld verdienen) in combinatie met een HBO
studie
• Mensen die kiezen voor het thema “duurzame energie transitie”
9
De kracht van samenwerking
© Brainport Development, 2014
Opzet leer-werk traject
• 3 dagen deeltijd bij bedrijf; start op MBO functie.
• 2 dagen deeltijd opleiding HBO / HAN (E of Wtb)
• In 4 jaar HBO diploma (bachelor of Engineering c.q. ingenieur)
• Casuïstiek, studieopdrachten, stage/afstudeer- opdrachten
komen uit de energiewereld van de toekomst
10 De kracht van samenwerking
ROC partners
© Brainport Development, 2014
11 De kracht van samenwerking
Human Capital Agenda – Topsector Energie
• Tekorten HBO, WO en MBO
• Nieuwe rollen en regionale verbanden
- Centre of expertise (Duurzame elektrische energie)
-
HBO onderzoeksfunctie en MKB participatie
kansen door sociale innovatie in onderwijs en MKB
aandacht voor krimpregio’s
thematisch stimuleren 4 O’s samenwerking
• Continue inhoudelijke veranderingen
De sector energie zit in een transitie
© Brainport Development, 2014
12 De kracht van samenwerking
© Brainport Development, 2014
De energievoorziening van de toekomst
13 De kracht van samenwerking
DIALOOG
• Vragen?
© Brainport Development, 2014

similar documents