PowerPoint keuzeproces 2e leerjaar (november

Report
Keuzes in de schoolloopbaan
1. Keuze momenten
2. Proces in onderbouw-2
3. Richtlijnen
4. Vervolgstappen
5. Vragen
Keuze momenten
• Van basisschool naar Calvijn College
• Gymnasium
stream 1
stream 2 stream3+lwoo
Keuze momenten
• Onderbouw-1 gym, h/v, gt/h, vmbo, lwoo
– Advies basisschool
– Homogene klassen
– Overstapmomenten mogelijk
• Onderbouw-2 gym, h/v, gt/h, vmbo, lwoo
– Kans-klas gt/h: go2f
– Verschillen worden meer zichtbaar per klas
– Overstappen bij hoge uitzondering
– Keuzes maken voor klas 3
Voorbereiding in onderbouw-2 voor klas 3
Onderbouw-2 gymnasium en stream 1
• Creatief, mondig, leergierig, intelligent en competitief.
• Plusprojecten (verdieping en verbreding)
• Zelfconcept verhelderen
– interesses, type, toekomst
• Aandacht voor talent, inzet en aanpak
• Houding t.a.v. de hoeveelheid leerstof
Gymnasium
havo-vwo (stream 1)
• gymnasium-3 of
atheneum-3
• wo
• atheneum-3, havo-3
of vmbo-3
• wo, hbo of mbo
Voorbereiding in onderbouw-2 voor klas 3
Onderbouw-2 stream 1/2
• Ben ik theoretisch of praktisch ingesteld?
• Inzicht in wat ik wil en wat ik kan
• Zelfconcept verhelderen
– interesses, type, toekomst
– oriëntatie op beroepenveld
• Motivatie en concentratie
• Houding t.a.v. de hoeveelheid
schoolwerk
gt/havo (go2f)
• havo-3 of vmbo-3
• hbo of mbo
Voorbereiding in onderbouw-2 voor klas 3
Onderbouw-2 stream 2 (1)
• Theoretisch ingesteld:
– Theoretische leerweg in Goes * +/- 14 vakken
• Praktisch ingesteld:
– Kader-beroepsgerichte leerweg in Krabbendijke
Kerkpolder * +/- 7vakken
*mbo zelfde niveau instromen
Voorbereiding in onderbouw-2 voor klas 3
Onderbouw-2 stream 2 (2)
• Aandacht voor gaven van hoofd, hart en handen
– Zelfconcept verhelderen (interesses, type, toekomst)
– Praktische sector oriëntatie
• Zorg & welzijn, techniek, economie
– Werken toe naar een nieuw onderwijs concept vmbo-3
• T-plus = theoretische leerweg + technologie
• Technologie als ‘praktisch vak’ 4 uur per week;
brede voorbereiding op het mbo
Voorbereiding in onderbouw-2 voor klas 3
Onderbouw-2 stream 3:
Voorlichting 10 november 2014 DV. aan nevenlocatie Noordhoek
• Wat wil ik, wat kan ik?
– Basis-beroeps
– Kader-beroeps
• Sterk gericht op
– Praktisch bezig zijn
– Motivatie
– Interesse
De verschillende doorstroommogelijkheden
Klas go2m Klas go2g, h, i en k.
Gymnasium Stream 1
gym-3
ath.-3 havo- vmbo- vmbo-3
ath.-3 +NLT ath.-3
+nlt
ath.-3
havo-3
NLT
Technologie
Profiel
Klas 2c, d en e.
Stream 2
3
3
Vmbo-T+
Technologie
Klas 2a en b
Stream 3 + lwoo
vmbo-3
Kader
beroeps
gerichte
leerweg
vmbo-3
Kader
beroeps
gerichte
leerweg
vmbo-3
Basis
beroeps
gerichte
leerweg
Profiel
Profiel
Profiel
= Natuur, Leven en Techniek
= Inter-sectoraal vak met brede praktische
oriëntatie op economie, zorg & welzijn en techniek
= pakket met economie, zorg & welzijn of techniek
Waar kijken we in het proces selectief naar?
• Pluspunten
• Grove selectie
– Gaan over
– Bespreekzone
– Blijven zitten
• Fijne selectie(bespreekzone)
– Kenmerken
– Testresultaten
– Extra ondersteuning
• Fijne selectie (zitten blijven)
– Aanpak?
– Overstap andere klas?
Op wie letten we extra de komende tijd?
