Onderwijs in de Kempense gevangenissen - An Pijnaerts

Report
Onderwijs in de Kempense
strafinrichtingen.
Studiedag klasbak: Gluren over de muren
14 november 2013
Consortium Volwassenenonderwijs De Rank vzw - Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel – 014 57 96 20 - www.consortiumderank.be
Situering en geschiedenis van de
gevangenissen in de Kempen.
4 gevangenissen in een straal van 15 km.
•
Gevangenis van Turnhout:
 1908
ontstaan als arresthuis
 Principes Ducpétiaux
 Tot 1937 verbleven hier ook vrouwen onder toezicht
van kloosterzusters
 Na WO II geëvolueerd naar huis voor sociaal verweer
(geïnterneerden met streng veiligheidsregime)
Ontstaan als arresthuis/strafuitvoering

Penitentiaire Inrichting Merksplas
 1824: opgericht als landbouwkolonie (Hollandse
bezetting)
 ‘onvrije kolonie’ (verplichte opsluiting landlopers,
bedelaars, dronkaards)
 1887: oprichting celgevangenis
 1909: opdeling 9 groepen (paviljoenen)
 Voornaamste functie tot aan de 1e WO = opvang van
landlopers ( 6000 landlopers)
 Opvoedende waarde van arbeid (weldadigheidskolonie)
 1946: zuivere strafinrichting
 1 van de 5 beschermde gebouwen van domein
Merksplas-kolonie
 Strafinrichting Wortel
 1822:
‘vrije kolonie’ met 125 hoevetjes
 1893: rijksweldadigheidskolonie: bedelaars en
landlopers werden in gezet in de landbouw
 1946: strafinrichting (onder toezicht van Merksplas)
 1955: onafhankelijke strafinrichting
 1993: afschaffing wet op de landloperij
 Penitentiair Schoolcentrum Hoogstraten
 9e Eeuw (verschillende bestemmingen)
 1880:
maakt deel uit van landloperskolonie:
toevluchtsoord voor zwakke en zieke mannen
 1931: strafschool of Penitentiair schoolcentrum (
rijkslandbouwschool Merksplas en
Rijksnijverheidsschool Gent)
Hoe komt het onderwijsaanbod tot stand?
•
De gevangenissen van de kempen verschillen
allemaal op het vlak van:
- grootte
- infrastructuur
- populatie
- regime
-> deze factoren hebben invloed op het organiseren
van een onderwijsaanbod
 Partners om de uitbouw van een
onderwijsaanbod te realiseren:
 Consortium voor Volwassenenonderwijs
CVO’s (3 binnen werkingsgebied van CVWO)
Centrum voor Basiseducatie Kempen
Huis van het Nederlands
Centrale dienst van de Regie van Gevangenisarbeid
Justitie

Hoe komt aanbod tot stand?
 Signalen van gedetineerden, PSD, TB, OO, PB
 Behoeftendetectie????
Overleg tussen Justitie, consortium, Vlaamse
Gemeenschap en onderwijspartners over:
 mogelijkheden van de inrichting
 doelpubliek
 aanbod van de CVO’s

Focus (1):
 Korte trajecten voor taalcursussen
en ICT –
cursussen (10 weken systeem)
 uitval beperken
 realiseren van vervolgtrajecten
 Aanbieden van beroepsgerichte opleidingen
 schilder, hulpkok, onderhoudstechnieken, bedrijfsbeheer, bakker,
tuinbouw
 zo volledig mogelijke opleidingen inrichten ifv certificeerbaarheid
 goede screening van kandidaten ism PSD en TB
 goede spreiding van kandidaten over de opleidingen

Focus (2)
 Ondersteuning
aanbieden in beroepsgerichte
opleidingen
 G-coach in Wortel en Hoogstraten
 ondersteuning voor rekenen, taal en ICT – vaardigheden
 Aanbod gericht op het maatschappelijk functioneren
van gedetineerden
 aanbod CBE: leren solliciteren, VCA, samenwerken, papieren op de
werkvloer, papieren en formulieren
 aanbod gekoppeld aan gevangenissen met een ruim aanbod
beroepsgerichte opleidingen

Focus (3)
 Intakegesprek
 leerkracht heeft vooraf gesprek met iedere kandidaat
 peilen naar voorkennis en motivatie
 opstart cursus enkel wanneer er 10 – 15 cursisten zijn
 Opvolging
 goede afstemming tussen leerkrachten, OO en OC
 duidelijke afspraken ( 3 keer OA verwijderd uit cursus)

Bekendmaking van het aanbod.
 brochure per semester met het aanbod
 uniforme lay-out voor de 4 gevangenissen
 aankruisformulier voor inschrijving
 affiches op alle secties (cfr. Voorpagina brochure)
 informatiemoment voor nieuw aanbod
 toelichten van aanbod bij PSD, TB en PB
(sleutelfiguren)
 flyers voor tussentijdse werving
 mailings PSD en TB voor tussentijdse werving

Penitentiaire Inrichting Merksplas:

670 plaatsen: 350 geïnterneerden en 320
veroordeelden
Halfopen regime
Strafmaat 3-10 jaar
Personeel: 576 VTE
Verouderde infrastructuur
3 onderwijsverstrekkers: CBE, CVO Horito en CVO
Taxandria





