PowerPoint-presentatie

Report
BEDRIJFSECONOMIE
DRIEJARIGE VWO-ROUTE
‘De onderzoekende financial professional’
2015-2016
1
VOORLICHTINGSPROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Je profiel
Waarom de 3-jarige vwo-route
Verschil hbo en wo
Opbouw studiejaren
Beroepsprofiel
Studieprogramma
Studiesucces
Toelatingseisen
Na je opleiding
Bedrijfseconomie
Studiekeuzeproces
Inschrijven en studiekeuzecheck
Studiekosten
2
JE PROFIEL
Een driejarige bacheloropleiding voor:
• Vwo’ers
• Havisten met minimaal gemiddeld een 8 op cijferlijst/diploma
Eigenschappen van een Bedrijfseconoom:
• Je bent accuraat
• Je bent goed met cijfers
• Je beschikt over een kritisch vermogen
• Je hebt een onderzoekende houding
• Je bent innovatief en ondernemend
• Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve
vaardigheden
• Je bent geïnteresseerd in financieel-economische aspecten en interne
bedrijfsprocessen van een bedrijf
3
WAAROM 3-JARIGE VWO-ROUTE
• Beroepsgerichte bacheloropleiding, inclusief stages
• Inzet van praktijkgerichte onderzoeksmethoden
• Na afstuderen direct inzetbaar in de beroepspraktijk
• Klasgebonden onderwijs, persoonlijke aandacht en begeleiding
• Mogelijkheid om door te stromen naar universiteit
• Na je afstuderen:
• werken op hbo-niveau
• verder studeren voor mastergraad aan de Universiteit van Amsterdam
4
VERSCHIL HBO EN WO
hbo
wo = universiteit
Duidelijk beroepsbeeld
• beroepsgericht
• toepassen van bestaande kennis
• vaardigheden gericht op beroepsbeoefening
Academische vorming
• brede oriëntatie
• ontwikkelen van nieuwe kennis
• vaardigheden gericht op het doen van
onderzoek
Praktijkgericht onderwijs
• concrete onderwerpen in de leerstof
• praktijkopdrachten
• onderzoek in de beroepspraktijk
Theoretisch onderwijs
• abstracte theorieën
• onderzoeksopdrachten
• wetenschappelijk onderzoek
Meer begeleiding
• meer lesuren (contact tussen studenten
en docent)
• opbouw van begeleid naar zelfstandig
Minder begeleiding
• meer zelfstudie
• vraagt veel eigen initiatief
5
OPBOUW STUDIEJAREN
Per jaar
• 42 weken studie in vier blokken van elk 10 - 11 weken
• eerste leerjaar 12 modules van 5 elk studiepunten
Per blok
• projecten / colleges / trainingen
• tussentijdse toetsing / begeleiding projecten
Per week
• gemiddeld 16 contacturen
• gemiddeld 24 uur zelfstandig studeren
• De eerste anderhalf jaar: stevige theoretische basis
• Het tweede en derde jaar: stage, minor en afstudeeropdracht
6
BEROEPSPROFIEL
Verdeling in werkgebieden:
Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie
Professioneel vakmanschap
Evidence-based practice
Werkgebieden
Beroepsvorming
Strategie
Accounting
Horizontale werkgebieden =
vakinhoud
Controlling
Operations Management
Verticale werkgebieden =
beroepsvorming
7
OPZET 3-JARIG VWO-TRAJECT BE
BBA
S1
S2
S3
S4
S5
S6
Theorie
Theorie
Theorie
Stage
BEMinor
Project
Project
Project
Project
Vrijdag
theorie
Vaardigheden
Vaardigheden
Vaardigheden
Doorstroom
-minor
Afstudeerscriptie
Werken
Master
UvA
(A&C)
RA
RC
MSC
Praktijkonderzoek op basis van Evidence Based Practice  http://www.cebma.org/
8
STUDIEPROGRAMMA JAAR 1
Thema’s en onderwijsinhoud semester 1
Thema’s en onderwijsinhoud semester 2
De interne organisatie De interne financiële
organisatie
(Interne) Financiële
rapportages
(Externe) Financiële
rapportages
Organisatiekunde
Ondernemingsrecht
Bedrijfseconomie
Bedrijfsadministratie
Bedrijfsadministratie
Computerboekhouden
Statistiek
Bedrijfsadministratie
Computerboekhouden
Externe verslaggeving
Externe financiële
invloeden
De externe omgeving
Interne financiële
sturing 1
Interne financiële
sturing 2
Algemene economie
Openbare financiën
Internationale economie
Internationale verdragen
Marketing
Consumentengedrag
Cost-accounting
Administratieve
organisatie
Financieel Management
Financieel Rekenkunde
Projecten Organisatie en omgeving
Organisatie-analyse
Ondernemingsplan (in
internationale context)
Projecten Budgetting, planning en control
Masterbudget
Planning & Controlcyclus
Professionele ontwikkeling 1
Professionele ontwikkeling 2
praktische vaardigheden / excel / Engels
praktische vaardigheden / onderzoeksvaardigheden /
Engels
9
STUDIEPROGRAMMA JAAR 2
Thema’s en onderwijsinhoud semester 1
Interne (financiële) bedrijfsprocessen
Interne financiële informatieverstrekking
• BIV/AO
• Operations management
• Supply chain management
• BIV/AO
• Informatie management
• Standard business reporting / XBRL
Interne financiële sturing 3
Externe financiële informatieverstrekking
• Management accounting
• Management control
• Fiscaal recht
• Externe verslaggeving
• Standard business reporting / XBRL
Projecten financiële bedrijfsprocessen
Handboek AO
MIS/ERP
Jaarrekening MKB
Professionele ontwikkeling 3
onderzoeksvaardigheden / beroepsvorming (Bildung en ethiek)
10
STUDIEPROGRAMMA JAAR 2
Thema’s en onderwijsinhoud semester 2
Stage: eigen kennis en ervaring in de praktijk toetsen en toepassen (4 dagen)
Onderzoeksproducten
• Jaarrekeninganalyse van stagebedrijf
• Risico-analyse financiële markten stagebedrijf
• Stageverslag over stageopdracht
Professionele ontwikkeling
• Logboek
Vrijdag terugkomdag over onderstaande modulen
Vermogensvoorziening van de onderneming
Interne sturing en beheersing
• Financieel Management
• Vermogensmarkten
• Strategisch management en organisatie
• Ondernemingsrecht
• Corporate Governance
11
STUDIEPROGRAMMA JAAR 3
Semester 1
Semester 2
BE-minor, keuze uit:
Afstuderen
Management Control
Afstudeeropdracht Bedrijfseconomie
- verdieping controllerswerkzaamheden
Enterprise Riskmanagement
- verdieping riskmanagement
Beleggen
Voorafgaand project:
- verdieping beleggen
Management decisionmaking inclusief
- BIV/AO
- Strategisch management
Ondernemersadvisering
- verdieping ondernemingsfinanciering
Academic doorstroomminoren ism UvA:
• Accountancy & Control
• Business Administration
12
STUDIESUCCES
• Eerst investeren dan pas
renderen
• Voor niets gaat de zon op
• Het komt je niet zomaar
aanwaaien
• Me, myself en mijn eigen kop
Succesvolle carrière = Inhoud x
Vaardigheden x Gedrag
13
STUDIESUCCES
Opleiding is de beste proviand op de reis naar de ouderdom
- Aristoteles -
14
TOELATINGSEISEN
Profielen
N&T
N&G
E&M
C&M