• Leerlingen die mogelijk niet in de goede afdeling
terecht komen:
•
•
•
•
Welbevinden op school
Zorgen in de thuissituatie
Motivatieproblemen
Andere redenen
De scorepunten
• Gemiddelde rapport cijfers bepalen
rapportcijfer scorepunten
10
+4
9
+3
8
+2
7
+1
6
0
5
-3
4
-4
3
-5
Het totaal aan scorepunten
bepaalt hoofdzakelijk of een
leerling bevorderd wordt of
doubleert
Vervolg dit jaar…..
INFORMATIE VOORZIENING
• Via formele/informele contacten
– Mentor, docent, decaan, teamleider etc.
• Rond het kerstrapport en voorlopige keuze
• 2e informatieavond door decaan (februari 2015)
• Definitieve keuze (april 2015)
Voorlopige keuze eind november, definitief in april
Klas go2c, d en e
Stream 2
vmbo-3
Score -5 of hoger geeft recht op
Kader
Tussen -16 en -6 is bespreken
(in Krabbendijke)
Metaaltechniek
Bouwen Wonen &
Interieur
Instalektro
Zorg&Welzijn
Handel en
verkoop
Voorlopige keuze eind november, definitief in april
Scorepunten +6 of hoger > vmbotheoretisch + technologie
Klas go2c, d
en e stream 2
Scorepunten tussen -5 en +6 >
bespreken
Keuze fa of nask is definitief!
Het NIET gekozen vak vervalt in 2e
half jaar.
vmbo-3
Score boven +6 geeft recht op
T-Plus
Tussen -5 en +6 bespreken
Frans
(definitief)
Beelden
Vorming
Muziek
Nask
(definitief)
Beelden
Vorming
Muziek
Voorlopige keuze in december, definitief in april
Klas go2f
combi str1/2
Score lager dan +20
Score hoger dan +25
vmbo-3
havo-3
T-Plus
Frans
Beelden
Vorming
Nask
Muziek
Beelden
Vorming
Muziek
Voorlopige keuze in december, definitief in april
Klas go2g,h,i,k
stream1
Score lager dan -10
Score boven -3 geeft
recht op
Score hoger dan +17
geeft recht op
vmbo-3
havo-3
vwo-3
Score tussen -10 en
-3 is bespreken
Score tussen +9 en +15
is bespreken
Theoretisch + technologie
(in Goes)
Frans
Beelden Vorming
Nask
Muziek
Beelden Vorming
Muziek
Voorlopige keuze in december, definitief in april
Klas go2m gymnasium
Score boven +7 geeft recht op
gym-3 of ath+
Score lager dan -1
Score tussen -2 en +7 is bespreken
havo-3
ath-3
Rapportresultaten
• Binnenkort komt het Kerstrapport
• Maximaal haalbare score is afhankelijk van het aantal
•
vakken: de grens voor bevorderen of doubleren dus
ook!
In de Schoolgids: de overgangsrichtlijnen-tabel (blz
114)
Rapportresultaten
Hoe zwaar tellen de vakken mee?
1. Godsdienst voldoende!
2. Kernvakken wi, en, ne en re voldoende!*
3. Profielvakken ak, gs, nask, biv, du, fa, ec,
4. Creatieve vakken lo, bha, bte, kmu
* Dit is geen wettelijke eis, maar nadrukkelijk een wens op basis van ervaring en interne afspraken per locatie. Een
onvoldoende voor deze vakken eind klas 2 levert vaak een probleem op in de bovenbouw! Extra ondersteuning of bijles
kan helpen om hiaten in kennis op te vangen.
Kerstrapport
GD
NE
EN
DU
FA
GS
AK
WI
NST
BIV
EC
KMU
LO
PWT
scorepunten
Jona Gold
7,3
6,1
8,7
7,2
7,2
6,4
7,5
6,0
5,9
5,5
5,8
6,5
6,4
6,1
1
3
1
1
2
1
+10
Granny Smith
5,7
5,9
5,0
3,6
4,3
-4,1
7,1
6,0
7,5
6,4
5,9
6,4
6,0
--
-3
-4
-4
-4
1
2
-12
El Star
6,4
5,4
5,0
9,0
5,6
6,0
8,1
3,6
7,5
7,4
8,3
6,4
8,0
7,3
-3
-3
3
2
-4
2
1
2
2
1
+3*
*Meer dan 9 minpunten in de onvoldoendes = bespreekzone
Cijfers en agenda
Als u beschikt over internet:
• U kunt de cijfers en de pluspunten zelf bewaken.
• U kunt ook de agenda met het huiswerk van uw kind
inzien.
www.calvijncollege.nl
Vragen?
Pauze

similar documents