Aanbod per onderwijsverstrekker:
 CBE Kempen:
Leergebied
Opleiding
Module
Maatschappijoriëntatie
Werk
VCA
Voorjaar 2014
 CVO Horito, Turnhout
Studiegebied
Opleiding
Module
Inschrijvingen
Starters
Bouw
Polyvalent onderhoudsmedewerker
Elektriciteit
36
15
Sanitair
36
15
Voeding
Hulpkok
Basissen, Warme
en koude keuken.
37
15
Handel
Bedrijfsbeheer
Bedrijfsbeheer
32
15
Algemene
vorming
Aanvullende Algemene
vorming
Wiskunde
13
Niet
opgestart
 CVO Taxandria, Turnhout
Studiegebied Opleiding
Talen
Andere talen
Module
Inschrijvingen
Starters
Engels
19
10
Spaans
14
Niet opgestart
10
Niet opgestart
Nederlands
2e taal
NT2
ICT
Toepassingssoftware
Tekstverwerking 1
17
12
Computer en
besturingssystemen
Besturingssystemen
1
17
14

Uitdagingen voor Penitentiair inrichting Merksplas
Aanbod voor geïnterneerden? Taak voor onderwijs?
 Diplomagerichte trajecten
 NT2 aanbod optimaliseren


Penitentiair Schoolcentrum Hoogstraten:

179 plaatsen ( monocellen + 9 duocellen)
Open inrichting: werken, opleiding volgen
VDAB-opleidingen: metser, schilder, automechanica,
stukadoor en elekriciteit ≠ onderwijs
Personeel: 145 VTE
Verouderde infrastructuur
2 onderwijsverstrekkers: CBE en CVO LBC






Aanbod per onderwijsverstrekker:
 CVO LBC-NVK, Turnhout:
Studiegebied Opleiding
Module
Inschrijvingen
Starters
Land- en
tuinbouw
Tuinbouwarbeider
14 modules
16
12
Voeding
Hulpkok
Basissen en Koude
keuken
32
9
ICT
Toepassingssoftware
Initiatie in de
informatica
14
11
(stopgezet
12/09)
Talen
Andere talen
Spaans
15
14
 CBE Kempen:
Leergebied
Opleiding
Module
Inschrijvingen
Starters
Maatschappijoriëntatie
Werk
VCA
24
12
Werk zoeken
10
10
Samenwerken
11
11
Papieren op de
werkvloer
December 2013

Aanbod op maat van individuele gedetineerden:
G-coach: biedt ondersteuning in de VDAB
beroepsopleidingen
 OLC zowel CBE Kempen als CVO LBC-NVK: opsplitsing
per niveau van de cursist


Uitdaging voor het Penitentiair Schoolcentrum
Hoogstraten
aanbod voor de zwakke cursist
 afstemming PSD, TB en leerkrachten ifv de cursist
 doorstroom van opleiding naar gevangenisarbeid (
hulpkok -> keuken, tuinbouw -> groendienst)


Strafinrichting Wortel:

951 plaatsen (650 Tilburg + 301 Wortel)
Halfopen regime: werken, opleiding volgen, bezoek,
wandelen
Gedetineerden zonder verblijfsvergunning
Strafmaat: tussen 3 en 7 jaar
Personeel: 219 VTE (Tilburg + Wortel)
Educatief centrum
3 onderwijsverstrekkers: CBE, CVO LBC en CVO
Taxandria







Aanbod per onderwijsverstrekker:
 CBE Kempen
Leergebied
Opleiding
Module
Inschrijvingen
Starters
Maatschappijoriëntatie
Werk
VCA
27
17
Werk Zoeken
21
10
 CVO LBC-NVK, Turnhout
Studiegebied Opleiding
Voeding
Hulpkok
Module
Inschrijvingen
Starters
Basissen,
warme en
koude keuken
65
10
 CVO Taxandria, Turnhout
Studiegebied Opleiding
Talen
ICT
Andere Talen
Toepassingssoftware
Module
Inschrijvingen
Starters
Engels
34
15
Spaans
51
15
Initiatie in de
informatica
14
12
Rastertekenen
18
12
Voeding
Bakkersgast
12 modules
42
10
Bouw
Schilder/decorateur
4 modules
37
10

Fietsatelier: aanbod gericht op het ontwikkelen van
arbeidsattitude bij gedetineerden
(competentieontwikkeling)

Uitdagingen voor SI Wortel
 NT2 aanbod optimaliseren


vraag > aanbod: goede screening
afstemming werk - onderwijs

Gevangenis van Turnhout

280 plaatsen
Beklaagden, veroordeelden en geïnterneerden (50%)
Arresthuis en huis voor sociaal verweer
Personeel: 174 VTE
Combinatie oude gevangenis + nieuwbouw
CVO Taxandria






Onderwijsverstrekker in gevangenis Turnhout
 CVO Taxandria, Turnhout
Studiegebied
Opleiding
Module
Inschrijvingen Starters
Talen
Andere talen
Engels
30
15
ICT
Toepassingssoftware
Tekstverwerking 1
23
12
Rastertekenen 1
20
11

Uitdagingen voor de gevangenis Turnhout
 Gescheiden aanbod gedetineerden / geïnterneerden
Toekomst van het onderwijs aan
gedetineerden in de Noorderkempen.
(1) Leertrajectbegeleiding in de gevangenissen
 Individuele leervragen van gedetineerden
 Opleidingsaanbod
zowel buiten als binnen
gevangenissen
 Examencommissie Vlaamse Gemeenschap
 Open Universiteit

Aantal begeleidingen Noorderkempen:
Gevangenis
Aantal begeleidingen
Turnhout
10
Hoogstraten
4
Merksplas
11
Wortel
11
(2) Projecten rond gecombineerd onderwijs
(3) Diplomagerichte opleidingen
(4) Financieringsysteem
(5) Maatwerk
(6) Structurele inbedding NT2

similar documents