(ec of m&o) +
(wia of wib)


HAVO

ec of m&o
VWO


Havo-diploma met gemiddeld cijfer 8 of vwo-diploma. Goede aansluiting met de profielen N&T, N&G
en E&M.
Om door te mogen naar het tweede jaar moet je in het eerste jaar minimaal 50 van de 60 studiepunten
halen. Haal je dit niet, dan krijg je een negatief bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet
verder kunt gaan met je opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere
opleiding beter op je plek bent.
15
NA JE OPLEIDING BEDRIJFSECONOMIE
Beroepen
•
•
•
•
•
•
•
(Assistent-) controller
Financial controller
Financieel medewerker
(Assistent-) accountant
(Assistent-) treasurer
Financieel analist
Risk auditor
Kijk op www.intermediair.nl voor
inzicht in functies en vacatures
16
NA JE OPLEIDING BEDRIJFSECONOMIE
•
Bachelor of Business Administration
(BBA)
•
Wat is aanvangssalaris van een
BE’er?
•
•
•
+/- € 27.500 bruto per jaar
Overigens, het is veel interessanter
om te kijken wat je over drie jaar zou
kunnen verdienen
 www.intermediair.nl
Verder studeren aan de UvA?
•
•
•
Master Accountancy & Control
Master Business Administration
(Bedrijfskunde)
Registeraccountant of
Registercontroller (Post-master)
17
STUDIEKEUZEPROCES
• Het studiekeuzeproces bestaat
uit verschillende stappen:
• Verken jezelf
• Verken de mogelijkheden
• Ga actief op pad
• Ben jij er nog niet helemaal
uit? Kom dan naar het
Studiekeuzeplein in de
bibliotheek, daar helpen we je
bij het doorlopen van je
studiekeuzeproces
INSCHRIJVEN EN STUDIEKEUZECHECK
•
Inschrijven:
Uiterlijk op 1 mei 2015 (= wettelijke inschrijfdeadline) via
www.hva.nl/be-3jaar (studielink)
•
Studiekeuzecheck:
Verplichte deelname studiekeuzecheck (SKC)
•
Doel:
Een betere studiekeuze, een check om te kijken of je de passende studie
hebt gekozen
•
Onderdelen SKC:
Een college, business case, bedrijfseconomische toets en toetsen voor
Wiskunde, Nederlands en Engels
•
Wanneer:
18 en 25 april en 6 juni 2015
•
Voor wie:
Voor iedereen
•
Meer informatie:
Hva.nl/studiekeuzecheck
19
STUDIEKOSTEN
Studiekosten
• Collegegeld 2014-2015: € 1.906,• Je kunt betalen in negen termijnen, de 1e termijn wordt dan verhoogd
met administratiekosten van € 24,• Overige kosten in eerste jaar (boeken e.d.): ca. € 500,-
20
VRAGEN?
Bedankt, en succes bij het maken van de keuze.
Deze presentatie is na te lezen op de webpagina
van Bedrijfseconomie (http://www.hva.nl/be-3jaar).
21

similar documents