PowerPoint-presentatie

Report
Welkom op deze informatieavond
Deel 1: we willen u bijpraten over:
- Hoe is het begonnen
- Wat is Meervoudige Intelligentie
- Hoe verweven we dit in de lessen WO (werkwijze: Vierkeerwijzer)
- Wat willen we er mee bereiken
- Welke rol kunt u als ouder spelen
Deel 2:
- De praktijk: een kijkje in de keuken
van de MI lessen
Een stukje historie
 3 verschillende methodes voor 3 verschillende
vakken: aardrijkskunde, geschiedenis en biologie
Zeven jaar geleden overstap naar:
 1 vak: Wereldoriëntatie
 Werkwijze: Vierkeerwijzer
Visie van de school
 Het team van de PWA wil onderwijs bieden waarbij
de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal
staat. Voor ons is elk kind uniek en in ons onderwijs
komen we tegemoet aan de verschillende talenten
van de kinderen. ……………………………
Bij wereldoriëntatie zetten we Meervoudige
Intelligentie in. We willen dat onze kinderen
opgroeien tot zelfstandige, mondige mensen die
geleerd hebben samen te werken.
Meervoudige Intelligentie (MI)
 Howard Gardner (Amerikaanse psycholoog)
De achterliggende gedachte dat mensen
op verschillende manieren leren.
Meervoudige intelligentie =
meerdere vormen van intelligentie, meerdere
manieren van leren, van problemen oplossen
(op meerdere manieren KNAP,
meerdere talenten)
8 intelligenties
 DOE
(Lichamelijk-kinesthetische intelligentie)
 KIJK
(Visueel-ruimtelijke intelligentie)
 GETAL
(Logisch-mathematische intelligentie)
 SAMEN (Interpersoonlijke intelligentie)
 TAAL
(Verbaal-linguïstische intelligentie)
 MUZIEK (Muzikaal-ritmische intelligentie)
 NATUUR (Naturalistische intelligentie)
 IK
(Intrapersoonlijke intelligentie)
Vierkeerwijzer
 Vierkeerwijzer is een werkwijze om MI in te zetten
bij wereldoriëntatie.
 Projecten van 3 weken.
 Elke week 3 x een uur WO, waarvan
1x theorieles en 2x werk les.
 Werklessen met opdrachten gericht op
de verschillende intelligenties.
Op 8 november ontvangen we het certificaat
Wat willen we bereiken met MI
 Kinderen hebben plezier in het onderwijs
 Kinderen worden gestimuleerd tot een onderzoekende
houding:






Dat ze kritisch willen zijn (niet alles zomaar aannemen)
Dat ze willen begrijpen (dieper de stof induiken)
Dat ze iets willen bereiken (trots op je resultaat)
Dat ze willen delen (samenwerken en presenteren)
Dat ze willen vernieuwen (eigen inbreng, creativiteit)
Dat ze willen weten (nieuwsgierig worden)
 Kinderen leren vaardigheden:
 - informatie opzoeken en verwerken
 - samenwerken
 - presenteren
 - zelfstandigheid en verantwoordelijkheid nemen
“Leren doen we samen”
Wat kunt u als ouder betekenen
 interesse tonen door vragen te stellen en naar school
te komen bij presentaties van kind of school
 uw kennis van het onderwerp met uw kind delen
 misschien kunt u vanuit uw interesse of beroep een
bijdrage leveren aan een les in school
 uw kind stimuleren informatieve boeken te lezen of
tv-programma’s te volgen
 in de vakantie samen naar een museum
 etc.
Daan en Aagje
 Onze kinderen zijn allemaal Daan en Aagjes.
 En we zijn super trots op ze!
De PWA: een school vol talenten!
En dan nu
 Koffie
 En daarna de keuken in.

similar documents